Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia

Hukuksal Mevzuat

Sendikal fesih nedeniyle işe iade davasında 6 aylık kıdem şartı aranmayacağına dair Yargıtay kararı
Sendikal fesih nedeniyle işe iade davasında 6 aylık kıdem şartı aranmayacağına dair Yargıtay kararı

Yargıtay 9. HD., E. 2016/23685 K. 2017/15506 T. 11.10.2017 DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde taraflar avukatı tarafından temyiz edilmiş, davalı avukatı duruşmalı olarak incelenmesini talep etmiş ise de; işin mahiyeti itibarıyla duruşma isteminin reddine, incelemenin evrak […]

KIDEM TAZMİNATI VERGİDEN MUAF MI?
KIDEM TAZMİNATI VERGİDEN MUAF MI?

İş akitlerinin işçi-işveren anlaşması ile sona erdirilmesi halinde işveren tarafından işçiye ödenen ikale bedelinden kesilecek gelir vergisi iadeye tabidir.

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA KOŞULLARI
KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA KOŞULLARI

1475 sayılı İş Kanunu 14. maddesinin atfı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.

İŞ GÜVENCESİNDE 30 İŞÇİ ŞARTI
İŞ GÜVENCESİNDE 30 İŞÇİ ŞARTI

Geçerli olmayan nedenle işten çıkarılması halinde, işçinin işine dönmeyi talep etmesi hukuk sistemimizde mümkündür.

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ
ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI KANUNU
ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI KANUNU

İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esaslarını belirlemektir.

Sendika Üyeliğinin Kazanılmasına ilişkin Yönetmelik
Sendika Üyeliğinin Kazanılmasına ilişkin Yönetmelik

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE

ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Alt İşverenlik Yönetmeliği
Alt İşverenlik Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartlarını, alt işverene ait işyerinin bildirimini, tescilini, alt işverenlik sözleşmesinde bulunması gereken hususları düzenlemektir.

Grev Gözcülerinin Zorunlu İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkında Yönetmelik
Grev Gözcülerinin Zorunlu İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmeliğin amacı, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 3451 sayılı Kanunla değişik 48 nci maddesi gereğince, kanuni bir grev kararının uygulanması sırasında grev gözcülüğü yapacakların zorunlu ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını düzenlemektedir.