Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
26 Haziran 2012
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ÖNEMLİ Mİ?

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 1919 yılın da kuruldu. 1L0 Anayasası, I. Dünya Savaşının galip devletleriyle Almanya arasında imzalanan Versay Antlaşmasının bir bölümüdür.

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ÖNEMLİ Mİ?

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 1919 yılın da kuruldu.

IL0 Anayasası, I. Dünya Savaşının galip devletleriyle Almanya arasında imzalanan Versay Antlaşmasının bir bölümüdür. Pek bilinmez ama, galip devletlerin Osmanlı ile imzaladığı Sevr Antlaşmasının bir bölümü de IL0 Anayasasıdır (Bkz. Sevr Antlaşması, Bölüm XII: Çalışma; Kesim I: Çalışmanın Örgütlenmesi; Madde 374-414).

ILO, Rus Devriminin Avrupa’da devrimci bir dalgaya yol açtığı koşullarda, 1919 Şubat sonunda toplanan Komünist Enternasyonal (Komintem, III. Enternasyonal) kuruluş kongresinden sonra oluşturuldu.

Komintem, Rus Devriminin Avrupa’da yayılmasını amaçlayan bir "dünya komünist partisi" idi; kapitalizmi yıkmayı, komünistlerin öncülüğündeki işçi sınıflannın iktidara gelmesini amaçlıyor, sınıf mücadelesini geliştirmeye çalışıyordu.

ILO ise kapitalizm çerçevesinde reformlar yoluyla sınıf mücadelesini engellemeye, sınıflar arasında diyalogu geliştirmeye, bu anlayış uya nnca temel hak ve özgürlüklere ilişkin güvenceler sağlamaya çalışıyordu. ILO’nun Komintem’e alternatif olarak kurulduğu kavranılmadan, bu örgütün 2012’de yaşadığı sorunlar değerlendirilemez.

Türkiye’de ILO konusunda yazanlann hemen hemen hepsi, bu örgütün 1919 yılından günümüze kadar bir çizgiyi izlediğini zanneder.

Halbuki ILO’nun çizgisi, kapitalizme ve emperyalizme karşı güçlerin gücüyle bağlantılıdır.

1919-1921 döneminin ILO’su ile, 19211928 döneminin ILO’sunda izlenen politikalar birbirinden farklıdır.

Almanya’da faşistlerin iktidara gelmesinden önceki ILO’dan beklenenlerle, 1934 yılında Sovyetler Birliğinin ve ABD’nin ILO’ya katılması sonrasındaki ILO’nun anlayıştan farklıdır

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliğinin ILO dışında bulunduğu ve Soğuk Savaş’ın tüm şiddetiyle sürdüğü yıllarla, 1955 ve sonrasında Sovyetler Birliği’nin ve etkilediğ ülkelerin ILO’daki gücünün arttığı, bağımsızlığını yeni kazanan eski sömürgelerin Bandung Konferansı sonrasında oluşturduklan Bağlantısızlar Hareketi’nin ILO’yu kullanmasıyla yaşanan sorunlar farklıdır.

ILO, ifade edilmiş temel amaçlan zaman içinde değişmemekle birlikte, uluslararası politikada dönem dönem farklı biçimlerde kullanılmış bir yapılanmadır.

ILO, uluslararası kanun niteliğinde Sözleşmeler kabul eder. Ülkeler, onayladıklan Sözleşmeler nedeniyle ILO tarafından denetlenir ve eleştirilir. Ancak ILO’nun yaptınmı yoktur. Türkiye’de konuyu bilmeyenlerin çok önemsedikleri bazı düzenlemelerin hiçbir somut etkisi olmaz.

Nitekim 2012 yılı Haziran ayının ilk iki haftasında toplanan ILO Uluslararası Çalışma Konferansı 101. Toplantısında, onaylanmış ILO Sözleşmelerinin uygulanmasında yaşanan sorunlann küçük bir bölümünün incelemeye alındığı Standartlann Uygulanması Komitesi’nde işveren grubunun tavn, dünya dengelerindeki değişmenin ILO’ya yansımasıdır. Bu komitede sendikal hak ihlallerine ilişkin gözlemlerin incelenebilmesi için, işveren grubunun da onay vermesi gerekmektedir, işveren grubu bu yıl bu onayı vermediği için, Türkiye’nin 87 sayılı Sözleşmeyi ihlaline ilişkin gözlemler tartışma konusu yapılamadı.

Ancak ILO önemlidir.

ILO’nun önemi onun gücü ve yaptınmlanndan değil, An.ayasamızın 90. maddesine göre ILO Sözleşmelerinin doğrudan uygulanır olmasındandır. Diğer bir deyişle, ILO Sözleşmeleri ile iç mevzuatımızın çelişmesi durumunda, yargıçlar, mevzuaümızdaki çelişkili hükümleri "yok" sayarak, ILO Sözleşmesini doğrudan uygulamak zorundadır.

ILO’yu abartmayın; ancak önemini de bilin.

DİĞER HABERLER
DOĞANAY GIDA’DA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
DOĞANAY GIDA’DA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Yeni örgütlendiğimiz Doğanay Gıda işletmesinde ilk toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, bugün İstanbul’da yapılan toplantıyla başladı.

ÖYLE BİR LİRALAŞIYORUZ, ÖYLE BİR LİRALAŞIYORUZ Kİ, SORMAYIN!
ÖYLE BİR LİRALAŞIYORUZ, ÖYLE BİR LİRALAŞIYORUZ Kİ, SORMAYIN!

Neredeyse son bir buçuk yılın en eğlenceli metni Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faiz kararından sonra yayımladığı metin… Bu metinde öyle ifadeler var ki, “Türkiye’den mi söz ediliyor” diye düşünmemek mümkün değil.

4 EMEKLİ BİR YOKSUL ETMİYOR
4 EMEKLİ BİR YOKSUL ETMİYOR

Mayısta açlık sınırı 12 bin liraya dayandı, yoksulluk fırladı.

İŞÇİ SINIFINI BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE
İŞÇİ SINIFINI BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

24 Ocak 1980 istikrar programıyla Türkiye’nin ekonomi politikasında köklü bir değişikliğe gidilmişti.