Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
28 Haziran 2012
ULUSAL DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ NEDİR?

Mart ayında yola çıkan Ulusal Demokratik İşçi Hareketi, İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya´da yürütme kurullarını oluşturdu.

ULUSAL DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ NEDİR?

Mart ayında yola çıkan Ulusal Demokratik İşçi Hareketi, İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya’da yürütme kurullarını oluşturdu. Ekim ayına kadar 10 ilde daha çalışmalannı tamamlayacak.

Ulusal Demokratik İşçi Hareketine (UDİH) neden ihtiyaç olduğunu, kuruluş bil dirgesi şöyle açıklıyor:

İşçi sınıfımızın yüz yılı aşan mücadelesiyle elde ettiği kazanımların çoğunu kaybediyoruz. Özellikle 1980’den sonra art arda iktidara gelen tüm IMF’ci ve özelleştirmeci iktidarlann haklarımızı gasp etme girişimlerini durduramadık. Bu süreçte sendikalarımız da ağır baskı ve saldırılar yaşadılar, önemli bir güç ve etkinlik kaybettiler.

İşçi sınıfına ve sendikal harekete saldırılar şimdi, kıdem tazminatını kaldırmaya, esnek çalışmayı yaymaya ve köle pazarlarında işçi kiralamaya varmıştır.

ABD’nin kumanda ettiği Mafya-Gladyo iktidarları, sadece biz emekçileri ezmedi. Aynı zamanda, ülkemizi parçalanmaya, Ortaçağı hortlatarak Cumhuriyetimizi yıkıma da sürükledi.

Şimdi de AKP, dayattığı bölünme anayasasıyla bütün bu saldırılan resmileştirme ve anayasal bir zırha kavuşturma girişimi içindedir.

UDİH, öncelikle aşağıdaki acil talepler ekseninde mücadeleyi yükseltme kararındadır.

UDİH, bir sendika ya da siyasi parti örgütlenmesi değildir. Sınıfın ve ülkemizin ihtiyaçları etrafında birleşmiş işçi önderleri hareketidir. İşçi ve sendika hareketinin bir bütün olarak güçlenmesi için çalışır.

UDİH, işçi sınıfının hak ve taleplerinin gerçekleştirilmesi yolunun, son tahlilde iktidar mücadelesinden geçtiğini tespit etmektedir.

UDİH, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesini, işçi sınıfının önderlik etmesi gereken öncelikli görev olarak kabul eder.

UDİH, etnik ve dinsel bölünmelere karşı işçi sınıfının birliğini kararlılıkla savunur.

UDİH, ülkemizin sürüklendiği faşist dikta karanlığından kurtulmamız, hak ve taleplerimize kavuşmamız hedefiyle, gerektiğinde üretimden gelen gücü harekete geçirmek için mücadele eder.

UDİH, "temiz sendikacılık" ilkesini titizlikle savunur. Sendikal alandaki çürüme, her türlü yolsuzluk ve usulsüzlüğün kanser gibi yayılması, sendikalanmızı güçsüzleştirmekte, iktidarın şantajına açık hale getirmektedir. MALİ saydamlık, sendikal demokrasi ve sendikalarda üye denetiminin güçlendirilmesi, temiz sendikacılığın güvencesidir.

UDİH, sendikalarımızın karar süreçlerine, işçi sınıfının örgütlü gücüyle katkıda bulunur. Aynı işkollannda ve konfederasyonlar düzleminde sendikal birliği savunur.

Türk-İş içinde oluşturulan Sendikal Güçbirliği Platformu (SGP) gibi oluşumlarla dayanışma içinde, bu ilkeler doğrultusunda birlikte mücadele eder.

UDİH, işçi sınıfımıza ve ülkemize karşı sürdürülen saldırıya dur diyecek kuvvet, başta işçi sınıfı olmak üzere, tüm emekçiler ile Cumhuriyet güçlerinin birliği ve mücadelesidir. Biz işçi sınıfının öncüleri, tüm sınıfı, sınıfın örgütleri olan sendikalarımızı ve tüm emekçileri birleştirmek hedefiyle yola çıktık. Bu amaçla Ulusal Demokratik İşçi Hareketi’ni (UDİH) oluşturmaya karar verdik."

Ulusal Demokratik İşçi Hareketi, bu tespitlere katılan bütün işçi önderlerini ve sendika yöneticilerini, sendika ve konfederasyon farkı gözetmeden Ulusal Demokratik İşçi Hareketinin etrafında birleşmeye çağırıyor.

Yann, (29 Haziran Cuma) UDİH’in çağnsıyla, Manavgat Belediye Gençlik Merkezinde, Saat 18.30’da turizm işçileri toplanacak ve işkollanndaki işçilerin sorunlannı tartışacaklar. Ulusal Kanal’ın çekimde yapacağı toplantıya ilginin yüksek olacağı anlaşılıyor.

DİĞER HABERLER
TÜRK-İŞ DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ
TÜRK-İŞ DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ

Türk-İş tarihine ilişkin araştırma, tez ve kitaplarda hiç ele alınmamış bir girişim, Türk-İş’in 16-22 Nisan 1979 günleri toplanan 11. Genel Kurulu öncesinde sol eğilimli sendikacıların oluşturduğu TÜRK-İŞ DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ’dir.

ÇALIŞMA HAYATINDA HAREKETLİ GÜNDEM
ÇALIŞMA HAYATINDA HAREKETLİ GÜNDEM

Seçim sonrası yeni kabinenin de açıklanması ile birlikte çalışma hayatında bu haftadan itibaren hareketlilik başlayacaktır.

GIDA ENFLASYONUNDA ZİRVEDEN İNMİYORUZ
GIDA ENFLASYONUNDA ZİRVEDEN İNMİYORUZ

Dünya Bankası’nın hazırladığı, nisan ayına ilişkin Gıda Güvenliği raporuna göre Türkiye gıda enflasyonunda 8’inci sırada yer aldı.

PATRONLARA TEŞVİK YAĞDI
PATRONLARA TEŞVİK YAĞDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023’ün nisan ayına dair yatırım teşviği listesini yayımladı.