Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
02 Ocak 2012
KIDEM TAZMİNATI’ HAKKI GÜVENCE ALTINA ALINMALI

TÜRK-İŞ, işçilerin kıdem tazminatı hakkının anayasal güvence altına alınmasını istedi.

KIDEM TAZMİNATI’ HAKKI GÜVENCE ALTINA ALINMALI

       TÜRK-İŞ, yeni anayasa hazırlıklarına ilişkin hazırladığı raporu, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonuna gönderdi. Raporda; "İşçilerin kıdem tazminatı hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır. Sendika kurma, üye olma-çekilme, sendikal faaliyetler, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarına getirilen kısıtlar kaldırılmalıdır" görüşlerine yer verildi.

       TÜRK-İŞ, işçilerin kıdem tazminatı hakkının anayasal güvence altına alınmasını istedi.

       TÜRK-İŞ‘in TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonuna gönderdiği ve yeni anayasa hazırlıklarına ilişkin görüş, tespit ve önerüeri içeren raporda, konfederasyonun, cumhuriyetin temel niteliklerini düzenleyen hükümler çerçevesinde, çağdaş ve demokratik ilkeleri benimseyen, toplumsal ve bireysel özgürlükleri esas alan, hukukun üstünlüğü temeline oturan, erkler arasındaki denge ve ahengi koruyan, uygarlık yolunda değişime ve gelişime açık, toplumumuzun temel değerleriyle bütünleşmiş, demokratik, ekonomik ve sosyal hakların özgürce kullanılmasına imkan sağlayacak anayasa hazırlıklarına, toplumsal uzlaşıda yer alarak katkı vermeye hazır olduğu belirtildi. Bugüne kadar 17 kez değiştirilen 1982 Anayasası’nın yasaklayıcı yaklaşımların etkisinden kurtulamadığı ifade edilerek, hazırlanacak anayasanın toplumun tüm kesimlerinin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alması ve toplumun farklı kesimlerini temsil eden bireylerin veya grupların söz söyleme, ekonomik ve siyasi katüım haklarını genişletmesi gerektiğine işaret edildi. Örgütlü kesimler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin anayasa hazırlık sürecine etkin katüımlarının sağlanmasına, şeffaf ve demokratik bir tartışma sürecinin işletilmesine azami ölçüde özen gösterilmesi talep edüen raporda, "Yeni anayasa, çalışanlar açısından, özellikle işçi-işveren arasında uluslararası normların benimsediği hükümlere dayalı, çalışanların örgütlenme ve toplu hareket haklarına imkan veren bir felsefeye sahip olmalı ve toplumsal dengeleri gözetmelidir" ifadelerine yer verildi.

"HAK GREVİNİN OLMADIĞI BİR SİSTEM EKSİK VE SAKATTIR"

       1982 Anayasası ile sendikalarm hareket alanlarının daraltıldığına dikkati çekilen raporda, şunlar kaydedildi:

       "İşçilerin hak ve özgürlükleri, anayasadan başlayarak anayasanın temel mantığını esas alan yasakçı bir çerçeveye sığdırılan kanunlarla kısıtlanmıştır. İşçilerin çalışma hakkının bir yansıması olarak sendikalara üye olması ve toplu iş sözleşmesi hakkına erişmesi ve özellikle grev hakkının kullanımı noktasında sorunlar bulunmaktadır. 1982 Anayasası ile ‘grev hakkı’, ‘menfaat grevine’ indirgenerek ‘hak grevi’ yasaklanmıştır. Sendikal hakların kullanımı bir bütün olup, hak grevinin olmadığı bir sistem eksik ve sakattır.

       1982 Anayasası üe işçüer açısından önemli hak daralmalarının yaşandığı diğer bir alan, düşünce ve ifade özgürlüğünün birlikte kullanılmasının somut ifadesi olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde karşılaşılan olumsuzluklardır. İfade özgürlüğünün gerek bireysel ve gerekse toplu kullanımı demokratik toplum olmanın en önemli unsurlarından biridir. İfade özgürlüğünün bireysel ya da birlikte kullanımı, sadece toplumun örgütlü kesimleri için değü, bir duygu ya da düşünceyi ifade etmek için geçici olarak bir araya gelen ve barışçü yollarla sesini duyurmaya çalışan örgütsüz kişi/kişiler için de serbestçe kullanüabilir olmalıdır."

       "Devlet vatandaş üişkisinde ağırlık bireyden yana olmalı"

       Raporda, temel hak ve hürriyetlerin kullanımını zorlaştıran engellerin kaldırılması da talep edilerek, devletle vatandaş arasındaki ilişkilerde, ağırlığın bireyden yana olması gerektiği ifade edüdi. Temel haklar içerisinde yer alan sağlık, sosyal güvenlik ve sendika hakları başta olmak üzere insan hak ve özgürlüklerinin, devleti korumak adına smırlandırümaması istenen raporda yer alan önerilerden bazıları şöyle:

       "-Çalışanların devletle mutabakatına üişkin hususlar ayrı bir bölümde düzenlenerek anayasa teminatı altına alınmalıdır.

       Sendika kurma, üye olma-çekilme, sendikal faaliyetler, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarına getirilen kısıtlar kaldırümalıdır.

       Çalışanlara insan onuruna yakışır iş ve yaşam sağlamak için başta iş güvencesi, sosyal güvenlik, sağlık, eğitim, iş sağlığı ve güvenliği hakları fırsat eşitliği içinde geliştirilmeli, işçilerin yönetime katılması sağlanmalıdır.

       İşçilerin kıdem tazminatı hakkı anayasal güvence altma alınmalıdır.

       Grev yasakları ve hak grevinin önündeki anayasal engel kaldırümalıdır.

       Yüksek Hakem Kurulu özerk anayasal kuruluş haline getirilmelidir.

       İşçi memur ayrımı tartışmaları sonlanmalı, ‘memur’ tanımı açık ve kesin ifadelerle hükme bağlanmalıdır. Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli devlet işlerini kamu erki kullanma yetkisinde dayanarak yürütenler ‘memur’ olarak istihdam edilmeli, bunun dışında kalanlar kamu hizmeti görseler bile ‘işçi’ sayümalıdır.

       Sivil toplum örgütü yöneticilerinin milletvekili seçilmeleri halinde görevlerini sürdürmeleri imkanı getirilmelidir.

       Hak arama özgürlüklerinin önü açümalı, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yetkisi kullanan görevlilerin her türlü istisna ve imtiyazlarından arındırılarak hukuk önünde hesap verebilir olmaları anayasal teminat altına alınmalıdır.

       Seçim sisteminde, parlamentoda daha geniş temsile imkan veren uygun bir baraj oranı tespit edümeli, milletvekili dokunulmazlığı kaldırılmalıdır.

       Yaşlılar, özürlüler ve çocuklar için özel güvenceler sağlanmalı, sosyal güvenlik ve sağlık hakları piyasa koşullarına bırakılmamalıdır.

       Sosyal hakların sağlanabilmesinde kaynakların yetersizliği ölçü olmaktan çıkarılmalı, sosyal devlet ilkesinin içi doldurulmalı, tam olarak hayata geçirilmeli ve çalışanların aileleri ile birlikte insan onuruna yaraşır bir hayata kavuşmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır."

DİĞER HABERLER
SÜREÇ YASAYA AYKIRI İŞLİYOR
SÜREÇ YASAYA AYKIRI İŞLİYOR

Asgari ücreti belirleme süreci İş Kanunu’nda belirtildiği biçimde işlemiyor. Kanundaki “Komisyon kararları kesindir” emrine rağmen son sözü Cumhurbaşkanı söylüyor.

YEMEK KARTINA ‘PRİM SINIRI’
YEMEK KARTINA ‘PRİM SINIRI’

İşverenlerin çalışanlarına verdiği yemek bedeline sağlanan prim istisnasında detaylar belli oldu.

BASINA VE KAMUOYUNA
BASINA VE KAMUOYUNA

EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ ÇOCUKLARIMIZ Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve gün geçtikçe giderek artan çocuk istismarı haberlerini utanarak ve büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Oysa biz cumhuriyetin kuruluşundaki ilk adımı çocuklara bayram olarak hediye eden ve geleceğin sahipleri olarak kabul eden, onları koruma görevini devletin sorumluluklarından sayan bir neslin evlatlarıyız. Bilimin, aydınlanmanın, gelişmişliğin ilk göstergesi sağlıklı, mutlu, […]

KÜRESEL ENFLASYON VE ÜCRETLER
KÜRESEL ENFLASYON VE ÜCRETLER

ILO’nun küresel ücretlerle ilgili son raporuna göre, pandemiyle başlayan, Rusya- Ukrayna savaşı ve küresel enerji krizi ile tetiklenen küresel yavaşlama ile birlikte, yüksek enflasyon, pek çok ülkede reel aylık ücretlerde çarpıcı düşüşlere yol açıyor.