Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
23 Temmuz 2014
YARGITAY’DAN EMSAL OLUŞTURACAK KARAR

Bir işçi eylemine ilişkin yerel mahkemenin verdiği kararı değerlendiren Yargıtay, barışçıl olmak şartıyla iş yerinde yapılan toplu eylemlerin iş akdini fesih nedeni sayılamayacağına dikkat çekti.

YARGITAY’DAN EMSAL OLUŞTURACAK KARAR

Liman-İş Sendikası’nın Yargıtay’a taşıdğı davadan emsal oluşturacak bir karar çıktı.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ile Türkiye’nin Avrupa Sosyal Şartı’nda çekince koyduğu ilgili maddeye gönderme yapılarak verilen kararda, grev hakkı Türkiye’nin onayladığı ve doğrudan uygulanırlık kazandırdığı uluslararası belgelere uygun hale getirilerek geniş bir biçimde tanımlandı, barışçıl olmak şartıyla toplu eylem hakkının da yasadışı olmadığı belirtildi.
Buna göre bir işveren, bir işyerinde işçilerin ekonomik ve sosyal durumunu etkileyen uygulamalara yönelik olarak yaptığı kısa süreli protesto eylemlerini yasadışı olarak niteleyemeyecek ve İş Kanunu’nun 25. maddesine göre, haklı nedenle fesih hakkını kullanamayacak.

OLAY SÜRECİ
Karar sürecine giden olay şöyle gelişti: Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ.’de çalışan işçiler, kendileri yerine işçi alınacağı duyumu üzerine 24 Şubat 2013 tarihinde kısa süreli iş bıraktı. İşçiler, limanın A giriş kapısını da iş makinaları ve konteynır ile kapatarak, yeni işçileri taşıyan otobüslerin işyerine girişini engelledi. İşveren bu eylemin "iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü" ve "kanunsuz greve çıkıldığını" gerekçe göstererek 22 işçinin iş aktini 1 Mart 2013 tarihinde feshetti.
Ancak sendika ile işveren arasmda yapılan görüşmelerde 18’i işe yeniden alındı, geriye kalan 4 işçi için Mersin 3. İş Mahkemesi’nde işe iade davası açıldı. Ancak mahkeme, bu davayı reddetti ve dava sendika tarafmdan Yargıtay’a taşındı.
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararmı bozdu ve işe iade kararı verdi. Daire kararda, Anayasanm 90. maddesine dayanarak onaylanmış uluslararası sözleşmelerle iç mevzuatın çeliştiği konularda, uluslararası sözleşmenin hükmünün geçerliliğine işaret etti. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa Sosyal Şartı’nm ikinci bölümünün 5 ve 6. maddelerini onaylamadığına dikkat çekilen kararda, buna karşın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye’ye ilişkin kararlarmda şartm ilgili hükümlerini uyguladığı hatırlatıldı.

DEMOKRATİK HAK
Daire, ILO Yönetim Kurulu Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi kararlarına da şöyle doğrudan gönderme yaptı: "ILO’nun denetim organlarına göre; grev hakkı yalnızca toplu iş sözleşmesinin imzalanması ile çözülebilecek endüstriyel uyuşmazlıklarla sınırlı değildir.
İşçilerin grev hakkı vasıtasıyla korudukları mesleki ve ekonomik menfaatler sadece daha iyi çalışma koşulları veya mesleki nitelikteki toplu taleplere ilişkin değildir. Ayrıca işçileri doğrudan ilgilendiren ekonomik ve sosyal politika sorunları ve işletmenin karşıladığı problemlere yönelik çözümleri de içerir.
Hükümetin ekonomik politikasının sosyal ve istihdama ilişkin sonuçlarmı protesto eden ulusal grevin yasal olmadığına ilişkin açıklama ve grevin yasaklanması, örgütlenme özgürlüğünün ciddi ihalili niteliğindedir."
Yargıtay, Avrupa Sosyal Şartının Türkiye tarafından onaylanmayan 6/4 maddesine, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi ve ILO Sözleşme ve ILO Yönetim Kurulu Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi kararlarına işaret ederek, işçilerin iktisadi ve sosyal çıkarlarını koruma ve düzeltme amacı taşıyan işyerinde yapılan bu eylemin uluslararası normlar uyarınca demokratik bir hakkın kullanımı niteliğinde olduğunu, yasadışı eylem olarak değerlendirilemeyeceğini, toplu eylemde bulunmanm işverene haklı nedenle fesih hakkı vermeyeceğini belirterek yerel mahkemenin kararmı bozdu ve işe iade kararı verdi.

‘İşçi İçin Büyük Kazanım’
Dava avukatı Derya Demir, Yargıtay’ın verdiği kararı Aydınlık’a değerlendirdi. Kararı, "işçi eylemleri açısından büyük bir kazanım" olarak niteleyen Avukat Demir şunları söyledi: "Bu karar demokratik ve iyi niyetli eylemler nedeniyle işçilerin iş akitlerine son verilmesinin önüne geçme yönünde önemli bir adımdır.
Grev ve toplu bir şekilde demokratik eylem yapma hakkının bu denli açık ve geniş bir yorumunun işçi mücadelerinin tamamı açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Grev hakkına dair bu genişlikte bir kararla karşılaşmadığımı söyleyebilirim.
Öte yandan özellikle 2003 yılından bu yana işçilerin tüm kazanılmış haklarının bir bir ellerinden alındığı bir dönemden geçiyoruz. Neoliberal politikalar çerçevesinde emek piyasalarının yeniden yapılandırılmasına yönelik, işçi sınıfı aleyhine atılan birçok adımın yanında böyle bir zamanda bu yönde bir kararın verilmesinin öneminin altını çizmek isterim.
Zira işçi sınıfı nezdinde mücadele başlığının geriye çekildiği, hukukun güvenilmez bir hal almaya başladığı bir dönemden söz ediyoruz. Bu açıdan bakıldığında işçi sınıfı mücadelesi açısından önemli bir karara sahip olduk, umarım ki bundan sonra Yargıtay bu yöndeki kararlarını sürdürür ve barışçıl toplu eylem yapmanın demokratik bir hak olduğu fikri ülkemizde yerleşik hale gelir."

DİĞER HABERLER
AÇLIK SINIRI 7 BİN 245 TL’YE, YOKSULLUK SINIRI 23 BİN 600 TL’YE YÜKSELDİ
AÇLIK SINIRI 7 BİN 245 TL’YE, YOKSULLUK SINIRI 23 BİN 600 TL’YE YÜKSELDİ

Türk-İş’in verilerine göre eylülde açlık sınırı 7 bin 245,18 TL’ye, yoksulluk sınırı 23 bin 599 TL’ye yükseldi. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 5,15 yıllık 130,01 arttı.

KUR ARTIŞI BAZ ETKİSİNE DAYALI ENFLASYON DÜŞÜŞÜNE SEKTE VURUR MU?
KUR ARTIŞI BAZ ETKİSİNE DAYALI ENFLASYON DÜŞÜŞÜNE SEKTE VURUR MU?

Son günlerde belirginleşen kur artışı iyice hızlanır, başka etkenler de devreye girerse son çeyrekte enflasyon öngörülenin üstüne çıkar ve bu da aralıkta başlayacak baz etkili yıllık enflasyon düşüşünün törpülenmesi sonucunu doğurur.

EYT’Yİ ARALIKTA AÇIKLAYACAĞIZ
EYT’Yİ ARALIKTA AÇIKLAYACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili teknik çalışmanın tamamlandığını duyurdu.

AVRUPA VE RUSYA, TÜRK GIDA ÜRÜNLERİNE YÖNELİYOR
AVRUPA VE RUSYA, TÜRK GIDA ÜRÜNLERİNE YÖNELİYOR

Batı Karadeniz’in ilk karma fuarı Türkiye-Ortadoğu Ticaret Fuarı (TRADEF) 21-24 Eylül tarihlerinde Kastamonu’da düzenlenecek.