Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
18 Mart 2011
GELİR DAĞILIMININ DÜZELTİLMESİ

GELİR DAĞILIMININ DÜZELTİLMESİ

GELİR DAĞILIMININ DÜZELTİLMESİ

Sağlıklı bir toplumsal, siyasal ve ekonomik altyapının oluşabilmesi için, gelir dağılımının düzeltilmesi öncelikli sorundur. Ülkemizde gelir dağılımını bozan ana nedenler, önceki yazılarımızda açıklanmış olduğundan, düzeltici önlemlerin de bu doğrultuda alınması uygun olur.

Gelir dağılımının gerek bireyler gerek coğrafi bölgeler itibarıyla düzeltilmesi kalkınmanın gereklerinden biridir. Gelir dağılımı dengeli hale getirilmeden ekonomik kalkınmadan söz edilemez. Gelir dağılımını düzeltmenin, iyileştirmenin araçları bellidir. (i) Yoksulluk sınırında hatta altında yaşayanlara kamu desteği, destek akçelerin (sübvansiyonların) varsıl kesimden yoksullara doğru kaydırılması, (ii) Kamu harcamalarının yapısını değiştirme, (iii) Vergi sisteminde kâr, servet, rant, havadan inme kazançlardan alınan vergilerin payı arttırılırken mal ve hizmetlerden alınan vergilerin payını azaltma (iv) Kentselleşmenin ve kentsel dönüşüm projelerinin yarattığı ranttan kamusallaştırma, (v) İstihdam ve zorunlu tüketim maddeleri üretmeye yönelik KİT’ler oluşturma…

Yoksul kesime, oy satın almaya yönelik özellikle seçim dönemlerinde perakende yiyecek paketi, yakacak, beyaz eşya dağıtımı yerine, sosyal hukuk devletinin gereği olarak, bir hak olarak düzenli gelir sağlanması çok daha insancıl ve ekonomik bir davranıştır. Ancak çalışmayacak durumda olan özürlüler ve yaşlılar dışında bir tür devlet yardımlarını, desteklerini geçici olarak düşünmek gerekir. Amaç, yoksulların yoksulluk kısırdöngüsünü kırmak, gelir elde eden, kendi ayakları üzerinde duran muhtaç olma duygusundan kurtulmuş bireyler haline getirmektir. Bu nedenle istihdam yaratan projeler büyük önem taşımaktadır.

Kamu harcamaları içinde, gelişmeye yönelik harcamalar olarak nitelendirilen sağlık ve eğitim harcamalarının payı arttırılırken faiz gibi gelir transferine yol açan harcamaların payı azaltılmalıdır. Faiz giderlerinin kamu harcamaları içinde payının düşürülmesinde son yıllarda olumlu gelişme olmasına karşın, iç borçların artması, faizlerin göreli olarak yüksek olması nedeniyle, yine de yüksek düzeydedir. Faiz gibi transfer harcamalarının yanı sıra, kamuda gösteriş harcamalarının payı da azaltılmalıdır. Faiz oranları konusunda Hazine, TCMB ile daha yakın bir işbirliği içinde olmalı, gerektiğinde, sürekli olmamak koşuluyla TCMB, Hazine’ye kısa süreli avans sağlayabilmelidir.

Türkiye’de vergilerin yaklaşık üçte ikisi, dahilde mal ve hizmetlerden alınan vergiler ile dış ticarette özellikle ithalden alınan KDV’den, vergilerden oluşmaktadır. Gelir, kâr, serbest meslekten kazanılan, mülkiyet üzerinden alınan vergiler, ücretlerden yapılan vergi kesintisi (tevkifat) dışında, ancak dahilde alınan KDV kadar devlete hasılat sağlamaktadır. Kurumlar Vergisi yükü, son yıllarda yüzde 44.3’ten yüzde 20.0’ye düşürülmüştür. İstisnalar hesaba katıldığında kurumlarda fiili vergi yükü yüzde 20.0’nin de altındadır. Döviz satışından alınan gider vergisi binde bir gibi komik düzeydedir. Borsada oluşan kârlar, fiilen vergilendirilmemektedir. Oluşan rantlar üzerindeki vergiler çok düşük düzeydedir ya da yoktur.

Teknik ayrıntı gibi gelen bu kısa bilgiler, Türkiye’de varsıl kesimden, rant elde edenlerden hatta bazı işlemlerden alınabilecek bir vergi potansiyelinin olduğunu vurgulamak içindir. Türkiye’de vergi gelirleri arttırılabilir ve dağılım daha dengeli hale getirilebilir, yeter ki böyle iyi bir niyet olsun.

KİT’ler, ne yazık ki kara delik, kaynak israfı, insan deposu gibi alalamalarla, ideolojik nedenlerle, bazı kesimlere havadan kazanç, rant sağlamak ve/veya dış güçlere hoş gözükmek için yok edilmişlerdir. KİT’lerin yok edilmesiyle bütçe dengesi mi sağlandı? İşsizlik mi azaldı? Sabit sermaye yatırımları mı arttı? Yoksul gereksinimlerini karşılamaya yönelik üretim mi yapılmaya başlandı? Hayır. Ne yazık ki KİT çalışanları ve halk kendi tesislerine sahip çıkmadı.

Türkiye’de halkın bilgi noksanlığı nedeniyle kolay kandırılabileceği üzerine, halkın yalnız kısa süreli çıkarlarını kolladığı düşüncesiyle politika yapılmakta, dolayısıyla da Türkiye’nin ciddi hiçbir sorunu çözülmemekte tersine ağırlaşmaktadır. İşsizlik, gelir dağılımı bozukluğu, cari işlemler açıkları, yaygınlaşan yoksulluk, vergi adaletsizliği… Ekonomi tıkırında, tangırtısının sonuçları ortada.

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi -ÖZTİN AKGÜÇ  – Öztin Akgüc

 

DİĞER HABERLER
YUMURTA FİYATINDA SERT ARTIŞ
YUMURTA FİYATINDA SERT ARTIŞ

Gıda fiyatlarındaki artıştan yumurta da etkilendi. Geçen ay tanesi 2 lira olan organik yumurtanın fiyatı 4 liraya yükseldi. Esnaf fiyatların haftalık olarak değiştiğini ifade etti.

EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ ENFLASYONDA
EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ ENFLASYONDA

TÜİK eylül ayında resmi enflasyonun yıllık yüzde 83,45 olarak hesaplandığını açıkladı. 24 yılın en yüksek enflasyonu yaşanırken iktidar baz etkisine güveniyor. Bu enflasyon hesabı ücret zamlarını etkileyecek.

GIDA SEKTÖRÜNDE 106 BİN 821 ŞİRKET RİSKLİ KATEGORİDE
GIDA SEKTÖRÜNDE 106 BİN 821 ŞİRKET RİSKLİ KATEGORİDE

Hazine ve Maliye Bakanlığı gıda sektöründe, 106 bin 821 şirketi vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen mükellef açısından riskli kategorisinde bulunduğunu açıkladı.

ÖZELLEŞTİRME KONUSUNDA TÜRK-İŞ’İN AÇIKLAMALARI (2003-2019 DÖNEMİ)
ÖZELLEŞTİRME KONUSUNDA TÜRK-İŞ’İN AÇIKLAMALARI (2003-2019 DÖNEMİ)

Özelleştirme sürecinin başladığı ve hızlandığı dönemde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin çok büyük bölümü Türk-İş’e bağlı sendikalarda örgütlüydü.