Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
18 Mayıs 2019
TEKGIDA-İŞ TEN AYRILIK KARARI

Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Tekgıda-İş), 1952 yılından bu yana üyesi olduğu ve kuruluşunda aktif rol üstlendiği Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ndan (Türk-İş) ayrılıyor.

TEKGIDA-İŞ TEN AYRILIK KARARI

Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Tekgıda-İş), 1952 yılından bu yana üyesi olduğu ve kuruluşunda aktif rol üstlendiği Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ndan (Türk-İş) ayrılıyor.

Mayıs ayı başında toplanan Tekgıda-İş Başkanlar Kurulu’nun “konfederasyon üyeliğinden ayrılma” yönünde aldığı tavsiye kararı, 29-30 Haziran’da yapılacak Olağan Genel Kurul’da görüşülüp karara bağlanacak. Aydınlık’a konuşan Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Türkiye’deki hiçbir işçi konfederasyonunun sınıftan, emekten yana özgür ve bağımsız bir sendikacılık yaptığına inanmadıklarını, başka konfederasyona da geçme düşüncelerinin olmadığını söyledi.
 
35 SAYFALIK MEKTUP
 
Türkiye işçi hareketinin mücadeleci örgütlerinden biri olan ve yaklaşık 28 bin üyesi bulunan Tekgıda-İş Sendikası’nın, Türk-İş Yönetimi arasında uzun bir süredir derin görüş ayrılıkları bulunuyordu. Geçen süre içinde bu görüş ayrılıklarının çözümsüz ve giderilemeyecek bir hale dönüşmesi nedeniyle sendika, konfederasyon üyeliğinden çekilmeyi gündemine aldı. Türk-İş’e bağlı 32 sendikaya da eklerle birlikte 35 sayfalık bir mektup gönderdi. Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel ve Genel Sekreter Mustafa Akyürek imzalı mektupta, sendikayı konfederasyondan ayrılmaya götüren nedenler tek tek ayrıntılarıyla anlatıldı. Ayrılmaya neden olan gerekçeler özetle şöyle sıralandı:
 
KURUL İRADESİNE AYKIRILIK
 
* Türk-İş Başkanlar Kurulu, Türk-İş Yönetim Kurulu’nun önerisiyle 2008 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü, diğer emek örgütleri ile İstanbul Taksim’de kutlamayı kararlaştırdı ve diğer emek örgütleriyle koordinasyonun sağlanması ve mitingin Taksim’de gerçekleştirilmesi konusunda o dönem Türk-İş Genel SEKRETERİ olan Mustafa Türkel’i görevlendirdi. Ancak dönemin siyasi iktidarı Taksim mitinginin gerçekleşmemesi için, dönemin Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ile bugünün Genel Başkanı Ergün Atalay üzerinde baskı oluşturdu. Dönemin Türk-İş Genel SEKRETERİ olan Mustafa Türkel de Başkanlar Kurulu’nun verdiği yetkiyle tüm basın kuruluşları ve kamuoyu nezdinde Taksim kararlılığını vurgularken dönemin Türk-İş Genel Başkanı ile bugünün Genel Başkanı Ergün Atalay ikircikli tutumlarını devam ettirerek siyasi iktidarın baskısı ve yürütülen arka kapı diplomasisi sonucu Türk-İş Başkanlar Kurulu iradesine aykırı olarak 30 Nisan 2008 tarihinde Taksim’de yapılacak mitingden vazgeçildiğini açıkladı.
BAĞIMSIZLIĞA MÜDAHALE
 
* 6356 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 2012 yılında yürürlüğe girmesiyle zaman içerisinde Tekgıda-İş Sendikası Ana Tüzüğünde birtakım değişiklik yaptı. Tekgıda-İş, “Sendika, Türk-İş Konfederasyonu’nun kanun ve tüzük hükümleri doğrultusunda vereceği talimatlara uymak zorundadır”, “Türk-İş Konfederasyonu, sendikanın gelir ve giderlerini, giderlerinin sarf yerlerini ve her türlü faaliyetlerini denetler”, “Her hesap veya bütçe devresine ait bilanço ve hesaplarının ve çalışma raporlarını ait olduğu dönemi izleyen üç ay içinde Türk-iş Konfederasyonu’na göndermek” gibi ana tüzükte yer alan düzenlemeleri kaldırdı. Ancak Türk-İş Genel Başkanlığı, Tekgıda-İş Ana Tüzüğünde yapılan değişikliklerin, konfederasyon ana tüzüğüne aykırı ve uyumsuz olduğu, sadakat esasını, sendikal disiplini ve yeknesaklığı ortadan kaldırdığını iddia ederek, düzeltilmesini talep etti. Tekgıda-İş Sendikası ise sendika bağımsızlığına müdahale ola rak gördüğünü ifade ettiği bu taleplerin, ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı, hukuki temelden yoksun, eksik ve yanlış değerlendirmeler içerdiğini savundu. Mevzuatta yer almayan birtakım düzenlemelerin sendikalarının ana tüzüğüne konulmasının istendiğine işaret eden Tekgıda-İş, düzeltilmesi istenen maddelerin önemli bir bölümünün, en başta konfederasyonun şimdiki yönetim kurulu üyelerinin bağlı oldukları sendikaların ana tüzüklerinde yer almadığına dikkat çekerek, eşitlik ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini savundu.
 
YÜZDE 100 ÜYE SAYISI ÜZERİNDEN AİDAT TAHAKKUKU
 
* Tekgıda-İş, 2010 yılı Tekel’in özelleştirilmesi, dönemin siyasi iktidarı marifetiyle Çaykur’da yetki ihtilafıyla aidat gelirinin yüzde 80’ini kaybetti. Sendika bu süreçte onlarca taşınmazı elinden çıkardı, şubelerini kapattı, uzun süre profesyonel yönetici ve personele ücret zammı uygulayamadı, sendikanın varlığını sürdürmesi amacıyla tasarruf önlemleri aldı. 2012 yılına kadar aidat borcunu düzenli yerine getirdi, bu tarihten itibaren meşru mazeretine binaen aidat borcunu ödeyemedi. Türk-İş, 2012-2013-2014 yılları dönemine ilişkin belirlediği üye sayısı üzerinden üye aidat alacağı tahakkuk ettirerek aylık yüzde 3 faiz talebiyle icra takibine girişti, itiraz üzerine takip durdu ve konu yargıya taşındı. Tekgıda-İş, düzenli aidat ödeyen üye sayısının Resmi Gazete’de yayımlanan istatistiki verilerin yüzde 60-65’i civarında olduğunu, düzenli aidat tahsil edilen üye sayısı üzerinden hesaplanacak aidatın ödeneceğini bildirdi. Ancak Türk-İş, Resmi Gazete’de yayımlanan üye sayısı üzerinden aidat borcu tahakkuk ettirileceğini, istatistiki verilere karşı dava açılabileceğini veya Türk-İş Denetleme Kurulunu göreve çağırabileceğini ifade etti. Tekgıda-İş, “Ana tüzük hükümleri, üye sendikalara hiçbir ayrım göstermeksizin ve hiçbir maddi vakıaya dayanmaksızın, Resmi Gazete’de yayımlanan istatistiki üye sayılarının yüzde 80’i oranına kadar aidat ödeme imkan ve esnekliğini sunarken, konfederasyon genel başkanlığının sendikamıza karşı yüzde 100 üye sayısı üzerinden aidat tahakkuku, açık bir şekilde iktisadi ve manevi cebir içermektedir” dedi. Tekgıda-iş, ayrıca hiçbir sendika için uygulanmayan ve gelir kaydında bulunmayan yüzde 3 gecikme faizinin kendilerine karşı uygulanmak istenmesine dikkat çekti.

TÜRK-İŞ YÖNETİMİ – HÜKÜMET OPERASYONU
 
* Tekgıda-İş, 2010 yılında Tekel’in özelleştirilmesi, dönemin siyasal iktidar marifetiyle Çaykur’da yetki ihtilafıyla aidat gelirlerinin yüzde 80’ini kaybetmesi üzerine özel sektörde yoğun bir örgütlenme mücadelesine girişti. Sendika, Türk-İş’e de “örgütlenme fonu”ndan yararlanmak istediğini bildirdi ancak Türk-İş, sendikanın aidat borcunu gerekçe göstererek fondan yararlanmasına izin vermedi.
 
* Dönemin Türk-İş Yönetimi, Tekel’in özelleştirilmesine karşı verilen mücadeleye destek olmadı. Daha sonraki yıllarda Çaykur’un yandaşlaştırılmasına yönelik operasyonlara destek verdi. Çaykur bahane edilerek 2013 yılında Tekgıda-İş Yönetim Kurulu’na karşı Ergün Atalay’ın öncülüğünde dönemin Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın içinde olduğu ve Mustafa Türkel’in istifasını isteyen bir operasyon başladı. Ancak operasyon başarılı olamadı.
DİĞER HABERLER
İŞ CİNAYETLERİNİN NEDENİ KÂR HIRSI
İŞ CİNAYETLERİNİN NEDENİ KÂR HIRSI

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı İrfan Sayar, “İş kazalarının sebebi iş güvenliği uzmanları değil daha çok kazanmak isteyen hırslı işverenlerdir. İş güvenliği uzmanlarına ‘Görmezden gel, her şeyi yazma, her şeyi bildirme’ şeklinde baskılar oluyor” dedi.

TÜRKİYE’DE İŞVERENLERİN ÖRGÜTLENMESİ – SEKTÖR DERNEKLERİ
TÜRKİYE’DE İŞVERENLERİN ÖRGÜTLENMESİ – SEKTÖR DERNEKLERİ

Türkiye’de işveren sendikalarının yanı sıra çok sayıda işveren derneği ve vakfı bulunmaktadır. Bunların TÜSİAD, MÜSİAD, TUSKON gibi bazıları kamuoyu tarafından bilinmekle birlikte, diğer işveren dernekleri ve vakıfları da son derece önemlidir.

VELİLER MASRAFLARI KARŞILAYAMIYOR
VELİLER MASRAFLARI KARŞILAYAMIYOR

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından, yaşanan fiyat artışlarını ve iktidarın eğitim politikasını hedef aldı.

GIDA ENFLASYONU, UYGULANAN YANLIŞ POLİTİKALARIN SONUCU
GIDA ENFLASYONU, UYGULANAN YANLIŞ POLİTİKALARIN SONUCU

Yerli üretim ve hayvancılığı desteklemek yerine iktidar ithalata yönelirken, Türkiye’de tarım ve gıda sektörü, son yıllarda pek çok sorunla karşı karşıya.