Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
18 Mart 2019
TARIM İŞÇİSİ SİGORTAYA TABİ Mİ?

Tarımsal faaliyetler insan gücünün yoğun olarak kullanıldığı alanlardır. İnsan gücünün yoğun olması nedeniyle çalışma ilişkileri bakımından ayrıca incelenmeleri gerekmektedir.

TARIM İŞÇİSİ SİGORTAYA TABİ Mİ?

Tarımsal faaliyetler insan gücünün yoğun olarak kullanıldığı alanlardır. İnsan gücünün yoğun olması nedeniyle çalışma ilişkileri bakımından ayrıca incelenmeleri gerekmektedir. Tarımsal faaliyet yapan kişilerin başta sosyal güvenlikleri olmak üzere, çalışma ilişkilerinden doğan hakları yürüttükleri faaliyetlere ve faaliyetlerin kapsamına göre değişmektedir. Tarımsal faaliyet yürüten kişilerin çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından tüm haklarının ve borçlarının belirtilmesi yazının sınırlarını aşacak olmakla birlikte, tarımsal faaliyete ilişkin genel çerçeveyi çizmeye çalışacağım.

Nasıl belirlenecek?
 
İş Kanunun 111. maddesi uyarınca tarım işlerinin belirlenmesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çıkaracağı yönetmeliğe bırakılmıştır. Yönetmeliğe göre; “Her çeşit meyveli ve meyvesiz bitkiler; çay, pamuk, tütün, elyaflı bitkiler; turunçgiller; pirinç, baklagiller; ağaç, ağaççık, omca, tohum, fide, fidan; sebze ve tarla ürünleri; yem ve süs bitkilerinin yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı, araştırılması, bunlarla ilgili her türlü toprak işleri, ekim, dikim, aşı, budama, sulama, gübreleme, hasat, harman, devşirme, temizleme, hazırlama ve ayırma işleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, sulama birliklerince ortaklaşa ödeme usulü ile tarımsal sulama sistemlerinin işletilmesi, toprak ıslahı, çayır, mera, toprak ve su korunması gibi işler, her türlü iş ve gelir hayvanlarının yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı ve bunlarla ilgili bakım, güdüm, terbiye, kırkım, sağım ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanması, saklanması ile bu hayvanların hastalık ve asalaklarıyla mücadele işleri, ormanların korunması, planlanması (amenajman), yetiştirilmesi, işletilmesi, sınırlandırılması çalışmaları, yangınla mücadele çalışmaları, bunlara ait alt yapı çalışmaları ile etüt proje, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, orman içi mera ıslahı, aşılama, tohum ve ağaç ıslahı, tohum toplama, fidan üretimi, tohumlukların tesisi, ormancılık araştırma çalışmaları ile av yaban hayatı çalışmaları, milli park, orman içi dinlenme yerleri ve kent ormanlarının kurulması, bakımı, geliştirilmesi ve korunması işleri, kara ve su ürünleri avcılığı, yetiştiriciliği ve üreticiliği ile bu yoldan elde edilen ürünlerin saklanması ve taşınması işleri tarım işi sayılmıştır.

Çalışma bağımlı mı?
 
Tarımda çalışma bağımlı ve bağımsız çalışma olarak ikiye ayrılmaktadır. Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde veya kamuya mahsus mahallerde; kendi adına tarımsal faaliyet yapan kişiler bağımsız çalışan olarak kabul edilmektedir. Aynı faaliyetleri bir işverene bağlı olarak yerine getirenlerse tarımda bağımlı çalışan yani tarım işçisi olarak kabul edilmektedir. Bağımsız çalışanlar 5510 sayılı Kanun kapsamında madde 4/1-(b) uyarınca sigortalı olurken, bağımlı çalışanlar madde 4/1-(a) uyarınca sigortalı olmaktadır. Fakat iki tür tarımsal faaliyet de kural olarak zorunlu sigorta kapsamındadır.
 
Tarımda bağımsız çalışıp, yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler sigortalı sayılmaz. Bağımlı olarak çalışmakla birlikte, nitelikleri bakımından en fazla otuz gün süren işlerde çalışan tarım işçileri de aynı şekilde sigortalı sayılmaz.
 
50 çalışan sayısına bakılmaz
 
Doğrudan tarımsal faaliyet olmamakla birlikte tarımla ilgili işlerde elli çalışan sayısına bakılmaksızın, bütün çalışanlar İş Kanunu kapsamında sayılmıştır. Buna göre; tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler, tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri, halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri, işyerindeki veya işletmedeki çalışan sayısı kaç olursa olsun İş Kanuna tabi kabul edilmiştir.

İşin niteliğine göre belirleme
 
Tarım ve orman işlerinde bağımlı olarak çalışanlar tarım işçisi kabul edilmektedir. Tarım işlerinin dağınık bir şekilde ülkeye yayılmış olması, çoğunun mevsimlik iş olması, işgücünün bölgeye göre sürekli değişkenlik göstermesi gibi nedenlerle tarım ve orman işleri İş Kanununun kapsamı dışına çıkarılmıştır.
 
İş Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasına göre, elli ve elliden az işçi çalıştırılan tarım işyerlerinde veya işletmelerde İş Kanunu hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumdaki İş Kanununa tabi olmayan tarım işçileri Borçlar Kanununa tabi olacaktır. Fakat bir işyerinde ya da işletmede elli bir veya daha yüksek işçi çalıştırılıyorsa tarımsal faaliyet yapan işçiye İş Kanunu uygulanacaktır.
 
Muhasebecinin durumu
 
İşyerinde veya işletmede tarımsal faaliyet yürütülse ve çalışan sayısı elliden az olsa bile kişinin ilgili işletmede yaptığı faaliyet tarımsal faaliyet niteliği taşımıyorsa o kişi İş Kanununa tabi olacaktır. Örneğin tarım işyerinde muhasebeci olarak çalışan kişi, o işyerinde 10 kişi çalışsa da İş Kanunu kapsamındadır.
 
Kanunun kapsamına girip girmemek konusunda tek işyeri bazında değerlendirme yapılmaz. Aynı işverene ait tarımsal faaliyet yürütülen birden fazla işyeri varsa, o işyerlerindeki çalışan sayısına bakılır ve tarım işçilerinin İş Kanunu kapsamında olup olmadığı belirlenir.
DİĞER HABERLER
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU 153 MİLYAR TL İLE REKOR KIRDI
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU 153 MİLYAR TL İLE REKOR KIRDI

Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüyen İşsizlik Sigortası Fonu, ağustos sonu itibarıyla 153 milyar liralık büyüklüğe ulaştı.

MEYVE FİYATLARI YÜZDE 200 ARTTI
MEYVE FİYATLARI YÜZDE 200 ARTTI

Antalya Ticaret Borsası verilerine göre, meyve fiyat artışında 8 yılın rekoru kırıldı.

TÜRKİYE’DE İŞVEREN DERNEKLERİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ, İŞVEREN VAKIFLARI
TÜRKİYE’DE İŞVEREN DERNEKLERİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ, İŞVEREN VAKIFLARI

Türkiye’de işverenlerin genellikle bilinen TÜSİAD, MÜSİAD ve TUSKON gibi yapılanmaları dışındaki dernek örgütlenmeleri genellikle zannedildiğinden çok daha yaygın ve etkilidir.

GIDA ENFLASYONU TIRMANIYOR
GIDA ENFLASYONU TIRMANIYOR

Türkiye’de son yıllarda uygulanan ekonomi politikaları ile yoksulluk arttı, alınan ücretler cebe girmeden eridi.