Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Belkarper
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Belkarper
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
02 Haziran 2011
DERHAL İTHAL İKAMESİ YOKSA EKONOMİ ÇÖKER

Ekonominin ustalarından, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülten Kazgan, sanayiciler arasında gittikçe yayılarak ´ithal ikamesi´ politikasının, Türkiye ekonomisini kurtarmanın tek çaresi olduğunu söyledi.

DERHAL İTHAL İKAMESİ YOKSA EKONOMİ ÇÖKER

       Ekonominin ustalarından, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülten Kazgan, sanayiciler arasında gittikçe yayılarak ‘ithal ikamesi’ politikasının, Türkiye ekonomisini kurtarmanın tek çaresi olduğunu söyledi.

       Prof. Dr. Kazgan, sadece sanayinin değil, döviz kuru normal seviyelere geldiğinde bütün Türkiye ekonomisinin çökeceğine dikkat çekti.

‘Yukardan gelen emirle’ serbest ticaret!

Aydınlık: Sanayiciler arasında ithal ikamesi fikirleri neden yayıyor? Nedir bu ithal ikamesi denen şey?

       Prof. Dr. Gülten Kazgan: Türkiye 1980’de ‘yukardan gelen emirle’ serbest ticarete geçene kadar, 1930’dan başlayarak ithal ikamesi uyguladı. Az gelişmiş ülkelerin sanayileşmesinin, kalkınmasının başka çaresi yoktur. Sanayileşme, kalkınmanın temeli. Hatta, kapitalist sisteme sonradan dahil olan Batılı ülkeler bile bu yola başvurmuştur.

Aydınlık: Nasıl uygulandı Türkiye’de ithal ikamesi?

       Prof. Dr. Kazgan: 1930’arda Türkiye önce tekstil sanayisiyle başladı. Dokuma hammaddeleri içerde üretilmeye başladı. Sonra sanayi girdisi olarak demir çelik tesisleri kuruldu: Karabük ve Ereğli. İçerde üretilen malların ithalatına miktar kısıtlamaları getirildi… 1970’lerde pamuk ipliğiyle ihracata bile başladık. 80li yıllarda baskı yoluyla yeni sistem gelinceye kadar ithal ikamesi devam etmiştir.

       2000’li yıllarda ise IMF’nin baskısıyla Türk lirasını döviz kum karşısında aşın değerlendirme politikasına geçildi. Böylece ithalat anacak, mal bolluğu yaratılarak içerde ensyon düşürülecekti. Bu arada Türye sıcak para hücumuna uğradı…

       İmalat sanayi böylece girdi ithalatına mahkum hale getirilmiş oldu.

       Dış kredi kısıtlanıp döviz yükselmeye başlayınca imalat sanayi çökecek! Bu tehlike yaklaşıyor ve sanayiciler de bunun farkında… Bugün imalatı sanayi en düşük katma değerli sektör haline gelmiştir. GSMH içinde imalat sanayinin payı çakıldı kaldı, artmıyor. Güdükleştirildi.

‘Normal kurda, hepsi batar!’

Aydınlık: İyi ama, sanayimiz dünyanın dört bir yanında ihracatlar, yatırımlar yapıyordu?

       Prof. Dr. Kazgan: İhracatla değil, kambiyo oyunlarıyla kazandılar. Dikkat edin. faaliyet dışı kârlar giderek artmıştır. Bakın lOOrnilvar dolardı dış borç, 300 milyar dolara çıktı. Kur yükseldiğinde özel sektör bu borcu ödeyemez duruma gelir. Burada önemle belirtmek gerekir ki, normal denge kuruna gelinirse sanayisiyle tarımıyla bütün ekonomi çöker! Hepsi batar!

       Dış ticaret, ancak sürekli fazla verdiğinde refah getirir. Almanya örneğin, ekonomisini dış ticaret vizerine kurmuş ve sürekli fazla veriyor.

‘Yunanistan gibi olursunuz’

Aydınlık: 50 yılda ithal ikamesiyle kurulan sanayi, 80 sonrası, özellikle 2000’li yıllarda uygulanan ekonomi politikasıyla yıkddı diyorsunuz. Bunu yeniden kurmak zor mu olacak?

       Prof. Dr. Kazgan: Çok zor. Çılgın özelleştirmeyle ve enflasyonu düşüıme politikalanyla yıkıldı. İthal ikamesiyle sanayi kurulurken "bütünleşik" sanayiler olarak kurulmuştu. Hepsi birbirine bağlı olarak. Örneğin SEKA kurulurken, önce orada ağaç dikilip orman yapıldı. Şimdi selülozu ithal ediyoruz… İthal ikamesiyle başa dönülecek, yıkılan herşey yeniden kurulacak. Başka çare yok. Cari açığı başka türlü kapatamazsınız. Yunanistan gibi olursunuz!

‘ABD çökünce Türkiye de çöker’

Aydınlık: Batış kaçınılmaz mı?

       Prof. Dr. Kazgan: Bugüne kadar Amerika dolar basıp dünyaya saçtı, bize gelen sıcak paranın da arkası kesilmedi. Ama Amerika artık yolun sonuna geliyor, çöküyor. îlanihaye para basamaz. Yakında basamayacak; bu para bolluğu da bitecek. Acil alınması gereken önlemlerden biri de, ‘sıcak paraya vadesine göre derecelendirilmiş ‘tobin vergisi’ uygulamaktır.

‘Kamu yatırımı olmadan olmaz’

Aydınlık: İthal ikamesine nerden başlamak lazım?

       Prof. Dr. Kazgan: Enerjiden. Elektrik ve kömürle enerji ihtiyacımızın sadece yüzde 20’sini karşılayabiliyoruz. Türkiye rüzgar, su, güneş ve jeotermal zenginidir. İstenirse enerjide dışa bağımlılıktan kurtuluruz.,. Ama yalnız o değil. Türkiye bütün üretim girdilerinin yüzde 80’ini ithal ediyor. Bakın, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan bile "ithal ikamesi" diyor! Ama nasıl bir plandan söz ediyor, ciddiyetle anlatmalı ki anlaşılsın.

Aydınlık: Kamu yatarımı olmadan ithal ikamesi olur mu?

Prof. Dr. Kazgan: Olmaz! Zaten önce devlet stratejik plan yapacak. Normal kur şartlarında hangi sektörlerde rekabetçi olduğumu/u saptayarak hareket etmek lazım…

‘Avrupa’yı matah bir şey zannettiler’

Aydınlık: Gümrük Birliğiyle ithal ikamesi olur mu? Sanayiciler şikayet etme noktasına geldiler.

       Prof. Dr. Kazgan: Gümrük Birliği zarar veriyor, doğru. Gümrük Birliği anlaşması lağvedilmeli, ikili ticaret anlaşması yapılmalıdır. Türkiye bu anlaşmayı bilgisizlikten yaptı. Avrupa’yı matah bir şey zannediyorlardı…

ACİL ÖNLEMLER

1. ‘Tobin vergisi’yie sıcak paraya kontrol.

2. Gümrük Birliği’nden çıkmak.

3. İthalata yüzde 5-10 vergi.

4. İç tasarrufu artırmak için vergi reformu.

5. KOBİ’lere ve tarıma devlet desteği.

6. Stratejik plan ve ‘ithal ikamesi’.

       Gümrük Birliği Türkiye’yi, sanayi malları ithalinde en düşük vergiyi uygulayan ülkelerden biri haline getirdi. Avrupa ülkeleri, Türk tarım ürünlerini içeri sokkmayıp hudut kapılarında çürüttü!

‘Havadan kazanmanın sonuna gelindi’

Aydınlık: İthal ikamesi, sanayiyi dışarıyla rekabet edemez hale getiriyor diye eleştirildi geçmişte. Bu konuda ne yapılabilir?

       Prof. Dr. Kazgan: Destek ve koruma ilanihaye olmayacak zaten, Belli dönemlerin sonunda gümrük duvarları adım adım inecek. Diyelim on yıl sonunda yüzde şu kadar, on beş yılın sonunda şu kadar gibi… Sanayici de ona göre kendini hazırlayacak.

Aydınlık: Türkiye ithal ikamesine geçerse uluslararası  ilişkiler bozulur mu?

       Prof. Dr. Kazgan: Kim ne diyebilir? Başta ABD olmak üze si sanayisini, tarımını koruyc elece 2008 kuzinden sonra değil, daha önce de bize serbest ticareti empoze edip kendileri korumacı politikalar uyguladılar. Krizden sonra ise herşey ‘mubah’ oldu.

Aydınlık: İthal mallar bolluğu devri de kapanacak.

       Prof. Dr. Kazgan: Kar. A rupa ülkeleri içinde en cep telefonu kullanılan ülke e, ()kumayan, sadece konuşan bir toplum haline geldik.

Aydınlık: Bir de siyasi irade gerekir mutlaka. Bu hükümette ithal ikamesi olur mu?

       Prof. Dr. Kazgan: Bu hükümet havadan para kazanmaya çok önem verdi. Ama artık bunun sonuna gelindi.

Aydınlık: Çok teşekkür ederiz.

DİĞER HABERLER
CARGİLL DİRENİŞİ ÜÇÜNCÜ YILINI GERİDE BIRAKTI
CARGİLL DİRENİŞİ ÜÇÜNCÜ YILINI GERİDE BIRAKTI

Cargill işçilerinin işe iade talebiyle başlattıkları direnişleri 3 yılı geride bıraktı. Tekgıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atıldıkları mahkeme tarafından tescillense de işçilerin talepleri yerine getirilmiyor.

CARGİLL’E KARŞI ULUSLARARASI SANAL MİTİNG BU AKŞAM 21.00’DE DAVETLİSİNİZ..!
CARGİLL’E KARŞI ULUSLARARASI SANAL MİTİNG BU AKŞAM 21.00’DE DAVETLİSİNİZ..!

Bu akşam (17 Nisan Cumartesi) saat 21.00’da Cargill Türkiye’de anayasal hakları için mücadele verdikleri için işten atılan kardeşlerimizi desteklemek için, IUF ile dünya çapındaki kardeş sendikalarla birlikte “Biz Cargill 8’lisiyiz” yazan bir çıkartma ve İngilizce tek sayfalık bir broşürü paylaşarak sanal miting düzenliyoruz.

ADKOTÜRK İŞVERENİNDEN İŞÇİ KIYIMI
ADKOTÜRK İŞVERENİNDEN İŞÇİ KIYIMI

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Adkotürk’te örgütlenen Tekgıda-İş Sendikası’nın hukuki mücadelesi zaferle sonuçlandı.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON DÜŞÜŞÜNE DESTEK VERMEDİ!
MERKEZ BANKASI ENFLASYON DÜŞÜŞÜNE DESTEK VERMEDİ!

-Merkez Bankası faizi yüzde 19’da tutarak “faiz indirimi yoluyla enflasyonu düşürme politikası”na destek vermemeyi tercih etti.

-PPK açıklamasında faizin enflasyonun hep üstünde tutulacağı da belirtildi. Şu durumda faizi aşağı çekerek enflasyonu düşürme ve piyasaları canlandırma politikasını terk mi ettik?