Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
14 Kasım 2011
TÜRKİYE’DE SENDİKAL HAKLARIN DIŞ KAYNAKLARI

Türk yurttaşlarına sendikal hak tanıyan uluslararası metinler şunlardır: Türkiye tarafından onaylanmış bulunan 87,98 ve 151 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri. Tercümeleri yanlış yapıldığından tam olarak içselleştirilememiş ve bu nedenle tam olarak uygulanamamaktadırlar.

TÜRKİYE’DE SENDİKAL HAKLARIN DIŞ KAYNAKLARI

Türk yurttaşlarına sendikal hak tanıyan uluslararası metinler şunlardır: Türkiye tarafından onaylanmış bulunan 87,98 ve 151 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri. Temel insan haklanna ilişkin olan bu metinler doğrudan uygulanabilir hükümler içermemektedir. Tercümeleri yanlış yapıldığından tam olarak içselleştirilememiş ve bu nedenle tam olarak uygulanamamaktadırlar. Bu Sözleşmelerin uygulanmasının pek etkili olmayan denetimi bir sendikanın yapacağı başvuru üzerine yetkili ILO organlannca yapılmaktadır.

Türk iç hukukunda doğrudan etkili olan Avrupa insan Haklan Sözleşmesi (AİHS), BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi. Bu Sözleşmelerde yer alan haklan ihlal edilen kişi veya kuruluşlar iç hukuk yollannın tüketilmesinden sonra ilgili sözleşmenin denetim organına başvurabilir. Her üç sözleşmede 87 sayılı ILO Sözleşmesini sendikal haklara ilişkin özel metin olarak kabul etmekte ve hükümlerini saklı tutmaktadır.

Uluslararası sözleşmede grev hakkı
Sözleşmelerin hükümlerine göre hayatını çalışarak kazanan herkes, bir kısım hakimler dahil (ILO nun ifadesi ile magistrates) mesleki çıkarlannı korumak amacıyla hiçbir müdahaleye maruz kalmaksızın sendika kurmak ve çıkarlannı en iyi koruyacağına inandığı sendikaya, tüzüğüne uygun olarak üye olmak veya olmamak ve sendikalar da yönetimlerini ve yöneticilerini serbestçe belirlemek hakkına sahiptir. Bu hak bir kısım istisnalarla ücret ve diğer iş koşuilannın belirlenmesi amacıyla toplu pazarlık ve sözleşme ve grev haklannı da içermektedir.

Sözleşmeler, bu hakkın silahlı kuvvetler mensupları ile polis tarafından kullanılmasını ulusal mevzuata bırakmaktadır. Kamu gücü kullanan devlet memurlar için toplu pazarlık hakkının düzenlenmesi, grev haklan ile birlikte iç hukuka bırakmaktadır. Kesilmesi toplumun sağlığını ve güvenliğini tehdit edecek zaruri hizmetlerde de grev hakkı kısıtlanabilmektedir. 657 sayılı Yasaya göre çalıştırılan devlet memurlann büyük bir kısmının toplu pazarlık ve toplu iş sözleşmesi, diğerleri için ise toplu görüşme hakkı bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan Sözleşmeler ve garanti ettikleri haklar 50-60 yıl öncesine ait olup günün şartlarına uyarlanmamışlardır. Ancak bu konuda sendikal haklara sahip olan kişiler Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi (AİHM) aradığı ile bu haklannı geliştirebilir ve yeni haktır ekle edebilirler.

AİHS, demokratik ülkelerde hüküm süren günümüz kavramlar ışığında okunacak ve yorumlanacak bir belgedir. AİHM, sözleşmede yer alan terim ve kavramlar tanımlarken ve alanlardaki hükümlerini yorumlarken diğer uluslararası hukuk unsurlarını bunlann yetkili organlannca yapılan yorumlan ve Avrupa Devletleri’nin ortak değerlerini yansıtan uygulamalan. özel uluslararası belgelerden ve akit devletlerin uygulamalarından çıkan konsensüsü göz önünde bulundurmaktadır.

AİHM’ye göre 87 sayılı ILO Sözleşmesi sendikal haklan düzenleyen temel metindir ve AİHS’nin ILO maddesinin yorumlanmasında göz önünde bulundurulması zorunludur. Tüm Haber-Sen veTüm Bel-Sen’in yapmış olduklan başvurularda Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi 2. Daire ve Büyük Daire 87 sayılı Sözleşmeyi ve Bağımsız Uzmanlar ve Aplikasyon Komitelerinin uygulamasına ilişkin görüşlerini göz önüne alarak karar vermiş ve Türkiye de devlet memurlann sendika hakkının olduğuna hükmetmiştir. Ancak Tüm Bel-Sen karannın alınması 14 yıl sürmüştür.

DİĞER HABERLER
İŞ KANUNUNDA TEMSİLCİ İŞÇİLERİN GÜVENCESİ (1936-1960)
İŞ KANUNUNDA TEMSİLCİ İŞÇİLERİN GÜVENCESİ (1936-1960)

1936 yılında kabul edilen ve 1937 yılında yürürlüğe giren 3008 sayılı İş Kanununda getirilen önemli düzenlemelerden biri, “mümessil işçi” uygulamasıydı.

BU KUYUDAN SU ÇIKMAZ!
BU KUYUDAN SU ÇIKMAZ!

Yeni vergi paketi bugünlerde asıl gündemde olması gereken asgari ücret ve emekli aylıkları artışlarını arka plana itecek. Yeni vergi paketi, emek gelirleri üzerindeki vergilerde bir azalmaya yol açmayacak. Pakette devasa şirket kârları ve servetler için anlamlı yeni vergiler yok.

BORÇ YAKAYA YAPIŞTI
BORÇ YAKAYA YAPIŞTI

İktidar, asgari ücrete ara zam beklentilerine kulak tıkarken borç, yurttaşın yakasına yapıştı. Enflasyon karşısında geliri yetersiz kalan yurttaşlar kartlara sarıldı. Kartla yapılan yemek harcamalarının tutarı ise yüzde 146,36 arttı.

ŞEYTAN KULAĞINA KURŞUN VERGİLER
ŞEYTAN KULAĞINA KURŞUN VERGİLER

Bundan 3,800 yıl önce Hammurabi, Babil caddelerine dev tabletler asmış ve üzerine şunu yazmıştı; “Vergi vermeyenin kellesi gider.”