Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
28 Mart 2022
TÜRKİYE’DE SENDİKA TARİHLERİ

Türkiye’de ücretlilerin gelir getirici bir işte çalışanlar içindeki oranı resmi verilere göre yüzde 70’i aştı.

TÜRKİYE’DE SENDİKA TARİHLERİ

TEKGIDA-İŞ SENDİKA AKADEMİSİ

Resmi verilerde gözükmeyen ücretliler de dikkate alındığında, ülkemizin toplumsal ve siyasal gelişiminin belirlenmesinde bir bütün olarak işçi sınıfının çok önemli bir rolünün olduğu söylenebilir.

İşçi sınıfının ekonomik-demokratik mücadelede en önemli örgütlü gücü sendikalardır. Türkiye’de işçi ve kamu çalışanları sendikacılık hareketinin zengin bir birikimi vardır. Bu birikimin kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara doğru bir biçimde aktarılması, başta sendikalarımızın ve sendikacılarımızın olmak üzere, bu alanda çalışan herkesin öncelikli görevidir.

Ancak ne yazık ki, sendikaların ve üst örgütlerinin çok büyük bölümünün kendi tarihlerine ilişkin bile kapsamlı ve önemli arşivleri yoktur.

Birçok sendikada her yönetim değişikliğinin ardından eski döneme ilişkin kaynaklar önemsiz kabul edilmiş ve bazen atılmıştır. Sendikaların önemli bir bölümü, geçmişte kendi sendikalarının yaptığı yayınlara sahip değildir; bu yayınlardan haberdar bile olmayan sendikalar vardır.

Geçmişte bir işçi sendikaları konfederasyonunun genel sekreteri, örgütün eski belgelerini SEKA’ya hurda kağıt olarak göndermiş ve karşılığında yeni kağıt almıştır. Bir kamu çalışanları konfederasyonunun arşivi, genel merkezin yer değiştirmesi sırasında kaybolmuştur. Bir sendikanın arşivi, sendika genel merkezinin banyosunda banyo küveti içinde yığılmışken, bozuk musluktan akan su nedeniyle yok olmuştur. DİSK’in arşivine, 12 Eylül Darbesi sonrasında İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından el konmuş, 1991 yılından sonra bu arşivin ancak bir bölümü geri alınabilmiştir.

Türkiye’de üniversitelerin hiçbirinde Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketine ilişkin birinci el kaynakların yer aldığı bir kitaplık veya enstitü yoktur. Bu alanda, üniversite kütüphaneleriyle sınırlı bir bilimsel çalışma yapmak olanaksızdır veya yapılan çalışmalar da gerçekliğin kavranabilmesi açısından son derece yetersizdir.

Milli Kütüphane bile, sendikaların yayınları konusunda çok zayıftır. Ayrıca Milli Kütüphane’den yararlanmada karşılaşılan pratik zorluklar da bu sınırlı olanağın bile istendiği ve gerektiği gibi kullanılmasını zorlaştırmaktadır.

Bugün hâlâ bazı sendikacıların evlerinde, kendi dönemlerinde sendikalarının yayınlarının bir bölümü bulunmaktadır. Ancak bunlar da hızla yok olmaktadır.

Bazı sendikalarda ise araştırmacılara açık olmayan sınırlı arşiv ve kitaplıklar vardır.

Tekgıda-İş Sendika Akademisi bu boşluğu doldurmaya çalışmakta, yayınları ve Ankara’da kurduğu kütüphane ve arşivle, Türkiye’de işçi sınıfı ve sendikacılık hareketine ilişkin kapsamlı bir kütüphane ve arşiv oluşturma sürecine katkıda bulunmaktadır. Kütüphane ve arşiv, araştırmacılara açık olacaktır.

Sendika Akademisi’nin bu haftaki raporunda Türkiye’de sendika tarihlerine ilişkin kitaplar ve üniversitelerde yapılmış tezler konusunda bir kaynakça sunulmaktadır. Bu kaynakçada sendikaların faaliyet raporları ve diğer yayınları, işçi ve kamu çalışanlarının dernekleri gibi konulardaki araştırma ve yayınlar yer almamaktadır. Sunulanlar, işçi ve kamu çalışanları sendikaları ve üst örgütlerinin tarihleri konusunda yapılmış ve kitap olarak yayımlanmış araştırmalardır, üniversitelerde yapılmış tezlerdir, monografilerdir. Sendikaların tarihlerine ilişkin makaleler araştırmanın kapsamı dışındadır. Bu konuda önemli çalışmalar da vardır. Örneğin, Yıldırım Koç’un 1998 yılında yayımlanan “İşyeri Sendikacılığından Ulusal Tip Sendikaya: Tekgıda-İş Örneği” makalesi (Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt XXII, Sayı 210-212, s.39-44), Tütün Müskirat Federasyonu’nu oluşturan sendikaları ve Ege Bölgesi’nde kurulan sendikaların birleşmesiyle oluşan Tümgıda-İş’i incelemektedir. Tekgıda-İş Sendikası, bu iki örgütün 1968 yılında birleşmesiyle oluşmuştur.

Üniversitelerdeki tezlerin dışındaki araştırmaların büyük bölümü, ilgili sendika veya üst örgütü tarafından yapılmış veya yaptırılmıştır. Bu nedenle, eleştirel bir yaklaşımdan çok, olguların tespiti ve kaydedilmesi anlayışı hakimdir. Ancak bu da son derece önemlidir. Özellikle 1980 öncesine ilişkin sendika tarihleri, Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketini öğrenmek ve öğretmek isteyenler için son derece değerli kaynaklardır.

Sendikaların tarihleri konusunda bazı ansiklopedilerde önemli bilgiler vardır.

May Yayınları tarafından 1980 yılında yayımlanan Sosyalist Kültür Ansiklopedisi’nin 6. 7. ve 8. Ciltleri ve İletişim Yayınları tarafından 1984 yılında yayımlanan Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 1985-1986 yıllarında yayımlanan Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi ile 1988 yılında yayımlanan Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi’nin Türkiye’ye ilişkin bölümlerinde işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi tarihine ilişkin önemli yazılar bulunmaktadır. Bu alanda en önemli kaynak ise, 1996 yılında Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı’nın ortak yayını olarak yayımlanan üç ciltlik Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi’dir.

1975-2006 döneminde yayımlanan TÜBA İş, İşçi ve Çalışma Bülteni, Türkiye’de sendikalar konusunda en önemli kaynaklardan biridir. Haftalık olarak teksir makinesi ile sınırlı sayıda çoğaltılarak yalnızca abonelere gönderilen bu yayının 1982-1995 döneminde “Türkiye’de İşkolları” başlığıyla bir dizi yayımlandı. TÜBA’nın İş, İşçi ve Çalışma Bülteni’nin Türkiye’de İşkolları bölümünde önemli tüm sendikaların tarihi bulunmaktadır. Ne yazık ki bu değerli koleksiyona yalnızca bir-iki kütüphanede erişilebilmektedir.

DİSK ve bağlı sendikaların tarihlerine ilişkin önemli bir kaynak, 12 Eylül 1980 Darbesi sonrasında açılan davaların iddianame ve kararlarıdır. Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi’nin (İstanbul) iddianame ve 1986 yılındaki gerekçeli kararlarında, ilgili örgütün tarihine ve önemli belgelerine ilişkin derli toplu bilgiler vardır. Bu gerekçeli kararlar da aşağıda gösterilmiştir. TÖS iddianamesi ve gerekçeli kararı da yararlı bir kaynaktır.

Türkiye’de günümüzde var olmayan bazı sendikalara ilişkin de çalışmalar vardır. Bunların bazıları aşağıda sunulmaktadır:

Akbulut, E. – Tunçay, M., Beynelmilel İşçiler İttihadı (Mütareke İstanbulu’nda Rum Ağırlıklı Bir İşçi Örgütü ve TKP ile İlişkileri), Tüstav Yay., İstanbul, 2009, 188 s.

Haupt, G. – Dumond, P., Osmanlı İmparatorluğunda Sosyalist Hareketler: Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu, Gözlem Yay., İstanbul, 1977.

Özçelik, M., 1930-1950 Arasında Tütüncülerin Tarihi, TÜSTAV Yay., İstanbul, 2003, 167 s.

Topçuoğlu, İ., Türkiye’de İlk Sendika Sarıkışla’da 1932, Öncü Kitapevi Yay.No.27, İstanbul, 1975, 78 s.

Tunçay, M., 1923 Amele Birliği, BDS Yayınları, İstanbul, 1989, 160 s.

Tunçay, M., 1923 Amele Birliği, Tüstav Yay., İstanbul, 2009, 125 s.

 

Sendikaların ve üst örgütlerinin tarihine ilişkin çeşitli yayınlar ve tezler vardır. Bunlar aşağıda sunulmaktadır:

TÜRK-İŞ’İN TARİHİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Albayrak, L., 1980’den Günümüze Sendika-Siyaset İlişkisi, Türk-İş Örneği, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2006, 204 s.

Benli, H.T.-Erbaş,R., Türk-İş Sendikacılar Albümü, Türk-İş Yay., Ankara, 2014, 671 s.

Koç, Y. (der.), Belgelerle TÜRK-İŞ Tarihi 1 (1952-1963), TÜRK-İŞ Yay., Ankara, 2002, 402 s.

Koç, Y. (der.), Belgelerle TÜRK-İŞ Tarihi 2 (1963-1980), TÜRK-İŞ Yay., Ankara, 2002, 405 s.

Koç, Y. (der.), Belgelerle TÜRK-İŞ Tarihi 3 (1980-1992), TÜRK-İŞ Yay., Ankara, 2002, 616 s.

Koç, Y. (der.), Belgelerle TÜRK-İŞ Tarihi 4 (1992-1999), TÜRK-İŞ Yay., Ankara, 2002, 650 s.

Koç, Y. (der.), Belgelerle TÜRK-İŞ Tarihi 5 (1999-2002), TÜRK-İŞ Yay., Ankara, 2002, 262 s.

Koç, Y., Teslimiyetten Mücadeleye Doğru Türk-İş (1980-1989), Amaç Yayıncılık, İstanbul, 1989, 176 s.

Koç, Y., Teslimiyetten Mücadeleye TÜRK-İŞ (1980-1992), Öteki Yay., Ankara, 1995, 262 s.

Koç, Y., Türk-İş Neden Böyle? Nasıl Değişecek? Alan Yayıncılık No. 72, İstanbul, 1986, 232 s.

Özden, N. – Er, M., Dünden Bugüne TÜRK-İŞ, Uludağ Üniversitesi Bitirme Tezi, Bursa, 1993, 86 s. (Çoğaltma)

Sülker, K., İki Konfederasyon: TÜRK-İŞ ve DİSK, Koza Yay.No.9, İstanbul, 1976, 160 s.

Şide, S., Çalışma Hayatı, Türk-İş ve Sendikalar, Ankara, 2004, 419 s.

Teksif, 12 Eylül 1980 Sonrası TÜRK-İŞ, Ankara, 1986, 24 s.

TÜRK-İŞ, Çalışma Hayatımıza 40 Yılda Vurulan Damga, TÜRK-İŞ, Ankara, 1991, 115 s.

Türk-İş, The Confederation of Turkish Trade Unions, What it is, What it Does, How it Works, Türk-İş Yay.No.23/A, Ankara, 1964.

Türk-İş, Türk-İş (Almanca), Türk-İş Yay.No.69, Ankara, 1970.

Türk-İş, Türk-İş 10 Yaşında, 31 Temmuz 1952-31 Temmuz 1962, Ankara, 1962.

Türk-İş, Türk-İş, Turkish Trade Union Movement, Türk-İş Yay.No.70, Ankara, 1970, 64 s.

Yirmibeşoğlu, G., Trade Unionism in Turkey: The Self-Understanding of Türk-İş and Its Role in Society and Politics, 1950-1982, Doktora Tezi, ODTÜ, 2007, 259 s.

DİSK’İN TARİHİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Akalın, İ., DİSK Kısa Tarih (1960-1980), Öteki Yay., Ankara, 1995, 191 s.

Algül, S., Türkiye’de Sendika-Siyaset İlişkisi, DİSK, 1967-1975, İletişim Yay., İstanbul, 2016, 412 s.

Arpacı, M.M., Türkiye’de Demokratikleşme Sürecinde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) Yeri, 1971-1980, İstanbul Üniversitesi Doktora Tezi, İstanbul, 2018, 348 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Genel Fihrist ve Sanık Kimlikleri, İstanbul, 1986, 104 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Hüküm, İstanbul, 1986, 148 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Davaya Genel Bakış, İstanbul, 1986, 271 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Kitap No. 3-A, DİSK, İstanbul, 1986, 580 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Kitap No. 3-B, DİSK, İstanbul, 1986, 618 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Kitap No. 3-C, DİSK, İstanbul, 1986, 478 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Kitap No. 3-D, DİSK, İstanbul, 1986, 419 s.

Çelik, A. (ed.), DİSK Tarihi – Dayanışma, Direniş, Umut, 2. Cilt, 1975-1980, DİSK Yay. No.83, İstanbul, 2022, 920 s.

Çelik, A. (ed.), DİSK Tarihi – Kuruluş, Direniş, Varoluş, 1. Cilt, 1967-1975, DİSK Yay. No.78, İstanbul, 2020, 704 s.

DİSK, 13 Şubat 1967 – 13 Şubat 1978, İşçi Sınıfının Devrimci Sendikal Birliği Yolunda 11 Yıl, İstanbul, 1978.

DİSK, DİSK’in Dört Mücadele Yılı, Yay.No.5, İstanbul, 1971, 16 s.

DİSK, Olaylar ve Tanıklarıyla DİSK Tarihi, Yay.No.22, İstanbul, 1997, 162 s.

Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği, Vakbondsstrıjd en Militaire Diktatuur in Turkije, 15 Jaar DİSK, Amsterdam, 1982, 40 s.

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı, İddianame, DİSK, DİSK’e Bağlı Sendikalar, DİSK ile Ortak Amaç ve Faaliyetlerde Bulunan Kişi ve Kuruluşlar Soruşturması I, DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Davası), İstanbul, 1981, 817 s.

Koç, C., Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Ankara, 1982, 69 s. (Çoğaltma)

Koç,C.-Koç,Y., DİSK Tarihi, Efsane mi, Gerçek mi? 1967-1980, Epos Yay., Ankara, 2008, 668 s.

Olgaç, Y., Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun Türk Çalışma Hayatındaki Yeri, Yüksek Lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi, 2006, 135 s.

Ötkünç, C., Türkiye’de Sendika-Siyaset İlişkisine Bir Örnek: 1970’li Yıllarda DİSK’in Türkiye Siyasetine Etkisi, İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 2007, 125 s.

Özcan, C., Türkiye’de Sendika-Siyasi Parti İlişkisi: TKP Atılım Dönemi’nde DİSK-TKP Örneği, İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010, 152 s.

Sönmezsoy, R., Diskomünizm, Umur Yay., İstanbul, 1978, 287 s.

Sülker, K., İki Konfederasyon: TÜRK-İŞ ve DİSK, Koza Yay.No.9, İstanbul, 1976, 160 s.

Şimşek, H., Küreselleşme Sürecinde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun Uluslararası İlişkileri, Altınbaş Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2021, 137 s.

Tartanoğlu, Ş., 1980 Sonrası Türk Sendikacılığı ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007, 158 s.

HAK-İŞ’İN TARİHİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Acar, A., Türk Sendikacılık Hareketinde Bir Sendikal Olgu Olarak HAK-İŞ, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007, 227 s.

Esensoy, E., Labour and Trade Unionism in Turkey: The Complexities of Neoliberalism and Political Islam, Yüksek Lisans Tezi, Simon Fraser University, 2011.

Koç, Y., Şeriatçılar, İşçi Hakları ve Hak-İş, Açı Yayıncılık, Ankara, 1995, 184 s.

Temel, K., Türkiye’de İslamcı Toplumsal Hareket ve Sendikacılık: Hak-İş ve Alternatif Mücadele Pratikleri, Uludağ Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 2015, 164 s.

KESK’İN TARİHİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Evren, S. 2002: Kamu Emekçileri Sendikası Mücadele Süreci, Söyleşi Dizi-II, Makina Mühendisleri Odası, Yay.No.SD/2002/310, Ankara.

Faydalı, M.C., Türkiye İşçi – Emekçi Hareketinin Tarihsel Mücadele Süreçleri ve KESK, Ankara, (Tarihsiz), 31 s.

İşçi, T., Hoşçakal Bizim KESK, Sınırsız Kitap ve Yay., Ankara, 2014, 271 s.

Koç, Y., KESK ve Bölücülük, Aydınlık Yazıları, Kuzgun Kitap, Bursa, 2015, 227 s.

Koç, C.-Koç, Y., KESK Tarihi-I, Risk Alanlar, Yolu Açanlar, 1985-1995, Epos Yay., Ankara, 2009, 604 s.

Koç, C.-Koç, Y., KESK Tarihi-II, Yerleşenler, 1995-2001, Epos Yay., Ankara, 2010, 517 s.

Tekin, B., Kamu Çalışanları Mücadelesinde Farklı Bir Çizgi, KÇSP-KÇSKK-KESK , (yayınlanmamış çalışma)

Ülgen, V., Onurlu Bir Gelecek İçin KESK, EL Yay., İstanbul, 2017, 464 s.

Üzüm, T., KESK Tarihi, Kamu Çalışanlarının Sendikal Mücadele Süreci, Kalkedon Yay., İstanbul, 2011, 650 s.

TÜRKİYE KAMU-SEN TARİHİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Birinç, E., Dünden Bugüne Türkiye Kamu-Sen, Türkiye Kamu-Sen Yay., Ankara, 1995, 190 s.

Han, E., Türkiye Kamu-Sen Tarihi-I, Damladan Deryaya, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Yay., Ankara, 2012, 408 s.

MEMUR-SEN TARİHİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Koç, C. – Koç, Y., Memur-Sen’in Sicili (1995-2014), Epos Yay., Ankara, 2014, 245 s.

Yıldırım, H. (Hazırlayan), 1995-2009 Memur-Sen Tarihi, 1. Cilt, Memur-Sen Yay. 26, Ankara, 2019, 647 s.

Yıldırım, H. (Hazırlayan), 1995-2019 Memur-Sen Dış İlişkiler Tarihi, 1. Cilt, Memur-Sen Yay. 26, Ankara, 2019, 291 s.

Yıldırım, H. (Hazırlayan), 2009-2015 Memur-Sen Tarihi, 2. Cilt, Memur-Sen Yay. 26, Ankara, 2019, 651 s.

Yıldırım, H. (Hazırlayan), 2015-2019 Memur-Sen Tarihi, 3. Cilt, Memur-Sen Yay. 26, Ankara, 2019, 1168 s.

DEMOKRASİ PLATFORMU VE EMEK PLATFORMU TARİHİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Güvenç, K. (der.), Emek Platformu Belgeleri, TMMOB Yayını, Ankara, 2021, 359 s.

Koç, Y., Çalışanların Ortak Sesi Demokrasi Platformu Tarihi, Kuzgun Kitap, Bursa, 2015, 176 s.

Koç, Y., Emek Platformu, TÜRK-İŞ Eğitim Yay.No.72, Ankara, 2001, 64 s.

İŞÇİ SENDİKALARI

Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık İşkolu

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası) Devrimci Toprak-İş, İstanbul, 1986, 227 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası) TİS, İstanbul, 1986, 143 s.

Koç, Y., Orman-İş, Kuruluşundan Bugüne 20 Yıl (1975-1995), Orman-İş Yay.,  Ankara, 1995, 154 s.

Tarım-İş, Tarım İşçisinin Hizmetinde 50 Yıl, Ankara, 2011, 69 s.

Gıda Sanayi İşkolu

Birinci Ordu Komutanlığı 2. Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Türkiye Gıda-İş, İstanbul, 1986, 160 s.

Daysal, M., Türk İşçi Hareketi İçinde Gıda-İçki-Tütün Sanayiinde Çalışan İşçilerin Örgütlenme Süreci, TEKGIDA-İŞ Tarihi, 50 Yıllık Yaşamından Kesitler-Anılar, İstanbul, 2002, 264 s.

Etöz, Z. Sanduktan Sendikaya: Tekgıda-İş’in Hikayesi, Tekgıda-İş Yay., İzmir, 2002, 228 s.

Sülker, K., Gıda-İş’in 30 Yılı, Türkiye Gıda İş Yay.No.4, İstanbul, 1978, 139 s.

Şeker-İş, 25. Yıl Belgeseli, Yay. No. 61, Ankara, 1988, 292 s.

Şeker-İş, Cumhuriyetimizin 50. Yılında Şeker-İş ve Şeker Sanayii, Yay.No.29, Ankara, 1974, 185 s.

Şeker-İş, Şeker-İş’in Dünü Bugünü, Yay.No.21, Ankara, 1971, 106 s.

Tekgıda-İş Sendikası, Nice 50 Yıllara, İstanbul, 2002, 72 s.

Madencilik ve Taş Ocakları İşkolu

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Yeraltı Maden-İş, İstanbul, 1986, 189 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Dev-Maden-Sen, İstanbul, 1986, 199 s.

Genel Maden-İş Sendikası, Demokratik Mücadelede 50 Yıl, Zonguldak, 1996, 30 s.

Karahasan, Ö., Türkiye Sendikacılık Hareketi İçinde Zonguldak Maden İşçileri ve Sendikası, Z.M-İş Yay., Zonguldak, 1979, 690 s.

Yeraltı Maden-İş, 4 Mücadele Yılı, Ankara, 1979, 38 s.

Yeraltı Maden-İş, Four Years of Our Revolutionary Trade Union Movement, Ankara, 1979, 31 s.

Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç İşkolu

Birinci Ordu Komutanlığı, 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Lastik-İş, İstanbul, 1986, 175 s.

Birinci Ordu Komutanlığı, 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Petkim-İş, İstanbul, 1986, 445 s.

Petrol-İş, 50. Yılında Petrol-İş, 1950-2000, İstanbul, 2000.

Petrol-İş, Bir Özelleştirme Harekatı: Irak, Bildiriler VI, 2002-2004, İstanbul, 2015, 328 s.

Petrol-İş, Birlik, Mücadele ve Dayanışma ile 70 Yılın Öyküsü, İstanbul, 2020, 106 s.

Petrol-İş, Geçmişten Geleceğe 60 Yıl – 26. Dönem Genel Temsilciler Kurulu Çalışma Raporu, İstanbul, 2010, 176 s.

Petrol-İş, Gücümüz Birliğimizdir, Bildiriler I, 1955-1983, İstanbul, 2014, 217 s.

Petrol-İş, Kadınlar Grevde, Bildiriler VII, 2005-2007, İstanbul, 2015, 416 s.

Petrol-İş, Kim Korkar Demokrasiden, Bildiriler III, 1984-1989, İstanbul, 2015, 320 s.

Petrol-İş, Özelleştirmeler Durdurulsun, Bildiriler V, 2000-2001, İstanbul, 2015, 406 s.

Petrol-İş, Özelleştirmelere Geçit Verilmeyecek, Bildiriler IV, 1997-1999, İstanbul, 2015, 323 s.

Petrol-İş, Sendikalı Ol, Bildiriler VIII, 2008-2010, İstanbul, 250 s.

Petrol-İş, Siyasi İktidar Rüzgar Ekiyor, Bildiriler II, 1990-1996, İstanbul, 2015, 374 s.

Sülker, K., Lastik-İş’in 25 Yılı, Lastik-İş Sendikası Yay., İstanbul, 1974, 270 s.

Sülker, K., Petrol-İş (1950-1986), 36 Yaşında Genç Bir Sendika, Petrol-İş Yay., İstanbul, 1986, 394 s.

Dokuma, Hazır Giyim ve Deri İşkolu

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Deri-İş, İstanbul, 1986, 114 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Tekstil – Tekstil İşçileri Sendikası, İstanbul, 1986, 140 s.

Okur, S., Türkiye Deri-İş Sendikası’nın Kısa Tarihçesi, 1947’den 1998’e, İstanbul, 1999, 26 s. (çoğaltma)

Öz İplik-İş, Emeği Dokuyanlar, Çeyrek Asırlık Öz İplik-İş Mücadelesinden Kesitler, Ankara, 2002, 192 s.

Teksif Sendikası, Tarihçe, Genel Merkez, Teşkilat, Yöneticiler, Şubeler, Delegeler, 137 s.

Teksif, Dünden Bugüne Teksif, Ankara, 1977, 30 s.

Teksif, Dünden Bugüne Teksif, Yay.No.64, 1970, 23 s.

Ağaç ve Kağıt İşkolu

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Tümka-İş, İstanbul, 1986, 72 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), ASİS – Ağaç Sanayii İşçileri Sendikası, İstanbul, 1986, 276 s.

Selüloz-İş, Selüloz-İş Sendikası 41 Yıl, 1983, 53 s.

İletişim İşkolu

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası),  Türkiye Yeni Haber-İş, İstanbul, 1986, 250 s.

Haber-İş Sendikası, T.Haber-İş’in Tarihçesi, Ankara, (tarihsiz), 24 s.

Haber-İş Sendikası, T.Haber-İş’in Tarihçesi, History of T.Haber-İş Sendikası, Ankara, 1998, 24 s.

Türkölmez, Y., PTT’de İşçi ve Memur Örgütlenmesi, Ankara, 1998, 268 s.

Basın, Yayın ve Gazetecilik İşkolu

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Basın-İş, İstanbul, 1986, 200 s.

Banka, Finans ve Sigorta İşkolu

Ata, T. – Türkoğlu, F., BANK-SEN’li Yıllar, Başlangıcından Beri Türkiye’de Bankacılık, Sosyal Tarih Yay., İstanbul, 2019, 615 s.

Bank-Sen, 1972-1992 20. Yıl, Bank-Sen Yeniden Sendikal Yaşamda, İstanbul, 1992, 4 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Kitap No. 5-A, Bank-Sen , İstanbul, 1986, 638 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Kitap No. 5-B, Bank-Sen , İstanbul, 1986, 406 s.

Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar İşkolu

Benli, H.T., Geçmişten Günümüze Koop-İş 1964-2014, Ankara, 2014, 131 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Sosyal-İş, İstanbul, 1986, 133 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası),  Sine-Sen, İstanbul, 1986, 121 s. 147 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Fındık-İş, İstanbul, 1986, 187 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Taper-İş, İstanbul, 1986, 26 s.

Tez-Koop-İş (Haz.Yıldırım Koç), Dünden Bugüne Tez Koop-İş, Yay. No. 18, Ankara, 1993, 117 s.

Tez-Koop-İş Sendikası, Tez-Koop-İş Tarih Buluşması (16 Mayıs 2016), Ankara, 2017, 106 s.

Çimento, Toprak ve Cam İşkolu

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Hürcam-İş, İstanbul 1986, 270 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Keramik-İş, İstanbul, 1986, 100 s.

Çimse-İş, 30. Yıl, Ankara, 1993.

Çimse-İş, 20. Yıl, Ankara, 1983, 68 s.

Çimse-İş, Çimse-İş 10. Yıl,  Ankara, 1974, 85 s.

Sülker, K., On Yılın Hatırası, İstanbul Şişe ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası, İstanbul, 1957, 48 s.

Metal İşkolu

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Kitap No. 4-A, Türkiye Maden-İş, İstanbul, 1986, 750 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Kitap No. 4-B, Türkiye Maden-İş, İstanbul, 1986, 298 s.

Maden-İş Tarihi Çalışma Grubu, Türkiye Maden-İ Sendikası Tarihine Bakış (I), İstanbul, 2009, 431 s.

Maden-İş Tarihi Çalışma Grubu, Derinden Gelen Kökler 1, Yayına hazırlayan: Birleşik Metal-İş Sendikası, TÜSTAV Sosyal Tarih Yayınları, İşçi Hareketi Dizisi: 13, İstanbul, 2017, 488 s.

Maden-İş Tarihi Çalışma Grubu, Derinden Gelen Kökler 2, Yayına hazırlayan: Birleşik Metal-İş Sendikası, TÜSTAV Sosyal Tarih Yayınları, İşçi Hareketi Dizisi: 13, İstanbul, 2017, 576 s.

Otomobil-İş, Emeğin Savunulmasında 28 Yıl, İstanbul, 1991, 8 s.

Sönmezsoy R., The History of Turkish Metal Union, Türk Metal Yay., Ankara, (Tarihsiz), 99 s.

Sönmezsoy, R. – Aslıyüce, E., Metal İşçilerinin Mücadele Tarihi (2. Basım), Bekaş Yay., İstanbul, 1989, 389 s.

Sönmezsoy, R. – Aslıyüce, E., Metal İşçilerinin Mücadele Tarihi, Bekaş Yayınları, İstanbul, 1989, 382 s.

Sönmezsoy, R., Türk İşçi Hareketinin Lokomotifi, Türk Metal Sendikası Tarihi, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, (Tarihsiz), 63 s.

Şafak, C.- Gülenç, N., Otomobil-İş Tarihi 1, Birleşik Metal-İş Sendikası, İstanbul, 2020, 280 s.

Şafak, C., Maden-İş Tarihine Tanıklıklar – 1, TÜSTAV Sosyal Tarih Yayınları, İşçi Hareketi Dizisi 14, İstanbul, 2019, 324 s.

Şafak, C., Maden-İş Tarihine Tanıklıklar – 2, TÜSTAV Sosyal Tarih Yayınları, İşçi Hareketi Dizisi 14, İstanbul, 2019, 361 s.

Türk Metal Sendikası, Dünyada ve Türkiye’de Sendikal Hareket, Türk Sendikacılığında Türk Metal Sendikası’nın Yeri ve Tarihi Gelişimi, Ankara, 2002, 28 s.

Türk Metal Sendikası, Gelişen Türk Metal Sendikası (1963-1978), Ankara, 1978.

Türk Metal Sendikası, Nereden Nereye 1963’ten 2011’e Onur Dolu, Gurur Dolu, Ankara, 2011, 36 s.

Türk Metal Sendikası, Nereden Nereye, 1963’ten 2008’e Onur Dolu Gurur Dolu 45 Yıl, Ankara, 2008, 32 s.

Türk Metal, 30. Yılında Türk Metal, Ankara, 1993.

Türk Metal, Developing Türk Metal, Brief History of the Türk Metal Union, Ankara, 1978, 16 s.

Türk Metal, Entwicklungsphase Türk Metal, Ankara, 1978, 16 s.

Türk Metal, Gelişen Türk Metal (1963-1978), Ankara, 1978.

Türk Metal, Metal İşçilerinin Mücadele Tarihi, Kadın İşçiler Bürosu Yay.No.2, Ankara, (Tarihsiz), 15 s. (Çoğaltma)

Yazıcı, E., Türk İşçi Hareketi ve Özçelik-İş Sendikası, Özçelik-İş Sendikası Yay., Ankara, (Tarihsiz, 2003 ?), 237 s.

İnşaat İşkolu

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Devrimci Yapı-İş, İstanbul, 1986, 47 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Baysen, İstanbul, 1986, 137 s.

Yol-İş Federasyonu, Kuruluşunun 10. Yılında YOL-İŞ, Cumhuriyetimizin 50. Yılında Karayolları, YSE, Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları, Ankara, 1973, 108 s.

Yol-İş, Teşkilat Albümü ’98, Ankara, 1998, 206 s.

Yol-İş, Information on Yol-İş, Federation of Road Construction and Building Worker Unions of Turkey, Ankara, 1975, 14 s.

Enerji İşkolu

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Tekges-İş, İstanbul, 1986, 379 s.

Ermanav, H.S., Tes-İş Tarihi 1963-2013 Olaylar, Belgeler, Kişiler, Tes-İş Yay., Ankara, 2014, 431 s.

Tes-İş Sendikası, Tes-İş Sendikası Tarihi, 1963-2003, 40. Yıl, Olaylar, Belgeler, Kişiler, Ankara, 2003, 284 s.

Taşımacılık İşkolu

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası),  Nakliyat-İş, İstanbul, 1986, 121 s.

Demiryol-İş İzmir Şubesi, Kuruluşundan Günümüze (1948-1995) Demiryol-İş Sendikasının Mali Gelişmeleriyle İlgili Genel Bilgiler, İzmir, 1995, 12 s.

Demiryol-İş Sendikası, 1952’den 2004’e 52 Yıllık Hizmet Serüveni, Ankara, 2004, 48 s.

Demiryol-İş Sendikası, 1952’den 2006’ya Demiryol-İş Tarihi, Demiryol-İş Yay., Ankara, 2006, 264 s.

Demiryol-İş Sendikası, Demiryol-İş Sendikası Tarihi (1952-1992), Ankara, 1992, 179 s.

Demiryol-İş Sendikası, Demiryol-İş Tarihi 1952-2002, Ankara, (tarihsiz), 218 s.

Demiryol-İş Sendikası, Demiryol-İş Tarihi 1952-2012, 60. Yıl, Ankara, 2012, 447 s.

Demiryol-İş Sendikası, Emeğin ve Onurun Bütünleştiği 50 Yıl, Demiryol-İş Sendikası Tarihi (1952-2002), Ankara, 2002, 218 s.

DYF-İŞ, DYF-İŞ’in Dünden Bugüne Gelişi, Ankara, 1968, 69 s.

Hava-İş, Sendikal Mücadelede 30 Yıl, Eğitim Dizisi 20/3, İstanbul, 1992, 80 s.

Pala, H., Türk Sendikacılık Hareketi İçinde TÜMTİS’in 20 Yılı, Tümtis Yay.,No.20, İstanbul, 1970, 688 s.

Şafak, C., Kuruluş Yıllarında Haydarpaşa Sendikası (1950-1964), Sosyal Tarih Yay., İstanbul, 2010, 192 s.

Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk İşkolu

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar), Limter-İş, İstanbul, 1986, 205 s.

Öğünç, F.Ş., Türk Deniz Sendikacılığını ve Deniz Sendikacılarımızı Tanıyalım, Türk Deniz Ulaş-İş Yay. No. 2, İstanbul, 1967, 239 s.

Türkiye Denizciler Sendikası, Türkiye Denizciler Sendikası (1983-1989), İstanbul, 1989, 463 s.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşkolu

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Devrimci Sağlık-İş, İstanbul, 1986, 123 s.

Konaklama ve Eğlence İşleri İşkolu

Oleyis Sendikası, 1947-1997 50 Yıllık Emek, 50 Yıllık Mücadele Deneyimi, Otel Lokanta Eğlence Yerleri İşçilerinin Sendikal Mücadele Tarihi, Cilt 1, Ankara, 1997, 185 s.

Oleyis Sendikası, Fotoğraflarla OLEYİS Tarihi, Ankara, 1997.

Savunma ve Güvenlik İşkolu

Aster-İş, Demokratik Kazanımlar Savaşımında Aster-İş’in 4 Yılı, İstanbul, 1979, 16 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası),  Aster-İş, İstanbul, 1986, 364 s.

Çamur, Ö., Milli Savunma İş Kolunda Sendikacılık ve Endüstriyel İlişkiler, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2002, 118 s.

Özer, M., Gelenekten Geleceğe Bıraktığımız İzler, Türk Harb-İş Sendikası Yay., Ankara, 1999, 112 s.

Genel İşler İşkolu

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası),  EMAŞ, İstanbul, 1986, 23 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası),  Genel-İş, İstanbul, 1986, 517 s.

Genel-İş, Kuruluşundan Bugüne Genel-İş’in 10 Yılı, Ankara, 1972, 98 s.

Özer, M., Onurlu Bir Geçmiş Aydınlık Bir Gelecek Genel-İş, Ankara, 2008, 286 s.

Sezgin, E., Bir Sendika Tarihi: Genel-İş (1962-1980), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yükseklisans Tezi, Ankara, 2006, 165 s.

KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKALARI

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Hizmet Kolu

Akgöl, H., Türkiye Öğretmenler Sendikası, 1965-1971, (Kuruluşu, Etkinlikleri, Sorunları), (Yüksek Lisans Tezi), A.Ü. Eğitim Fak., Ankara, 1971, 117 s. (Çoğaltma).

Altunya, N., Eğitim-İş Deneyimi, Ürün Yay., Ankara, 1996, 400 s.

Altunya, N., Türkiye’de Öğretmen Örgütlenmesi (1908-1998), Ürün Yay., Ankara, 1998, 379 s.

Altunya, N., Türkiye’de Öğretmen Örgütlenmesi 1908-2008, Yenilenmiş 2. Baskı, Ürün Yay., Ankara, 2008, 502 s.

Altunya, N., Türkiye’de Öğretmen Örgütlenmesi, 1906-2015, (Yenilenmiş 3. Basım), Eğitim-İş Yay., Ankara, 2015, 664 s.

Baykurt, F., Özyaşam 5, Bir TÖS Vardı, Papirüs Yay., İstanbul, 2000, 535 s.

Çelikarslan, H., Gericiliği, Bölücülüğe ve Irkçılığa Karşı Emek Dayanışması: Emek Mücadelesinde 10.Yıl, 2005-2015, Eğitim-İş Yay., Ankara, 2015, 42 s.

Eğit-Sen Sendikası, (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) Eğit-Der’den Eğit-Sen’e, Yay.No.1, İstanbul, 1992, 48 s.

Ertuğrul, F., TÖS Tarihinden Esintiler – I, Eğitim-Sen Sendikası Yay., Ankara, 2018, 304 s.

Ertuğrul, F., TÖS Tarihinden Esintiler – II, Eğitim-Sen Sendikası Yay., Ankara, 2018, 232 s.

Evren, S. – Erdem, S. – Yıldırım, C., Eğitim Emekçileri Tarihi, Encümen-i Muallimin’den Eğitim-Sen’e, Bireşim Yayınları, Yay. No. 10, İstanbul, Temmuz 1995, 442 s.

Koç, Y., Kuruluşunun 50. Yıldönümünde Belgelerle Türkiye Öğretmenler Sendikası TÖS Tarihi 1965-1971, 1. Cilt, Kuzgun Kitap, Bursa, 2015, 267 s.

Koç, Y., Kuruluşunun 50. Yıldönümünde Belgelerle Türkiye Öğretmenler Sendikası TÖS Tarihi 1965-1971, 2. Cilt, Kuzgun Kitap, Bursa, 2015, 232 s.

Koç, Y., Kuruluşunun 50. Yıldönümünde Belgelerle Türkiye Öğretmenler Sendikası TÖS Tarihi 1965-1971, 2.Baskı, Kuzgun Kitap, Bursa, 2015, 499 s.

Koç, Y., TÖS, Antiemperyalist Bir Öğretmen Örgütü, Kaynak Yay., İstanbul, 2012, 110 s.

Koç, Y., TÖS, Anti-Emperyalist, Ulusalcı, Emekten Yana Öğretmen Örgütü, Ulusal Eğitim Derneği Yay., Ankara, 2006, 118 s.

Sarıhan, A., Biz Bu Sendikayı Sokakta Bulmadık (Eğitim-İş Anıları), Ankara, (tarihsiz), 622 s.

Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi (Ankara), TÖS İddianamesi, Ankara, 1972, 373 s.

Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi (Ankara), TÖS Davası Gerekçeli Hüküm, Ankara 1972, 466 s.

Töre-Devlet Yayınları, TÖS Dosyası, Cilt 1, Ankara, 1973, 276 s.

Töre-Devlet Yayınları, TÖS Dosyası, Cilt 2, Ankara, 1973, 215 s.

Yıldırım, H. (Hazırlayan), Eğitim-Bir-Sen Tarihi 1992-2001,  1. Cilt, Eğitim-Bir-Sen Yay. 92, Ankara, 2019, 539 s.

Yıldırım, H. (Hazırlayan), Eğitim-Bir-Sen Tarihi 2001-2011,  2. Cilt, Eğitim-Bir-Sen Yay. 92, Ankara, 2019, 697 s.

Yıldırım, H. (Hazırlayan), Eğitim-Bir-Sen Tarihi 2011-2015,  3. Cilt, Eğitim-Bir-Sen Yay. 92, Ankara, 2019, 639 s.

Yıldırım, H. (Hazırlayan), Eğitim-Bir-Sen Tarihi 2015-2019,  4. Cilt, Eğitim-Bir-Sen Yay. 92, Ankara, 2019, 757 s.

Yıldırım, H. (Hazırlayan), Eğitim-Bir-Sen Tarihi, Dış İlişkiler 1992-2019, Eğitim-Bir-Sen Yay. 93, Ankara, 2019, 281 s.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Hizmet Kolu

Ülgen, V., Umudun Adımları Sağlık İş Kolunda Sendikal Hareket, El Yay., İstanbul, 2006, 221 s.

Ülgen, V., Umudun Adımları Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Örgütlü Tarihi, Genişletilmiş 2. Basım, El Yay., İstanbul, 2009, 269 s.

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri Hizmet Kolu

Yapı-Yol Sen, Yapı-Yol Sendikası 3 Yaşında, Kamu Çalışanları Hareketinin Dünü, Bugünü, Ankara, 1995, 22 s.

Ulaştırma Hizmetleri Hizmet Kolu

Tiftikçi, O., Kamu Çalışanları Hareketi ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası BTS, BTS Yay., İstanbul, 1995, 206 s.

Demirsoy, S., Demiryolu Taşımacılığı İşkolunda İşçi ve Memur Örgütlenmesi, Uzmanlık Tezi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programı, Ankara, 1993, 223 s. (Çoğaltma).

DİĞER HABERLER
AÇLIK SINIRI 7 BİN 245 TL’YE, YOKSULLUK SINIRI 23 BİN 600 TL’YE YÜKSELDİ
AÇLIK SINIRI 7 BİN 245 TL’YE, YOKSULLUK SINIRI 23 BİN 600 TL’YE YÜKSELDİ

Türk-İş’in verilerine göre eylülde açlık sınırı 7 bin 245,18 TL’ye, yoksulluk sınırı 23 bin 599 TL’ye yükseldi. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 5,15 yıllık 130,01 arttı.

KUR ARTIŞI BAZ ETKİSİNE DAYALI ENFLASYON DÜŞÜŞÜNE SEKTE VURUR MU?
KUR ARTIŞI BAZ ETKİSİNE DAYALI ENFLASYON DÜŞÜŞÜNE SEKTE VURUR MU?

Son günlerde belirginleşen kur artışı iyice hızlanır, başka etkenler de devreye girerse son çeyrekte enflasyon öngörülenin üstüne çıkar ve bu da aralıkta başlayacak baz etkili yıllık enflasyon düşüşünün törpülenmesi sonucunu doğurur.

EYT’Yİ ARALIKTA AÇIKLAYACAĞIZ
EYT’Yİ ARALIKTA AÇIKLAYACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili teknik çalışmanın tamamlandığını duyurdu.

AVRUPA VE RUSYA, TÜRK GIDA ÜRÜNLERİNE YÖNELİYOR
AVRUPA VE RUSYA, TÜRK GIDA ÜRÜNLERİNE YÖNELİYOR

Batı Karadeniz’in ilk karma fuarı Türkiye-Ortadoğu Ticaret Fuarı (TRADEF) 21-24 Eylül tarihlerinde Kastamonu’da düzenlenecek.