Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
27 Nisan 2017
1 MAYIS’A DOĞRU EMEKÇİ KADIN OLMAK

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların emek piyasasındaki varlıkları ´ikincil işgücü´ statüsünde kalmıştır. Buna karşı kadınlar güvenceli çalışmak, eşit işe eşit ücret almak için mücadelelerini sürdürüyor.

1 MAYIS’A DOĞRU EMEKÇİ KADIN OLMAK

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların emek piyasasındaki varlıkları ‘ikincil işgücü’ statüsünde kalmıştır. Buna karşı kadınlar güvenceli çalışmak, eşit işe eşit ücret almak için mücadelelerini sürdürüyor.

1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası, birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak kutlanıyor. İşçi sınıfının uygulanan politikalarla sorunları her geçen gün çığ gibi büyürken; kadın işçi olmak bu sorunları daha çok yaşamak demektir. 
 
Dünya nüfusunun yansını, dünyadaki işgücünün üçte birini oluşturan kadınlar, her alanda sömürülüyor. Türkiye’de kadınların işgücüne katılımıyla ilgili yapılan çalışmalarda kadın istihdamının düşüklüğü dikkati çekiyor. Kayıt dışı istihdam ve toplumsal cinsiyet temelli ücret eşitsizlikleri kadın istihdamı sorununun çok önemli iki unsuru olarak ön plana çıkıyor. Kadmların emek piyasalanndaki varlıklan her dönemde erkeklerin gerisinde, "ikincil işgücü" statüsü ile sınırlı kalmıştır. Bu sistemi besleyen önemli kaynaklardan biri elbette ki cinsiyetçi eşitsizliklerdir. 
 
PEKİŞTİRİLEN ATAERKİL SİSTEM 
 
Bu bağlamda da iktidarın politikalan, kadını aile içinde anne olarak tanımlayan, kadın emeğini yalnızca ev içi üretimle sınırlı tutan, erkeği ise çalışan, üreten ve ailenin reisi, söz sahibi olarak tanımlayan ataerkil sistemi pekiştirmektedir. Cinsiyet eşitliğinde politik inisiyatif kullanabilecek en etkili muhatap olan bakanlığın (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) bile adından başlayarak kadını aile içine hapsettiği ve kadının kendisinin bir birey olarak karşılaştığı toplumsal sorunlarla ilgilenmediği; kadın sadece aile içinde bir anne ya da eş olmaya indirgediği görülmektedir. 
 
Kadınların emek piyasalanndaki ikincil rolleri büyük ölçüde geleneksel iş bölümü ile ilgilidir. Cinsiyete dayanan iş bölümü her toplumda farklı düzeylerde olsa da temelde; çocuk doğurmak ve büyütmek, ev işlerini yapmak gibi işler kadınların temel görevleri arasında yer alırken, piyasada çalışarak para kazanma işi erkeklerin esas görevi olarak kabul edilmiştir. Kadınların üstlendiği işlerin önemli bir kısmının kamusal hizmetler kapsamında verilmesi, merkezi ve yerel yönetimlerin girişimleriyle açılacak kreş ve yuvalarla karşılanması gerekmektedir. Oysa, kamu harcamalarına kısıtlamalar getiren politikalar, bakım hizmetlerinin parası olanın satın alıp, parası olmayanın mahrum kalacağı bir hale dönüştürmektedir. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde, devlet bütçesinden bu tür kamusal hizmetlere ayrılan para daha da kısıldığından bakım hizmetleri, kadınların üzerine yıkılmaktadır. 

YÜZDE 23 DÜŞÜK ÜCRET 
 
Kayıt dışı çalıştırma, ücretsiz ev işçiliği, cinsiyet temelli aynşma ve ücret eşitsizlikleri ülkemizdeki kadın istihdamı sorunlarının başında gelir. Hem kadın olmak hem de işçi olmak çok zordur ülkemizde. Kadın olmanın getirdiği mücadelelerin yanında işçi kadın olarak da bu sorunlarla boğuşarak mücadele etmek zorundadırlar. Bu mücadelenin en başında; ekonomik faaliyet alanlarında cinsiyet eşitsizlikleri, uygun olmayan ağır koşullarda düşük ücretle çalışmak kayıt dışı sektörlerde geçici veya gündelik olarak sosyal güvencesi olmaksızın çalışmak, gerek ücret gerekse iş terfilerinde farklı uygulamaya tabi kalmak ve ücretsiz olarak evde çalışmak gibi bazı eşitsizlikler gelmektedir. Kadınların aldığı ortalama ücret erkeklerden yüzde 23 daha düşüktür. Kriz dönemlerinde ise ucuz, güvencesiz ve ikincil olan kadm emeği ilk gözden çıkanlan olmakta, bu durum işyerlerinde ilk işten çıkarılanların kadınlar olmasına neden olmaktadır. 

CAM TAVAN DURUMU 
 
Kadınların iş yaşamlarında üst yönetim düzeylerine ilerlemelerini durduran engeller de bulunmaktadır. Cam tavan diye adlandınlan bu durumda kadınlar ile üst yönetim düzeyleri arasında yer alan ve onların başarılarına ve liyakatlanna bakmaksızın ilerlemelerini engelleyen, görünmeyen, cam ve aynı zamanda da geçilmeyen engeller vardır. Yalnızca KADIN olduklan için bu engeller vardır. Bu nedenledir ki karar verici mekanizmalarda, yönetici pozisyonlarda çalışan kadını görmek mümkün değildir. 
 
TBMM’de bu yılın başında sadece kadınların çalışmasını destekleyeceği düşünülen bir torba yasa kabul edildi. Yasa, doğum sonrası kadınların yarı zamanlı çalışmasına ilişkin yeni düzenlemeler içermektedir. Ancak ebeveynlere yarı zamanlı çalışma seçeneği sunan bu düzenleme kadının çalışma yaşamına olumlu düzenlemeler getirmemektedir. Ayrıca yasada öngörülen özel istihdam bürolarının da kadın istihdamını olumsuz yönde etkileyeceği çok açıktır. Hiç şüphesiz yarı zamanlı çalışma daha az ücret anlamına geldiği gibi aynı zamanda kadınları çalışma yaşamından uzaklaştıracak, işte yükselmesinin önünde ciddi bir engel oluşturacak özel sektör açısından da kadınların tercih edilmeyeceği bir durum oluşacaktır. Yani yarı zamanlı çalışmak adına; işini kaybeden kadınlar ve onların yerini alan güvencesiz statüde geçici işçi kadınlar söz konusu olacaktır. Çalışma yaşamında kadm işçilerin mücadelesi, emek mücadelesinin ayrılmaz ve önemli bir parçasıdır. Kadınlar hâlâ güvenceli çalışmak, eşit işe eşit ücret almak için mücadelelerini sürdürüyor. Her yıl 1 Mayıs’ta işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele gününü kutlarken; kadın emeğinin sömürülmesine, güvencesiz çalıştırılmasına karşı mücadele vermeye devam ediyoruz.
DİĞER HABERLER
ABD’Lİ SİGARA DEVİNDE GREV KARARI!
ABD’Lİ SİGARA DEVİNDE GREV KARARI!

BASINA VE KAMUOYUNA!  ABD’Lİ SİGARA DEVİNDE GREV KARARI! Sendikamızın uzun yıllardır örgütlü olduğu dünya sigara piyasasındaki dev aktörlerden olan British American Tobacco Şirketi (BAT) ile sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. 01.01.2023 ile 31.12.2024 tarihleri arasını kapsayan TİS müzakereleri sendikamızın tüm yapıcı çabalarına karşın işverenlerin olumlu adım atmaması sonucu tıkanmıştır. İçinde bulunduğumuz ekonomik […]

MONDELEZ TURKEY GIDA’DA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
MONDELEZ TURKEY GIDA’DA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Mondelez Turkey Gıda (Chipita Gıda) işyerinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, İstanbul’da yapılan toplantıyla başladı.

24 OCAK 1980 İSTİKRAR PROGRAMI VE YÜKSEK HAKEM KURULU
24 OCAK 1980 İSTİKRAR PROGRAMI VE YÜKSEK HAKEM KURULU

Tekgıda-İş Sendika Akademisi’nin 23 Ocak 2023 günü yayımlanan raporunda, 24 Ocak 1980 tarihli istikrar programı ve 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında işçiler ve memurlar aleyhine mevzuat değişiklikleri veya yeni mevzuatla getirilen düzenlemeler özetlenmişti.

SİGARA DEVİNDE GREV KARARI
SİGARA DEVİNDE GREV KARARI

Tekgıda-İş Sendikası’nın kararı ile British American Tobacco Samsun Sigara Fabrikası’nda 6 Şubat’ta greve gidiliyor.