Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
28 Nisan 2019
MEVZUAT YENİDEN DÜZENLENSİN

Makina Mühendisleri Odası, 28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla iş güvenliği alanına yönelik önerilerini kamuoyu ile paylaştı.

MEVZUAT YENİDEN DÜZENLENSİN

Makina Mühendisleri Odası, "28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Günü" dolayısıyla iş güvenliği alanına yönelik önerilerini kamuoyu ile paylaştı. Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener yaptığı açıklamada, ülkemizdeki işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) mevzuatının çok sorunlu oluşunun, mevzuatın yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret ettiğini söyledi. Mevzuat ile işverenlerin önlem alma yükümlülüğünün ve devletin denetim görevinin azaltılarak sorumluluğun iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve çalışanlara yüklendiğine dikkat çeken Yener, önerileri şöyle sıraladı:

‘ÇOCUK İŞÇİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ’
 
* "Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi" bileşenleri, iktidar ve işveren ağırlıklı bir yapıdan çıkarılmalı; sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB ağırlıklı hale getirilmeli ve kararları tavsiye değil bağlayıcı olmalıdır.
 
* İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili mevzuat esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici iş ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal hale getirdiği, kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budadığı için iptal edilerek denetim mekanizmalarıyla birlikte yeniden düzenlenmeli; bütün tarafların katılımı ile ekseni insan olan çağdaş bir yapıya kavuşturulmalıdır.
 
* Yapılacak tüm düzenlemelerde asıl sorumluluğun işverende olduğu hususu yer almalıdır.
 
* Çocuk işçiliğin önüne geçilmeli, çocuklar örgün eğitime yönlendirilmelidir.
 
* İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) ile ilgili düzenlemeler ve uygulamalar, sektör, çalışan sayısı vb. hiçbir ayrım olmaksızın bütün işyerlerini ve tüm çalışanları kapsamalıdır.
 
* Kamu kuruluşlarında ve 50’nin altında çalışanın olduğu az tehlikeli işyerlerinde, uzman ve hekim çalıştırılması uygulaması, 2020 yılı beklenmeden hemen başlatılmalıdır.
 
‘SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI’
 
* Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli, kayıtdışı çalışma yasaklanmalı; sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı, çalışanların sosyal ve ekonomik koşulları iyileştirilmelidir.
 
* İş kazalarının büyük çoğunluğunun küçük ölçekli işyerlerinde olduğu gözetilerek İSİG Kurulu oluşturma zorunluluğu en az 30 çalışanın bulunduğu işyerlerini de kapsamalı, bu sayı kademeli olarak daha da aşağıya çekilmelidir.
 
* İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması bir ekip işidir. Bu ekipte hekimler, mühendisler, teknik personel, sağlık personeli ve iş hijyenisti, ergonomist, psikolog vb. personel yer almalıdır. İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve İSİG konularında görev yapan tüm personelin mesleki bağımsızlık, çalışma süreleri, yıllık izinleri, kişisel gelişim eğitimleri vb. hususlar yeniden düzenlenmelidir.
 
* Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki, 100’den fazla çalışanın bulunduğu sanayi işletmelerinde "tam zamanlı" iş güvenliği mühendisi çalıştırılması zorunlu hale getirilmelidir. 10’dan az çalışanın bulunduğu işyerlerinde İSİG hizmet bedelinin karşılanmasında SGK prim kaynakları kullanılmamalı bütçede bu kalem için ayrı bir kaynak tahsis edilmelidir.
 
‘OKULLARDA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMELİ’
 
* İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları ve iş güvenceleri korunmalıdır. Bakanlık kamusal denetim yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
 
* Uzman ve hekim tarafından “tespit ve öneri defteri”ne yazılan hususların, İSİG KATİP sistemine girişinin yapılmasını sağlayacak altyapı oluşturulmalı; girilen bilgiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından anında izlenmelidir.
 
* EĞİTİM-öğretim müfredatı, temel eğitimden başlanarak, İSİG konusunu da içerecek şekilde yeniden düzenlenmeli, bütün okullarda İSİG eğitimi yapılmalıdır. Üniversitelerde İSİG alanında yaygın olarak uygulanan yüksek lisans ve doktora programları sertifika yükseltme aracı olmaktan çıkarılıp akademik bilimsel bir konu olarak görülmelidir.
DİĞER HABERLER
ÇOCUKTAN İŞÇİ OLMAZ
ÇOCUKTAN İŞÇİ OLMAZ

Öğrencilerin örgün eğitimden çıkararak işçileştirilmesine neden olan Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) kayıtlı 1 milyon 405 bin öğrenci bulunuyor.

BES’TE YENİ DÖNEM! SİSTEMDEN ÇIKMADAN PARANIN YARISINI ÇEKME HAKKI
BES’TE YENİ DÖNEM! SİSTEMDEN ÇIKMADAN PARANIN YARISINI ÇEKME HAKKI

Evlilik, konut satın alma, üniversite eğitimi ve doğal afet durumlarında BES kullanıcılarına sistemden çıkmadan birikimlerinin yüzde 50’sine kadar olan kısmını çekme hakkı tanınıyor.

YÖNETİCİ EĞİTİMLERİMİZİ TAMAMLADIK
YÖNETİCİ EĞİTİMLERİMİZİ TAMAMLADIK

Sendikamızın 17. Olağan Genel Kurulundan sonra ilk eğitim dönemimize, “Yönetici Eğitimi” ile başladık.

KKM’NİN İPİNİ ÇEKTİLER
KKM’NİN İPİNİ ÇEKTİLER

Merkez Bankası, Türk lirası dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı.