Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
05 Mart 2012
EĞİTİMDE BÖYLESİ DUYULMADI, GÖRÜLMEDİ

İlköğretime başlama yaşı şöyle mi olsun, böyle mi. kesintili mi, kesintisiz mi tartış ması yapılırken, asıl madde gözden uzak tutulmaya devam ediyor.

EĞİTİMDE BÖYLESİ DUYULMADI, GÖRÜLMEDİ

       İlköğretime başlama yaşı şöyle mi olsun, böyle mi. kesintili mi, kesintisiz mi tartış ması yapılırken, asıl madde gözden uzak tutulmaya devam ediyor. Yapılmak istenen lerden birisi imam hatip liselerinin orta kışı nı açmak, asıl büyük olay ise çok büyük paralar gerektiren mal ve hizmet alımlan, bi na ve tesis yapımları her türlü denetimin dışı na çıkarılmak istenmesidir. Bundan herkesin haberi olsun…

       Bugüne kadar AKP’nin programında, seçim beyannamesinde, hükümet programında, bakanlık icra programlannda yer almayan bu tür önemli değişikliklerin AKP Grup Başkanlığı tarafından yasa teklifi olarak verilmesinin mut laka anlamı ve de mesajı olmalıdır…

AB ülkelerinin tersine

       Mesleki EĞİTİM Kanununda değişiklik yapılarak çıraklık eğitimine başlama yaşı 14ten ll’e çekilmek istendi. Üyesi olmak istediğimiz Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde mesleki ve teknik eğitime, çıraklığa başlama yaşı en az olan ülkede bile 15 dir. Farklı olan Almanya’da da mesleki eğitime başlamadan önce en az 9 yıllık zorunlu eğitimi tamamlama koşulu var.

       AKP hükümeti ve Milli EĞİTİM Bakanlan, kabul edilemeyecek bir sistemi getireceklerine AB ne üye olmanın temel haklanndan biri olan kişilerin serbest dolaşımı önündeki en büyük engel olarak duran "Mesleki Yeterliliklerin Karşılıklı Tanınması” ile "Ulusal Standartlann Belirlenmesi" kanunlannı çıkarabilselerdi.

Öncelik imam hatip ortaokulları

       Halen 14 olan mesleki ve teknik eğitime, çıraklık eğitimine başlama yaşı. yasa teklifinde ll’e çekiliyordu. TBMM’de oluşturulan alt komisyon bunu 13 olarak belirledi. İlköğ retim okullarının 2. kademesinin bir kısmını liselerle, bir kısmının ise birinci kademeyle ilişkilendirilmesi öngörüldü. İkinci kademeni ortaöğretimle ilişkilendirilmesiyle de imam hatip liselerinin orta kısmının yeniden açılması sağlanmış olacak. Alt komisyonun düzenlemesine göre ikinci kademede yetenek ve beceri derslerinin seçmeli ders olarak konulması öngörülüyor. EĞİTİMciler, "o derslerle çocukların becerileri ortaya çıkmaz" görüşünde. Ayrıca ilköğretime başlama yaşının düşürülmesi de hem pedagojik değil, hem de binaların fiziki yapısı çocuğun yaşına, boyuna uygun değil. EĞİTİMciler, 60-72 aylık çocukların okul öncesi eğitime alınmasının doğru olacağını belirtiyorlar.

       İmam hatip ortaokulları uğruna, AKP hükümetleri döneminde milyonlarca lira harca narak gerçekleştirilen ders programları tamamen ortadan kalkıyor. İlköğretim 4. sı nıftan lise sona kadar bütün sınıfların ders programlarının bütünlüğü kayboluyor. Çün kü. ilköğretim İden lise sona kadar programlar kademeli olarak yapıldı.

Bakın, neler neler olacak?

       Konuştuğum bakanlık yetkililerinin "üzeri de durulması gereken kritik konu" dediği ola ya geliyorum. Taslağın 21. maddesi Kamu MALİ Yönetimi ve Kontrol Kanunu tamameı devre dışı bırakıyor. Her türlü bilgisayar alımı internet erişim hizmetleri ve bunlarla ilgili alt yapı hizmetlerinde, mal. hizmet alımlarında, yapım işlerinde (inşaat, onanm. yatırım vb) kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte bakın neler olacak.

       MALİye Bakanlığı ve Kontrol ve Denetim Birimleri devre dışı kalacak. Kamu İhale Ki rumunun kontrol ve denetimi kalmayacak, Sayıştay Denetiminden muaf hale gelecektir. Bunun beraberinde neler getireceğini yine Bakanlık yetkililerinden dinliyorum:

       "Milli EĞİTİM Bakanlığında yürütülen projelere bakıldığı zaman her türlü hizmeti FATİH Projesi kapsamına sokmak ve onun üzerinden ihale yapmak mümkün hale gelecek. 2015 yılı sonuna kadar herhangi bir üst düzey yönetici devlet adına 15 yılı kapsayacak bir taahhütte bulunabilecek. 15-18 yıllık süreyi kapsayacak ihale yapmak, hizmet alı mında bulunmak, mevcut kanunlara, uygulamalara tamamen aykın. Böyle bir kanun maddesi keyfi uygulamala n, suiistimalleri beraberinde getirir. Kanunur yürürlüğe girmesi halinde FATİH Projesi bir rant projesine dönüşecektir. Son dönemde Kamu İhale Kurumunda yapılan yolsuzlukla nn ayyuka çıktığı bir dönemde böyle bir teki fin yapılması kabul edilemez. Devletin parasıyla birilerine fabrika kurdurulacak, ora dan 15 yıl ileriye dönük bağlantı yapılacak, bütün bunlar da kontrolün dışında kalacak."

       Milyar dolarlara mal olacak bu alımlar ile kimler daha zengin edilmek isteniyor? Bu konuda var olan şaibeler dikkate alındığında, ne gibi suiistimallerin ve yolsuzlukların olacağını ön görmek de çok da zor olmaya çaktır. Bu konulara sivil toplum örgütlerinir üniversitelerin, sendikaların ve vatandaşlan hem geleceğimize, hem de devletin kaynai lan adına sahip çıkmalı..’

DİĞER HABERLER
SÜREÇ YASAYA AYKIRI İŞLİYOR
SÜREÇ YASAYA AYKIRI İŞLİYOR

Asgari ücreti belirleme süreci İş Kanunu’nda belirtildiği biçimde işlemiyor. Kanundaki “Komisyon kararları kesindir” emrine rağmen son sözü Cumhurbaşkanı söylüyor.

YEMEK KARTINA ‘PRİM SINIRI’
YEMEK KARTINA ‘PRİM SINIRI’

İşverenlerin çalışanlarına verdiği yemek bedeline sağlanan prim istisnasında detaylar belli oldu.

BASINA VE KAMUOYUNA
BASINA VE KAMUOYUNA

EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ ÇOCUKLARIMIZ Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve gün geçtikçe giderek artan çocuk istismarı haberlerini utanarak ve büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Oysa biz cumhuriyetin kuruluşundaki ilk adımı çocuklara bayram olarak hediye eden ve geleceğin sahipleri olarak kabul eden, onları koruma görevini devletin sorumluluklarından sayan bir neslin evlatlarıyız. Bilimin, aydınlanmanın, gelişmişliğin ilk göstergesi sağlıklı, mutlu, […]

KÜRESEL ENFLASYON VE ÜCRETLER
KÜRESEL ENFLASYON VE ÜCRETLER

ILO’nun küresel ücretlerle ilgili son raporuna göre, pandemiyle başlayan, Rusya- Ukrayna savaşı ve küresel enerji krizi ile tetiklenen küresel yavaşlama ile birlikte, yüksek enflasyon, pek çok ülkede reel aylık ücretlerde çarpıcı düşüşlere yol açıyor.