Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
06 Ocak 2020
2020’DE DEĞİŞEN PARAMETRELER

1 Ocak 2020’den itibaren elde edilen kazançlara uygulanan gelir vergisi dilimlerine yüzde 40’lık dilim de eklendi.

2020’DE DEĞİŞEN PARAMETRELER

1 Ocak 2020’den itibaren elde edilen kazançlara uygulanan gelir vergisi dilimlerine yüzde 40’lık dilim de eklendi. Detayları yazımızda inceleyelim…

Ayrıca işverenlerin yemek ve yol harcamalarından, kişisel verilerin korunmasına ve engelli çalışanların gelir vergisine kadar düzenlemelere bir göz atalım
 
Gelir vergisi dilimleri değişti
 
7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Torba Yasa ile çalışma hayatına ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliklerden biri de çalışanları çok yakından ilgilendiren gelir vergisine esas ücret dilimlerindeki değişikliktir. Yasaya göre, ücretliler yönünden 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanan gelir vergisi dilimlerine “yüzde 40”lık dilim de eklendi. 27 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 310 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de 2020 yılı için yeni gelir vergisi dilimleri belirlenmiş durumda. Buna göre, 2020 yılı için gelir vergisi dilimleri şu şekilde:
 
Vergiden istisna yemek ve yol…
 
Söz konusu tebliğde, aynı zamanda işverenler tarafından çalışanlara yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 23 TL ve çalışanların işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 12 TL olarak belirlendi.
 
Yabancı öğretim görevlisine yönelik bir düzenleme var
 
SGK tarafından yapılan bir diğer düzenleme özellikle vakıf üniversiteleri için önemli.
 
SGK, sözleşme ile kısmi süreli olarak çalışmasına izin verilen yabancı öğretim görevlileri veya öğrenciler gibi sigortalılar için yeni bir eksik gün nedeni oluşturdu.
 
Eksik gün nedenlerine kısmi süreli çalışmalarına kendi mevzuatları gereğince izin verilen yabancı uyruklu sigortalıların bildirimlerine ilişkin ‘26-Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı’ şeklinde bir eksik gün nedeni ilave edildi.
 
Söz konusu eksik gün nedeni, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından kendi mevzuatları gereği kısmi süreli olarak çalışmalarına izin verilen sigortalılar için de kullanılabilecek. Bununla birlikte, eksik güne ilişkin belgeler SGK tarafından talep edilebileceğinden resmi makamlardan alınan kısmi süreli çalışmalara ilişkin izin belgelerinin işçi özlük dosyasında saklanması gerekli.
 
Yabancılar için çalışma izni harç tutarları değişti
 
Yabancıların izin almaksızın ülkemizde çalıştırılması yasak. Çalışma izni almadan yabancıların kayıt dışı şekilde çalıştırılması durumunda oldukça ciddi tutarda idari para cezaları uygulanıyor. Dahası, çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildiriliyor.
 
Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, ayrıca yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorunda.
 
2020 yılı için yabancı çalışma izni harç tutarları şu şekilde:
 
1 yıla kadar süreli çalışma izin belgesi için 932.90 TL harç ödenmesi gerekiyor. Bununla birlikte, bir yılı aşan süreler için de tam yıl harcı alınıyor.
 
Süresiz çalışma izin belgesi için harç tutarı 9.331,60 TL.
 
Bağımsız çalışma izin belgesi içinse harç tutarı yine 9.331,60 TL.
 
Diğer taraftan, 2020 yılı SGK bildirgelerine ilişkin damga vergisi tutarı 43.70 TL olarak belirlenmiş.
 
Engelli indirim tutarları
 
Engellilerin çalışma hayatında var olmalarını artırabilmek amacıyla uygulanan politikalardan biri de gelir vergisi indirimleri.
 
Bu kapsamda, engelli çalışanların engellilik oranlarına göre gelir vergisi matrahına esas ücretleri üzerinden belirli oranlarda indirim yapılıyor. Gelir Vergisi Tebliğinde 2020 yılı itibarıyla engelli çalışanlar için belirlenen indirim tutarları şu şekilde:
 
 I. derece engelliler için 1.400 TL,
 
 II. derece engelliler için 790 TL,
 
 III. derece engelliler için 350 TL.
 
Kişisel verilerle ilgili gelişme
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilen ve işverenleri ilgilendiren bir yükümlülük, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolma zorunluluğu.
 
Bu zorunluluk kapsamında kaydın son günü işletme yapılarına göre farklılaşmakla birlikte, sisteme ilişkin kayıt için ilk önemli tarih 31 Aralık 2019 ‘du.
 
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sisteme kaydolmaları için son tarih 31 Aralık’tı.
 
Ancak VERBİS’e kayıt süreçleri henüz tamamlanamamış olması nedeniyle ve VERBİS’e girilmiş olan bilgilerde hata veya kanuna aykırılık olması halinde bu durumun düzeltilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından kayıt süresi uzatıldı. Buna göre;
 
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 30.06.2020’ye,
 
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 30.06.2020 tarihine,
 
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 30.09.2020 tarihine,
 
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.
DİĞER HABERLER
SİGARADA MUTLU SON
SİGARADA MUTLU SON

Sendikamızla British American Tobacco (BAT) arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

SIRMA GRUP’TA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
SIRMA GRUP’TA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Sırma Grup işletmesinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, İstanbul’da yapılan toplantıyla başladı.

DANONE TİKVEŞLİ’DE TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
DANONE TİKVEŞLİ’DE TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Danone Tikveşli işletmesinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, İstanbul’da yapılan toplantıyla başladı.

BİR REKOR DA TİCARET AÇIĞINDAN
BİR REKOR DA TİCARET AÇIĞINDAN

Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerinin işaret ettiği gibi 2022 yılı dış ticaret açığı 110 milyarla rekor düzeyde oluştu.