Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
27 Haziran 2022
TÜRKİYE’DE KADIN İŞÇİLER VE KAMU ÇALIŞANLARI KAYNAKÇASI

Tekgıda-İş Sendika Akademisi, araştırmacılara yardımcı olmak amacıyla, belirli konularda Türkiye’de yayımlanmış olan kitap, broşür, tez ve benzeri malzemeye ilişkin kaynakçalar yayınlamaktadır.

TÜRKİYE’DE KADIN İŞÇİLER VE KAMU ÇALIŞANLARI KAYNAKÇASI

TEKGIDA-İŞ SENDİKA AKADEMİSİ

Günümüzde bu kaynaklara Milli Kütüphane’de ve üniversite kütüphanelerinde bile erişmek epeyce zordur. Tekgıda-İş Sendika Akademisi, oluşturduğu Emek Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezi ile, bu kaynakların mümkün olanlarını derleme ve araştırmacılara açma çabası içindedir

Abay, C. – Atış, E. – Saner, G., İzmir’de Kırsal Kadına Yönelik Eğitimin İstihdama Etkisi, İzmir Yöresinde Kadın Eğitimine Yönelik Hizmetlerin Kırsal Alanda İstihdama Etkisi, T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Gn.Md. Yay., Ankara, 1999, 82 s.

Acar, F. – Ayata, A.G.- Varoğlu, D., Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık; Türkiye’de Eğitim Sektörü Örneği, T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Gn.Md. Yay., Ankara, 1999, 142 s.

Acar, G., Kadın ve Erkek İşçilerin İş ve Aile Ortamlarında Toplumsal Ansiyete İlişkin Tutumları, (Doktora Tezi), Hacettepe Üniv.SBE, Ankara, 1989, 142 s.

Acarbay, Z., A Study on Gainfully Employed Women in Turkey, Results of the 1968 Survey, Hacettepe Üniv. Nüfus Araşt.Enst., Ankara, 1971, 94 s.

Acarbay, Z., Gainfully Employed Women in Turkey (Lisansüstü Tezi), Hacettepe Üniv., Nüfus Etüd.Ens. (1970-1972 dönemi).

Akçil, Çağla, İş-Yaşam Dengesi ve İş Tatmini: Bilişim Sektöründe Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Akduran, Özgün, Ekonomi Politikalarında Kadın ve Özelleştirmenin Kadın Çalışanlara Etkisi: Tekel Tütün İşletmeleri Örneği, Yüksek Lisans Tezi, 2004.

Akgökçe, N.- Güre, S., Cinsiyetçilikten Arındırılmış Toplu Sözleşme Mümkün – Kadınsız Masa Kalmasın, Kadın İşçi Dayanışma Derneği Yay., İstanbul, 2021, 22 s.

Akgökçe, N., Kadın İşçi İçin Sağlık Güvenlik Rehberi – Benim Bedenim, Benim Sağlığım, Kadın İşçi Dayanışma Derneği Yay., İstanbul, 2021, 26 s.

Akgün, Senem, Örgütsel Stresin Çalışan Kadınların Verimliliğine Etkisi: Seramik Sektöründe Bir Uygulama, Yüksel Lisans Tezi, 2010.

Akhun, İ. – Kavak, Y. – Senemoğlu, N., İşgücü Yetiştirme Kurslarının Kadın İstihdamına Katkısı, T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Gn.Md. Yay., Ankara, 1999, 274 s.

Akın, Ebru Pakin, Kadın İşçilerin Sosyal Güvenliği, Yüksek Lisans Tezi, 2004.

Aksüt, Güler, Ergonomik Risklerin Değerlendirilmesi ve Personel Çizelgeleme: Tekstil Sektöründe Kadın Çalışanlar İçin Bir Uygulama, Doktora Tezi, 2021.

Alper, G. – Zengin, T., Kadın Hakları Rehberi, Bem-Bir-Sen Yay., Ankara, 2008, 228 s.

Altan, Ö.Z., Kadın İşçiler ve Türkiye’de Kadın İşçilerin 1475 Sayılı İş Kanunu ile Korunması, Eskişehir İTİA Yay.No.224-147, Eskişehir, 1980, 205 s.

Ansal, H., Teknolojik Gelişmelerin Sanayide Kadın İstihdamına Etkileri: Türk Tekstil ve Elektronik Sanayilerinde Teknolojik Değişim ve Kadın İstihdamı, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Gn.Md., Ankara, 1997, 64 s.

Aras, O.Y., Endüstride Çalışan Kadının Ev Dışı Çalışma Karşısında Tavır Alışı (Tez), İ.Ü.Ed.Fak.,Sos.Böl., 1968, 91 s.

Arat, N., Kentli Kadınların İş Yaşamındaki Sorunları ve Çözüm Önerileri, Friedrich Ebert Vakfı Yay., İstanbul, 1991.

Aren, M., Türk Toplumunda Kadın Bibliyografyası, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yay., Ankara, 1980, 153 s.

Arslan, P., Çalışan Yetişkin Kadınların Enerji Gereksinmelerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma (Doçentlik Tezi), Ankara, 1982, 112 s. (Çoğaltma).

Asanbekova, Saltanat, Ev İçi Bakım Hizmetlerinde Duygusal Emek: Ankara’da Çalışan Kırgız Göçmen Kadınlar Örneği, Yüksel Lisans Tezi, 2020.

Aslantepe, G., Federal Almanya’da Yaşayan Türk Kadınlarının Sorunları (Birinci Nesil, İkinci Nesil), Düsseldorf Çalışma Ateşeliği, 1982, 7 s.

Ateş, E., Kadınlar ve Sendikalar, Hava-İş Yay., İstanbul, 2009, 159 s.

Ateş, E.A.-Çağlayan,H., Eğitim ve Bilim İşkolunda Çalışan Kadınların Sosyal Hakları ve İş Güvencesi, Eğitim-Sen Yay., Ankara, 2008, 203 s.

Avrasya Metal İşçileri Federasyonu, Kadın İşçilerin El Kitabı, Ankara, 1996 (?), 232 s.

Avrupa Meslek Eğitimi Geliştirme Merkezi, Kadınların İş Hayatına Katılımlarını Artırma Üzerine Milletlerarası Bir Çalışma, Devlet Bakanlığı Yay.No.10, Ankara, 1985, 52 s.

Aydın, Derya, Sağlık Çalışanı Evli Kadınlarda Cinsel Mitlere İnanma Durumu ve Cinsel İşlev Bozuklukları, Yüksek Lisans Tezi, 2012.

Aytaç, S.- Özok, A.F.- Yamankaradeniz, N.- Çankaya, O. ve diğerleri, Metal Sanayiinde Çalışan Kadınların Sağlık ve Güvenlik Açısından Risk Faktörleri, Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yay. 27, Ankara, 2018, 98 s.

Aziz, A. ve Diğerleri, Kırsal Alan Kadınının İstihdama Katılımı, T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Gn.Md. Yay., Ankara, 2000, 216 s.

Bahçecik, Sinem, Enformal Sektörde Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar ve Hindistan’da Sewa (Self-Employed Women Association) Deneyimi, Yüksek Lisans Tezi, 2009.

Bakır, O., Haklarımız Var! İşçi Kadınlar Soruyor, Ekmek ve Gül Yanıtlıyor, Kor Kitap, İstanbul, 2019, 287 s.

Balta, E. – Öcal, M. – Tıkıroğlu, M., Kadın Sorunları ve Olumlu Ayrımcılık, Oleyis Sendikası Yay., Ankara, 1997, 142 s.

Bank-Sen Sendikası, Çalışan Kadınlar İçin Eylem Programı (FIET), İstanbul, 1996, 28 s.

Bank-Sen Sendikası, Türkiye Bankacılık Sistemi’nde Ortaya Çıkan Gelişmeler – 2, Banka Çalışanlarının Cinsiyet ve Eğitim Durumu, İstanbul, 30 s.

Baş, Gül İşçi, 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Olan Kadın İşçilere Tanınan Hakların İhlalinden Doğan Uyuşmazlıkların İlgili Mevzuat ve Yüksek Mahkeme Kararları Kapsamında İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Baytekin, İnci, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadın İşçilerin Hakları, Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Berik, G., Women Carpet Weavers in Rural Turkey: Patterns of Employment, Earnings and Status, UÇB Yay., Cenevre, 1987, 112 s.

BES Sendikası, Güvenceli İş, Güvenli Yaşam İstiyoruz, Yaşasın 8 Mart, Ankara, 2012, 6 s.

BES Sendikası, Örgütlü Toplum Onurlu Yaşam İçin Haydi Kadınlar Mücadeleye, Ankara, 2008, 6 s.

Beşer, F., Kadının Çalışması ve Sosyal Güvenliği, Bilge Yay., İstanbul, 2003, 172 s.

Beşer, F., Kadının Çalışması, Sosyal Güvenliği ve İslam, Nun Yay., İstanbul, 1995, 187 s.

Birben, Elvan, Kadın Çalışanların Kariyer Engelleri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Birleşik Metal-İş Sendikası, 2000’e Girerken Çalışma Yaşamında Kadın, İstanbul, 1999, 32 s.

Birleşik Metal-İş Sendikası, Kadınız, Sendikalıyız, Şiddetsiz Bir Yaşam İstiyoruz, İstanbul, 2016, 15 s.

Bora, A., Kadınların Sınıfı, Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İletişim Yay., İstanbul, 3. Baskı, 2010, 200 s.

Bulut, Sevgi Yağmur, Women’s Resistance: Avon Strike and Women Workers Resistance, Yüksel Lisans Tezi, 2019.

Bulutay, T. (ed.), Employment of Women, Employment and Training Project Labour Market Information, DİE Yay. No.2594, Ankara, 2002, 176 s.

Bulutay, T. (ed.), Kadın İstihdamı – 19 Aralık 2000, DİE Yay.No.2595, Ankara, 2002, 175 s.

Cesur Kız, Clara ve Hazır Giyim işçilerinin 1909’daki Grevi, 30 s.

Çağlayan, Handan, Türkiye’de Kadın İşçilerin Sendikal Katılımı, Yüksek Lisans Tezi, 1998.

Çakıroğlu, Oya Çelebi, Sağlık Çalışanlarının Kadınlaşmaya İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi ve Kadın Çalışanlara Yönetim Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Doktora Tezi, 2019.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadele Alanındaki Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları, 1.Cilt, (Çeviren: Salih Eniş), Yayın No.170, Ankara, 2012, 1164 s.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 60 Soruda Kadın İşçilere Özel Çalışma Koşulları, Ankara, 36 s.

Çamcı, Seda Zeytinlioğlu, Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Gebe ve Yeni Doğum Yapmış Kadın İşçilerin Korunması, Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Çankırılı, A. – Saygılı, S., Çalışan Kadın ve Problemli Çocuklar, Zaman Gazetesi Yay.No.6, İstanbul, 1988, 103 s.

Çaycı, S.A., Demokrasi İçin Kadın, İstanbul, 2003, 166 s.

Çeçen, Dilek, Tekstil Sektöründe Çalışan 15-49 Yaş Arası Kadın İşçilerin, Perimenstruel Şikayetlerinin ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2004.

Çelik, Nihal, Immigrant Domestic Women Workers in Ankara and İstanbul, Yüksek Lisans Tezi, 2005.

Çolak, Ö.F. – Kılıç, C., Yeni Sanayileşen Bölgelerde Kadın İşgücü Arzı: Şanlıurfa Örneği, Yay.No.214, Ankara, 2001, 106 s.

Demirci, Hülya, Çalışan Evli Kadınlarda Ürete Sağlığını Koruyucu Davranışların Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2004.

Demirel, A. ve Diğerleri, Çalışmaya Hazır İşgücü Olarak Kentli Kadın ve Değişimi, T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Gn.Md. Yay., Ankara, 1999, 272 s.

DİSK Kadın Komisyonu, İnadına Sendika İnadına DİSK, Yay.No.58, İstanbul, 2009, 23 s.

DİSK, Ana ve Emekçi Olarak İşçi Kadının El Kitabı (2. Basım), Yay.No.18, İstanbul, 1976, 48 s.

DİSK, Ana ve Emekçi Olarak İşçi Kadının El Kitabı, Yay.No. 18, İstanbul, 1976, 48 s.

DİSK, Çalışan Kadınlar, Yay.No.12, İstanbul, 1995, 24 s.

Doğan, İlknur, Kadın Çalışanlarda Cam Tavan Sendromu Üzerine Bir Araştırma, Yüksel Lisans Tezi, 2014.

Dolu, T. – Taştan, T., Kadın İşçilere Özel Düzenlemeler – Soru ve Cevaplı, (2. Baskı), Öz Ağaç-İş Sendikası Yay., Ankara, 2018, 169 s.

Ecevit, Y., Kadınlar, Siyasal Katılım ve Sendikalar, 13 s. (Çoğaltma).

Ecevit, Y., Türkiye Sanayiinde Kadın İşgücü: Saptamalar ve Öneriler, Ankara, 1991, (Çoğaltma).

Ecevit, Y., Türkiye’de Kadın İşgücünün Marjinalliği, Ankara, 1992, 16 s. (Çoğaltma).

Eğitim Sen Sendikası, Yasalarda Kadın, Eğitim-Sen Yay. Eğitim Dizisi, Ankara, 2006, 80 s.

Eğitim-İş Sendikası, 8 Mart, Şiirler ve Resimlerle Kadın, Ankara, 2012, 18 s.

Eğitim-İş Sendikası, Kadın Eğitim Çalışanlarının Sorunları Sempozyumu (5-9 Şubat 1993), Ankara, 1993, 127 s.

Eğitim-İş Sendikası, Kadın, Resim, Şiir (8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Özel Kitabı, Ankara, 2013, 26 s.

Eğitim-Sen Sendikası Yükseköğretim Bürosu, Araştırma Görevlileri, Okutmanlar, Uzmanlar, Yükseköğretim İdari, Teknik ve Destek Personeli, Ögretim Üyeleri, Kadınlar Eğitim-Sen’e, Ankara, 2012, 30 s.

Eğitim-Sen Sendikası, 1. Kadın Kurultayı, Sorgulamak ve Değiştirmek İçin, Ankara, 2005, 357 s.

Eğitim-Sen Sendikası, Eğitim-Sen I. Kadın Kurultayı, Sorgulamak ve Değiştirmek İçin, Ankara, 2005, 357 s.

Eğitim-Sen Sendikası, Eğitim-Sen II. Kadın Kurultayı, Özgürlüğümüz İçin Örgütleniyoruz, 9-10 Şubat 2011, Ankara, 2011, 160 s.

Eğitim-Sen Sendikası, Medya ve Kadın Öğretmenler, Türkiye’de Yazılı Basında Kadın Öğretmenlerin Temsili, Ankara, 2003, 143 s.

Eğitim-Sen Sendikası, Yasalarda Kadın, Ankara, 2006, 80 s.

Ekendiz, S. – Özsoy, S. – Ateş, A., Avrupa’da ve Türkiye’de Kadın, Teksif Sendikası Yay., Ankara, (Tarihsiz), 35 s.

Emeğin Partisi Kadın Bürosu, İş Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Kadını Nasıl Etkiliyor?, Ankara, (Tarihsiz), 16 s.

Eraydın, A. ve Diğerleri, Yeni Üretim Süreçleri ve Kadın Emeği, Dış Pazarlara Açılan Konfeksiyon Sanayiinde Yeni Üretim Süreçleri ve Kadın İşgücünün Bu Sürece Katılım Biçimleri, T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Gn.Md. Yay., Ankara, 1999, 236 s.

Erdener, I., Çalışmanın, Evli Bir Kadının Hayatı Üzerinde Çeşitli Yönlerle Yaptığı Etkinin, Üç Ayrı Ekonomik Seviyedeki Grup Üzerinde Mukayeseli Olarak İncelenmesi (Lisans Tezi), İ.Ü.Edebiyat Fak.Sosyal Antropoloji Bölümü, 1969.

Erdentuğ, Aygen, Bursa Pamuk İpliği Sanayiindeki Bir Fabrikada Çalışan Bir Grup Kadın İşçinin Fabrika İçi ve Aileyle Olan Sosyal İlişkileri, Doktora Tezi, 1980.

Erdoğdu, S., 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kadın, Erkek Hepimize Kutlu Olsun, Türk-İş Eğitim Yay.No.43, Ankara, 2000, 35 s.

Erdoğdu, S., 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kadın, Erkek Hepimize Kutlu Olsun, Yol-İş Sendikası Yay., Ankara, 1997, 30 s.

Erdoğdu, S., 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kadın, Erkek Hepimize Kutlu Olsun, Türk-İş Yay., Ankara, 1997, 30 s.

Erdoğdu, S., Dünyada Sendika ve Kadın, Türk-İş Eğitim Yay.No.42, Ankara, 1999, 56 s.

Erdoğdu, S., Türkiye’de Kadın İşçiler, Türk-İş Eğitim Yay.No.41, Ankara, 1999, 32 s.

Ergüden, G., Çalışan Kadının Rolleri Arasındaki Çatışmalar (Lisans Tezi), A.Ü.DTCF Sosyoloji Kürsüsü, Ankara, 1965.

Erkan, Duygu, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Kadın İşçilerin Hakları, Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Erkan, Gökdeniz, Cam Tavan Algısının Stres Düzeyine Etkisi: TRB1 Bölgesindeki Banka Şubelerinde Çalışan Kadın İşgörenler Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, 2016.

Ertürk, Ş., Uluslararası Belgeler ve Avrupa Birliği Direktifleri Işığında Çalışma Hayatımızda Kadın Erkek Eşitliği, Belediye-İş Yay., Ankara, 2008, 395 s.

Eyuboğlu, D. ve Diğerleri, Bankacılık Sektöründe Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık, T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Gn.Md. Yay., Ankara, 2000, 327 s.

Federal Almanya Metal İşçileri Sendikası Kadınlar Servisi, İki Kişi İçin Düşünmek, Çalışan Hamile Kadın İçin Küçük Kılavuz, IGM Yay., (Tarihsiz), 19 s.

Feminist Hareket, Tekel’de Direnen Kadınlar Yolumuzu Açıyor, İstanbul, 2010, 48 s.

Fettah, Melek, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadın İşçilerin Korunması, Yüksek Lisans Tezi, 2006.

Friedrich Ebert Vakfı, Kentli Kadınların İş Yaşamındaki Sorunları ve Çözüm Önerileri, İstanbul, 1992, 24 s.

Genel-İş Sendikası, Kadınlar Hakkında, Ankara, 2000, 71 s.

Gök, B., Dört Kadın Dört Yaşam – Herkesin Yolculuğu Farklı, Kadın İşçi Dayanışma Derneği Yay., İstanbul, 2021, 15 s.

Gönenli, M., Fransa’da ve Türkiye’de Kadının Çalışma Şartları Üzerine Mukayeseli Bir Tetkik, Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu Yay.No.1, Ankara, 1955, 44 s.

Günal, Çiğdem, Sanayi İşletmelerinde Seri İmalat Teknolojisinin Kadın İşçiler Üzerindeki Sosyo-Psikolojik Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, 1986.

Güner, Esra Selcan Özer, Kadın Çalışanlarda Cam Tavan Sendromu ve Kariyer Planlaması: İstanbul İli Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Güre, S. (yayına hazırlayan), Kadın Emeği ve İstihdamı Toplantısı Raporu (24 Şubat 2007), Kadın Emeği ve İstihdam Girişimi KEİG Yay., İstanbul, 2007, 156 s.

Haber-İş Sendikası, Kadın Çalışanlar ve Sendikal Katılım, Ankara, 1994, 29 s.

Haber-İş Sendikası, PTTI – Haber-İş Sendikası Ortak Kadın İşçiler Seminer Notları, Ankara, 1994, 32 s.

Hablemitoğlu, Ş., Kırsal Alanda İşgücü Değeri ile Kadınlar: Bir Toplumsal Cinsiyet Analizi Örneği, TZOB Yay., Ankara, 2001, 96 s.

Hak-İş Kadın Komitesi, Eğitim Modülü – Cinsiyet Eşitliği: Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik – Eşit Fırsatlar, Eşit Davranma, Eşit Katkı, Hak-İş Konfederasyonu Yay. No. 60, Ankara, 2017, 224 s.

Hak-İş Kadın Komitesi, Eğitim Modülü – Cinsiyet Eşitliği: Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik – Eşit Fırsatlar, Eşit Davranma, Eşit Katkı, Hak-İş Konfederasyonu Yay. No. 60, Ankara, 2017, 224 s.

Hak-İş Kadın Komitesi, Sendikal Bakış Açısıyla Kadın Çalışanlar için Sorun Çözme Yöntemleri, Hak-İş Konfederasyonu Yay. No. 60, Ankara, 2017, 375 s.

HAK-İŞ, Çalışma Hayatı ve Kadın, Panel, İstanbul, 8 Mart 1998, Ankara, 1998, 112 s.

Hak-İş, Hak-İş Konfederasyonu Kadın Stratejisi Belgesi 2015-2019, (Çoğaltma), 4 s.

Hava-İş Sendikası, İşyeri Temsilciler Yönetmeliği, İstanbul, 1990, 16 s.

Hava-İş Sendikası, Kadınlar Sosyal Güven(siz)lik Yasa Tasarısının Geri Çekilmesini İstiyor! 8 Mart 2008 Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun, İstanbul, 2008, 36 s.

Hizmet-İş Sendikası, Kadın Komitesi, 8 s.

Hizmet-İş Sendikası, Women Committee, 8 s.

ICFTU (Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu), ICFTU Kadın Komitesinin Görevleri, Yetkileri, İşleyiş Kuralları, Türk-İş Yay., Ankara, 1995 (Çoğaltma)., 9 s.

ICFTU, Kampanya Organizasyon Kitapçığı, Türk-İş Kadın İşçiler Bürosu Yay., Ankara, 1994, 31 s. (Çoğaltma).

ILO, Türk-İş, UNFPA, “Kadın Emeği Platformu” Komisyon Raporları, Türk-İş Yay., Ankara, 2005, 174 s.

Işık Baro, S., İşyerinde Şiddete, Cinsel Tacize, Mobbinge Hayır – Rahatsız Olduysanız Tacizdir, Kadın İşçi Dayanışma Derneği Yay., İstanbul, 2021, 27 s.

İİBK, Değişen Bir Toplumda Kadınların İstihdam İmkanlarının Geliştirilmesi (7-8 Kasım İstanbul), Ankara, 1990, 139 s.

İKV İktisadi Kalkınma Vakfı, Tarımda Çalışan Kadın İşgücünün Dönüşümü Arama Toplantısı 1 Mart 2008 Sunumlar ve Tartışma, İstanbul, 2008, 114 s.

İşgüzar, H., Balkanlar ve Avrupa Notları, Bulgar Türkleri, Avrupa’daki İşçilerimiz, Kadınlarımız, Hariciyecilerimiz, Ankara, 1968, 100 s.

İŞKUR Türkiye İş Kurumu, Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II, Kadınlara ve Gençlere Yeni Fırsatlar Hibe Planı Örnek Projeler, Ankara, (Tarihsiz), 44 s.

Kadın Emeği Konferansı, Kadın İstihdamı ve Sorun Alanları Bildiri Kitabı, TEPAV Yay.No. 57, Ankara, 2011, 141 s.

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Kentlerde Kadınların İş Yaşamına Katılım Sorunlarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Boyutları, Ankara, 2000, 175 s.

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Kırsal Alan Kadınının İstihdama Katılımı, Ankara, 2000, 216 s.

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Kız Çocuklarının Mesleki Eğitime ve İstihdama Yönelimleri, Ankara, 2000, 326 s.

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Popüler Kültür Ürünlerinde Kadın İstihdamını Etkileyebilecek Öğeler, Ankara, 2000, 292 s.

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Sağlık Sektöründe Kadın, Ankara, 2000, 180 s.

Kadının Statüsü ve Sorunları Gn.Md., Kadın İstihdamını Geliştirme Projesi (KİG), Ankara, 1996, 31 s.

Kalpak, Ahmet, Kadın İşçilerin İş Yasalarına Göre ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’na  Göre Korunması, Yüksek Lisans Tezi, 1998.

Karakaş, İ., Kadın ve Çocukların Sosyal Güvenliği, Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yay. 36, Ankara, 2019, 270 s.

Karakışla, Y.S., Osmanlı Hanımları ve Hizmetçi Kadınlar (1869-1927), Akıl Fikir Yay., İstanbul, 2014, 176 s.

Karakışla, Y.S., Osmanlı Ordusunda Kadın Askerler; Birinci Kadın İşçi Taburu (1917-1919), Akıl Fikir Yay., İstanbul, İstanbul, 2015, 192 s.

Kaya, Ayça, Türk Hukukunda Kadın İşçilerin Korunması, Yüksek Lisans Tezi, 2009.

Kaya, Sultan Betül, Türkiye’de Çalışan Göçmen Kadınlarda Toplumsal Cinsiyet ve Benlik Algısı, Yüksek Lisans Tezi, 2020.

KEİG (Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi), Türkiye’de Kadın Emeği ve İstihdamı, Sorun Alanları ve Politika Önerileri, Ankara, 2009, 32 s.

KEİG Kadın Emeği ve İstihdam Girişimi, Avrupa Birliği’nde Çalışma Yaşamında Kadın-Erkek Eşitliği, Türkiye Açısından Karşılaştırmalı Bir İnceleme, İstanbul, 2008, 141 s.

KEİG Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı Kadınlara Nasıl bir “Sosyal Güvenlik” Vaat Ediyor (Rapor), Ankara, 2008, 56 s.

KESK, 1. Kadın Kurultayı, İstanbul, 1998, 447 s.

KESK, 2. Kadın Kurultayı Sözümüzü Örgütlüyor Yaşamı Değiştiriyoruz, İstanbul, 2004, 6 s.

KESK, 2. Kadın Kurultayı, Sözümüzü Örgütlüyor, Hayatı Değiştiriyoruz, Ankara, 2005, 104 s.

KESK, 8 Mart’ın 100. Yılında Kadınlara Armağan, Ankara, 2010, 204 s.

KESK, Biz Kadınlar Krizin Yükünü Taşımayacağız. Kriz ve Kadın, KESK Kadın Forumu, 31 Ocak-01 Şubat 2009, Ankara, 2010, 90 s.

KESK, Darbelere, Savaşa, Güvencesizliğe ve Şiddete Karşı Biz Kazanacağız!, KESK Kadın, Ankara, 2016, 28 s.

KESK, Güvencesizleştirme ve Kadın Emeği Çalıştayları Raporu 2014, Ankara, 2015, 168 s.

KESK, Kadın Emeği ve İstihdam Çalıştayı (9-10 Kasım 2018), Ankara, 2019, 216 s.

KESK, Kriz ve Kadın, Ankara, 2010, 90 s.

KESK, Yok Edilen Ayrımcılık Değil, Haklarımız, Seçeneğimiz Var, KESK KadınSempozyumu (15-16 Mart 2008), Ankara, 2008, 152 s.

Kıdı, Hatice Tuba Kaan, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütünde Çalışan Kadınların Yönetim Kadrolarında İlerlemelerini Engelleyen Faktörler, Yüksek Lisans Tezi, 2004.

Kılınçarslan, Pelin, Worker Resistance and Mobilization: A Comparative Analysis of Two Female-Dominated Textile Factories, Yüksek Lisans Tezi, 2013.

Kır, E.N., Çalışan Kadınlar – Sorular/Yanıtlar, Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yay. 66, Ankara, 2021, 89 s.

Kır, Sürur, Konya İli Karapınar İlçesi Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Çalışan Kadınların Bilgiye Ulaşım Düzeyleri ve Yayım Yaklaşımları, Yüksek Lisans Tezi, 2010.

Kıvılcımlı, H., Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı, Birinci Kitap, Sayı, Topografya, Kadın ve Çocuk (İkinci Basım), Çağrı Yayıncılık, 1978, 59 s.

Koray, M. – Demirbilek, S. – Demirbilek, T., Gıda İşkolunda Çalışan Kadınların Koşulları ve Geleceği, T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Gn.Md. Yay., Ankara, 1999, 261 s.

Koray, M., 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun, Tekgıda-İş Sendikası Yay., İstanbul, 2001, 64 s.

Koray, M., Çalışma Yaşamı Penceresinden Kadın Gerçekleri, TÜSES Yay., İstanbul.

Koray, M., Çalışma Yaşamında Kadın Gerçekleri, Basisen Sendikası Yay. No. 23, İstanbul, 1993, 160 s.

Koyuncu, Ayşe Gözde, Enformel Sektörde Kadın Emeği: Evde Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, 2006.

Kundakçıoğlu, C., A Survey of Facts and Opinions Concerning the Increasing Number of Working Women in Turkey and Its Implications on the Problems of Marketing (Doktora Tezi), Robert Kolej, İstanbul, 1966, 121 s.

Kutlu, D. (Derleyen), Sosyal Yardım Alanlar – Emek, Geçim, Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet, İletişim Yay., İstanbul, 2018, 408 s.

Lastik-İş Sendikası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, (Tarihsiz), 40 s.

Lokmanoğlu, P., Çalışan Kadınların Dış Giyim İhtiyaçlarının Karşılanması, (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniv.SBE, Ankara, 1987, 86 s.

Lordoğlu, K., Eve İş Verme Sistemi İçinde Kadın İşgücü Üzerine Bir Alan Araştırması, Friedrich Ebert Vakfı, İstanbul, 1990, 56 s.

Mahaim, A., Kadınlar ve İşçi Hareketi, 1914 Öncesi Almanya, Rus Devrimi, İspanyol Devrimi, Yazın Yay., İstanbul, 1992, 221 s.

Makal, A., Türkiye’de 1950-1965 Döneminde Ücretli Kadın Emeğine İlişkin Gelişmeler, AÜSBF Tartışma Metinleri, No.31, Ankara, 2001, 39 s.

Makal, A.-Toksöz,G.(der.), Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara, 2012, 439 s.

Mangır, M., Ankara’da Kamu Sektöründe Çalışan Evli Kadınların Çalışma Nedenleri, Aile Yapıları, Sorunlar ve Aile Bütçesine Katkıları Üzerinde Bir Araştırma (Doktora Tezi), A.Ü.Ziraat Fakültesi, 1976, 228 s.

Marat, Aızhamal, Kayıt Dışı Statüde Olanların Deneyimleri: Türkiye’deki Kırgızistanlı Kadın İşçi Göçmenler, Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Memiş, V., Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II Hibe Planı “Kadınlara ve Gençlere Yeni Fırsatlar” Özgıda-İş/TÜGİS/MEB KTÖGM Yenilikçi Mesleki Eğitim Modülleriyle Gıda Sektöründe İstihdam Yaratma Projesi, İş Arama Teknikleri El Kitabı, Ankara, 2009, 77 s.

Memur-Sen, Kadın Memurların Sorunları Araştırması-2008, Ankara, 2008, 104 s.

Memur-Sen, Memur-Sen Sosyal Etkinlikleri 01, Kadın, Aile ve İletişim Semineri, 26-27 Mayıs 2007, Ankara, 2007, 132 s.

Meral, B., Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral’in Türk-İş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Toplantısı Açış Konuşması, Ankara, 1999, 14 s.

MPM, İş Öğretimi (Erkek ve Kadın İşçileri Yetiştirmeye Mahsus El Kitabı), Ankara, 1960, 49 s.

Mura, Elif Sabahat, Dynamics of Intermediation in the Agricultural Labor Market: Women Workers in Adapazarı, Turkey, Doktora Tezi, 2016.

Murakami, Kaoru, Türkiye’de Kültürel Bağlamda Kadın Emeği: Konfeksiyon Atölyelerinde Çalışan Kadın İşçiler Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, 1999.

Oleyis Sendikası, 8 Mart 1997, Çalışan Kadın ve Kota Uygulaması, Ankara, 1997, 16 s.

Oruç, Esra, Kadın Çalışanların İş-Aile Çatışması ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Öğün, A.-Özman,A.A., Türkiye’de Kadın-Sendika İlişkisi, Sendikalılaşma ve Örgüt İçi Temsil, Oleyis Yay., Ankara, (tarihsiz), 91 s.

Ömeroğlu, M., Kadın İşçiyim: Haklarım Var – Düşük Ücret Ayrımcılıktır, Kadın İşçi Dayanışma Derneği Yay., İstanbul, 2021, 26 s.

Önel, Belkıs, Kadınların Çalışma Yaşamında Karşılaştığı Sorunlar: Malatya İl Örneği, Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Ördek, K., Türkiye’de Trans Kadın Seks İşçilerine Yönelik Şiddet: Görünmezlik ve Cezasızlık Kıskacında Bir Varoluş Mücadelesi, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Yay., Ankara, 2014, 142 s.

Öz İplik-İş Sendikası, Tekstil Sektöründe Çalışan Kadınların Sorunlarını Tespit Etmeye Yönelik Anket Çalışması Sonuç Raporu, Ankara, 2007, 90 s.

Özaydın, M.M., Türkiye’de Çalışan Kadın Olmak, Sağlık-Sen SASAM Yay., Ankara, 2015, 20 s.

Özbek, M., Türk Metal Sendikası Kadın İşçiler 1. Büyük Kurultayı Açılış Konuşması, Ankara, 1995, 10 s.

Özel, Cansu, Tarımda Çalışan Kadın İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Algı Düzeylerine Etkisi: İzmir Örneği, Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Özel, Ş. – Nauck, M., Women in Turkish Work-Migration to Western Eupore, Bonn Üniv. Sosyoloji Enst., 28 s.

Özkan, Yalçın, The Distinct and Gendered Work Identity: Immigrant Women Workers from Bulgaria During the Industrialization Era of Bursa (1968-1978), Yüksek Lisans Tezi, 2011.

Özkuzukıran, Ş., Türkiye’de Kadın İşçiler, Türk-İş Eğitim Yay.No.56, Ankara, 2000, 64 s.

Özkuzukıran, Ş., Türkiye’de Kadın İşçiler, Yol-İş, Tekgıda-İş, Tes-İş, Orman-İş Ortak Yay.No.24, Ankara, 2000, 64 s.

Özlem, Yazıcı, Yerel Medyada Çalışan Kadın Gazeteciler ve Karşılaştıkları Zorluklar: Antalya Örneği, Yüksek Lisans Tezi, 2012.

Öztoprak, Fatma Sultan, Kadın İşçilerin Kanser Bilgi Yükü ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İlişkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Öztürk, S., Cinsiyetçilik: Malumun İlanı – Bu İşi Kadın Gibi Yapacağım, Kadın İşçi Dayanışma Derneği Yay., İstanbul, 2021, 19 s.

Özyeğin, G., Başkalarının Kiri Kapıcılar, Gündelikçiler ve Kadınlık Halleri, İletişim Yay., İstanbul, 2005, 304 s.

Paksoy, Serpil Çalık, Tekstil İşkolunda Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma – Şanlıurfa Örneği, Yüksek Lisans Tezi, 2002.

Pekin, H., Batı Avrupa Ülkelerinde İkamet Eden Türk Kadınları ile Çocuklarının Durumu Hakkında Kısa Not, Çalışma Bakanlığı, Ankara, 1981, 3 s.

Petrol-İş Sendikası, “Kadınlar Grevde” Bildiriler (2005-2007), Petrol-İş Arşivi/VII, İstanbul, 2015, 416 s.

Petrol-İş Sendikası, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve Emekçi Kadınlar, İstanbul, 1996, 20 s.

Petrol-İş Sendikası, Kadınlara Sendika Sendikalara Kadınlar, İstanbul, 2007, 34 s.

Petrol-İş Sendikası, Novamed Grevi, Küresel Sermayeye Karşı Küresel Kadın Dayanışması, Novamed İşçilerinin 448 Günlük Direnişlerinin Yankıları, İstanbul, 2008, 261 s.

Polat, Kübra Nur, Kadın İşçilerin Psikolojik İyi Oluşları ve Dini Tutumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma (Sakarya İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Ready, F.N.D., Sağlıkta Kadın Çalışan ve Sorunları Araştırması, (2. Baskı), Sağlık-Sen Yay. 19, Ankara, 2016, 160 s.

Ready, F.N.D., Sağlıkta Kadın Çalışan ve Sorunları Araştırması, Sağlık-Sen Yay.19, Ankara, 2013, 160 s.

Rüstemzade, N., İş Hayatında Kadınları Yeri, (Yüksek Lisans Tezi), İTÜ SBE, İstanbul, 1987, 71 s.

Sağlık-Sen Sendikası, Sağlıkta Kadın Emeği Türkiye Araştırması (Mayıs 2010), Ankara, 2010, 39 s.

Sargın, Serdar, Bir Tekstil Fabrikasında Çalışan Kadın İşçilerde Eğitimin Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışlarına Etkisinin Araştırılması, Doktora Tezi, 1998.

Sarıeroğlu, J., Kadın Çalışmaları El Kitabı, Çalışan Kadınlar: Hakları ve Yeni Yasal Düzenlemeler, 2. Baskı, Ankara, 2012, 154 s.

SASAM Enstitüsü, Hekimlerin Mesleki ve Özlük Sorunları Çalışmaları: Kadın Doğum Hekimleri (12 Aralık 2015), Sağlık-Sen SASAM Yay., Ankara, 2016, 32 s.

Savran, G. – Tura, N., Kadının Görünmeyen Emeği: Maddeci Bir Feminizm Üzerine, Kardelen Yay., İstanbul, 1992, 170 s.

Saygılıgil, F., Bir Kadın Grevi – Serbest Bölgede Kadın Olmak, Güldünya Yay., İstanbul, 2018, 243 s.

Saygılıgil, F., Toplumsal Cinsiyet El Kitabı – Cinsiyetini Tahmin Edin, Kadın İşçi Dayanışma Derneği Yay., İstanbul, 2021, 23 s.

Sayıl, I., – Köksal, C., Eşleri Çalışma Nedeni ile Yurt Dışında Bulunan Kadın Hastalar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, İzmir, 1975.

Sayıl, I., Eşleri Çalışma Nedeni İle Yurt Dışında Bulunan Kadın Hastalar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, A.Ü.Tıp Fakültesi, Ankara, 1974, 5 s.

Sendikal Güç Birliği Platformu Kadın Koordinasyonu, Güvenceli ve Sendikalı Bir İş, Şiddetsiz Bir Yaşam, Yaşasın 8 Mart, İstanbul, 2012, 15 s.

Sendikal Güç Birliği Platformu Kadın Koordinasyonu, Kadınız Sendikalıyız, Şiddete İsyandayız!, İstanbul, 2012, 19 s.

Senyen-Kaplan, E.T., Türk İş Hukuku ile Uluslararası Sözleşmeler ve Mukayeseli İş Hukuku Açısından Kadın İşçinin İş İlişkisinden Doğan Hakları ve Korunması, Ankara, 1999, 227 s.

SES Sendikası, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü, Ankara, 2013, 19 s.

SES Sendikası, Kadın Araştırması, Ankara, 2006, 28 s.

Seyman, Y., Kadın ve Sendika, Sosyal Demokrasi Yayınları, Ankara, 1992, 135 s.

Seyman, Y., Kadın Yaşamın Rengidir – Emek ve Kadın Üzerine Yazılar, Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yay. 59, Ankara, 2021, 202 s.

Sınıf Tavrı, Kadın İşçiler ve Kadın Hakları, İstanbul, 2013, 10 s.

Sosyal-İş Sendikası, 8 Mart’ın 100. Yıldönümünde Türkiye’de ve Dünyada Kadın Emeği ve İstihdamı Raporu, Ankara, 2012, 49 s. (çoğaltma)

Süral, N., Avrupa Topluluğunun Çalışma Yaşamında Kadın-Erkek Eşitliğine Dair Düzenlemeleri ve Türkiye, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yay., Ankara, 2002, 227 s.

Şahin, N., Çalışan Kadınlarda Gerilim ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulamalı Bir Araştırma, (Yüksek Lisans Tezi), İ.Ü. SBE, İstanbul, 1990, 149 s.

Şen, F., Avrupa’daki Türk Kadını, Almanya Örneği’nden Hareketle Avrupa’da Yaşayan Türk Kadın Göçmenlerin Konumuna Dair Bir Analiz, TİSK Yay.No.276, Ankara, 2006, 102 s.

Şener, Ü., Kadın Çalışmalarında Sosyal Etki Analizi; Amasya’da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi, TEPAV Yay.No. 56, Ankara, 2011, 99 s.

Şener, Ü.-Demirdirek, H.-Çakın, A., Samsun’da Kadının Durumu, TEPAV Yay., 2013, 84 s.

Şensu, H. (yayına hazırlayan), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü; Şiddetin Zinciri Kırılmalı, Tez-Koop-İş Yay., Ankara, 2014, 39 s.

Tanfer, K., Working Women: A Study of Female Labor Force and Determinants of Participation in Six Large Cities of Turkey – 1970, Dissertation in Demography, Univ. of Pennyslvania, 1975, 300 s.

Tansel, A. – Tasci, H.M., Determinants of Unemployment Duration for Men and Women in Turkey, IZA DP No.1258, 2004, 38 s.

Tansel, A. – Taşçı, H.M., Determinants of Unemployment Duration for Men and Women in Turkey, Turkish Economic Association, Ankara, 2004, 39 s.

Taş, A.K. ve Diğerleri, Kamu Kesiminde Kadın-1990 (Analiz Tabloları), DİE Yay., Ankara, (Tarihsiz), 36 s.

Tekgıda-İş Sendikası, Barış, Demokrasi, Toplumsal Eşitlik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun, İstanbul, 2003, 72 s.

Tekgıda-İş Sendikası, Gıda İşçisi Kadının El Kitabı, İstanbul, 2005, 192 s.

Teksif Sendikası, Tekstil Sanayiinde Kadın İşçilerin Sorunları Projesi Ulusal Konferans, Ankara, 1976.

Tekstil Sanayiinde Kadın İşçilerin Sorunları Projesi, Ulusal Konferans, Ankara, 10-14 Mayıs 1976.

Tez-Koop-İş Sendikası, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Ankara, 2017, 59 s.

Tez-Koop-İş Sendikası, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Dayanışmaya ve Mücadeleye, Ankara, 2012, 15 s.

Tez-Koop-İş Sendikası, Ayrımcılığa, Eşitsizliğe ve Sömürüye Karşı Kadınların Aydınlık Günü 8 Mart, Ankara, 2020, 11 s.

Tez-Koop-İş Sendikası, Çalışma Yaşamında Şiddet ve Taciz ile Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler, Ankara, 2020, 95 s.

TİSK, Avrupa’daki Türk Kadını: Almanya Örneğinden Hareketle Avrupa’da Yaşayan Türk Kadın Göçmenlerin Konumuna Dair Bir Analiz, Yay.No.276, Ankara, 2006, 102 s.

TİSK, Çağdaş Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücünün Konumu: Bursa Örneği, Yay.No.219, Ankara, 2002, 122 s.

TİSK, Gelişen Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücü Panelleri (I-II), Yay.No.205, Ankara, 2001, 146 s.

TİSK, İstihdam, Kadın İşgücü ve Yeni İş Kanunu Sempozyumu, Yay.No.242, Ankara, 2004, 79 s.

TİSK, Kadın İstihdamı Zirvesi, Yay.No.266, Ankara, 2006, 316 s.

TİSK, Kadın İşgücü Araştırması, Yay.No.185, Ankara, 1999, 32 .

TİSK, OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler, TİSK Yay. No.289, Ankara, 2008, 92 s.

TİSK, TİSK Gelişen Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücü Panelleri I-II, Yay.No.205, Ankara, 2001, 146 s.

TİSK, Türkiye’de Kadın İşgücü Seminerleri (I-II), Yay.No.192, Ankara, 1999, 115 s.

Tokmak, Meral, Yeni İşçilik Örüntüleri Bağlamında Alışveriş Merkezlerindeki Kadın İşçiler: İstanbul Örneği, Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Toksöz, G. – Erdoğdu, S., Sendikacı Kadın Kimliği, İmge Yay., Ankara, 1998, 184 s.

Toksöz, G., Kadın Çalışanlar ve Sendikal Katılım, 15 s. (Çoğaltma).

Topçuoğlu, H., Kadınların Çalışma Saikleri ve Kadın Kazancının Aile Bütçesindeki Rolü (776 Çalışan Kadın Üzerinde Yapılmış Anket Neticeleri), Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu Yay.No.4, Ankara, 1957, 75 s.

Tuna, Ergin Selin, Kadın İşgörenlerde Cam Tavan Sendromunun Bilgi Paylaşımına Etkisi, Kamu Sektöründe Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Turhan, G., Kadın İşçilerin Aile Planlaması Sorunları ve Tekstil Sanayii İçin Bir Hizmet Modeli, Teksif Sendikası Yay., Ankara, (Tarihsiz), 15 s.

Tüm Bel-Sen Sendikası Merkez Kadın Sekreterliği, Belediye Çalışanı Kadın Emekçilerin Sorunları, Sendikal Katılımları ve Sendikadan Beklentileri Araştırması, Ankara, 2014, 68 s.

Tüm Bel-Sen Sendikası, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü, Ankara, (Tarihsiz), 23 s.

Tüm Bel-Sen Sendikası, Yaşasın 8 Mart, Ankara, 2011, 8 s.

Tüm Bel-Sen Sendikası, Yaşasın 8 Mart, Ankara, 2012, 23 s.

Türk Büro-Sen Sendikası, 3.Kadın Kurultayı, Ankara, 2013, 96 s.

Türk Eğitim-Sen Sendikası, 1. Kadın Kurultayı, 6-7 Mart 2004, Ankara, 2004, 111 s.

Türk Eğitim-Sen Sendikası, 2. Kadın Kurultayı (7-8 Mayıs 2005, Ankara), Ankara, 2005, 80 s.

Türk Eğitim-Sen Sendikası, Çalışma Hayatında Kadın Sorunları ve Türk Eğitim-Sen, Ankara, 2012, 101 s.

Türk Eğitim-Sen Sendikası, Türk Eğitim-Sen 1. Kadın Kurultayı (6-7 Mart 2004, Ankara), Ankara, 2004, 111 s.

Türk Metal Sendikası, 16. Kadın İşçiler Büyük Kurultayı, Ankara, 2011, 112 s.

Türk Metal Sendikası, Emeğin Cinsiyeti Olmaz – 25 Yılda Türk Metal Sendikası Kadın İşçiler Büyük Kurultayları (1995-2020), Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yay. 58, Ankara, 2021, 410 s.

Türk Metal Sendikası, Ferdi İş Hukuku, Kadın İşçiler Bürosu Yay.No.1, Ankara, (Tarihsiz), 36 s. (Çoğaltma).

Türk Metal Sendikası, Kadın İşçiler El Kitabı, Ankara, 1995, 94 s.

Türk Metal Sendikası, Kadının Çalışma Hayatındaki Yeri, (panel), Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yay. 43, Ankara, 2020, 138 s.

Türk Metal Sendikası, Metal İşçilerinin Mücadele Tarihi, Kadın İşçiler Bürosu Yay.No.2, Ankara, (Tarihsiz), 15 s. (Çoğaltma).

Türk Metal Sendikası, Türk Metal Sendikası Kadın İşçiler 17. Büyük Kurultayı, Ankara, 2012, 88 s.

Türk Metal Sendikası, Türkiye’nin Onayladığı Uluslararası Sözleşmeler ve Türkiye’de Çalışan Kadın Konusundaki Yasal Düzenlemeler, Kadın İşçiler Bürosu Yay.No.3, Ankara, (Tarihsiz), 24 s. (Çoğaltma).

Türk-İş, 21. Yüzyılda Türkiye’de Çalışan Kadın Profili Kurultayı, Ankara, 2004, 160 s.

Türk-İş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Ankara, (Tarihsiz), 16 s.

Türk-İş, Çalışan Kadınlar 1. Ulusal Kurultayı (20-21 Mart 1989), Ankara, 1989, (Çoğaltma).

Türk-İş, Çalışan Kadınlar ICFTU Politika ve Programları, Ankara, 1996, 40 s.

Türk-İş, Çalışan Kadınlar, ICFTU Hareket Tarzları ve Programları, Ankara, 1991, 32 s.

Türk-İş, Çalışan Kadınlarla İlgili Bazı Yasal Düzenlemeler, Ankara, 6 s.

Türk-İş, Dünyada Kadın, Ankara, 1995, 14 s. (Çoğaltma).,

Türk-İş, Kadın Emeği Platformu Komisyon Raporları, Ankara, 2005, 174 s.

Türk-İş, Kadın Hakları Konusunda Uluslararası Sözleşmeler, Türkiye’nin Onayladığı Uluslararası Sözleşmeler, Türkiye’de Çalışan Kadın Konusundaki Yasal Düzenlemeler, Avrupa Sosyal Şartı, Ankara, 1991, 24 s.

Türk-İş, Kadın İşçilerin Sorunları Semineri, Yay.No.126, Ankara, 1979, 179 s. (Çoğaltma).

Türk-İş, Kadın Sendikacılar Kurultayı (4-5 Eylül 1995), Ankara, 1995, 49 s. (Çoğaltma).

Türk-İş, Kamu İşçilerinin Sosyal ve Ekonomik Problemleri, Ankara, 1966, 47 s.

Türk-İş, Özelleştirme ve Kadın İşçiler Semineri, Ankara, 1994, 80 s.

Türk-İş, Türk-İş Kadın Sendikacılar Kurultayı (4-5 Eylül 1995, İstanbul), Ankara, 1995, 49 s. (Çoğaltma).

Türk-İş, Türk-İş’in Kadın İşçilere Yönelik Eğitim Faaliyetleri ve İstihdamda Muamele Eşitliği ve Kadınların Sendikal Kuruluşlarla Bütünleşmesi, Ankara, 1991, 36 s.

Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği – Türk Hukukçu Kadınlar Derneği, Türkiye Seroptimist Kulüpleri, Cumhuriyetin 50. Yılında Çalışma Alanlarında Türk Kadını, İ.Ü.Atatürk Devrimleri Araştırma Enstitüsü Yay., İstanbul, 1974, 94 s.

Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği, RCD Ülkelerinde Yürürlükte Bulunan Kanunlar Çerçevesinde Kadınların Statüsü Semineri, Ankara, 12-14 Kasım 1968, 12 s.

TÜSİAD, Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset, Yay.No.TÜSİAD-T02000-12/290, İstanbul, 2000, 262 s.

Uçarol, T. (Hazırlayan), İşçi Öyküleri, Kadın İşçiler, Genel-İş Yay., Ankara, 2007, 103 s.

Ulu, D. ve diğerleri, Emekçi Kadın Hareketinin Sorunları, Sorun Yay., İstanbul, 2012, 86 s.

Uygur, S., Kadın İşçiler ve Sorunları, Türk-İş Eğitim Yay.No.27, Ankara, 1999, 64 s.

Ünal, A., Çalışma Hayatı ve Kadın, HAK-İŞ Yay.No.37, Ankara, 1998, 112 s.

White, J.B., Money Makes Us Relatives: Women’s Labor in Urban Turkey, University of Texas Press, Austin, 1994, 204 s.

White, J.B., Yabancı Bir Kültürle Temasa İlişkin Değişkenler, Batı Almanya’daki Türk Kadınları Örneği, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 1978, 92 s.

Yankın, F.B., Çalışma Hayatında Kadınlar ve Çalışan Kadınlar Üzerinde Bir Araştırma, (Yüksek Lisans Tezi), İ.Ü. SBE, İstanbul, 1989, 255 s.

Yapı-Sen Sendikası, Çalışan Kadın ve Toplum, Yay.No.4, İstanbul, 1976, 22 s.

Yaraşır, V.- Allahverdi, M. (yayın hazırlığı), 8 Mart Birlik, Mücadele, Dayanışma, Tez-Koop-İş Yay., Ankara, 2015, 13 s.

Yelken, Beyza Hicret, Women’s Labor and the Construction of Subjectives: Women Textile Workers in İstanbul, Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Yemişken, Elçin, Türk İş Hukukunda Kadın İşçilerin Korunması, Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Yeni Dünya Yayınları, İşçi Kadınlar! Sermaye Düzenine Karşı Örgütlenin!, Yeni Kadın Dünyası Dizisi No.1, İstanbul, 1996, 73 s.

Yıldırım, N. ve Diğerleri, Türkiye’de Gezici ve Geçici Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları ve Sorunlar, Tarım-İş Sendikası Yay., Ankara, 2003, 264 s.

YODÇE, Sanayide Kadın İşçilerin Korunması, İstanbul, 1968.

Yorgun, B. (ed.), Her Yönüyle Mobbing, SES Sendikası Kadın Sekreterliği, Ankara, 2014, 85 s.

Yorgun, B. (ed.), Kadın Emeği ve Güvencesizlik, SES Sendikası Kadın Sekreterliği, Kitap No.2, Ankara, 2014, 154 s.

Yurdakul, S., Çukurova Bölgesi Sanayi İşletmelerinde Çalışan Kadın İşçilerin Psiko-Sosyal Sorunları, (Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniv. SBE, Bursa, 1987, 117 s.

Yüksel, M.O., Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk İş Hukukunda Kadın-Erkek Eşitliği, Beta Yay., İstanbul, 2000, 400 s.

Zailon, Datu Abdulshattar II, İstanbul’da Ev İşinde Çalışan Filipinli Kadın İşçilerin Yaşam Kalitesi ve İş Koşullarının Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2019.

DİĞER HABERLER
ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU 5 YIL ARADAN SONRA İLK KEZ TOPLANACAK
ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU 5 YIL ARADAN SONRA İLK KEZ TOPLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının görüşlerinin dinleneceği Üçlü Danışma Kurulu’nun 5 yıl aradan sonra yeniden toplanması için çalışmalara başladı.

SANAYİDE ÇARKLAR NASIL DÖNDÜ?
SANAYİDE ÇARKLAR NASIL DÖNDÜ?

Geçen hafta yayımlanan İstanbul Sanayi Odası (İSO) raporundan 2022 yılında Türkiye’deki 500 büyük sanayi kuruluşunun, üretimden satışlarının yüzde 119, dönem kârlarının ise ortalama yüzde 121 oranında artmış olduğunu öğreniyoruz.

ENFLASYONDA EYLÜL BEKLENTİSİ YÜZDE 5
ENFLASYONDA EYLÜL BEKLENTİSİ YÜZDE 5

TÜIK tarafından 3 Ekim’de açıklanacak enflasyon rakamlarında beklenti TÜFE’de aylık artışın yüzde 5 olacağı yönünde. Yıllık enflasyonda ise beklenti yüzde 61,91.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2 AYDA ERİDİ, EMEKÇİLER YİNE AÇ
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2 AYDA ERİDİ, EMEKÇİLER YİNE AÇ

Türk-İş’in verilerine göre eylülde açlık sınırı, asgari ücreti solladı. Asgari ücretin yaklaşık 2 bin lira üstüne çıkan açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu. Bankalar 350,5 milyar TL kâr ederken yurttaşın banka borcu trilyonları buldu.