Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
21 Ocak 2011
SENDİKAL KANUNLAR DEĞİŞTİRİLİYOR

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2821 sayılı Sendikalar Kanunu´nda yapılacak değişikliklerle ilgili taslak metni işçi konfederasyonlarına gönderdi. 23 olan iş kolu sayısı 18´e indiriliyor.

SENDİKAL KANUNLAR DEĞİŞTİRİLİYOR

BARAJ BİNDE 5
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle ilgili taslak metni işçi konfederasyonlarına gönderdi. 23 olan iş kolu sayısı 18’e indiriliyor.

Yetkili sendikaların belirlenmesi için geçerli iş kolu barajı ise binde 5’e indiriliyor. Şu an yüzde 10 barajını aşabilen sendika sayısı sadece 6.

ÜYELİK YAŞI DÜŞÜYOR
SENDİKALARA üyelik yaşı 15’e çekiliyor. Aynı iş kolunda ve aynı zamanda farklı iş yerlerinde çalışan işçilerin birden çok sendikaya üye olmasının önü açılıyor. Sendikaların nakit mevcudunun yüzde 40’mdan fazla olmamak kaydıyla sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapmaları da serbest bırakılıyor,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk-İş, TİSK, Hak-İş ve TİSK temsilcilerinin 15-16 Ocak 2011 tarihlerinde Bolu/Abant’ta yaptıkları "2821 ve 2822 Sayılı Yasalarda değişiklik çalışmaları" toplantısının sonucunda belirlenen taslak metin sendikalara gönderildi. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’na ilişkin taslak metne göre 23 olan işkolu sayısı 18’e indirilirken, yetki için gerekli işkolu barajı ise yüzde 10’dan binde 5’e indiriliyor. AMAÇ MADDESİ DEĞİŞTİ 2821’de kanunun amacı madde l’de "Bu Kanunun amacı, çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için işçiler ve işverenler tarafından meydana getirilen sendikalar ile konfederasyonların kuruluşu, teşkilatı, faaliyeti ve denetlenmesi esaslarını düzenlemektir" şeklindeydi.

Yeni taslağın amaç maddesi ise şöyle: "Bu kanunun amacı, işçi ve işveren sendikaları ile üst kuruluşların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi ile çalışma ve örgütlenme esaslarını belirlemek, üyelerinin temel hak ve hürriyetleri gözetilerek çalışma ilişkilerinde ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin esasları düzenlemektir" şeklinde değiştirildi. Kanunun tanımları içeren 2. maddesinde ise "4857 Sayılı İş Kanunundaki tanımlar aynen benimseniyor" dendi.

Taslakla kuruluş serbestisi maddesi de sadeleştirilmiş. 2821’den faklı olarak sadece "İşçi ve işveren kuruluşları bu Kanundaki kuruluş usul ve esaslarına uyarak önceden izin almaksızın serbestçe kurulur" şeklinde bir ifade yer alıyor.

İŞKOLU SAYISI İNDİRİLİYOR
 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu taslağı ile bazı işkolları birleştirilerek 28 olan işkolu sayısını 18’e indiriliyor. Taslata 18’e indirilen işkolları şöyle: "
1- Gıda, avcılık ve balıkçılık, tarım ve ormancılık;
2- Madencilik ve taş ocakları;
3- Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç;
4- Dokuma, hazır giyim ve deri;
5- Ağaç ve kağıt,
6- İletişim;
7- Basın-yayın ve gazetecilik;
8- Banka, finans ve sigorta;
9- Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar;
10- Çimento, toprak ve cam;
11- Metal;
12- İnşaat;
13- Enerji;
14- Taşımacılık, ardiye ve antrepoculuk;
15- Sağlık, sosyal hizmetler;
16- Konaklama ve eğlence işleri;
17- Savunma;
18- Genel işler."

Taslakla sendikaya üye olma yaşı da 16’dan 15’e indiriliyor Taslakta yer alan "Aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işyerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya üye olabilirler" düzenlemesiyle aynı işkolunda esnek çalışan işçiler için birden fazla sendikaya üyelik düzenlemesi getiriliyor.

E-DEVLET’TEN ÜYELİK VE İSTİFA
 Yine taslakta "Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine işçinin e-Devlet kapısı üzerinden sendikaya üyelik talebinde bulunması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile eDevlet kapısı üzerinden kazanılır" denilerek elektronik ortamda üyelik yapmanın önü açılıyor. 

Sendika üyeliğinden istifa için ise şu ifade yer alıyor: "Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme talebinde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eşzamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır." Sendikaların faaliyetlerini düzenleyen rriaddede ise "Kuruluşlar ticaretle uğraşamazlar.

Ancak, kuruluşlar genel kurul kararıyla nakit mevcudunun yüzde 40’ından fazla olmamak kaydıyla smai ve iktisadi teşebbüslere yatırımda bulunabilirler" deniyor. Böylece sendikaların asli işlerinin dışında işlerle uğraşmalarının önünü açıyor. Taslakta 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’na da atıfta bulunuluyor. İşkolu barajının yüzde 10’dan binde 5’e indirildiği ve ilgili maddelerde buna uygun değişikliklerin düzenlendiği ifade ediliyor.

Geçici Madde 1 ile de "Sendika ve üst kuruluşları bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde genel kurullarını yaparlar ve tüzüklerini değiştirirler "denilerek sendikalara bir yıl süre veriliyor. Geçici Madde 4’te ise "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 2822 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre yayımlanan en son istatistiklerde ehliyet yetkisine sahip işçi sendikaları için bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle binde beş temsil koşulu aranmaz" ifadesi yer alıyor.

Görüşmelerde taslakta yer alan "üyelik aidatının işçinin işverene yazılı müracaatı sonucunda kesilip sendikaya ödenmesi" hükmü işçi sendikalarının itirazı üzerine çekilmiş ve 2821 sayılı kanunun ilgili maddesinin kalması kabil edilmişti.

Ancak taslakta itiraz edilen madde aynen kaldı.

TİSK VE TÜRK-İŞ TOPLANTIYI TERK ETTİ 
Abant’ta yapılan görüşmelere Çalışma Bakanı’mn yanı sıra Türkİş, DİSK, Hak-İş ve TİSK genel başkanları da katıldı. Toplantıda konuşan bakan yüzde 10 barajının SSK verilerine göre uygulanması halinde Türkiye’de sadece 6 sendikanın barajı geçebileceğini söyledi.

Bakan baraj yüzde 1 bile kalsa pek çok sendikanın barajın altında kaldığını dile getirdi. İşkolu belirlemesi sırasında Türk-İş gemi ve metal işkollarıran birleştirilmesine karşı çıkarken, Hak-İş ise orman ve gıda işkollarının birleştirilmesini istedi. Görüşmenin ilk günü toplusözleşme sürecinin kısaltılması, üyelikte noter şartının kaldırılması, istifada ise noter şartının korunması ama noter ücretinin 100 liradan 25 liraya indirilmesi, toplusözleşmenin işletme değil işyeri temelli yapılması gibi konularda da mutabakat sağlandı.

Ancak toplantının ikinci günü Türk-İş ile TİSK "Oldu bittiye getiriliyor. Bunu uygun bulmuyoruz" diyerek toplantıdan çekildiler. Bakanın da buna tepki göstererek "Siz kendi aranızda anlaşamıyorsanız yapacak bir şey yok. Seçim öncesi ya da sonrası ILO normlarına göre yapacağız, herkes de kendi kaderine razı olsun" dediği belirtildi.
 
Toplantının ardından açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, TİSK ve Türkİş" in değişikliklere karşı çıkarak işçi sınıfını 12 Eylül yasalarına mahkum ettiğini savundu. Çelebi "İktidar artık siyasi iradesini kullanarak, vardığımız mutabakata uygun düzenlemeyi bir an önce Meclis gündemine taşımalı; başta Anamuhalefet Partisi CHP olmak üzere Meclis’teki tüm siyasi partiler 12 Eylül ürünü 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nu mutabakatımız doğrultusunda değiştirerek geciktirmeden Meclis’te yasalaştırmalıdır" dedi. .

Kaynak: EVRENSEL Gazetesi

DİĞER HABERLER
ATAKEY PATATES’TE İLK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
ATAKEY PATATES’TE İLK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Yeni örgütlendiğimiz dondurulmuş patates üreticisi Atakey Patates’te ilk toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, anlaşmayla sonuçlandı.

TARIMDA BÜYÜK TEHLİKE
TARIMDA BÜYÜK TEHLİKE

6 Haziran’da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından, 2024 yılı hububat alım fiyatları; buğdayda ekmeklik 9.25 TL, makarnalık 10 ve arpada ise 7 TL olarak açıklanmıştı.

6 AYDA ASGARİ ÜCRETLİNİN SOFRASI KÜÇÜLDÜ
6 AYDA ASGARİ ÜCRETLİNİN SOFRASI KÜÇÜLDÜ

Önümüzdeki yıla kadar 17 bin 2 lira ile geçinmek zorunda kalan asgari ücretlinin sofrasından 212 adet paket makarna, 86 kilogram tavuk eti ve 60 litre ayçiçek yağı eksildi.

TARIM ÜFE DÜŞMEDEN ENFLASYON DA DÜŞMEZ
TARIM ÜFE DÜŞMEDEN ENFLASYON DA DÜŞMEZ

İktidarın tarım politikalarının hatalı uygulamalarındaki ısrarı, üreticinin de tüketicinin de belini büküyor. Yurttaş enflasyonun altında ezilmeye devam ederken, tarımda da enflasyon artışı devam ediyor.