Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
13 Nisan 2011
AVRUPA MERKEZ BANKASI’NIN ‘ENFLASYON KORKUSU’ – II –

Pazartesi günü, Avrupa Merkez Bankası (ECB) “faizleri neden arttırmakta ısrar etti” diye sorumuştum. Yazımı “ECB’nin yeni faiz oranları, AB üyelerinin değil Almanya’nın gereksinimlerine uygun gibi görünüyor” diyerek bitirmiştim.

AVRUPA MERKEZ BANKASI’NIN ‘ENFLASYON KORKUSU’ – II –

       Pazartesi günü, Avrupa Merkez Bankası (ECB) “faizleri neden arttırmakta ısrar etti” diye sorumuştum. Yazımı “ECB’nin yeni faiz oranları, AB üyelerinin değil Almanya’nın gereksinimlerine uygun gibi görünüyor” diyerek bitirmiştim.

       Kısaca Almanya

       Almanya Avrupa Birliği’nin en büyük ülkesi; ekonomisi, özellikle sanayi üretimi, verimliliği ve ihracat kapasitesi açısından dünya klasmanının en ön sırasında yer alıyor. Almanya’nın teknolojik düzeyi, otomotiv, hassas ölçüm aletleri, tıbbi aletler, ilaç, kimya, optik ürünler, iş makineleri alanlarında ürettiği malların dünya piyasalarında adeta sarsılmaz bir yeri var. Bu yüzden sürekli dış ticaret fazlası üretiyor. Bu fazla 2010 yılından 190 miyar dolar dolayındaydı.

       Almanya’da birim emek maliyeti Avrupa ülkelerinden, özellikle de Yunanistan, Portekiz, İspanya’dan belirgin bir oranda daha düşük. Buna karşılık hane halkı tüketimi artış hızı yavaş olmakla birlikte, istikrarlı bir eğilimi sergiliyor. Bir araştırma (Carlo Bastasin, Waltzing with the elephant… 20.12.2010. Brookings, Europe Analyisis series No: 49) Almanya’da finans dışı sektörlerdeki işletmelerin 2004-2008 döneminde çok büyük bir finansal fazla yarattıklarına ancak bu fazlanın ülke içindeki yatırımlara değil, ülke dışına yönelik sermaye hareketlerine yol açtığına dikkat çekiyor. Alman bankalarının, Avro bölgesindeki alacakları da 1999-2008 döneminde dört kat artmış. Bastasin, bu sermaye hareketlerinin büyük bir kısmının Yunanistan, İrlanda, İspanya ve Portekiz’e gittiğine dikkat çekiyor.

       Kısacası Alman kapitalizmi kendi ülkesinde kârlı biçimde yatıramayacağı bir aşırı birikim yaratmış; bu birikimin harekete geçirdiği kriz dinamiklerinden de, bu fazlayı ülke dışına, AB periferisi olarak bilinen, bugün derin bir mali kriz içinde kıvranan ekonomilere göndererek kurtulmaya çalışmış. Bu ülkelerin sermayesi de bu gelen fazlayı iç tüketimi, kısa dönemli finansal kârları, Almanya’dan dışalımı desteklemekte kullanmış. Bir süre için adeta bir saadet zinciri, “AB’ye girenin refah düzeyi artar” fantezisi oluşmuş. Bu ülkelerde ekonomik büyüme, yüksek ücret düzeyi, gittikçe artan dış borçlanma, cari açık, kamu açığı pahasına bir süre sürdürülebilmiş. Sonrasını biliyorsunuz.

       ‘Neokolonyalizm’, yeniden…

       İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, eski sömürgelerin siyasi bağımsızlıklarını kazanması sürecinin ardından bunların, ulusal bağımsızlıklarını, karar alma kapasitelerini, bu kez ekonomik ilişkiler üzerinden kaybettiklerini vurgulamak için “neokolonyalizm” (bir yeni tür sömürgecilik) kavramı üretilmişti. Bu ülkelerin egemen sınıfları sürekli dış kaynak girişine, diğer bir deyişle, merkez ülkelerin sermaye ve mal fazlasını emmeye mahkûm ediliyorlardı. Bu kaynak girişi aksadığında bu egemen sınıflar salt birikim olanaklarını değil, siyasi iktidarlarını da sürdüremez konuma düşüyor, bu kaynağı almaya devam edebilmek için her türlü tavizi veriyorlardı.

       Bu süreç, 1982’de bir borç kriziyle kesildikten sonra, bu “neokolonyal” ilişkinin yönetimi, neoliberal modele, özellikle finansallaşma sürecine bağlanarak IMF ve Dünya Bankası’na devredildi. MALİ kriz, benzer bir dinamiğin Avrupa Birliği genişleme sürecinin bir bileşeni olarak, birliğin yapısının içine, sermayenin sorunlarını yeni mekânlara kaçarak öteleme eğilimine uygun olarak ve Almanya başta olmak üzere, birliği ilk oluşturan çekirdeğin lehine kurgulandığını ortaya koydu.

       Gelişmekte olan ülkelerin tüm direncini kırarak neoliberalizmi kabul etmelerine zemin hazırlayan1982 borç krizini, ABD Merkez Bankası’nın 1979’da faizleri yüzde 11’den 20’ye yükseltmesi tetiklemişti. Avrupa Merkez Bankası faizleri yükseltince birçok yorumcu, krizdeki AB üyelerinin krizini daha da ağırlaştıracağını savundu. Hafta sonunda The Observer mali danışmanlık şirketi Fathom’un bir raporuna dayanarak “Faiz artışı Güney Avrupa’yı bitirebilir” diyordu.

       Bence bu faiz arttırımı Almanya’nın enflasyondan korunma gereksinimlerine uygun, ama daha derin bir işlevi daha olacak. Almanya AB periferisini, güçlü bir AB ekonomik blokunu destekleyecek, daha yakından denetlenebilir bir biçimde yeniden yapılandırmaya çabalıyor. Ancak periferi hükümetleri, halkı, ülkelerini, New York Times’da Erlanger’in cuma günü vurguladığı gibi bir “borç kapanına” iten kurtarma paketlerinin getirdiği koşullara, daha fazla egemenlik kaybına yol açacak “reformlara” direnmeye devam ediyor. Bu faiz arttırımı bu direnişin son kalelerini de yıkabilir ya da siyasi istikrarsızlık, direniş denetimden çıkarak tarihte yeni bir sayfa açmaya başlar.

DİĞER HABERLER
YÖNETİCİ EĞİTİMLERİMİZİ TAMAMLADIK
YÖNETİCİ EĞİTİMLERİMİZİ TAMAMLADIK

Sendikamızın 17. Olağan Genel Kurulundan sonra ilk eğitim dönemimize, “Yönetici Eğitimi” ile başladık.

KKM’NİN İPİNİ ÇEKTİLER
KKM’NİN İPİNİ ÇEKTİLER

Merkez Bankası, Türk lirası dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı.

SGK ALACAKLARINI TOPLAYAMIYOR
SGK ALACAKLARINI TOPLAYAMIYOR

SGK’nın icra dosyalarının sayısı yedi yılda 6 milyonu, alacak miktarı da 112 milyar lirayı aştı. Kurum, söz konusu tutarın sadece 43 milyar 93 milyon lirasını alabildi.

ENFLASYON -REFAH KAYBI KISKACINDA ÇALIŞMA HAYATINI ZOR GÜNDEM BEKLİYOR
ENFLASYON -REFAH KAYBI KISKACINDA ÇALIŞMA HAYATINI ZOR GÜNDEM BEKLİYOR

Türkiye, Ekim 2022’de yıllık bazda yüzde 85,51 enflasyon oranına ulaştı. Baz etkisiyle 2022 yüzde 64,27 ile kapatıldı.