Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
01 Nisan 2011
VEFAT EDEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE AYLIK BAĞLANMASI ve BU KİŞİLERİN BORÇLANMA YAPABİLMELERİ

Vefat Eden Sigortalının Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması Ve Bu Kişilerin Borçlanma Yapabilmeleri Hakkında

VEFAT EDEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE AYLIK BAĞLANMASI ve BU KİŞİLERİN BORÇLANMA YAPABİLMELERİ

5510    Sayılı yasanın 41. maddesinde: Bu kanuna göre sigortalı sayılanların,

a. 4a kapsamındaki sigortalı kadının,iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonraki iki yıllık süreyi geçmemek kaydı ile hixmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve cocuğunun yaşaması şartı ile talepte bulunulan süreleri

b. Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri

c. 4üncü maddenin birinci fıkrasının c bendi kapsamında olanların personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri

d. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık süreleri

e. Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri

f. Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya göz altına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya göz altında geçen süreleri

g. Grev ve lokavt ta geçen süreleri

h. Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri

i. Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri

Kendilerinin veya haksahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır Denilmektedir.            

Dolayısı ile kanunun bu 41. maddesi ile 32. maddede belirtilen hususlar arasında bir çelişki ortaya çıkmaktadır.41. madde, bu yasa kapsamında olan sigortalı veya haksahiplerinin madde içerisinde belirtilen süreleri borçlanabilmeleri ve yazılı talepleri üzerene kendilerine tebliğ edilen borçlarını bir ay içerisinde ödemeleri halinde,bu borçlanılan hizmetlerin sigortalıklarına sayılması hükmüne amirdir.

Daha öncede bu Hükümet tarafından çıkarılan 12.12.2006 tarih 5561 sayılı yasa ile sağlanan 5 yıldan beri sigortalı olma ve bu süre içerisinde borçlanılan hizmetlerle birlikte en az toplam 900 gün prim ödeme şartını yerine getirenlerin vefatları halinde geride kalan haksahiplerine aylık bağlanması hakkı , 5510 sayılı yasa ile, 1.10.2008 tarihinden sonra vefat eden sigortalılar için ; her türlü borçlanma süreleri hariç ; şeklinde uygulanmaya başlamış ve bu şart yasanın 41. maddesi ile çelişir duruma gelmiştir.

Ölüm insan iredesinin dışında,istenmeyen ve hiçbir şekilde vakti saati bilinmeyen bir olaydır.

Bu hak ve nefaset kuralına ve hatta yasalar önünde eşitlik kuralına tamamen  aykırıdır.

Bir sosyal güvenlik kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu,kapsamı içinde bulunan aynı sosyal risklere karşı asgari ölçülerde güvence altına alınan ve aynı kurallara bağlı olan sigortalılar, Aynı hukuki statü içinde özdeş durumda bulunan kişilerdir.Aynı durumda bulunan kişilerin yasanın öngördüğü haklardan aynı esaslara göre yararlandırılmalarıda eşitlik ilkesinin gereeğidir.

Hukuk Genel Kurulunun 27.04.2006 gün ve 10-367.386 sayılı kararındada vurgulandığı üzere Sosyal güvenlik,Sosyal Hukuk Devleti tanımı içerisinde yer alan ve bu ilkeyi oluşturan temel kavramlardan birisidir.

Sosyal güvenlik alanında oluşturulacak tüm kuralların özde.sosyal hukuk devleti anlayışına uygun olması zorunludur. Sosyal güvenlik,insanlığın en derin gereksiminin bir sonucudur.Bu gereksinim bireyin karşılaşacağı ve yaşamı için tehlike oluşturan olaylara karşı bir güvence arayışının ürünüdür.Tehlikeye ve yoksulluğa birey için asgari bir güvence sağlamah sosyal güvenliğin varoluş koşulu,diğer bir ifadeyle olmazsa olmazıdır.Önemli olan yön, sosyal güvenlik kavramına işlevsel olarak temel bir insanlık hakkı görünümü yaratmaktır.

Aynı durumda bulunan kişilerin, yasanın öngördüğü haklardan aynı esaslara göre yararlandırılmalarıda eşitlik ilkesinin gereğidir.

Anayasanın 2,10,60ıncı maddeleri uyarınca,Devletce sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanmasına elverişli ortamın yaratılması ve bu anlamda sosyal güvenlik alanında getirilen bir haktan aynı sosyal güvenlik kurumu içinde yer alan ve temelde birbirine yakın konumda bulunan tüm sigortalıların dengeli ve makul ölçüler içerisinde yararlandırılmasını öngören düzenlemeler yapılmalıdır.

Bu sebeble 5510 sayılı yasanın 32.maddesinin a fıkrasında yer alan ve anayasanın yukarıda belirtilen hükümlerine tamamen aykırı tek kelime olan(HARİÇ) kelimesinin yasa maddesinden çikarılarak bu kelime yerine (DAHİL) kelimesinin yasa metnine işlenmesi sureti ile  bu büyük anayasal haksızlık mutlak surette giderilmeli ve binlerce haksahibi bu durumdan kurtarılmalıdır . Ancak  yüzlerce kanunda değişiklik yapan 6111 sayılı yasada bu basit düzenleme,herhalde aceleden olsa gerek maalesef gözden kaçmış ve binlerce haksahibinin beklentileri boşa çıkmıştır.

Bu arada bu konuda açılmış bir dava mevcut olup halen mahkeme safhasındadır.

 

                                                                                                             Çetin  ZORLU
                                                                                                   Sosyal güvenlik müşaviri
 

DİĞER HABERLER
İŞ CİNAYETLERİNİN NEDENİ KÂR HIRSI
İŞ CİNAYETLERİNİN NEDENİ KÂR HIRSI

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı İrfan Sayar, “İş kazalarının sebebi iş güvenliği uzmanları değil daha çok kazanmak isteyen hırslı işverenlerdir. İş güvenliği uzmanlarına ‘Görmezden gel, her şeyi yazma, her şeyi bildirme’ şeklinde baskılar oluyor” dedi.

TÜRKİYE’DE İŞVERENLERİN ÖRGÜTLENMESİ – SEKTÖR DERNEKLERİ
TÜRKİYE’DE İŞVERENLERİN ÖRGÜTLENMESİ – SEKTÖR DERNEKLERİ

Türkiye’de işveren sendikalarının yanı sıra çok sayıda işveren derneği ve vakfı bulunmaktadır. Bunların TÜSİAD, MÜSİAD, TUSKON gibi bazıları kamuoyu tarafından bilinmekle birlikte, diğer işveren dernekleri ve vakıfları da son derece önemlidir.

VELİLER MASRAFLARI KARŞILAYAMIYOR
VELİLER MASRAFLARI KARŞILAYAMIYOR

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından, yaşanan fiyat artışlarını ve iktidarın eğitim politikasını hedef aldı.

GIDA ENFLASYONU, UYGULANAN YANLIŞ POLİTİKALARIN SONUCU
GIDA ENFLASYONU, UYGULANAN YANLIŞ POLİTİKALARIN SONUCU

Yerli üretim ve hayvancılığı desteklemek yerine iktidar ithalata yönelirken, Türkiye’de tarım ve gıda sektörü, son yıllarda pek çok sorunla karşı karşıya.