Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
11 Şubat 2013
SENDİKAL BİRLİK

Türkiye´de en çok tartışılan konulardan biri sendikal bölünmüşlüktür, sendikal birliğin gerekliliğidir. Ücretliler örgütlenme sürecinde önce işçi ve kamu çalışanı olarak bölünmüştür.

SENDİKAL BİRLİK

Türkiye’de en çok tartışılan konulardan biri sendikal bölünmüşlüktür, sendikal birliğin gerekliliğidir. Ücretliler örgütlenme sürecinde önce "işçi" ve "kamu çalışanı" olarak bölünmüştür.

Örgütler istese, doğrudan uygulanırlık kazanmış olan 87 sayılı Sözleşmeyi temel alarak birlikte örgütlenebilir. ikinci düzeyde bölünmüşlük, işçi sendikalarının ve kamu görevlileri sendikalarının kendi aralarındaki bölünmelerdir. İşçi sendikalan, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK olarak bölünmüştür. Kamu görevlileri veya kamu çalışanları sendikalan Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, KESK, Birleşik Kamu-İş, DESK, Hak-Sen ve BASK olarak bölünmüştür. İşçilerin/memurların sorunları arttıkça, sendikal birlik talepleri daha sık dile getirilmektedir. Ancak bu konudaki iyiniyetli dilekler gerçekçi midir?

Sendikalar hangi koşullarda biraraya gelir, birlikte hareket eder, ittifaklar oluşturur ve hatta aynı örgütün çatısı altında birleşir; hangi koşullarda birbirinden kopuk hareket eder; hangi durumlarda birbirinin düşmanı olur? İnsanlann farklı kimlikleri vardır. Sendikalar, insanları sınıf kimlikleri etrafında biraraya getirir. Ancak sendikada örgütlü bulunan her kişi her zaman sınıf kimliğiyle hareket etmez.

Hatta, eğer işçilerin/memurların sınıf kimliklerinden kaynaklanan sorunları çok ön planda değilse, bazı başka kimliklerini öne çıkararak, sendikayı o kimlik doğrultusunda kullanmaya çalışır. Sınıf kimliğinin geri plana itildiği koşullarda, işçi sınıfının birliği ve sendikal birlik kurulamaz. İnsanların sınıf kimliğinin ön plana çıkmasının önkoşulu ise, ciddi bir mutlak yoksullaşma gerçekleşmesi (veya tehdidi) ve önemli haklarda kayıplardır. Kapitalizm dönem dönem krizler yaşar.

Bu krizler döneminde gerçek ücretlere, işçilerin bireysel haklarına ve sendikal hak ve özgürlüklere yönelik ciddi saldmlar gerçekleşir. Böylesi dönemlerde insanlar birleşir, sendikalar birbiriyle işbirliği yapar ve hatta bütünleşir. Sınıf kimliğinden kaynaklanan sorunlar bir ölçüde çözüldüğünde, diğer kimliklerin sendikaları kullanma eğilimi ön plana çıkar. Birleştirici unsurun geri plana itilmesi, sendikal bölünmeyi getirir.

Sendikada hangi kimlikle olursa olsun biraraya gelenler, ortak sorunları başka türlü çözüme kavuşturamadığı zaman, ister istemez sınıf kimliğini öne çıkarmak zorunda kalır. Günümüzde eğer Memur-Sen ve Hak-İş, temsil ettikleri işçi ve kamu çalışanı kitlesinin sorunlarına AKP ile yakın ilişki kurarak çözüm getirebilirse, bu kitlede sınıf kimliği hiçbir zaman ön plana çıkmaz; AKP’lilik önemini artırır. Ancak eğer bu örgütler AKP yandaşı bir tavır sürdürdüklerinde, AKP onların beklentilerini karşılayamazsa, bu örgütlerin tabanlanndaki insanlar AKP’ye de, AKP yanlısı sendikacılara da tepki duyar.

İşçinin/memurun öfkesi mevcut yapıları parçalar. İnsanlar, rahat yaşayabilmek için bu kez AKP’ye veya karşılannda kimi görüyorlarsa ona karşı mücadeleye girer. Bu koşullar da siyasal aynm gözetmeksizin tüm işçileri ve diğer kamu çalışanlarını etkiliyorsa, işçi sınıfının birliği ve sendikal birlik oluşur. Günümüz Türkiye’sinde işçilerin/memurların sorunlan artmaktadır; ancak henüz bıçak kemiğe dayanmış değildir.

Birçok işçi ve memur, riskler ve hatta büyük riskler gerektiren mücadelelerin gereğine inanmamaktadır. Sorunların başka yollarla ve özellikle AKP ile iyi geçinerek aşılabileceği umudu hâlâ çok geniş kitlelerde hakimdir. Sendikal birlik ancak bu umutlar sona erdiğinde oluşur. Hayat zorlamadan mücadele de, sendikal birlik de olmaz.

DİĞER HABERLER
ABD’Lİ SİGARA DEVİNDE GREV KARARI!
ABD’Lİ SİGARA DEVİNDE GREV KARARI!

BASINA VE KAMUOYUNA!  ABD’Lİ SİGARA DEVİNDE GREV KARARI! Sendikamızın uzun yıllardır örgütlü olduğu dünya sigara piyasasındaki dev aktörlerden olan British American Tobacco Şirketi (BAT) ile sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. 01.01.2023 ile 31.12.2024 tarihleri arasını kapsayan TİS müzakereleri sendikamızın tüm yapıcı çabalarına karşın işverenlerin olumlu adım atmaması sonucu tıkanmıştır. İçinde bulunduğumuz ekonomik […]

MONDELEZ TURKEY GIDA’DA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
MONDELEZ TURKEY GIDA’DA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Mondelez Turkey Gıda (Chipita Gıda) işyerinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, İstanbul’da yapılan toplantıyla başladı.

24 OCAK 1980 İSTİKRAR PROGRAMI VE YÜKSEK HAKEM KURULU
24 OCAK 1980 İSTİKRAR PROGRAMI VE YÜKSEK HAKEM KURULU

Tekgıda-İş Sendika Akademisi’nin 23 Ocak 2023 günü yayımlanan raporunda, 24 Ocak 1980 tarihli istikrar programı ve 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında işçiler ve memurlar aleyhine mevzuat değişiklikleri veya yeni mevzuatla getirilen düzenlemeler özetlenmişti.

SİGARA DEVİNDE GREV KARARI
SİGARA DEVİNDE GREV KARARI

Tekgıda-İş Sendikası’nın kararı ile British American Tobacco Samsun Sigara Fabrikası’nda 6 Şubat’ta greve gidiliyor.