Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
18 Mayıs 2012
YENİ ANAYASA’NIN EMEĞE FAYDASI YOK!

Bir yandan Meclis´teki komisyon çalışmalan öbür yandan kamuoyundaki tartışmalar, yeni Anayasa konusunu yeniden gündeme getirdi. AKP, aslında küresel güçlerin çıkarlan doğrultusunda kapitalizmin dönemsel koşullarına uyarlanan bir Anayasayı hayata geçirmeyi amaçlıyor.

YENİ ANAYASA’NIN EMEĞE FAYDASI YOK!

Bir yandan Meclis’teki komisyon çalışmalan öbür yandan kamuoyundaki tartışmalar, yeni Anayasa konusunu yeniden gündeme getirdi. AKP, aslında küresel güçlerin çıkarlan doğrultusunda kapitalizmin dönemsel koşullarına uyarlanan bir Anayasayı hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Böyle bir Anayasada, devletin sosyal niteliğinden tamamen uzaklaşan, bireysel koruma mekanizmalannı öne çıkartan bir anlayış egemen olacak. Özgürlük konusu da genelde kişilerin din ve vicdan özgürlüğü ile kimliklerini özgürce ifade erme bağlamında ele alınacak.

Bu arada başkanlık sisteminin de gündeme gelebileceği, daha otoriter bir düzen anlayışının ufak tefek makyajlarla topluma kabul ettirilmesi amaçlanacak. Anayasa meselesine emeğin haklan açısından baktığımızda; 12 Eylül 2010’daki referandum sonucu yapılan değişiklikler, AKP’nin yaklaşımını daha net bir biçimde ortaya koyuyor.

AKP, Anayasa referandumu sırasında memurlara daha fazla hak tanınacağı, toplu görüşmeden toplu sözleşmeye geçileceği yönünde bir propaganda yapmıştı. Gelin görün ki, Anayasanın 53. maddesinde yapılan değişiklikle memurlann toplu sözleşme sürecinde bir uyuşmazlık çıkması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarının kesin olacağı belirtildi.

Dolayısıyla memurlar açısından mutlak bir grev yasağı getirildi, böylece grev yasağı ve zorunlu tahkim Anayasal çerçevede kurumsallaştı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu adı altında da son sözü söyleyen ve siyasal iktidann ağırlıklı olduğu bir yapı oluştu.

Nitekim 11 kişilik bu hakem kurulunun 7 üyesi hükümet tarafından belirleniyor, 4’ünü de sendikalar temsil ediyor. Halen memurlarla ilgili görüşmelerde anlaşmazlık çıkınca KESK ve Türkiye KamuSen, 23 Mayıs’ta bir günlük greve gideceklerini açıkladılar. Çalışma Bakanı Faruk Çelik de "mevzuatımızda böyle bir şey yok" dedi. Ne kadar özgürlükçü olduklan da net bir biçimde ortaya çıktı.

Anayasa’nın 54. maddesindeki grev sınırlamalan ve grev ertelemesi, yani grev ertelendikten sonra yeniden başlayamama yasağı yerinde duruyor. Yine çalışanlar açısından önemli bir konu olan ve 12 Eylül askeri rejiminin getirdiği hak grevi yasağı da kaldırılmadı.

Bu arada hiçbir Avrupa Anayasasında yer almayan lokavt hükmü de Anayasada korunuyor. Tüm bu örnekler, AKP’nin özgürlükçü ve yeni haklar tanıyan yeni bir Anayasanın yapılacağı iddiasını tamamen çürütüyor.

Aslında emeğin sosyal haklan, ancak sınıfsal bir çaba ve mücadele ile elde edilebilir. Emek kesiminin işçi, memur ayırt etmeden tüm çalışanlara sendika, toplu sözleşme ve grev hakkını talep eden, sosyal devletin tüm kurumlanyla oluşmasını sağlayan, Anayasanın 65. maddesindeki "sosyal haklann mali kaynaklarla sınırlandınlması" anlayışını reddeden ilkeleri hayata geçirebilmesi için sınıfsal bir mücadele vermesi ve bu anlamda siyasal desteğin sağlanması gerekli gözüküyor.

DİĞER HABERLER
TÜRK-İŞ DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ
TÜRK-İŞ DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ

Türk-İş tarihine ilişkin araştırma, tez ve kitaplarda hiç ele alınmamış bir girişim, Türk-İş’in 16-22 Nisan 1979 günleri toplanan 11. Genel Kurulu öncesinde sol eğilimli sendikacıların oluşturduğu TÜRK-İŞ DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ’dir.

ÇALIŞMA HAYATINDA HAREKETLİ GÜNDEM
ÇALIŞMA HAYATINDA HAREKETLİ GÜNDEM

Seçim sonrası yeni kabinenin de açıklanması ile birlikte çalışma hayatında bu haftadan itibaren hareketlilik başlayacaktır.

GIDA ENFLASYONUNDA ZİRVEDEN İNMİYORUZ
GIDA ENFLASYONUNDA ZİRVEDEN İNMİYORUZ

Dünya Bankası’nın hazırladığı, nisan ayına ilişkin Gıda Güvenliği raporuna göre Türkiye gıda enflasyonunda 8’inci sırada yer aldı.

PATRONLARA TEŞVİK YAĞDI
PATRONLARA TEŞVİK YAĞDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023’ün nisan ayına dair yatırım teşviği listesini yayımladı.