Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
24 Aralık 2019
MİLLİYETÇİLİK BURJUVAZİNİN TEKELİNDE Mİ?

Mustafa Kemal Paşa’yı burjuva olarak suçlayanların dayanaklarından biri, onun milliyetçi olmasıdır.

MİLLİYETÇİLİK BURJUVAZİNİN TEKELİNDE Mİ?

Mustafa Kemal Paşa’yı "burjuva" olarak suçlayanların dayanaklarından biri, onun milliyetçi olmasıdır. Birçok solcunun kafasında yerleşmiş bir önyargı, milliyetçiliğin burjuva ideolojisi olduğudur. Eğer hareket noktanız bu önyargı ise, milliyetçiliği savunan herkes burjuvaziyi savunmaktadır.

Bu anlayışa ve suçlamalara katılmıyorum.
 
Milliyetçilik, kapitalizmin feodalizmin bağrında geliştiği dönemlerde öncelikli olarak gelişen burjuvazi tarafından savunuldu. Burjuvazi, feodal engelleri aşarak iç pazarı bütünleştirip kendi kontrolüne almaya çalışıyordu. Öncelikli olarak bu nedenle ulusal bütünlükten yanaydı. Diğer taraftan, diğer ülkelerin burjuvalarıyla girdiği çıkar çatışmalarında sırtını dayayacağı ve kullanacağı bir devlet gücüne ve siyasal iktidara ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle milliyetçiliğin başını çekti.
 
Ancak emperyalizm ve hatta daha önce sömürgecilik çağında, milliyetçilik yeni bir boyut kazandı; sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı mücadele eden ilerici güçler, canlarını, değerlerini ("namus") ve mallarını koruyabilmek için milliyetçiliği sahiplendi. Diğer bir deyişle, milliyetçilik burjuvazinin tekelinden çıktı; sömürge ve yarı-sömürge halkları milliyetçi oldu. Gelişmiş kapitalist ülkelerin burjuvaları ve hatta işçi sınıfları ise şovenistleşti.
 
Ayrıca, sosyalistlerin iktidara geldiği ülkelerde ülkenin çıkarlarını ön planda tutan anlayışlar hakim oldu. Bu ülkelerde bir "sosyalist milliyetçilik"ten söz etmek de mümkündür. Sovyetler Birliği de, Çin Halk Cumhuriyeti de, Küba da kendi milli çıkarlarını savundu ve savunuyor.
 
Diğer taraftan, sömürgecilik ve ardından emperyalizm çağında azgelişmiş ülkelerde burjuvazinin önemli bir bölümü millici değildi; sömürgecilerin ve emperyalistlerin işbirlikçisiydi. Günümüzde ise, ulusötesi şirketlerin dünyadaki etkisinin çok arttığı koşullarda, burjuvazinin hangi bölümlerinin sınıf çıkarları gereği millici olduğu tartışmalıdır.
 
BİLİMSEL SOSYALİZM VE MİLLİYETÇİLİK
 
Bilimsel sosyalizm enternasyonalisttir; ancak enternasyonalistlik anti-emperyalist milliyetçilikle çelişmez. Bu konuda başvurulabilecek bir kaynak, F.Engels’dir.
 
Marx’ın yoldaşı F.Engels’in 7 Şubat 1882 tarihinde Karl Kautsky’ye yazdığı mektupta çok ilginç tespitler vardır (Marx-Engels, Collected Works, Vol.46, s.191-195). Engels şunları yazıyor:
 
"Genel olarak bakıldığında, proletaryanın uluslararası hareketi yalnızca bağımsız uluslar arasında mümkündür. (…) Uluslararası işbirliği yalnızca eşitler arasında mümkündür. (…) Ulusal bağımsızlık gerçekte tüm uluslararası işbirliğinin temelidir. (…) Benim görüşüme göre, Avrupa’da iki ulus, İrlanda ve Polonya, uluslararası olmadan önce yalnızca milli olmaya yetkili değil, aynı zamanda bununla görevlidir. Onların uluslararası olmalarının en iyi yolu iyi ve gerçekten milli olmaktır."
 
Bilimsel sosyalizmi benimseyenlerin öncelikli görevi, kapitalizmi dünya ölçeğinde geriletmektir. Kapitalizmi dünya ölçeğinde geriletmenin yolu, emperyalist sömürüyü engellemektir. Emperyalist sömürüyü engellemenin yolu, tüm millici sınıf ve tabakaları, milliyetçilik temelinde birleştirmekten geçer.
 
İŞÇİ SINIFI VE MİLLİYETÇİLİK
 
Emperyalizm azgelişmiş ülkeleri sömürmek ve bu ülkelerde demokrasiyi engellemekle kalmaz. Emperyalizm, insanlar arasındaki ilişkileri de yıpratır. Amerikan filmleri, sermayedar sınıfın kontrolündeki televizyon kanallarındaki diziler, Anadolu’nun dostluğa dayalı ilişkileri yerine, sahteciliği, bireyciliği, üçkağıtçılığı, kendi gemisini kurtaran kaptandır anlayışını yerleştirir. Kapitalistlerin kârlarını gerçekleştirebilmeleri ve artırabilmeleri için tüketim çılgınlığı yaygınlaştırılır. Hastalar ve öğrenciler birer müşteriye dönüştürülür. Anadolu’nun dostluk ve sadelik gelenekleri tahrip edilir. Emperyalizme karşı direniş, milli değerlerimize sahip çıkmayı da amaçlar.
 
Diğer taraftan, Türkiye’de işçilerin sınıf çıkarları da emperyalizme karşı çıkmayı gerektirir. Diğer ülkelerin işçi sınıflarından bir hayır gelmediği koşullarda, işçi sınıfının sömürüye karşı mücadelesinde en doğal müttefiki millici emekçi sınıf ve tabakalardır.
 
BURJUVAZİ VE MİLLİYETÇİLİK
 
Günümüzde burjuvazi 19. yüzyılın komprador burjuvazisinden, yabancı sermayedarların mal pazarlamada veya hammadde temininde kullandığı işbirlikçi burjuvaziden farklıdır. O dönemde ülkede sanayileşmeyi savunanlar genellikle milli çıkarları da savunmak zorundaydı, milliciydi. Günümüzde yerli burjuvazinin büyük bölümü, ulusötesi şirketlerle içiçe geçmiştir ve bunların millici niteliklerinin iyice incelenmesi gerekir.
 
Türk bayrağı ve milliyetçilik, hem bilimsel sosyalizmi savunanların, hem de işçi sınıfının bayrağıdır. Burjuvazinin ne kadarının bu bayrağı sahiplendiği ve buna uygun davrandığı ise özel olarak araştırılması gereken bir konudur.
DİĞER HABERLER
SİGARADA MUTLU SON
SİGARADA MUTLU SON

Sendikamızla British American Tobacco (BAT) arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

SIRMA GRUP’TA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
SIRMA GRUP’TA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Sırma Grup işletmesinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, İstanbul’da yapılan toplantıyla başladı.

DANONE TİKVEŞLİ’DE TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
DANONE TİKVEŞLİ’DE TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Danone Tikveşli işletmesinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, İstanbul’da yapılan toplantıyla başladı.

BİR REKOR DA TİCARET AÇIĞINDAN
BİR REKOR DA TİCARET AÇIĞINDAN

Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerinin işaret ettiği gibi 2022 yılı dış ticaret açığı 110 milyarla rekor düzeyde oluştu.