Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
04 Nisan 2022
TÜRKİYE’DE GREV VE EYLEMLERE İLİŞKİN YAYINLAR

Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi tarihinde çok önemli grev, direniş, yürüyüş, miting, işyeri işgali gibi eylemler vardır.

TÜRKİYE’DE GREV VE EYLEMLERE İLİŞKİN YAYINLAR

TEKGIDA-İŞ SENDİKA AKADEMİSİ

Bu eylemlerin bir bölümü kitaplaştırılmıştır; bir bölümü makale veya kitapların bir bölümü olarak incelenmiştir. Bu eylemler ve bunların etkileri, sonuçları ve bıraktığı izler bilinmeden, Türkiye’de işçi sınıfı ve sendikacılık hareketini anlayabilmek mümkün değildir.

Tekgıda-İş Sendika Akademisi, Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin grev ve eylemlerine ilişkin kitap, broşür, dergi, bülten, bildiri, açıklama, afiş, el duyurusu, film, fotoğraf ve benzeri belgeleri derlemektedir ve kullanıma hazırlamaktadır.

Bu eylemler konusunda yapılması gereken çok araştırma vardır. Örneğin, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği’nin 31 Aralık 1961 günü İstanbul’da gerçekleştirdiği Saraçhane Mitingi, 1968-1970 fabrika işgalleri, Türk-İş’in 16 Haziran 1975 İzmir Genel Grev’i, DİSK’in 15-18 Eylül 1976 DGM Direnişi, DGM Direnişi sonrasında yaşanan Profilo işgali, 2005 yılında özelleştirmeye karşı SEKA İzmit ve Seydişehir Alüminyum fabrikaları işgalleri, Emek Platformu’nun 24 Temmuz 1999 Kızılay mitingi ve benzeri birçok eylem, haklarında kitap yazılmayı hak ettikleri halde, ya makale düzeyinde kalmıştır, ya da hiç ele alınmamıştır. Bunlar ve benzeri birçok eylem, incelenmeyi ve yazılmayı beklemektedir.

1960 öncesindeki grev ve eylemlerin listesi için Şehmus Güzel’in Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi’nde yer alan çalışmasına bakılmalıdır (Şehmus Güzel, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İşçi Hareketi ve Grevler,” İletişim Yay., İstanbul, Cilt 3, 1985): 1872-1907 grevleri (s.805), 1908 grevleri (s.811-816), 1909-1915 grevleri (s.818-819), 1919-1922 grevleri (s.824-825).

Şehmus Güzel, 1996 yılında yayımlanan Türkiye’de İşçi Hareketi (1908-1984) kitabında (Kaynak Yay., İstanbul, 1996, s.35-47) 1908 yılındaki 111 grevin listesini vermektedir.

Oya Baydar’a göre, İkinci Meşrutiyet’i izleyen ilk üç aylık sürede, 60 kadar grev yapıldı. Oya Baydar, bu grevlere katılan işçi sayısının 100 bini aştığını tahmin etmektedir. (Baydar, O., Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi (I), infograph, Frankfurt, 1982) Oya Baydar 1870-1908 döneminin grevlerinin listesini de vermektedir (s.77)

Cevdet Kırpık, 2004 yılında tamamladığı tezde (Kırpık, Cevdet, Osmanlı Devleti’nde İşçiler ve İşçi Hareketleri, 1876-1914, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Isparta, 2004) 1908 yılında Temmuz-Aralık döneminde 119 grev saptamıştır (s. 256-263) Cevdet Kırpık’ın çalışmasında 1909-1914 dönemindeki grevlere ilişkin bir liste de verilmektedir (s.265-267).

Kadir Yıldırım’ın Osmanlı’da İşçiler (1870-1922), Çalışma Hayatı, Örgütler, Grevler kitabında (İletişim Yay., İstanbul, 2013) 1870-1922 dönemindeki grevlerin listesi vardır (s.357-368).

Şehmus Güzel, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi’nde (Cilt 7, İletişim Yay., İstanbul) yayımlanan “Cumhuriyet Türkiye’sinde İşçi Hareketleri” yazısında, 1923-1960 dönemi grevlerinin bir listesini vermektedir (s.1852). Bu çalışmada, 1961-1980 dönemindeki grevlerin listesi yer almamakla birlikte, bu grevlere ilişkin toplu bilgiler verilmektedir (s.1858-1876)

1960-1969 yıllarında gerçekleştirilen grev ve eylemlerin kapsamlı listesi, Canan Koç – Yıldırım Koç tarafından hazırlanan “Tarihten Bir Sayfa: Türkiye’de 1960-1969 Döneminde İşçi Sınıfı Eylemleri” (Türk-İş Yıllığı 1999, C.1, Ankara, 1999, s.597-639) yazısında yer almaktadır.

Türk-İş Genel Merkezi, 1965 yılı başından itibaren, yapılan grevlerin listesini hazırlayıp üye sendikalara göndermeye başladı. Örneğin, 7.1.1965 gün ve 65/13 sayılı genelge ekinde 1963-1964 yıllarındaki 75 grevin; 7.2.1969 gün ve 69/403 sayılı genelge ekinde 1963 yılındaki 8 grevin (8 işyeri), 1964 yılındaki 30 grevin (81 işyeri), 1965 yılındaki 29 grevin (43 işyeri), 1966 yılındaki 24 grevin (39 işyeri), 1967 yılındaki 38 grevin (89 işyeri), 1968 yılındaki 29 grevin (56 işyeri) listeleri verilmektedir. 1969 yılındaki grevlerin listesi ise 30.1.1970 gün ve 70/276 sayılı genelgenin ekindedir. 1975 yılı grevleri 12.2.1976 gün ve 76/671-29 sayılı genelgenin, 1976 yılı grevleri de 28.3.1977 gün ve 77/1497-29 sayılı genelgenin ekinde listelenmiştir.

1963-1980 dönemindeki yasal grevlerin listesi, Tunç Tayanç’ın önderliğindeki bir grubun yaptığı çalışmada yayımlanmıştır: Türkiye Denizciler Sendikası, Türkiye’de Yapılan Grevlerin Nicel ve Nitel Değerlendirmesi (1963-1980), Eğitim Dizisi No.8, İstanbul, 1987, 175 s.

1980 ve öncesinde Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Toplu Sözleşme Şubesi, ülkedeki tüm grev ve lokavtları her yıl için ayrı ayrı düzenlenen “Grev ve Lokavt Defteri” ne kaydediyordu. Bu defterde şu bilgiler yer alıyordu: İlgili bölge çalışma müdürlüğü, dosya no., grev ve lokavt kararı alan teşekkülün adı, grev ve lokavt uygulanan işyerinin ünvanı, kamu sektörü, özel sektör, grevin sebebi, grevin karar tarihi, grevin başlama tarihi, grevden vazgeçme sebebi, grevin sona erme tarihi, lokavtın sebebi, lokavtın karar tarihi, lokavtın başlama tarihi, lokavttan vazgeçme sebebi, lokavtın sona erme tarihi, işyerinde çalışan işçi sayısı, greve katılan işçi sayısı, kaybolan işgücü gün sayısı, düşünceler. Ancak günümüzde Çalışma Bakanlığı arşivinde bu defterler bulunmamaktadır.

Türkiye’de grevlere ilişkin önemli bir kaynak, 1975-2006 döneminde yayımlanan TÜBA İş, İşçi ve Çalışma Bültenidir. Haftalık olarak teksir makinesi ile sınırlı sayıda çoğaltılarak yalnızca abonelere gönderilen bu yayının grev ve lokavtlara ilişkin bölümünde ayrıntılı listeler bulunmaktadır.

2.10.1984-10.3.1989 dönemindeki grevlerin listesi için Türk Metal Sendikası’nın 12 Eylül 1980 Sonrasında Yapılan Grevler ’in Sayısal Değerlendirmesi kitapçığına bakılabilir (Yay.No.2, Ankara, 1989, 24 s.)

Çalışma yaşamına ilişkin olarak hazırlanan yıllıklarda da işçilerin ve sendikaların grev ve eylemleri yer almaktadır. Bunların ilki, 1976 yılına ilişkindir: Özkan, S. – Özkan, A., Türkiye İşçi Sınıfı 1976 Yıllığı, Gözlem Yay., İstanbul, 1977, 384 s.

1984-1999 döneminde İlyas Köstekli tarafından hazırlanan ve Petrol-İş Sendikası tarafından yayımlanan yıllıklar da bu konuda önemli veri ve bilgiler içermektedir. Petrol-İş’in 2000-2003 yıllığı ise İlyas Köstekli’nin Petrol-İş’ten ayrılmasından sonra hazırlanmıştır.

Petrol-İş Sendikası, ‘84 Petrol-İş, Yay.No.3, İstanbul, 1985, 239 s.

Petrol-İş Sendikası, ‘85 Petrol-İş, Yay.No.8, İstanbul, 1986, 411 s.

Petrol-İş Sendikası, ‘86 Petrol-İş, Yay.No.13, İstanbul, 1987, 420 s.

Petrol-İş Sendikası, ‘87 Petrol-İş, Yay.No.19, İstanbul, 1988, 418 s.

Petrol-İş Sendikası, ‘88 Petrol-İş, Yay.No.23, İstanbul, 1989, 480 s.

Petrol-İş Sendikası, ‘89 Petrol-İş, Yay.No.25, İstanbul, 1990, 456 s.

Petrol-İş Sendikası, ‘90 Petrol-İş, Yay.No.26, İstanbul, 1991, 624 s.

Petrol-İş Sendikası, ‘91 Petrol-İş, Yay. No. 28, İstanbul, 1992, 575 s.

Petrol-İş Sendikası, ‘92 Petrol-İş, Yay. No. 33, İstanbul, 1994, 814 s.

Petrol-İş Sendikası, ‘93-’94 Petrol-İş, Yay. No. 36, İstanbul, 1995, 848 s.

Petrol-İş Sendikası, ‘95-’96 Petrol-İş, İstanbul, 1997, 848 s.

Petrol-İş Sendikası, ‘97-‘99 Petrol-İş Yıllığından Özetler, İstanbul, 2000, 48 s.

Petrol-İş Sendikası, ‘97-’99 Petrol-İş, İstanbul, 2000, 941 s.

Petrol-İş Sendikası, 2000-2003 Petrol-İş, Küreselleşme Koşullarında Kapitalizm ve Sendikal Hareket, İstanbul, 2003, 406 s.

2013, 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleşen işçi eylemleri, aşağıdaki kaynaklarda ayrıntılı olarak ele alınmaktadır:

Savaş, A.- Süzük, A.- Koç, C.- Koç, Y(ıldız), (ed.), Emek Yıllığı 2015, Yazılama Yay., İstanbul, 2016, 508 s.

Savaş, A.- Süzük, A.- Koç, C.- Koç, Y(ıldız). (ed.), Emek Yıllığı 2014, Yazılama Yay., İstanbul, 2015, 440 s.

Savaş, A., -Süzük, A.-Heper, H.-Sözbir, Ü.-Koç, Y(ıldız)., Emek Yıllığı 2013, Yazılama Yay., İstanbul, 2014, 535 s.

Genel-İş Sendikası’nın aşağıda belirtilen iki yayınında da 2016-2020 dönemindeki eylemlerin önemlileri incelenmiştir:

Genel-İş, Genel-İş Yıllığı 2016-2017, OHAL’de Emeğin Durumu, Ankara, 2018, 272 s.

Genel-İş, Genel-İş Yıllığı 2018-2019-2020, Salgında Emeğin Durumu, Ankara, 2022, 260 s.

Emek Çalışmaları Topluluğu da, 2015-2020 döneminde her yıl işçi eylemleri konusunda bir rapor yayımlamıştır:

Emek Çalışmaları Topluluğu, İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu-2015, 2016, 40 s.

Emek Çalışmaları Topluluğu, İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu-2016, 2017, 40 s.

Emek Çalışmaları Topluluğu, İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu-2017, 2018, 61 s.

Emek Çalışmaları Topluluğu, İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu 2018, İstanbul, 2019, 61 s.

Emek Çalışmaları Topluluğu, İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu-2019, 2020, 44 s.

Birelma, A. ve diğerleri, İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu 2020, 2021, 44 s.

GREV ERTELEMELERİ

12 Eylül 1980 öncesindeki grev ertelemelerine ilişkin en güvenilir kaynak, Tunç Tayanç’ın ODTÜ Gelişme Dergisi’nde (Sayı 7, 1980/1-2) yayımlanan “Geciktirilen Grevler Üstüne Bir Değerlendirme” makalesidir. Bu makalenin sonunda grev ertelemelerinin tümünün listesi verilmektedir (s.80-94).

TÜBA İş İşçi Çalışma Bülteni’nin 22 Eylül 1980 tarihli 255. sayısında, 12 Eylül 1980 Darbesi sonrasında durdurulan grevlerin ayrıntılı listesi yer almaktadır (s.6-15). TÜBA Bülteni’nin 29 Eylül 1980 tarihli 256. sayısında ise, 1.1.1980-12.9.1980 tarihleri arasında yapılan grev ertelemeleri ayrıntılı olarak listelenmiştir (s.5-12).

Aziz Çelik’in 2008 yılında yayımlanan “Milli Güvenlik Gerekçeli Grev Ertelemeleri” (Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı 18, 2008/3, s.130-132) 1983-2007 döneminde milli güvenlik gerekçesiyle ertelenen grevlerin listesi verilmektedir. Aziz Çelik’in Emek Yıllığı-2015 (Savaş, A.- Süzük, A.- Koç, C.- Koç, Y(ıldız), (ed.), Yazılama Yay., İstanbul, 2016) kitabında yer alan “Grev Ertelemelerinin 30 Yılı veya ‘Islatmayan Su’ ve ‘Yakmayan Ateş’, 1985-2015” makalesinin sonunda da 1985-2015 dönemine ilişkin grev ertelemelerinin listesi bulunmaktadır (s.464-466).

Hasan Ejder Temiz ve Ömer Ünal’ın “Türkiye’de Grev Hakkı ve Grev Ertelemeleri” makalesinde (Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü e-Dergisi, C.4, Sayı 1, Aralık 2020, s.61) 2014-2019 dönemine ilişkin grev ertelemelerinin listesi yer almaktadır.

Mehmet Mert Özkoç’un Türkiye’de Grev Ertelemeleri kitabında (s.121) 2003-2019 dönemindeki grev ertelemelerinin listesi vardır.

Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi tarihindeki önemli eylemlere ilişkin kitap ve kitapçıklar aşağıda sunulmaktadır. Sendikaların grev yönetmelikleri ve ilgili kanun kitapları listeye dahil edilmemiştir.

ZONGULDAK 1965 OLAYLARI

1965 yılının en önemli işçi eylemi, primlerin dağıtılmasında yaşanan eşitsizliğe tepki olarak Zonguldak Kozlu’da TKİ Ereğli Kömür İşletmesi maden işçilerinin gerçekleştirdiği ve iki işçinin jandarma kurşunuyla öldürülmesine yol açan direniştir. İşin ilginç yanı, bu önemli eyleme ilişkin ilk araştırmanın, 1968 yılında Delwin A.Roy’un doktora çalışması olmasıdır: Roy, D.A., The Zonguldak Strike, A Case Study of Industrial Conflict in Turkey (Doktora Tezi), 1968, 544 s. (Zonguldak Grevi, Türkiye’de Endüstriyel Çatışmada Bir Vaka İncelemesi). Delwin Roy, daha sonra bu konuda iki önemli makale yayımladı: Roy, D., “Zonguldak Strike: A Case Study of Industrial Conflict in a Developing Society,” Middle Eastern Studies, Mayıs 1974, C.1, No.10, s.142-185. Roy, D., “Labour and Trade Unionism in Turkey: The Ereğli Coalminers,” Middle Eastern Studies, Oct.1976, Vol.12, No.3, s.125-175.

Kozlu olayları konusunda ikinci kitap ancak 1997 yılında, kendisi de Zonguldaklı bir maden işçisi olan Erol Çatma tarafından yayımlanabildi: Çatma, E., 1965 Madenci Direnişinin Öyküsü, Kömür Tutuşunca, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 1997, 160 s.

15-16 HAZİRAN 1970 EYLEMLERİNE İLİŞKİN YAYINLAR

Türkiye işçi sınıfı tarihinde en çok ele alınan konulardan biri, 15-16 Haziran 1970 eylemleridir. Bu konuda yayımlanmış kitaplar içinde en kapsamlı ve nitelikli olanı, Zafer Aydın’ın 2020 yılında yayımlanmış olan çalışmasıdır: Aydın, Z., İşçilerin Haziran’ı 15-16 Haziran 1970, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2020, 990 s.

15-16 Haziran eylemlerine ilişkin diğer kitap ve kitapçıklar aşağıda sunulmaktadır:

Arınır, T., – Öztürk, S., İşçi Sınıfı, Sendikalar ve 15-16 Haziran: Olaylar, Nedenleri, Davalar, Belgeler, Anılar, Yorumlar, Sorun Yay., No.4, İstanbul, 1976, 534 s.

Ateşoğulları, K., İki Uzun Gün ve Bir Uzun Yürüyüş, 15-16 Haziran 1970, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Yay., İstanbul, 2003, 56 s.

Dev Maden-Sen Sendikası, 29. Yıldönümünde 15-16 Haziran İşçi Direnişi, Ankara, 1999, 28 s.

Devrimci Halkın Yolu Yayınları, 15-16 Haziran’ın 9. Yıldönümünde Özgürlük ve Sosyalizm İçin İleri, İstanbul, 1979, 16 s.

Devrimci Sendikal Muhalefet, 15-16 Haziran İşçi Sınıfının Yolunu Aydınlatıyor: Özgürlük ve Sosyalizm İçin İleri, Yay.No. 2, İstanbul, 1979, 32 s.

Feyzioğlu, T., 16 Haziran Ayaklanmasının Ardındaki Aşırı Sol Tahriklerinin İçyüzünü G.P. Genel Başkanı Prof.Turhan Feyzioğlu Millet Meclisi Kürsüsünden Nasıl Açıkladı? DİSK’e Cevap, Ecevit’e Cevap, Ankara, 1970, 37 s.

Genel-İş Sendikası, Yaşasın Şanlı 15-16 Haziran Direnişimiz, 15-16 Haziran Mersin/Akdeniz İşçi Festivali, Ankara, 2013, 273 s.

İşçi-Köylü Gazetesi, 15-16 Haziran Yolunda İleri, Ankara, 1971, 56 s.

Kurtuluş Yolu, Şanlı 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin Derslerini Doğru Kavrayalım, Kurtuluş Yolu Yayınları, No. 7, İstanbul, 1977, 61 s.

Öztürk, S., 15-16 Haziran Direnişin Anıları, (2. Basım), Sorun Yay., İstanbul, 1990, 136 s.

Öztürk, S., Gelenekten Geleceğe 15-16 Haziran, Sorun Yay., İstanbul, 1996, 80 s.

Partizan Yayınları, Yaşasın 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi, Partizan Yay.No.1, İstanbul, 1978, 47 s.

Sülker, K., Türkiye’yi Sarsan 2 Uzun Gün, Yazko Yay., İstanbul, 1980, 156 s.

Sülker, K., Türkiye’yi Sarsan İki Uzun Gün- 15-16 Haziran, (2. Basım), Verso Yayınları, Ankara, 1987, 135 s.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Geçmişten Geleceğe Emek Mücadelesi ve 15-16 Haziran, Ankara, 2002, 40 s.

Ülkücü İşçiler Birliği, Komünizmin İhtilal Provası (15-16 Haziran), Yay. No. 1, Ankara, 36 s.

Yılmaz, T., Katılan İşçilerin Anlatımlarından 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi, İstanbul, 2000, 54 s.

1 MAYIS’A İLİŞKİN YAYINLAR

İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs Türkiye’de çok önemsenen günlerden biridir. 1925 yılındaki sınırlı kutlamadan sonra ancak 1975 yılında Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin bir salon toplantısıyla kutlanabilen 1 Mayıs’ın kitleselleşebilmesi, DİSK’in aldığı kararla, 1976 yılında Taksim’de gerçekleşebildi. 1 Mayıs 1977 Taksim kutlamasında katliam yaşandı. 12 Eylül Darbesi sonrasında kutlamalara ara verildi. 1993 yılından itibaren de daha geniş kapsamlı kutlamalar yapıldı.

Türkiye’de 1 Mayıs konusunda yayımlanmış kitap ve kitapçıklar aşağıda sunulmaktadır. Sendika ve konfederasyonların dergilerinin 1 Mayıs özel sayıları listeye dahil edilmemiştir:

Atay, K., 1 Mayıs 1977, İşçi Bayramı Neden ve Nasıl Kana Bulandı? Metis/Siyahbeyaz Yay., İstanbul, 2013, 210 s.

Bank-İş Sendikası, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü, Bank-İş Yay.No.11, İstanbul, 1979, 68 s.

Çelik, N(ecati), Genel Başkan Necati Çelik’in 1 Mayıs Günü Yaptığı Konuşma Metni, Hak-İş Yay., Ankara, 1992, 4 s. (Çoğaltma).

Devrimci Demokrat Sendikal Birlik, 1 Mayıs Harbiye Direnişi, Savunmalar, Belgeler, Umut Yay.No.10, İstanbul, 1992, 128 s.

Devrimci Proletarya Yayınları, 1 Mayıs Eylemi ve Yeniden Hortlatılan Sağcı Provokasyon Teorisi, Yay.No. 9, İstanbul, 1978, 64 s.

DİSK, 1 Mayıs Alanı’na Özgürlük! Emekçiler Faşizmi Yargılıyor, Yay.No. 60, İstanbul, 2015, 80 s.

DİSK, 1 Mayıs, Dünya İşçilerinin Birlik Mücadele Dayanışma Günü, Yay.No.19, İstanbul, 1976, 64 s.

DİSK, 1 Mayıs, Yay.No.25, İstanbul, 1978, 64 s.

DİSK, İş Güvencesi, İnsanca ve Özgür Bir Yaşam, Eşitlik, Adalet ve Demokrasi İçin 1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanlarındayız, İstanbul, 2010, 16 s.

DİSK, Sabahın Sahibi Var, 2004’ten 2011’e 1 Mayıs Alanı’nı Geri Alma Mücadelesi, 2. Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş Baskı, İstanbul, 2012, 415 s.

DİSK, Sabahın Sahibi Var. 2004’ten 2010’a 1 Mayıs Alanı’nı Geri Alma Mücadelesi, İstanbul, 2011, 335 s.

Dönem Yayıncılık, Merhaba 1 Mayıs 1987, Tarihçe, Konuşmalar, Basında 1 Mayıs, Ankara, 1987, 72 s.

Eğitim-Sen Sendikası, Uluslararası İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Kutlu Olsun, Ankara, 2008, 32 s.

Emek Yayınları, 1 Mayıs, İstanbul, 1977, 16 s.

Erdemir, M., 1 Mayıs, Yeni Dünya Yay. No.3, İstanbul, 1978, 47 s.

Güreli, N., İki 1 Mayıs, Gür Yay.No.1, İstanbul, 1979, 336 s.

HAK-İŞ, 1 Mayıs’ın 109. Yılında Türkiye Gerçeği ve Emeğin Rolü, Ankara, 1995, 120 s.

Haklar ve Özgürlükler Bülteni, 1 Mayıs ’96, İstanbul, 1996, 20 s.

Işık, C., 1 Mayıs Olayının Sosyalist Hareket Açısından Tarihi, Siyasi, İdeolojik Önemi ve Sonuçları, Sosyalizm Sorunları Dizisi, İstanbul, 1977, 32 s.

İleri, S., 1 Mayıs, Yeni Dünya İçin İleri Yay., İstanbul, (Tarihsiz), 16 s.

İnce, F., 1 Mayıs’ı Kazandık, Öz Basım Yayım, İstanbul, 1996, 64 s.

Konuk Yayınevi, Şanlı 1 Mayıs, Yay.No.37, İstanbul, 1977, 208 s.

Konuk Yayınevi, Türkiye İşçi Sınıfının Yükselen Hareketi İçinde 1 Mayıs 1978, Yay.No.55, İstanbul, 1978, 109 s.

Kristal-İş Sendikası, 1 Mayıs Gelenekten Geleceğe, İstanbul, 2001, 16 s.

Kurtuluş Yolu, 1 Mayıs Bildirisi, İstanbul, 1977, 14 s.

Lastik-İş Sendikası, 1 Mayıs Birlik Mücadele Dayanışma Günü Hepimize Kutlu Olsun, Lastik-İş Sendikası., İstanbul, 1996, 31 s.

Meral, B., 1 Mayıs Nedir, TÜRK-İŞ Yay., Ankara, 1993, 32 s.

Meral, B., 1 Mayıs Nedir, YOL-İŞ Sendikası Yay.No.1991/5, Ankara, 1991, 30 s.

Meral, B., Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Türk-İş, Türk-İş Yay, Ankara, 1993, 32 s.

Nebioğlu, K., DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu’nun 1 Mayıs 1992 Konuşma Metni, Ankara, 1992, 3 s. (Çoğaltma).

Oleyis Sendikası, 1 Mayıs 1994, 1994, 50 s.

Petrol-İş Sendikası, 1 Mayıs Birlik Mücadele Dayanışma, Petrol-İş Eğitim Yay. No. 38, İstanbul, 1996, 16 s.

Petrol-İş Sendikası, Meclislerde 1 Mayıs Tartışmaları, İstanbul, 2009, 740 s.

Reca, Ö.F., 1 Mayıs’ın Gözyaşları, Dünya İşçi Hareketinin Hazin Öyküsü, Tutku Yay., Ankara, 2013, 240 s.

Sosyal-İş Sendikası, 1 Mayıs, Ankara, 1977, 19 s.

Tekges-İş Sendikası, 1 Mayıs İşçi Bayramı 1978, 1978, 19 s.

Tez-Koop-İş Sendikası, 1 Mayıs 2015, Ankara, 2015, 50 s.

Tez-Koop-İş Sendikası, 1 Mayıs 2019, Ankara, 2019, 83 s.

Tez-Koop-İş Sendikası, 1 Mayıs, Ankara, 2018, 11 s.

Tez-Koop-İş Sendikası, 1 Mayıs’ta Birlikte, El Ele!, Ankara, 2016, 11 s.

Tez-Koop-İş Sendikası, Eşitlik, Özgürlük, Adalet, Barış, İnsanca Yaşam İçin Haydi 1 Mayıs’a, Ankara, 2013, 15 s.

Tez-Koop-İş Sendikası, Yaşasın 1 Mayıs, Ankara, 2014, 43 s.

Tez-Koop-İş Sendikası, Küresel ve Bölgesel Barış İçin Cesaret, 1 Mayıs, Ankara, 2018, 12 s.

TİP, 1 Mayıs ’79, İşçi Sınıfı Unutmayacak ve Affetmeyecektir, Yay.No.22, İstanbul, 1979, 88 s.

TİP, İşçi Sınıfının Uluslararası Dayanışması ve 1 Mayıs, Yay.No.10, İstanbul, 1976, 43 s.

Tüm-Der İstanbul Şubesi, 1 Mayıs, İstanbul, 1977, 16 s.

Türk Harb-İş Sendikası, İşçi Sınıfının Birlik ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ta Elele, Ankara, 1994, 16 s.

TÜSTAV, 1 Mayıs İlk Dileğimiz, 1920’lerde, 1970’lerde ve 1990’lardan Günümüze 1 Mayıs Afişleri, TÜSTAV Yay., İstanbul, 2006, 71 s.

Uslu, S., Bütün Yönleriyle 1 Mayıs, HAK-İŞ Yay., Ankara, 1992, 63  s.

Yalçın, A., 1989 1 Mayıs Alanı’nda Taş Değil Yürekti Elimizde, Haziran Yay., İstanbul, 1990, 277 s.

Yaraşır, V., 1 Mayıs Birlik Mücadele Dayanışma, Tez-Koop-İş Yay., Ankara, 52 s.

Yaraşır, V., 1 Mayıs: İşçi Sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü, Tez-Koop-İş Eğitim Yay. Dizisi: 7, Ankara, 2017, 35 s.

Yaraşır, V., Birlik, Mücadele, Dayanışma 1 Mayıs, Tez-Koop-İş Sendikası Yay. Eğitim Dizisi No.7, Ankara, 2001, 39 s.

Yeni Dönem Yayıncılık, Taksim Devrimdir, Onurdur, Yaşasın 1 Mayıs, İstanbul, 2005, 167 s.

Yetkin, B., Kırılma Noktası 1 Mayıs 1977 Olayı, Otopsi Yay., İstanbul, 2005, 149 s.

Yılmaz, Ş., TÜRK-İŞ Genel Başkanı Şevket Yılmaz’ın 1 Mayıs Töreninde Yaptığı Konuşma, Ankara, 1992, TÜRK-İŞ Yay., Ankara, 1992, 14 s.

Yirmisekiz Ocak Yayınları, 1 Mayıs 1979, İzmir, 1979, 48 s.

Zengin, T., 1 Mayıs ve Sendikal Örgütlenme Raporu, Memur-Sen Yay., Ankara, 2016, 51 s.

1980 TARİŞ OLAYLARINA İLİŞKİN YAYINLAR

Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi tarihinin ilginç olaylarından biri, iktidar değişikliğinin ardından 1980 yılında İzmir’de Tariş işyerlerinde yaşanan işgal ve çatışmalardır. Tariş’te daha önce yaşanan olaylar kitaplaştırılmıştı: Tekstil Sendikası, Tariş İplik Fabrikası ve Faşist Saldırılar, Olaylar, Belgeler, İstanbul, 1976, 78 s. 1980 yılındaki olaylar konusunda yayımlanmış kitaplar da şunlardır:

TİKP, Tariş Olaylarının Ardındaki Gerçek, Yay. No. 9, İzmir, 1980, 32 s.

Tuncer, A., Tariş: Yangından Aydınlığa, İzmir, 1981, 82 s.

Yılmaz, H., Tariş Olayları, Yalçın Yayınları, İstanbul, 1987, 77 s.

 1989 BAHAR EYLEMLERİ

Türkiye işçi sınıfı tarihinde çok önemli bir yeri olan 1989 bahar eylemleri konusunda yayımlanmış kitaplar aşağıda sunulmaktadır. Bunların üç tanesi, eylemler devam ederken yayımlanmıştır ve bu nedenle eksiktir. Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi tarihi çalışanların üzerinde çalışması gereken alanlardan biri, 1989-1991 dönemindeki işçi ve memur eylemleri ve bu dönemde bağıtlanan toplu iş sözleşmeleriyle sağlanan haklardır.

Coşar, Z., Tersanenin Penceresinden ’89 Baharı, Etki Matbaacılık Yayıncılık, İzmir, 2016, 336 s.

Çelebi, R., ’89 Bahar Eylemleri, Yeni Açılım Yay., İstanbul, 1989, 24 s.

Sosyalist Parti, Bahar Rüzgârı Türk-İş Yönetimine, Ankara, 1989, 20 s.

Koç, Y., Günümüzde İşçi Sınıfı ve Sendikalar, Metis Yay., İstanbul, 1989, 84 s.

Çelik-İş Sendikası’nın 1989 yılında İskenderun Demir Çelik ve Karabük Demir Çelik Fabrikalarında gerçekleştirdiği 137 günlük grev ise Yıldırım Koç ve Ali Tekin Çağlav tarafından kitaplaştırılmıştır: Çelik-İş Sendikası (Haz.Yıldırım Koç, Ali Tekin Çağlav), 137 Gün Süren Grevimiz, Ankara, 1989, 406 s. Bu grev konusunda ayrıca şu kitaplar vardır:

Çetingüleç, M., Ferman Padişahın Vurgun Bizimdir, Demir Çelik Grevinin İçyüzü (3. Basım), Ankara, 1989, 64 s.

Dönen, M., TBMM’de Demir Çelik Grevi, Ankara, 1989, 57 s.

ZONGULDAK TTK İŞÇİLERİNİN OCAK 1991 YÜRÜYÜŞÜ

1989 Bahar Eylemlerinin devamı niteliğindeki bir grev ve büyük yürüyüş de Genel Maden-İş Sendikası üyesi ve Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu işçileri tarafından gerçekleştirilen 4-8 Ocak 1991 Zonguldak-Mengen yürüyüşüdür. Genel Maden-İş Sendikası’nın 30 Kasım 1990 günü başlattığı grevin istenen sonucu vermemesi üzerine Ankara’ya gitme kararı alan Genel Maden-İş Sendikası, işçileri Ankara’ya götürecek olan otobüslerin engellenmesi üzerine, eylemi yürüyüşe çevirdi ve ortaya, 45-50 bin kişinin katıldığı muhteşem bir yürüyüş çıktı. Bu eyleme ilişkin kitaplar aşağıda sunulmaktadır:

Bakioğlu, A., Büyük Madenci Yürüyüşü- Zonguldak’ın Büyük Grevi (1990-1991), İletişim Yay., İstanbul, 2022, 167 s.

Çetinkaya, H., Parola Ankara, İşareti Çankaya, Sel Yay., İstanbul, 1991, 175 s.

Karakaş, S.N., Eylem Günlüğü: Zonguldak Maden Grevi ve Yürüyüşü, Metis Yayınları, İstanbul, 1992, 258 s.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası-Genel Maden İşçileri Sendikası, 1990-91/Zonguldak, Büyük Madenci Grevi ve Yürüyüşü 2010-11, Ankara, 2011, 128 s.

Yapağılı, H., Ve Madenci Tumba Dedi, Büyük Zonguldak Yürüyüşü, Kaynak Yay., İstanbul, 2014, 310 s.

Denizer, Ş., Zonguldak Gerçeği, Genel Maden-İş Sendikası Yay., Zonguldak, 1991, 272 s.

Genel Maden-İş Sendikası, Ulusal Basında Genel Maden-İş Sendikası 1990-1993, Zonguldak.

TEKGIDA-İŞ’İN ANKARA’DAKİ TEKEL EYLEMİNE İLİŞKİN YAYINLAR

Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi tarihinin çok ilginç eylemlerinden birini Tekgıda-İş Sendikası 2009 Aralık – 2010 Mart döneminde Ankara’da gerçekleştirdi. Tekel’in yaprak tütün işletmelerinde çalışan işçilerin, “geçici personel” (657/4/C) statüsüne geçirilerek sendikal haklardan mahrum bırakılma girişimine karşı Türk-İş Genel Merkezi’nin bulunduğu Kızılay’da gerçekleştirilen 78 günlük eylem Ankara’yı aylarca sarstı. Bu eyleme ilişkin kitaplar aşağıda sunulmaktadır:

AFSAD, Ankara 2010 Direniş Başkenti, Tekgıda-İş Yay., Ankara, 2011, 75 s.

Akbudak, S., “78 Gün” Tekel Gerçeği ve Ankara Direnişi, Sözkesen Matbaası, Ankara, 2010, 248 s.

Bulut, G. (der.), Tekel Direnişinin Işığında Gelenekselden Yeniye İşçi Sınıfı Hareketi, 2. Baskı, NotaBene Yay., Ankara, 2010, 368 s.

Çankaya Belediyesi, Tekel İşçilerinin Direnişinden Kareler: Mehmet Arslan Güven- Evren Özesen Karma Fotoğraf Sergisi, Ankara, (tarihsiz), 34 s.

Emekçi Hareketi Partisi, Her Yer Tekel, Her Yer Direniş, Anlatılan Senin Hikayendir, İstanbul, 2010, 96 s.

Feminist Hareket, Tekel’de Direnen Kadınlar Yolumuzu Açıyor, İstanbul, 2010, 48 s.

Güven,M.A.-Özesen,E., Tekel İşçilerinin Direnişlerinden Kareler, Galeri Kara, Ankara, 2011, 36 s.

Kaldıraç Yayınevi, Tekel Direnişi Dersleri 2010 Sendikalarımızı Geri Alacağız, İstanbul, 2010, 202 s.

Kamiloğlu, C.A., Sınıf, Direniş ve İletişim – Tekel, Seka ve Metal Direnişi Örnekleri (Yüksek Lisans Tezi), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Ankara, 2017, 213 s.

Nota Bene Yay., Tekel Direnişinin Işığında Gelenekselden Yeniye İşçi Sınıfı Hareketi, İstanbul, 2010, 352 s.

Şahin,H., Direniş Kentini Yaratan İşçiler, Bir Direniş Öyküsü: Tekel, İstanbul, 2010, 200 s.

Tekgıda-İş Sendikası, Basında Tekel Mücadelesi, Köşe Yazarlarından Seçmeler, İstanbul, 2011, 257 s.

Tunçay, H., Tekel Özelleştirmesi ve 78 “Sıcak” Gün, Tunçay Yayıncılık, Ankara, 2015, 206 s.

Türkiye Komünist Partisi, Tekel İşçilerinin Ankara Direnişi, İstanbul, 2010, 140 s.

Türkmen, N., Eylemden Öğrenmek, TEKEL Direnişi ve Sınıf Bilinci, İletişim Yay., İstanbul, 2012, 199 s.

Yıkılmaz, G. – Kumlu, S. (der.), Tekel Eylemine Kenar Notları, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2011, 352 s.

Yılmaz, S., Bir Direniş Öyküsü, Tekel, Evrensel Yay., İstanbul, 2011, 416 s.

Yılmaz,E.(ed.), Karikatüristler TEKEL İşçileri İçin Çiziyor, Tekgıda-İş Sendikası Yay., Ankara, 2010, 78 s.

TİSK, MESS VE TOBB’UN YAYINLARI

İşçi eylemlerinin işveren cephesindeki tepkisi, işverenler için rehberler, çeşitli kitaplar ve işçilere dağıtılan duyurular oldu. Bunların bazıları aşağıda sunulmaktadır:

MESS, 1976 Yılı Yasadışı Eylemleri, Neden ve Sonuçları, 1977(?), 15 s.

MESS, 1977 Yılı Yasadışı Eylemleri, Neden ve Sonuçları, İstanbul, 1978(?), 12 s.

MESS, Belediye-İş / Çöp Grevi, Yay. No. 184, İstanbul, 1992, 200 s.

MESS, Ereğli Demir Çelik Grevi: Neden? Niçin?

MESS, Grevdeki İşçiler Listesi – 2.

MESS, Grevdeki İşçiler Listesi (2. Basım), 1980.

MESS, Grevdeki İşçilerin Listesi, İstanbul, 1980, (yaklaşık 300 sayfa).

MESS, İşçi Arkadaş, Niçin Grev? 1977(?), İstanbul, 5 s.

MESS, İşçi Arkadaşımız! Grev Nedir?, İstanbul, 1977(?), 7 s.

MESS, İşyerlerinde Yapılan Grev Oylamalarının Sonuçları Hakkında Rapor, 1977(?), İstanbul, 12 s.

MESS, Kanun Dışı Davranışlarda İşverenlerce İzlenecek Yol, Yay.No.561, İstanbul, 2008, 64 s.

MESS, THY Grevi, Yay. No. 165, İstanbul, 1991, 125 s.

Sipahi, İ.- Yıldırımoğlu, H.- Cılga, E.- Doğan, İ. ve diğerleri, Kanun Dışı Davranışlarda İşverenlerce İzlenecek Yol, MESS Yay.No. 654, 2013, 92 s.

TİSK, 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ile İlgili Görüşümüz, Yay.No.10, Ankara, 1969, 27 s.

TİSK, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun Uluslararası Normlara Uygunluğu, Yay.No.81, Ankara, 1986, 64 s.

TİSK, Conformity of Unions’ Law No.2821 and Collective Labour Agreement, Strike and Lockout Law No. 2822 to International Norms, Ankara, 49 s. (Çoğaltma).

TİSK, Genel Grev ve Dayanışma Grevi Hakkında Muhtıra, Ankara, (Tarihsiz), 12 s.

TİSK, Grev Sırasında Stokların İşyerinden Çıkarılması, Yay.No.133, Ankara, 1994.

TİSK, İşyerlerinde Vuku Bulan Kanun Dışı Olaylar Hakkında Raporu, Yay.No.8, Ankara, 1968, 20 s.

TİSK, Yasa Dışı Davranışlarda İşverenlerce İzlenecek Yol, Yay.No.94, Ankara, 1989, 52 s.

TİSK, Yasa Dışı Davranışlarda İşverenlerce İzlenecek Yol, Yay.No.46, Ankara, 1979, 35 s.

TOBB (Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği), Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanun Tasarısı Hakkında Görüşümüz, Ankara, 1962, 35 s.

TOBB, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısı Hakkında Muhtıra, Ankara, 1962, 20 s.

KAMU ÇALIŞANLARININ EYLEMLERİ VE DEĞERLENDİRMELERİ

Türkiye’de memurlar içinde öncelikle olarak öğretmenler, önce dernekleri, ardından sendikaları aracılığıyla çeşitli eylemler gerçekleştirdiler. Bunların en önemlisi, TÖS ve İlk-Sen tarafından 16-19 Aralık 1969 günleri gerçekleştirilen “Büyük Öğretmen Boykotu” idi. Gerçekte Türkiye’nin ilk etkili genel grevi olan bu eylem, Muammer Aksoy tarafından kitaplaştırıldı: Aksoy, M., Devrimci Öğretmenin Kıyımı ve Mücadelesi (Cilt I), Ankara, 1975, 720 s. ve Aksoy, M., Devrimci Öğretmenin Kıyımı ve Mücadelesi (Cilt II), Ankara, 1975, 577 s. Bu konuda başka kitaplar da yayımlandı.

Devlet memurlarının ve sözleşmeli personelin eylem haklarına ve eylemlerine ilişkin kitaplar aşağıda sunulmaktadır:

Akyıldız, B., Söz Bitti Sıra Eylemde, 25 Kasım 2009 İş Bırakma Eylemi Dolayısıyla Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız’ın 1-16 Kasım Tarihlerinde Yaptığı Yurt Gezilerinde Konuşma Metni, Türkiye Kamu-Sen Yay., Ankara, 2009, 16 s.

Doğan,A., 1968 Devrimci Eğitim Şûrası 1969 Öğretmen Boykotu, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul, 2010, 144 s.

Eğitim Sen Sendikası, Mücadele Ediyoruz!, Ankara, 2009, 14 s.

Eğitim-Bir-Sen Sendikası, Hak Arama Mücadelemizle 55 Kazanım, Ankara, 2013/2014, 15 s.

Eğitim-Sen Sendikası, Gericileştirmeye, Piyasalaştırmaya, Anti-Demokratik Uygulamalara, Ekonomik ve Sosyal Haklarımızın Gasp Edilmesine, Kariyer Basamakları Uygulamasına, İş Güvencesiz Çalıştırılmaya Dur Demek İçin Bölge Mitinglerinde Buluşalım, Ankara, 2008, 10 s.

Eğitim-Sen Sendikası, İnsanca Yaşam Demokratik Türkiye İçin 31 Mart-1 Nisan’da Miting Alanlarında Buluşalım, Ankara, 2007, 8 s.

Emeğin Bayrağı Yayınları, Memur Hareketinin Güncel Sorunları ve Genel Grev, Genel Direniş, İstanbul, 1993, 60 s.

Erdoğan, A(yhan), Memurların Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikal Haklarının Hukuksal Dayanakları, BTS Yay., İstanbul, 1995, 77 s.

Göldaş, İ., İstanbul İlkokul Öğretmenlerinin Grevi (1920), İstanbul, 1984, 96 s.

Gürkan, K.İ., Darülfünun Grevi, Harman Yayınları, İstanbul, 1971, 84 s.

Haber-Sen Sendikası – TMMOB EMO Ankara Şubesi, Kamu Emekçilerinin Sendikal Hak ve Özgürlükler  Mücadelesine Dair, 1997

İLKSEN Sendikası (Türkiye İlkokul Öğretmenleri Sendikası), Eylemimiz ve Sendikal Mücadelemiz Ekmek ve Özgürlük İçin, İlksen Eğitim Bürosu Yay.No.3, Ankara, 1970, 31 s.

İş Ekmek Özgürlük Mücadelesinde Eğitim Emekçileri, Demokrasi, Bağımsızlık, Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikal Hak ve Özgürlükler Mücadelesinde Durmak Yok! Gerilemek Asla!, Ankara, (tarihsiz), 16 s.

KESK, Anayasa’nın 90. Maddesi TİS ve Grev Hakkı, Ankara, 2006, 112 s.

KESK, Çalışma Yaşamının Demokratikleşmesi Açısından TİS ve Grev Hakkı Sempozyumu 22 Ağustos 2009, Ankara, 2010, 110 s.

KESK, Geleceğimiz ve Haklarımız İçin Mücadeleye, İstanbul, 2004, 4 s.

KESK, İnsanca Bir Yaşam Güvenli Gelecek Eşitli, Özgürlük, Demokrasi, Grevli Toplu Sözleşme İçin 2014-1015 TİS Taleplerimiz, Ankara, 2013, 127 s.

KESK, Kamu Emekçileri Mücadelesi ve Sahte Sendika Yasasının Eleştirisi, İstanbul, 1998, 60 s.

KESK, Kamu Emekçileri Mücadelesi ve Sahte Sendikacılık, İstanbul, 1998, 16 s. (Çoğaltma)

KESK, TİS Talepleri 2010, TİS Yoksa, Grev Var! Hak Verilmez, Alınır, Ankara, 2009, 64 s.

Kültür Sanat-Sen Sendikası, İnsanca Bir Yaşam, Grevli Toplu Sözleşme İçin Mücadeleye, Ankara, 2013, 12 s.

Makine Mühendisleri Odası, Kamu Emekçileri Sendikası Mücadele Süreci, Ankara, 2002, 62 s.

Memur-Sen, Küresel İşgale Destansı Direniş; 15 Temmuz Milli İrade Zaferi Birinci Yılı Anısına, Ankara, 2017, 192 s.

Memur-Sen, OECD-AB Ülkelerinde Örgütlenme, Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı, Ankara, 2012, 454 s.

Barış, N., Memur Örgütlenmesi ve Mücadelesi, Tüm-Der Yay., Ankara, (Tarihsiz – 1980 öncesi), 38 s.

Memur-Sen, Toplu Görüşme Gündemi: Toplu Sözleşmeli Grevli Sendika, Eşit İşe Eşit Ücret İnsanca Yaşam Ücreti, Ankara, (Tarihsiz), 6 s.

SES Sendikası, Sağlık Çalışanlarının Açlık Grevlerindeki Rolü ve Tutumu, Ankara, 2019, 7 s.

Soyer, A., Bir Muhalefet Odağı Olarak Tabip Odaları Bir Eylem Biçimi Olarak Beyaz Eylemler, İçerden Bir Gözle Türkiye’de Hekimlerin ve Tabip Odalarının Toplumsal Değişiminin 25 Yılı 1980 – 2005, Sorun Yay., İstanbul, 2005, 424 s.

TÖDMF, Büyük Eğitim Mitingi, İstanbul, 1964, 260 s.

TÖS, Öğretmen Boykotu, Ankara, 1971, 40 s.

Türk Eğitim-Sen Sendikası, Geleceğimiz ve Haklarımız İçin Büyük Ankara Yürüyüşü ve Mitingi, 13 Mart 2010, Ankara, 2010.

Türk Haber-Sen Sendikası, Sendikal Mücadele Sonucu Kazanımlarımız, Ankara, (tarihsiz), 24 s.

Türkiye Kamu-Sen, Kamu Görevlileri Sendikaları Toplu Sözleşme ve Grev Kanunu Tasarısı ve Türkiye Kamu-Sen Gerekçeli Değişiklikler Teklifi, Ankara, 1994, (Çoğaltma)., 26 s.

Türkiye Kamu-Sen, Ne Dediler Ne Yaptılar 25 Kasım İş Bırakma Eylemi Sürecine Nasıl Gelindi, Ankara, 2010, 24 s.

GREVLERE İLİŞKİN DİĞER YAYINLAR

Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin grev ve diğer tür eylemlerine ilişkin diğer kitap ve kitapçıklar aşağıda sunulmaktadır:

Yici, Ö.-Koçak,H., Kırkbir Uzun Gün, Berec Grevi, Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul, 2010, 220 s.

Çıladır, S., Zonguldak Havzasında Karşı Eylemler, Krd.Ereğli, 1996, 42 s.

Fişek, K., Türkiye’de Devlet-İşçi İlişkileri Açısından Devlete Karşı Grevlerin Kritik Tahlili, A.Ü.SBF Yay.No.274, Ankara, 1969, 205 s.

Karadaş, A., Direnişi Nasıl Dokuduk, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 2011, 278 s.

Petrol-İş Sendikası, Shell-Mobil-BP için Kara Kitap ve “Tüketmeme” Kampanyamız, Petrol-İş Yay.No.43, İstanbul, 1997, 48 s.

Şafak, C., Ereğli 1965-1980 Çelik İşçileri, Sosyal Tarih Yay., İstanbul, 2015, 511 s.

Şafak, C., Ereğli 1965-1980 Morrison’un Yapı İşçileri, Sosyal Tarih Yay., İstanbul, 2017, 161 s.

Akbay, M., “Grev Hakkı”na Dair Yeni Neşriyat, Güney Matbaacılık, Ankara, 1951, 36 s.

Akkaya, Y., Yıkım Çağında Direniş, Arayış ve Sınıf Mücadelesi, SAV Yay., İstanbul, 2011, 252 s.

Akol, O., Grev Meseleleri, Ankara, 1950, 41 s.

Akova, Ş., DYF-İŞ Genel Başkanı Şerafettin Akova’nın 24 Ağustos 1969 Mitinginde Yaptığı Konuşma, DYF-İŞ Yay., Ankara, 1969, 14 s.

Akova, Ş., Neden ve Niçin Grev Kararı Aldık?, DYF-İŞ Yay., Ankara, 1971, 22 s.

Aksel, M. , Grev ’95, Ankara, 1996, 92 s.

Alınteri Yayınları, Genel Grev Genel Direniş, İstanbul, 1996, 92 s.

Alınteri Yayınları, Hedef: Süresiz Genel Grev, Broşür No. 9, İstanbul, 1995, 6 s.

Alpman, N., Emeğin Şövalyeleri – Netaş Grevi 1986, A7 Kitap Yay., İstanbul, 2018, 224 s.

Arçelik A.Ş. – Türkiye Maden-İş Sendikası Arasında Kanun Dışı Grev Davasına İlişkin Mahkemenin Direnme Kararı ile Temyiz Layihası, İstanbul, 1966, 16 s.

Arslan, M., Ankara Büyükşehirde Direnişin 22 Günü, Hizmet-İş Sendikası Yay.No. 58, Ankara, 2019, 142 s.

Ateş, H., Grevimiz Üzerine, Emekçinin Eğitimi Dizisi, İstanbul, 1987, 32 s.

Atılım Dergisi, Genel Grev Genel Direnişi Örgütlemek İçin İleri, İstanbul, 1995, 21 s.

Aydın, Z., “Kanunsuz” Bir Grevin Öyküsü, Kavel 1963, Tüstav Sosyal Tarih Yay., İstanbul, 2010, 207 s.

Aydın, Z., Geleceğe Yazılmış Mektup, 1968 Derby İşgali, Sosyal Tarih Yay., İstanbul, 2012, 296 s.

Aytekin, E.A., Tarlalardan Ocaklara, Sefaletten Mücadeleye, Zonguldak-Ereğli Kömür Havzası İşçileri 1848-1922, Yordam Kitap, İstanbul, 2007, 96 s.

Banka-İşveren, Grevin Başlama Tarihi Hakkında İnceleme (Kanun Dışı Grev), Türkiye Banka İşverenleri Sendikası Yay.No.1, İstanbul, 1966, 38 s.

Bank-İş Sendikası, Grev, Grev Kararının Bildirimini Takip Eden 7. İşgünü mü Uygulanmalı, Bank-İş Yay.No.1, İstanbul, 1965, 80 s.

Baykara, B., Grev Kazanı (2. Basım), Akyar Yay., İstanbul, 1974, 229 s.

Baykara, B., Grev Kazanı, Milliyetçi Yayınlar, İstanbul, 1970, 206 s.

Baykurt, F., Sendika ve Grev, TÖS Eğitim El Kitabı No.2, Ankara, 1969, 39 s.

Biber, H., Işığı Görmek, Statükoları Kıran Liman İşçilerinin Mücadelesi, Boran Yay., İstanbul, 2008, 247 s.

Birelma, A., Ekmek ve Haysiyet Mücadelesi – Günümüz Türkiye’sinde Üç İşçi Hareketinin Etnografisi, İletişim Yay., İstanbul, 2014, 352 s.

Budak, H., Grevler ve Direnişler, Diyalektik Kitap Dizisi 5, İstanbul, (Tarihsiz), 125 s.

Buldaç, O. – Dinç, T., Sümerbank’ta Neden Grev? Nasıl Lokavt Kararı? Ve Sonuçları, Teksif Sendikası Yayınları No. 33, Ankara, 1969, 199 s.

Can, S., Emin Dayı, Zonguldak’ta İlk Grev ve Toplu Sözleşme, Kdz.Ereğli, 1995, 74 s.

Çalışma Bakanlığı, Grev Olayları ve Türkiyemiz, Yay. No. 18, Ankara, 1950, 110 s.

Çelik, A. – Aydın, Z., Paşabahçe 1966 Gelenek Yaratan Grev, Tüstav Yay., İstanbul, 2006, 232 s.

Çelik, A. – Aydın, Z., Paşabahçe 1966, Gelenek Yaratan Grev, Kristal-İş Yay., İözden Geçirilmiş 2. Basım, İstanbul, 2008, 270 s.

Çıladır, S., Zonguldak Havzasında Karşı Eylemler, Krd.Ereğli, 1996, 42 s.

Çilingir, Y., Hekimhan Grevi, Kayısı Çiçeği ve Faşizm, Yeraltı Maden-İş Sendikası Yay., Ankara, 1978, 74 s.

Çimse-İş Sendikası, 176 Günlük Onur Mücadelemiz, Ankara, 1992, 136 s.

Demir, İsmet, Grev ve Direnişler Üzerine Anılar-Deneyler, İşçi Sınıfı Mücadelesinden Bir Kesit (1962-1975), Diyalektik Yay., İstanbul, 1994, 191 s.

Demir, İsmet, Grev ve Direnişler Üzerine Anılar-Deneyler, İşçi Sınıfı Mücadelesinden Bir Kesit, 1962-1975, İstanbul, 1980, 191 s.

Demiryol-İş Sendikası, Demiryolu İşçilerinin 1995 Grevi, Ankara, 1996, 225 s.

Denizer, Ş., Demokratik Mücadelede 50 Yıl, Zonguldak, 1996, 4 s.

Derman, H., Çizik Karikatür Albümü, Grev, 1980.

Dev Maden-Sen Sendikası, Grev, Yay.No.1, Ankara, 1978, 18 s.

Devrim Yayını, Özelleştirme Saldırısına Karşı Eylemli Sınıf Dayanışması, Broşür Dizisi: 2, İstanbul, Eylül 1993, 29 s.

Devrimci Balast İşçileri, Yaşasın Balast İşçilerinin Devrimci Mücadelesi, 1977, 63 s. (Çoğaltma).

Devrimci Sendikal Muhalefet, Mersin Soda İşçilerinin Mücadelesi, Yay.No. 3, İstanbul, 1979, 36 s.

DİE, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt İstatistikleri, Yay.No.658, Ankara, 1972.

DİSK, Erdemir Grevinin İçyüzü, Yay.No.11, İstanbul, 1974, 188 s.

DLH-İŞ Sendikası, Grev, Eğitim Yay.No.4, Ankara, 1975, 29 s.

Durmaz, H., Ölüm Yürüyüşü Güncesi, Devrimci Emek Kitap Dizisi No. 1, İstanbul, 1992, 70 s.

Eker, M., Memur Hareketi: Grev Silahını Daha Etkili Kullanırsak Kazanacak, Öz Basım-Yayım, İstanbul, 1995, 44 s.

Ekin, N., Work Conflicts in Turkey – Strikes and Lockouts, İstanbul, 1967, 29 s. (Çoğaltma).

Ekmekçioğlu, H. – Tuncel, F., Grev Nasıl Yapılır? TÜRK-İŞ Eğitim Yay.No.15, Ankara, 1999, 64 s.

Ekmekçioğlu, H. – Tuncel, F., Grev Nasıl Yapılır?, YOL-İŞ, TEKGIDA-İŞ, TES-İŞ, ORMAN-İŞ  Ortak Yay.No.6, Ankara, 2000, 64 s.

Eksen Yayıncılık, 20 Temmuz Dersleri, İstanbul, 1994, 71 s.

Eksen Yayıncılık, Aymasan’da Kazandık! Aymasanlar’da Kazanacağız. Bir Direngen Soluk, İstanbul, 2002, 240 s.

Eksen Yayıncılık, Gebze Direnişi’nin Ardından, Bir Kez Daha Küçük-Burjuva Devrimciliğinin Eleştirisi, İstanbul, 1994, 69 s.

Eksen Yayıncılık, Greif Direnişi: Sınıf Hareketinin Devrimci Geleceği!, İstanbul, 2015, 591 s.

Eksen Yayıncılık, Politik Genel Grev, Broşür Dizisi 2, İstanbul, 1993, 29 s.

Elbir, H.K., Collective Bargaining in Turkey, Legal Principles of Strike and Lockout, İstanbul, 1967, 12 s. (Çoğaltma).

Emeğin Bayrağı Yayınları, Grev ve İşçi Sınıfı, İşçi Eğitim Dizisi 2, İstanbul, 1989, 56 s.

Emin, K., Demirciler Grevi, İstanbul, 1932, 16 s.

Erbulak, F., Epik Bir Grev, Broy Yay., İstanbul, 1990, 112 s.

Etingü, T., Kömür Havzasında İlk Grev, Koza Yay., No.14, İstanbul, 1976, 156 s.

Fişek, K., Türkiye’de Devlet-İşçi İlişkileri Açısından Devlete Karşı Grevlerin Kritik Tahlili, A.Ü.SBF Yay.No.274, Ankara, 1969, 205 s.

Gençay, G., Şalterler İnince (Grev ve Direniş Şiirleri), Gerçek Sanat Yayınları, İstanbul, 2005, 240 s.

Genel Maden-İş Sendikası, Genel Maden-İş Sendikası Sesleniyor: Sonuna Kadar Direneceğiz, Kazanacağız, Toplu Sözleşme – Grev, Eğitim Dizisi No.4, Zonguldak, (Tarihsiz), 16 s.

Genel-İş Sendikası, Grev Nedir? Uygulanması, Yay.No.4, Ankara, 1966, 28 s.

Genel-İş Sendikası, İzelman ve İzenerji İşyerlerinde Grev Hakkının YHK Tarafından Engellenmesine Karşı Sendikamızın Yapmış Olduğu Çalışmalar, 2013, 62 s.  (Çoğaltma).

Gökçe, E., Kavel Önünde 36 Gün, İstanbul, 1963.

Güzel, Ş., De L’Empire Ottoman a Nos Jours le Mouvement Ouvrier et L’Historie de Greves en Turquie (Doktora Tezi), Aix-Marsaille, 1975.

Güzel, Ş., Grev, Grevin Yapısal ve İşlevsel Açıdan İrdelenmesine Katkı, Sosyalist Yayınlar, İstanbul, 1993, 150 s.

Güzel, Ş., Grev, Grevin Yapısal ve İşlevsel Açıdan İrdelenmesine Katkı, Bilimsel Yay., Ankara, 1980, 132 s.

Haber-İş Sendikası, Babamlar Kazanacak, Türk Telekom Grevi, Ankara, 2008, 304 s.

HAK-İŞ, Basında HAK-İŞ (1999 Temmuz), Sosyal Güvenlik Mücadelesi, Ankara, 1999, 647 s.

Hava-İş Sendikası, THY 305 Direnişi ve Grevi, Yer Gök Direniş, İstanbul, 2013, 192 s.

Hava-İş Sendikası, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Süreci, İstanbul, 2010, 22 s.

İlhan, C., Grevden Dönenin, Bir Sendikacının Anıları, Kanguru Yay., Ankara, 2009, 192 s.

İlhan, C., Grevden Dönenin, Kaynak Yayınları, Ankara, 2016, 175 s.

İstanbul Deniz Ulaş-İş Sendikası, 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Grev ile İlgili Hükümleri Hakkında Açıklama ve Grev Talimatı, İstanbul, 1971, 23 s.

İstanbul Deniz Ulaş-İş Sendikası, Grev Bildirisi ve D.B.Deniz Nakliyatı T.A.Ş.İşyeri Grevi İle İlgili Belgeler, İstanbul, 1974, 40 s.

İstanbul Gazeteciler Sendikası, 10 Ocak ve Ötesi, İstanbul, 1963, 96 s.

İstanbul Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası, Kollektif Pazarlık Sistemi ve Grev Hakkı (TÜRK-İŞ ve ICFTU ile Müştereken Tertiplenen Seminer Notlarından), İstanbul, 1962, 14 s.

İşçi Sağlığı Derneği, Sendikal Eylemin Sorunları – İstemler, Sendikal Platform, Görüşlerimiz, Önerilerimiz, İstanbul, 1995, 29 s.

İzmir Gazeteciler Sendikası, İzmir Gazeteciler Sendikası Grev, İşsizlik, Eğitim ve Sosyal Yardım Statüsü, İzmir, 1964, 2 s. (Çoğaltma).

Karadaş, A., Direnişi Nasıl Dokuduk, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 2011, 278 s.

Kartoğlu, C., Her Yer Seri Direniş – Ereğli İşçi Hikayeleri, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2020, 127 s.

Kemal, O., Grev – Hikayeler, Ok Yayınları, İstanbul, 1968, 304 s.

Kessler, G., Grev, Lokavt, Kara Liste ve Boykot Gibi İş Mücadeleleri Hakkında Bazı Mülahazalar, İstanbul, 1948, 113 s.

Kimya Mühendisleri Odası, Mersin Soda Olayı-II, Mücadele Sürecek, Ankara, 1979, 16 s.

Kimya Mühendisleri Odası, Soda İşçileri Yalnız Değildir: Mersin Soda Olayı, Ankara, 1979, 16 s.

Koç, Y., Türkiye’de Grev Hakkı, TÜRK-İŞ Eğitim Yay.No.14, Ankara, 1999, 64 s.

Koç, Y., Türkiye’de Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı, Tez-Koop-İş Sendikası Yay., Ankara, 30 s.

Kristal-İş Sendikası, Paşabahçe Direnişi, İstanbul, 1992, 74 s.

Löker, E., Grev? Grev ve Grev Meseleleri üzerinde Sosyolojik Bir Araştırma, Ankara İçtimaiyat Enstitüsü Yayınları No. 1, Ankara, 1951, 127 s.

Maden-İş Sendikası Araştırma Dairesi, Türkiye’de Grevler, Maden-İş Sendikası’in Grevleri, İstanbul, 1975.

Maden-İş Sendikası, 1980 Grevleri Basın Konferansı, MAHA Ajansı Eki, İstanbul, 1980, 53 s.

Maden-İş Sendikası, 23. Merkez Genel Kurulu Temel Politika ve Eylem Bildirgesi ile Bildirge Temelinde Güncel Görevlerimiz Ön Tasarıları, İstanbul, 1979, 58 s.

Maden-İş Sendikası, Temel Politika ve Eylem Bildirgesi, Maden-İş Sendikası Yay.No.3, İstanbul, 1980, 62 s.

Birelma, A., Ekmek ve Haysiyet Mücadelesi – Günümüz Türkiye’sinde Üç İşçi Hareketinin Etnografisi, İletişim Yay., İstanbul, 2014, 352 s.

Yelek, M.S., Türkiye’de Havacılık Sektöründe İş Mücadeleleri: 2012 THY Eylemi, İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014, 110 s.

Makal, A., Grev, Kuramlar ve Uluslararası Farklılıklar, Verso Yay., Ankara, 1987, 235 s.

Makal, A., Grev: Kuramlar ve Uluslararası Farklılıklar, A.Ü.SBF Yay., Ankara, 1987, 250 s.

Makal, A., Türkiye’de 1946-1960 Dönemindeki Grev Tartışmaları ile Grevler Üzerine Bir Çözümleme Denemesi, A.Ü.S.B.F. Tartışma Metinleri No.65, Ankara, 2004, 38 s.

Meral, B., Mücadele ile Geçen Üç Yıl, Türk-İş Yay., Ankara, 1995, 474 s.

Meral, B., Niçin Grev? YOL-İŞ Sendikası Yay., Eğitim Yay. No. 8, Ankara, 1991, 31 s.

Meral, B., Türkiye’ye Sahip Çıkma Mücadelesinde Dört Yıl (1995-1999), TÜRK-İŞ Yay., Ankara, 1999, 758 s.

Millioğulları, Ö., Türkiye’de 1960-1980 ve 1980-2005 Dönemlerinde Grev Hareketlerinin Karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007, 184 s.

Narmanlıoğlu, Ü., Grev, Grev Hakkı, Hukuki Grev Kavramı, Kanuni Grevin Şartları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fak.Yay., Ankara, 1990, 240 s.

Nesin, A., Büyük Grev, İstanbul, 1978, 391 s.

Oğuz, Şeyda (der.), 1927 Adana Demiryolu Grevi, Tüstav Yay., İstanbul, 2005, 142 s.

Özdemir, T., Türkiye İşçi Sınıfı Tarihinde “Ölüm Yürüyüşü”, Öztepe Matbaacılık, Ankara, 2016, 96 s.

Özek, Ç., Emekçi Sınıfı ve Grev, İzlem Yayınları No. 60, İstanbul, 1969, 79 s.

Özkan, H., Grevden Sonra, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1976, 288 s.

Özkoç, M.M., Türkiye’de Grev Ertelemeleri, Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yay. 47, Ankara, 2020, 127 s.

Pehlivan, K. – Aksoy, N. – Yılmaz, H., İzmir’den Ankara’ya Ölüm Yürüyüşü, Sun Yayıncılık, İstanbul, 1992, 64 s.

Petrol-İş Sendikası, “Kadınlar Grevde” Bildiriler (2005-2007), Petrol-İş Arşivi/VII, İstanbul, 2015, 416 s.

Petrol-İş Sendikası, 63 Grev, 63 Mücadele, Yay. No. 16, İstanbul, 1987, 168 s.

Petrol-İş Sendikası, 9370 Üye, 63 İşyeri, Grev Dosyası, İstanbul, 1987, (Çoğaltma).

Petrol-İş Sendikası, Greve Davetse Evet!, Yay. No. 21, İstanbul, 1989, 32 s.

Petrol-İş Sendikası, Novamed Grevi, Küresel Sermayeye Karşı Küresel Kadın Dayanışması, Novamed İşçilerinin 448 Günlük Direnişlerinin Yankıları, İstanbul, 2008, 261 s.

Polat, U., Son Kale, Kıdem Tazminatı Mücadelesinde Türk-İş, Türk Metal Yay., Ankara, 2020, 168 s.

Sağlık-İş Sendikası, Budanan Sosyal Güvenlik Hakları ve Sağlık-İş’in Mücadelesi, Ankara, 1999.

Saygılıgil, F., Bir Kadın Grevi – Serbest Bölgede Kadın Olmak, Güldünya Yay., İstanbul, 2018, 243 s.

Saymen, F.H., İş Kanunumuzda Grev Yasak mıdır?, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1951, 12 s.

Selüloz-İş Sendikası – Genel Sanayi-Sen Sendikası, Basında SEKA Direnişi, Ankara, 1998, 800 s.

Selüloz-İş Sendikası, Türk Basınında SEKA Grevi ve Selüloz-İş, İzmit, 1990.

Sezer, Ş. – Özyalçıner, A., Grev Bildirisi, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 1998, 219 s.

Sipahi, C. (ed.), Sendika, Uluslararası Sendikacılığın Doğuşu ve Gelişmesi, İşçi Sendikaları, Grev, Yönleri ve Faktörleri, Endüstriyel Demokrasi, Ankara, 1971, 111 s.

Sosyalist Parti Kartal İlçe Örgütü, Reformculuğun Gerçek Yüzü ve Kartal İşçilerinin Görevleri, İstanbul, (Tarihsiz) 8 s.

Sosyal-İş Sendikası, 40 Soru – 40 Yanıtta Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’na Göre Grev Hakkı ve Grevin Uygulanması, Muğla, 2016, 40 s.

Sönmezsoy, R. – Aslıyüce, E., En Büyük Grev, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1991, 854 s.

Sönmezsoy, R. – Aslıyüce, E., Metal İşçilerinin Mücadele Tarihi (2. Basım), Bekaş Yay., İstanbul, 1989, 389 s.

Sönmezsoy, R. – Aslıyüce, E., Metal İşçilerinin Mücadele Tarihi, Bekaş Yayınları, İstanbul, 1989, 382 s.

Sönmezsoy, R. -Aslıyüce, E., En Büyük Grev (3. Basım), Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1991, 854 s.

Sönmezsoy, R., Türkiye’de Grevlerin Tarihi ve Grevlerimiz, Türk Metal Sendikası Faydalı Cep Kitapları No. 2, Ankara, 1992, 86 s.

Sun Yayıncılık, Kartal Belediye İşçilerinin Direnişi, Emeğin Bayrağı Yayınları Dizisi 11, İstanbul, 1992, 32 s.

Sur, M., Grev Kavramı, Türk ve Fransız Hukuku Açısından Karşılaştırmalı İnceleme, Dokuz Eylül Üniversitesi Yay., İzmir, 1987, 147 s.

Sur, M., Grev Kavramı, Türk ve Fransız Hukuku Açısından Karşılaştırmalı İnceleme, (Doktora Tezi), Dokuzeylül Üniv., İzmir, 1987, 158 s.

Sülker, K., Türkiye’de Grev Hakkı ve Grevler, TÜSTAV Yay., İstanbul, 2004, 269 s.

Sülker, K., Türkiye’de Grev Hakkı ve Grevler, Gözlem Yay.No.10, İstanbul, 1976, 302 s.

Sümerbank Gn.Md., Grev ve Lokavt Kararları ve Bazı Açıklamalar, 1969, 9 s. (Çoğaltma).

Şafak, C., 1971 Cam Grevleri, Kristal-İş Yay., İstanbul, 2008, 173 s.

Şafak, C., Büyük Grev 1977, Sosyal Tarih Yay., İstanbul, 2012, 496 s.

Şahhüseyinoğlu, H.N., Hekimhan Dağlarında 335 Gün İşçilerin Direnişi, Başak Yayınları, Ankara, 1992, 112 s.

Şanda, H.A., 1908 İşçi Hareketleri, Gözlem Yay., İstanbul, 1976, 42 s.

Şanda, H.A., 1908’de Ecnebi Sermayesine Karşı İlk Kalkınmalar, 1935, 35 s.

Şanda, H.A., Türkiye’de 54 Yıl Önceki İşçi Hareketleri, Evren Yay., İstanbul, 1962, 30 s.

Şanda, H.A., Yarı Müstemleke Oluş Tarihi, 1908 İşçi Hareketleri, Gözlem Yay.No. 10, İstanbul, 1975, 246 s.

Şeker-İş Sendikası, Türkiye Şeker Sanayiinde İlk Grev (Ağustos 1970), Ankara, 1970, 244 s.

Şen, S., İşçi Sınıfı Eylemleri ve Devrimimiz, Diyalektik Yayınları No. 3.

Şubat Basım Yayım, 2000 Belediye Grevleri: Ne Kazandık? Ne Kaybettik? Ne Öğrendik?, İstanbul, 2000, 38 s.

Tarım-İş Sendikası, 3 Yılda 4 Büyük Grev, Ankara, 1992.

Tarım-İş Sendikası, Dünya Bankası, Gücün, Yağmanın ve Direnişin Öyküsü, Ankara, (Tarihsiz), 32 s.

Tekgıda-İş Sendikası, Basından Seçmeler, Grev ve Eylemlerimiz, İstanbul, 2019, 194 s.

Tekgıda-İş Sendikası, Grevlerimiz (Mondelez, Dr.Oetker, Kent Ekmek, Haribo, Nestle, Ferrero), İstanbul, (tarihsiz – 2017),143 s.

Tekstil Sendikası, Bu İşyerinde Grev Var, İstanbul, 1980, 40 s.

Tel Yayınları, Grev, Yay.No.4, İstanbul, 1971, 128 s.

Tez-Koop-İş Sendikası, ODTÜ’de Grev (4-15 Aralık 2015), Ankara, 2016, 160 s.

Tırman, C., Media Portrayal of Labour Protests in Turkey: SEKA and TÜPRAŞ (A Thesis Submitted to the Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University), 2007, 130 s. (Çoğaltma).

TİB, Grev (Yazan: Yıldırım Koç), Resimli İşçi Dizisi No.4, Ankara, 1976, 40 s.

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği), Soda Raporu: TMMOB, Mersin Soda Sanayii A.Ş. Grevcileriyle ve Örgütleri DİSK Petkim-İş’le Dayanışma İçindedir, Ankara, 1978, 12 s.

TMTF-İTÜTB-İYTOTB-İTÜTOTB-ODTÜÖB, Singer Damgalı Malların Ardındaki Oyun ve Grev, Ankara, 1967, 8 s. (Çoğaltma).

TOTSİS Sendikası (Türkiye Opera Tiyatro Sanatkarları ve Yardımcı İşçileri Sendikası), Kuruluş, Direniş, Grev, Ankara, 1965, 31 s.

Tuna, O. – Kutal, M., Grev Hakkı: Başlıca Meseleleri ve Memleketimiz Bakımından Tanzimi, İ.Ü.İktisat Fak. Yay.No.131, İstanbul, 1962, 175 s.

Tuna, O., Grev Hakkı, İş Mücadelelerinde Yeri ve Ehemmiyeti, İ.Ü.İktisat Fak. Yay. No. 57, İstanbul, 1951, 114 s.

Tuna, O., Grevlerin İktisadi Hayat ve İstihdam Şartları Üzerindeki Tesirleri, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara, 1965, 36 s.

Tuna, O., Sümerbank Tarafından Tertiplenen Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Seminerinde Prof.Orhan Tuna’nın Konuşması, İstanbul, 1963, 40 s.

Türk Büro-Sen Sendikası, Yaşasın Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikal Mücadelemiz, Ankara, 12 s.

Türk Deniz Ulaş-İş Sendikası (Türkiye Deniz Taşımacılığı İşçi Sendikaları Federasyonu), Bir Mücadelenin Anatomisi – Kısır Döngü – Hür Sendikacılık Yolunda Öykü ve Belgeleri İle, İstanbul, 1978, 544 s.

Türk Harb-İş Sendikası, Grev’de 69 Gün, 23 Temmuz 1998 – 29 Eylül 1998, ABD Askeri İşyerlerinde; İnancın, Direncin ve Dayanışmanın Doruğu, Ankara, 1999, 175 s.

Türk Metal Sendikası, 12 Eylül 1980 Sonrasında Yapılan Grevlerin Sayısal Değerlendirmesi, Yay. No. 1989/2, Ankara, 1989, 24 s.

Türk Metal Sendikası, 62 Günlük Grevin Hikayesi ve Gerçekler, Ankara, 1988, 395 s.

Türk Metal Sendikası, Grev, Ankara, (Tarihsiz), 16 s.

Türk Metal Sendikası, Metal İşçilerinin Mücadele Tarihi, Kadın İşçiler Bürosu Yay.No.2, Ankara, (Tarihsiz), 15 s. (Çoğaltma).

Türkel, M., 8 Günlük Hukuk Savaşı, Ballıca Sigara Fabrikası’nda Verilen Hukuk Mücadelesinin Gazete Haberleri ve Yazışmalarla Öyküsü, Tekgıda-İş Sendikası Yay., Ankara, 1999, 41 s.

Türkel, M., Bir Hak Arama Mücadelesi Öyküsü, Tokat’ta 40 Gün, Tekgıda-İş Sendikası Yay., Ankara, 1999, 100 s.

TÜRK-İŞ, Grev ve Toplu Sözleşme Seminer Notları, Yay.No.13, 1962 (Çoğaltma).

TÜRK-İŞ, Grev, Niçin, Nasıl, Ne Zaman? (2. Basım), Yay.No.40, Ankara, 1965.

TÜRK-İŞ, Grev, Niçin, Nasıl, Ne Zaman? Yay.No.17, Ankara, 1965, 32 s.

TÜRK-İŞ, Grev, Niçin, Nasıl, Ne Zaman?, Yay.No.17, Ankara, 1963, 31 s.

TÜRK-İŞ, Sendikalar ve Grev,Lokavt Hakları, Yay.No.35, Ankara, 1964, 1191 s.

Türkiye Denizciler Sendikası, Türkiye’de Yapılan Grevlerin Nicel ve Nitel Değerlendirmesi (1963-1980), Eğitim Dizisi No. 8, İstanbul, 1987, 175 s.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, Yoğunlaşan İşveren Saldırısı Karşısında Gün Birleşme ve Ortak Eylem Günüdür, Ankara, 1976, 31 s.

Türkiye Sosyalist Partisi, Grev, İşçi Sınıfının Tek Korunma Silahıdır, Türkiye Sosyalist Partisi’nin Grev Hakkı Üzerindeki Görüşleri, İstanbul, 1951.

Ulucan, D., Streik und Aussperrung in der Türkei, (Doktora Tezi), Köln Üniv., Köln, 1971, 156 s.

Uluç, İ., Toplu İş Sözleşmesi Muhtevası, Hazırlıkları ve Grevler, Tekgıda-İş Sendikası Yay., İstanbul, 1971, 6 s. (Çoğaltma).

Umut Yayıncılık, Genel Grev Nedir? Ne Değildir?, İstanbul, 1991, 64 s.

Ünal, A., Çeşitli Ülkelerde ve Türkiye’de Grev Oylaması, Bursa, 1993, 95 s.

Yaraşır, V., Bir Mücadele Okulu Grev, Tez-Koop-İş Eğitim Yay. Dizisi: 10, Ankara, (tarihsiz), 40 s.

Yaraşır, V., Grev, Tez-Koop-İş Eğitim Yay. Dizisi: 5, Ankara, 2017, 28 s.

Yaraşır, V., Grev, Tez-Koop-İş Yay., Ankara, 45 s.

Yaraşır, V., İşçi Sınıfı Üzerine, İşgal, Direniş, Grev, Mephisto Kitapevi, İstanbul, 2006, 256 s.

Yazar, E., Boğaziçi İşgali: Katledilen Madencinin Haykıran Soluğu, Yurt Kitapları, Ankara, 1992, 140 s.

Yazıcı, F., Sendika ve Grev Hürriyeti, İşçi Kitapları Serisi No.1, İstanbul, 1949, 48 s.

Yeni Çözüm Yayınları, Migros Grevi ve Grevlerin Genel Bir Değerlendirmesi, İstanbul, 1987, 96 s.

Yıldırım, C.-Turgay, Y., Yerel Yönetimler ve Kağıthane Direnişinin Öyküsü, Adil Düzen, FTY Yay., İstanbul, 1994.

Yıldırım, K., Osmanlı’da İşçiler (1870-1922), Çalışma Hayatı, Örgütler, Grevler, İletişim Yay., İstanbul, 2013, 387 s.

Yılmaz, H., İşçi Sınıfı Eylemlerinin Meşruluğu, Koral Yay., İstanbul, 1990, 77 s.

Yici, Ö.-Koçak,H., Kırkbir Uzun Gün, Berec Grevi, Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul, 2010, 220 s.

YOL-İŞ Sendikası, Grev Nedir?, Yay. No. 91/6, Ankara, 1991, 59 s.

Yorgun, S., Toplu Pazarlık Sistemi ve Grev, Toleyis Sendikası Eğitim Yay. No. 3, İstanbul, 1994, 131 s.

Yurtsever Devrimci Mühendis ve Mimarlar, Faşizmin Artan Saldırılarına Karşı Grevli Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkı İçin Genel Greve Hazırlanalım, (Tarihsiz – 1980 öncesi), 16 s.

Zeybek, H., Alpagut Olayı, Koral Yay.No.23, İstanbul, 1977, 112 s.

Çankaya Belediyesi, Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar, Usta’ya Saygı Fotoğraf Sergisi, 36 s.

Taştekin, U., The Metal Storm: 2015 Wave of Strikes in the Turkish Automotive Sector, ODTÜ Yüksek Lisans Tezi, 2019, 175 s.

Çelik, Ş.D., Tarihsel Süreç İçinde Türkiye’de Grev ve Grev Benzeri Eylemler: 2015 Bursa Metal Eylemi ve Eylemin 2017 Grup Toplu İş Sözleşmesi Üzerine Etkilerine Yönelik Bir Alan Araştırması, Bursa Uludağ Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 2019, 180 s.

DİĞER HABERLER
DIŞ TİCARET AÇIĞINDA 100 MİLYARA BİR ADIM KALDI
DIŞ TİCARET AÇIĞINDA 100 MİLYARA BİR ADIM KALDI

Bir yıl önce 43-44 milyar dolar civarında bulunan yıllıklandırılmış ticaret açığı şimdi 98 milyar dolara dayandı. Bir yılda yüzde 100’den fazla artış oldu.

YUMURTA FİYATINDA SERT ARTIŞ
YUMURTA FİYATINDA SERT ARTIŞ

Gıda fiyatlarındaki artıştan yumurta da etkilendi. Geçen ay tanesi 2 lira olan organik yumurtanın fiyatı 4 liraya yükseldi. Esnaf fiyatların haftalık olarak değiştiğini ifade etti.

EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ ENFLASYONDA
EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ ENFLASYONDA

TÜİK eylül ayında resmi enflasyonun yıllık yüzde 83,45 olarak hesaplandığını açıkladı. 24 yılın en yüksek enflasyonu yaşanırken iktidar baz etkisine güveniyor. Bu enflasyon hesabı ücret zamlarını etkileyecek.

GIDA SEKTÖRÜNDE 106 BİN 821 ŞİRKET RİSKLİ KATEGORİDE
GIDA SEKTÖRÜNDE 106 BİN 821 ŞİRKET RİSKLİ KATEGORİDE

Hazine ve Maliye Bakanlığı gıda sektöründe, 106 bin 821 şirketi vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen mükellef açısından riskli kategorisinde bulunduğunu açıkladı.