Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
10 Şubat 2013
SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİ VAR MI?

Bu düzenleme insanca, hakça bir düzenleme değildir. İşçilerin büyük bölümünün sendika güvencesinden yoksun olduğu, işyerlerinin sendikanın işyerine getireceği güzelliklerden yararlanamayacağı bir toplumda çalışma barışının olmayacağı, sosyal huzursuzluğun sürgit devam edeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın.

SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİ VAR MI?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası uluslararası yoğun eleştiriler nedeni ile değiştirildi. Yapılması gereken ve beklenen bu yasa ile işçi haklarının daha ileri götürülmesi ve sendika özgürlüğünün kullanım alanının genişletilmesi idi.

 

Yasa sendika üyeliği ve üyelikten ayrılmalarda e-devlet uygulaması getirerek sağlılıklı bir sendika-üye- yetki üçgeni kurmaya çalışmış, sendika temsilcilerinin ancak haklı nedenle iş sözleşmelerinin feshedilebileceğini ve sendika yönetimine seçilenlerin işyeri ile ilişkilerinim yasal ve hakça bir düzenleme ile tartışma konusu olmaktan çıkarmıştır.

 

Sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması durumunda süreyi kısaltan, grev yasaklarını daraltan, caza-i yaptırırdan yumuşatan yaklaşımlar yeni yasanın olumlu yanlandır. Grev hakkının kullanımı, azaltılmasına rağmen grev yasaklannın, grev ertelemelerinin devam etmesi, burada ayrıntısına girmeyeceğimiz başka kısıtlamalar işçi sendikalannın işveren üzerinde ki baskı gücünü yok etmeye yönelik düzenlemelerdir.

 

Çalışma yaşamını düzenleyen yasaların temel amacı güçlü sermaye karşısınde güçsüz işçiyi ve onun sendikasını korumak olmalıdır. Oysa yasa bu düzenlemelerle işçinin yaptınm gücünü ciddi olarak aşındırma çabası içine girmiştir ve bu davranış çalışma yasalannın temel ilkesine aykındır.

 

Yeni yasada ki bir yeni düzenleme işçilerin sendika özgürlüğünü temelden sarsacak niteliktedir. 6356 saylı yasanın 25.maddesinin başlığı "sendika özgürlüğünün güvencesi" olarak belirlenmiştir. Maddenin 1.-3. bendleri işverenin işçiler arasında sendikal nedenlerle hiçbir ayırım yapamayacağını belirtmiş ve 4. bend bu hükümlere aykınlık halinde "işçinin bir yıllık ücretinden az olmamak üzere sendikal tazminata hükmolunur" hükmünü getirmiştir.

 

Aşil’in topuğu yada dananın kuyruğunun koptuğu yer maddenin 5. bendindedir. Buna göre sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde işçi, 4857 sayılı İş Yasasının 18,20 ve 21. maddelerine göre dava açma hakkına sahip olacaktır. Bu maddeler iş güvencesi hükümleri ile ilgilidir ve ancak altı aylık kıdemi olan ve otuzdan fazla işçi çalıştıran işyerlerinde uygulanabilen maddelerdir.

 

Bu demektir ki sendikal nedenlerle iş sözleşmesi sone erdirilen bir işçi ancak altı aylık kıdem sahibi ise ve otuzdan fazla işçi çalıştıran bir işyerinde çalışıyorsa bu haktan yararlanabilmek için dava açabilecektir. Bu şartlara sahip değilse sendikal nedenle işten çıkarıldığı için dava açamayacaktır ve iş güvencesi hükümlerinden yararlanma hakkı zaten yoktur.

 

Sadece sendikal tazminat için dava açabilecektir. Bu düzenleme ülkemizde sendika özgürlüğünün güvencesini neredeyse yok eden bir uygulamadır. Bizdeki sayılara göre ülkemizde 1 milyon 504 bin 481 işyeri vardır. Bu işyerlerinin % 97.7’sini oluşturan 1 milyon 440 bin 827 işyerinde otuzun altında işçi çalıştınlmaktadır.

 

Bu nedenle ülkemizde ancak işyerlerinin % 2.3’ünde çalışan işçilerin sendika özgürlüğü güvence altında olacaktır. Bu son derece haksız ve kasıtlı bir düzenlemedir. Bu düzenlemeye göre otuz işçiden az işçi çalıştıran işyerlerinde işverenler sendika üyesi olduğundan şüphe ettiği işçi ve işçileri işten çıkarabilecek ve 4857 sayılı yasaya göre bunlar işe iade davası açamayacak sadece, sendikal tazminat isteyebilecektir.

 

Bu koşullarda hangi babayiğit işçi sendika üyesi olmaya veya arkadaşlannı sendika üyesi yapmaya cesaret edebilir. Yasa işverenlerin eline açık kart vermiş ve işyerlerinin büyük bölümünde işçilerin sendika üyesi olma heves, istek ve çabasının önüne çelik bir duvar örmüştür. Bu düzenleme ile giderek üye sayısı azalan sendikaların üye sayısının dibe vurması kaçınılmaz olacaktır. Böyle işverenlerin büyük bir bölümü işyerlerinde sendika korkusu olmadan rahatça, işçiyi ezerek ve sömürerek çalışmalannı sürdürecektir.

 

Bu düzenleme insanca, hakça bir düzenleme değildir. İşçilerin büyük bölümünün sendika güvencesinden yoksun olduğu, işyerlerinin sendikanın işyerine getireceği güzelliklerden yararlanamayacağı bir toplumda çalışma barışının olmayacağı, sosyal huzursuzluğun sürgit devam edeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın.

DİĞER HABERLER
ABD’Lİ SİGARA DEVİNDE GREV KARARI!
ABD’Lİ SİGARA DEVİNDE GREV KARARI!

BASINA VE KAMUOYUNA!  ABD’Lİ SİGARA DEVİNDE GREV KARARI! Sendikamızın uzun yıllardır örgütlü olduğu dünya sigara piyasasındaki dev aktörlerden olan British American Tobacco Şirketi (BAT) ile sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. 01.01.2023 ile 31.12.2024 tarihleri arasını kapsayan TİS müzakereleri sendikamızın tüm yapıcı çabalarına karşın işverenlerin olumlu adım atmaması sonucu tıkanmıştır. İçinde bulunduğumuz ekonomik […]

ASGARİ ÜCRETLİ EV ALMAK İÇİN 30 YIL ÇALIŞMAK ZORUNDA
ASGARİ ÜCRETLİ EV ALMAK İÇİN 30 YIL ÇALIŞMAK ZORUNDA

Türkiye’de barınma sorunu her geçen gün derinleşirken, asgari ücretli maaşının tek kuruşuna bile dokunmadan 100 metrekare evi ancak 30 yıl çalışırsa alabiliyor.

TÜİK’İN İŞÇİLERE VERDİĞİ ZARAR
TÜİK’İN İŞÇİLERE VERDİĞİ ZARAR

Ekonomik krizin giderek derinleştiği ve seçimler sonrasında büyük olasılıkla daha da büyük sıkıntılara yol açacağı bir süreç yaşıyoruz.

DR.OETKER’DE TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
DR.OETKER’DE TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Dr. Oetker işyerinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, İzmir’de yapılan toplantıyla başladı.