Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
25 Temmuz 2022
TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TİSK) KAYNAKÇASI

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ülkemizde işçi-işveren ilişkilerinde son derece önemli rol oynamış bir örgüttür.

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TİSK) KAYNAKÇASI

TEKGIDA-İŞ SENDİKA AKADEMİSİ

Esasında işveren örgütlerine “sendika” denmez. Ancak 1947 yılında kabul edilen 5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Kanunu sonrasında, uluslararası düzeyde benimsenmeyen “işveren sendikası” kavramı Türkiye’de yerleşti. Bu nedenle, TİSK’in İngilizce adı, “Turkish Confederation of Employer Associations” olarak kullanılmaktadır.

Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası, İstanbul Tahta Sanayii İşverenleri Sendikası, İstanbul Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası, İstanbul Matbaacılık Sanayii İşverenleri Sendikası ve İstanbul Cam Sanayii İşverenleri Sendikası 15 Ekim 1961 tarihinde İstanbul İşveren Sendikaları Birliği’ni kurdu. Bu örgüt, 20 Aralık 1962 tarihinde gerçekleştirilen İkinci Olağan Genel Kurulu’nda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu adını aldı.

TİSK tarihine ilişkin ilk önemli kaynak, TİSK’in İşveren Dergisi’nin Kasım 1962 sayısında yayımlanan 10 sayfalık “İstanbul İşveren Sendikaları Birliği” (s.14-23) ve İşveren Dergisi’nin Ocak 1963 sayısında yayımlanan 8 sayfalık “Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu” (s.14-21) yazılarıdır. İşveren Dergisi’nin Nisan, Haziran, Ağustos ve Eylül 1963 sayılarında da TİSK’in gelişmesine ilişkin önemli yazılar bulunmaktadır.

TİSK’in ilk genel başkanı Şahap Kocatopçu’nun 1964 yılında yayımlanan bir makalesi de, bu örgütün gelişimi konusunda önemli bir katkıdır: Şahap Kocatopçu, “Türkiye’de İşveren Birliklerinin Teşekkülü ve Gelişmesi,” Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti, İktisadi Kalkınmanın Sosyal Meseleleri, İstanbul, 1964, s.275-282.

Türkiye’de işveren sendikacılığına ilişkin kapsamlı ve 48 yıl önce yayımlanmış tek önemli kitap, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Pars Esin’in kitabıdır: Pars Esin, Türkiye’de İşveren Sendikacılığı, A.Ü.SBF Yay.No.373, Ankara, 1974, 288 s.

TİSK, kuruluşunun 35. yıldönümünde, Kuruluşundan Günümüze TİSK adıyla bir kitap yayımladı. Kitapta TİSK’in tarihine ilişkin önemli olaylar, resimlerle hatırlatılmaktadır.

TİSK’in 2012 yılında yayımlanan TİSK’in 50’nci Yılına Armağan, Yarım Asra Ulaşan TİSK: Çalışma Hayatında Birliği ve Bilginin Gücü (TİSK Yay.No.329, 235 s.) kitabı da TİSK tarihi çalışacaklar için çok önemli bir kaynaktır.

TİSK’e bağlı bazı işveren örgütleri de tarihlerine ilişkin çalışmalar yayımladı.

TİSK’e bağlı en önemli örgütlenme, metal işkolundaki işverenlerin örgütü olan MESS’dir. MESS önce 1995 yılında, kuruluşunun 35. Yıldönümünde yayımladığı Anılar Güzeldir (Yay.No.216) isimli kitapta tarihini resimlerle özetledi. MESS tarihi daha sonra üç cilt olarak yayımlandı: MESS, Gelenek ve Gelecek (1. Cilt), Yay.No.315, İstanbul, 1999, 540 s.; MESS, Gelenek ve Gelecek (2. Cilt), Yay.No.316, İstanbul, 2000, 531 s.; MESS, Gelenek ve Gelecek (3. Cilt), Yay.No.339, İstanbul, 2000, 650 s. MESS, 2010 yılında da Dünden Sonraki Gün adıyla 351 sayfalık bir kitapta ayrıntılı bir biçimde örgütün tarihini ele aldı.

TİSK üyesi kimya işverenleri örgütü de tarihini yayımladı: KİPLAS, Dünden Bugüne KİPLAS, İstanbul, 2001, 291 s.

Tekstil işverenlerinin örgütü tarafından 1999 yılında bir tarih kitabı yayımlandı: Kuruluşundan Bugüne Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, 1961-1998, İstanbul, 1999, İstanbul, 193 s.

TİSK üyelerinden inşaat müteahhitleri örgütü İNTES de örgüt tarihine ilişkin bir çalışma yayımladı: İNTES, Türkiye İnşaat Sanayi’nde 40 Yıl, Ankara, 2004, 409 s.

1961 yılında kurulan TİSK üyesi TÜGİS (Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası) da kuruluşunun 50. yıldönümünde TÜGİS 50 Yıl, Tek Çatı Altında Güç Birliğine! İsimli 20 sayfalık bir çalışma yayımladı.

Çimento işverenlerinin sendikası da 41. kuruluş yıldönümü vesilesiyle ağırlıklı olarak resimlerden oluşan bir kitap yayımladı: Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası, 41. Yıl, Ankara, 2005)

TİSK tarihi konusunda yüksek lisans ve doktora tezi çok azdır. İki yüksek lisans tezi vardır: Yeşilbağ, M., The Transformation of MESS and TİSK from Foundation to 2005, Thesis Submitted to the Boğaziçi University Atatürk Institute for Modern Turkish History in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts, İstanbul, 2008, 154 s.; Kişioğlu, Çiğdem, Türkiye’de Sendikalarda Yönetim ve Yöneticilik, Türk-İş ve TİSK Konfederasyonları ile Belediye-İş ve MESS Sendikalarında Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, 1991.

TİSK’in tarihinde 12.12.1989 tarihinden 26 Aralık 2004 tarihine kadar TİSK yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Refik Baydur’un özel bir yeri vardır. Refik Baydur’un yayımladığı kitaplar, gerek TİSK tarihi, gerek TİSK’in diğer örgütlerle ilişkilerinin anlaşılması açısından son derece yararlıdır:

Baydur, R., Anılar ve Öneriler, Sinemis Yay., İstanbul, 2008, 227 s.

Baydur, R., Bizim Çete, İstanbul, 2000, 208 s.

Baydur, R., İş Güvencesi Tartışmaları, İstanbul, 2004, 395 s.

Baydur, R., Türk Sendikacılığı İşçi ve İşveren, Sinemis Yay., İstanbul, 276 s.

Baydur, R., Zirvede 15 Yıl, Sinemis Yay., İstanbul, 2006, 532 s.

TİSK’in yayımları ve TİSK’e ilişkin yayınlar aşağıda sunulmaktadır:

Akalın, G., Türkiye’de Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci ve Ekonomik Kriz, TİSK Yay.No.215, Ankara, 2002, 271 s.

Akçakaya, E., Hazırlık Çalışmalarıyla Birlikte Mukayeseli İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonlarının ve Bilim Kurulunun Görüşlerini Muhtevi, Atıflı Gerekçeli İş Kanunu, Adil Yay., Ankara, 2004, 288 s.

Aktan, C.C. – Vural, İ.Y,. Rekabet Gücü ve Rekabet Stratejileri, TİSK Yay.No.254, Ankara, 2004, 148 s.

Aktan, C.C. – Vural, İ.Y., Rekabet Gücü ve Türkiye, TİSK Yay.No.255, Ankara, 2004, 244 s.

Aktan, C.C. – Vural, İ.Y., Yeni Ekonomi ve Yeni Rekabet, TİSK Yay.No.253, Ankara, 2004, 255 s.

Aktan, C.C. Değişim ve Devlet, Devletin Yeniden Tanımlanması, Türkiye’de Devletin Yeniden  İnşasına Yönelik Strateji ve Aksiyon Önerileri,  TİSK Yay. No. 176, Ankara, 1998 s.

Aktan, C.C., Ekonomik Anayasa, TİSK Yay.No.162, Ankara, 1996, 83 s.

Aktan, C.C., KİT Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Stratejisi (Türkiye İçin Bir Model ve Stratejik Planlama Önerisi), TİSK Yay.No.139, Ankara, (Tarihsiz), 44 s.

Ankara İşveren Sendikaları Birliği, Genel Kurul Toplantısı, Yay.No. 3, Ankara, 1964, 29 s.

Ankara İşveren Sendikaları Birliği, Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı Hakkında Ankara İşveren Sendikaları Birliği’nin Görüşleri, Yay.No.1, Ankara, 1963, 32 s.

Atasayar, K., Türkiye’de Sosyal Diyalog ve Öneriler, TİSK Yay., Ankara, 1991, 22 s.

Başoğlu, M., T.Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Başoğlu’nun TİSK Genel Başkanı Refik Baydur’a Mektubu, Sağlık-İş Yay., Ankara, 2000, 26 s.

Başterzi, F., Yaşlılık Sigortası, TİSK Yay.No. 275, Ankara, 2006, 453 s.

Baydur, R., Ekonomik Anayasa Konulu Panelde TİSK Başkanı Refik Baydur’un Açış Konuşması, Ankara, 1996, 7 s.

Baydur, R., TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Refik Baydur’un Yönetim Kurulu’nun Genişletilmiş Toplantısında Yaptığı Açış Konuşması (6 Ekim 1991, Bursa), TİSK Yay., Ankara, 1991, 8 s.

Baydur, R., TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Refik Baydur’un 19. Olağan Genel Kurulu Açış Konuşması, TİSK Yay., Ankara, 1995, 11 s.

Baydur, R., Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Refik Baydur’un XXII. Genel Kurulu Açış Konuşması, TİSK Yay., Ankara, 2004, 9 s.

Beklen, E. – Pirler, B., Sosyal Yönleriyle Avrupa Topluluğu, TİSK Yay.No.97, Ankara, 1989, 148 s.

Binat, T., Toplu Sözleşme Nedir? Nasıl Yapılmalıdır? TİSK Yay.No.2, İstanbul, 1964, 23 s.

Çalışma Bakanlığı, İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Kanunu, Yay.No.9, Ankara, 1947, 54 s.

Çolak, Ö.F.,- Gökçe, A., Enflasyon Hedeflemesi; Kuram ve Türkiye Uygulaması, TİSK Yay. No. 352, Ankara, 2015, 112 s.

Çolak, Ö.F., Küreselleşme, Beşeri Sermaye ve Çocuk İşgücü, TİSK Yay.No.177, Ankara, 1998, 94 s.

Dilik, S., Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Arasında İlişkiler, TİSK Yay. No. 31, Ankara, 1974, 59 s. (Çoğaltma).

Ekdemir, H.Ş., Avrupa Birliği – Türkiye Sosyal Güvenlik Normları, TİSK Yay. No.257, Ankara, 2005, 826 s.

Ekin, N., Milli Seviyede İşçi-İşveren İşbirliği, TİSK Yay.No.27, Ankara, 1973, 276 s.

Erdoğan, M.M.- Ünver, C. Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri, TİSK Yay. No. 353, Ankara, 2015, 100 s.

HAK-İŞ – TİSK, 4857 Sayılı İş Kanunu Rehberi, Ankara, 109 s.

Hiç, M., Türkiye’de İhracatın Geliştirilmesi Sorunu, TİSK Yay.No.26, Ankara, 1973.

İstanbul İşveren Sendikaları Birliği, İstanbul İşveren Sendikaları Birliği Ana Nizamnamesi, İstanbul, 1961, 20 s.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, Sosyal Güvenliğin Yeniden Yapılandırılması Semineri (7-8 Aralık 2006), TİSK Yay.No.284, Ankara, 2007, 327 s.

Kaya, H., TİSK Dokuzuncu Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kaya’nın Açış Konuşması, TİSK Yay., Ankara, (Tarihsiz), 7 s.

Kaya, M., Türkiye’de Araştırma-Geliştirme: Ne Durumdayız? Ne Yapmalıyız? TİSK Yay.No.285, Ankara, 2007, 119 s.

Kıral, H., Yabancıların Türkiye’de Çalışma Esasları, TİSK Yay.No.270, Ankara, 2006, 208 s.

Kızılot,Ş.-Kılıç,C.-Müderrisoğlu,O., AB Yolunda Mali Dünyamız,TİSK Yay.No.273, Ankara, 2006, 240 s.

Kişioğlu, Çiğdem, Türkiye’de Sendikalarda Yönetim ve Yöneticilik, Türk-İş ve TİSK Konfederasyonları ile Belediye-İş ve MESS Sendikalarında Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, 1991.

Kocatopçu, Ş., 5. Çalışma Meclisine “Türk Sanayiinde İstihdam ve Yatırım İlişkileri” Konusunda Sunulan Tebliğ, TİSK Yay., Ankara, 1971, 12 s.

Koç, C. – Koç, Y., Türkiye’de İşçi Örgütleri (Oluşumları, Güçleri, Sorunları ve Etkileri), Ankara, 1985, (çoğaltma), 43 s.

Koç, Y., Türkiye’de İşveren Örgütleri, ODTÜ İİF, Ankara, 1980, (çoğaltma), 55 s.

Korkmaz, A., Sosyal Politika Gündemi Toplantıları-12, Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve Ajans Çalışmaları, TİSK İşveren Dergisi Özel Eki, Ankara, 2008, 47 s.

Kudatgobilik, T., TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik’in XXIII. Genel Kurulu Açış Konuşması, TİSK Yay., Ankara, 2007, 11 s.

Kutal, M., Türkiye’de İşyeri Seviyesinde İşçi-İşveren İlişkileri, TİSK Yay.No.24, Ayyıldız Mat., Ankara, 1973, 184 s.

Milletlerarası Çalışma Bürosu, Kollektif Müzakereler – İş Eğitim Dersleri, TİSK Yay. No. 1, İstanbul, 1962, 200 s.

Narin, H., TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Halit Narin’in 16. Olağan Genel Kurulu Açış Konuşması, TİSK Yay., Ankara, 1986, 6 s.

Özkılıç, Ö., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, TİSK Yay.No.246, Ankara, 2005, 244 s.

Süral, N., 4857 Sayılı İş Kanunumuzda Esneklik Açılımları, TİSK Yay., Ankara, 2007, 42 s.

Şen, F., Avrupa’daki Türk Kadını, Almanya Örneği’nden Hareketle Avrupa’da Yaşayan Türk Kadın Göçmenlerin Konumuna Dair Bir Analiz, TİSK Yay.No.276, Ankara, 2006, 102 s.

Tarhan, V., Global Kriz ve Türkiye, TİSK Yay., 2008, 59 s.

Tekin, A., Avrupa Birliği İstihdam Politikası Genel Esasları, TİSK Yay.No.291, Ankara, 2008, 279 s.

TİSK – TÜRK-İŞ, Eğitim ve İstihdamda Etkinlik Artırma Projesi, İl Mesleki Eğitim Kurulu ve İl İstihdam Kurulu Temsilcilerine Yönelik Eğitim Seti, Ankara, 2006.

TİSK – TÜRK-İŞ, TİSK ve TÜRK-İŞ Eğitim ve İstihdamda Etkinlik Artırma Projesi Sonuç Konferansı, Ankara, 2006, 124 s.

TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu), 1. Verimlilik Eğitimi Semineri, Yay.No.110, Ankara, 1991, 151 s.

TİSK ve TÜRK-İŞ Çalışan Çocuklar İçin Toplumsal Destek Merkezi – Adana, Dünyada ve Türkiye’de Çalışan Çocuklar, Ankara, 2007, 48 s.

TİSK, “Çalışma Hayatı Açısından Yeni Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu” Semineri (20-21 Eylül 2011, İstanbul), Yay.No. 318, Ankara, 2012, 198 s.

TİSK, “İstihdam Politikaları” Semineri ve “İstihdamda Yeni Yaklaşımlar” Paneli, Yay.No.232, Ankara, 2003, 128 s.

TİSK, 1. Verimlilik Eğitimi Semineri, Yay.No.110, Ankara, 1991, 151 s.

TİSK, 10. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (Nisan 1974), Ankara, 1974, 143 s.

TİSK, 10. Olağan Genel Kurul, Nisan 1974, Tutanakları, Ankara, 1974, 147 s.

TİSK, 100 Soruda Maastricht Antlaşması, Yay.No.120, Ankara, 40 s.

TİSK, 11. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (Nisan 1976), Ankara, 1976, 160 s.

TİSK, 11th General Council Meeting, April 2, 1976, Ankara, 1976, 15 s.

TİSK, 12. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (Nisan 1978), Yay. No. 41, Ankara, 1978, 72 s.

TİSK, 12. Olağan Genel Kurul Mali Rapor, Yay.No.42, Ankara, 1978.

TİSK, 12. Olağan Genel Kurul Tutanakları, Yay.No.44, Ankara, 1978.

TİSK, 13. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (Nisan 1980), Yay. No. 54, Ankara, 1980, 72 s.

TİSK, 13. Olağan Genel Kurul Mali Raporu, Yay.No.56, Ankara, 1980.

TİSK, 13. Olağan Genel Kurul Tutanakları, Yay. No. 57, Ankara, 1980, 51 s.

TİSK, 14. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (Nisan 1982), Yay. No. 62, Ankara, 1982, 52 s.

TİSK, 14. Olağan Genel Kurul Mali Raporu, Yay.No.63, Ankara, 1982.

TİSK, 14. Olağan Genel Kurul Tutanağı, Yay.No.64, Ankara, 1982.

TİSK, 15. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Yay. No. 74, Ankara, 1983, 52 s.

TİSK, 15. Olağan Genel Kurul Mali Raporu, Yay.No.75, Ankara, 1983.

TİSK, 15. Olağan Genel Kurul Tutanağı, Yay.No.76, Ankara, 1983.

TİSK, 16. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Yay. No. 84, Ankara, 1986, 52 s.

TİSK, 16. Olağan Genel Kurul Mali Raporu, Yay.No.85, Ankara, 1986.

TİSK, 16. Olağan Genel Kurul Tutanağı, Yay.No.86, Ankara, 1987.

TİSK, 17. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Yay. No. 96, Ankara, 1989, 124 s.

TİSK, 17. Olağan Genel Kurul Mali Raporu, Yay.No.98, Ankara, 1989.

TİSK, 17. Olağan Genel Kurul Tutanakları, Yay.No.99, Ankara, 1990.

TİSK, 18. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Yay. No. 117, Ankara, 1992, 211 s.

TİSK, 18. Olağan Genel Kurul Mali Raporu, Yay.No.119, Ankara, 1992.

TİSK, 18. Olağan Genel Kurul Tutanakları, Yay.No.122, Ankara, 1993.

TİSK, 19. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (16-17 Aralık 1995), Yay. No. 149, Ankara, 1995, 287 s.

TİSK, 19. Olağan Genel Kurul Mali Raporu, Yay.No.150, Ankara, 1995.

TİSK, 19. Olağan Genel Kurul Tutanakları, Yay.No.155, Ankara, 1996.

TİSK, 1970 Yılı İşgücü Maliyet İstatistikleri Araştırması, TİSK Yay., Ankara, 1971.

TİSK, 1971 İşgücü Maliyeti İstatistikleri , Ankara, 1972, 18 s. (Çoğaltma).

TİSK, 1975 İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri, Yay.No.38, Ankara, 1976, 19 s.

TİSK, 1976 İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri, Yay.No.39, Ankara, 1977, 23 s.

TİSK, 1977 İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri, Yay.No. 45, Ankara, 1978, 22 s.

TİSK, 1978 İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri, Yay.No. 50, Ankara, 1979, 22 s.

TİSK, 1979 İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri, Yay.No. 59, Ankara, 1980, 20 s.

TİSK, 1979 Toplu Sözleşme Araştırması, Yay.No.51, Ankara, 1979.

TİSK, 1980 İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri, Yay.No. 66, Ankara, 1981, 16 s.

TİSK, 1981 İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri, Yay.No. 68, Ankara, 1982, 16 s.

TİSK, 1982 Anayasası, Yay.No.69, Ankara, 1982.

TİSK, 1982 İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri, Yay.No. 77, Ankara, 1983, 16 s.

TİSK, 1983 İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri, Yay.No. 78, Ankara, 1984, 15 s.

TİSK, 1984 İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri, Yay.No. 79, Ankara, 1985, 16 s.

TİSK, 1985 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No. 82, Ankara, 1986, 16 s.

TİSK, 1986 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No. 87, Ankara, 1987, 24 s.

TİSK, 1987 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No. 92, Ankara, 1988, 32 s.

TİSK, 1988 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No. 95, Ankara, 1989, 24 s.

TİSK, 1989 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No. 102, Ankara, 1990, 24 s.

TİSK, 1990 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No. 109, Ankara, 1991, 24 s.

TİSK, 1991 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No. 116, Ankara, 1992, 24 s.

TİSK, 1992 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No. 129, Ankara, 1993, 24 s.

TİSK, 1993 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No. 140, Ankara, 1994, 20 s.

TİSK, 1994 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.148, Ankara, 1995, 24 s.

TİSK, 1995 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.161, Ankara, 1996, 24 s.

TİSK, 1996 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.169, Ankara, 1997, 24 s.

TİSK, 1997 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.180, Ankara, 1998, 24 s.

TİSK, 1998 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No. 191, Ankara, 1999, 24 s.

TİSK, 1999 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.201, Ankara, 2000, 24 s.

TİSK, 2000 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.209, Ankara, 2001, 24 s.

TİSK, 2002 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.239, Ankara, 2003, 24 s.

TİSK, 2004 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.262, Ankara, 2005, 24 s.

TİSK, 2005 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.277, Ankara, 2006, 24 s.

TİSK, 2006 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.288, Ankara, 2007, 24 s.

TİSK, 2007 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.297, Ankara, 2008, 24 s.

TİSK, 2008 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.303, Ankara, 2010, 24 s.

TİSK, 2009 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, TİSK Yay.No.309, Ankara, 2010, 24 s.

TİSK, 2010 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.319, Ankara, 2012, 24 s.

TİSK, 2011 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.330, Ankara, 2013, 24 s.

TİSK, 2013 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, TİSK Yay.No. 347, Ankara, 2015, 24 s.

TİSK, 21. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (22-23 Aralık 2001), Yay.No.212, Ankara, 2001, 250 s.

TİSK, 21. Olağan Genel Kurul Tutanakları (22-23 Aralık 2001), Yay.No.218, Ankara, 2002, 112 s.

TİSK, 22. Genel Kurul Çalışma Raporu (25-26 Aralık 2004), Yay.No.250, Ankara, 2004, 324 s.

TİSK, 23. Genel Kurul Çalışma Raporu (15-16 Aralık 2007), 45. Yıl, Yay.No.286, Ankara, 2007, 378 s.

TİSK, 23. Genel Kurul Mali Rapor (15-16 Aralık 2007), Yay.No.287, Ankara, 2007, 23 s.

TİSK, 24. Genel Kurul Çalışma Raporu (11-12 Aralık 2010), Ankara, 2010, 399 s.

TİSK, 24. Genel Kurul Çalışma Raporu (11-12 Aralık 2010), Yay.No.307, Ankara, 2010, 394 s.

TİSK, 25. Genel Kurul Çalışma Raporu (14-15 Aralık 2013), Yay.No.333, Ankara, 2013, 415 s.

TİSK, 26. Genel Kurul Çalışma Raporu, Yay.No. 356, Ankara, 2016, 308 s.

TİSK, 27. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (2017-2018-2019), Ankara, 2019, 184 s.

TİSK, 274 Sayılı Sendikalar Kanununa Getirilen Yenilikler, Yay.No.14, Ankara, 36 s.

TİSK, 274 Sayılı Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesi c Fıkrasının Kaldırılması Hakkındaki Kanun Teklifi ile İlgili Görüşümüz, Yay.No.11, Ankara, 1969, 20 s.

TİSK, 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ile İlgili Görüşümüz, Yay.No.10, Ankara, 1969, 27 s.

TİSK, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun Uluslararası Normlara Uygunluğu, Yay.No.81, Ankara, 1986, 64 s.

TİSK, 2821 ve 2822 Sayılı Kanunlar, Yay.No.91, Ankara, 1988.

TİSK, 4857 Sayılı İş Kanunu ve Gerekçesi (Kabul Edilen Değişiklik Önergeleri ile Birlikte), Yay.No.234, Ankara, 2003, 191 s.

TİSK, 4857 Sayılı İş Kanunu ve Gerekçesi, Yay.No.293, Ankara, 2008, 192 s.

TİSK, 4857 Sayılı İş Kanunu ve Gerekçesi, Yenilenmiş 3. Baskı, Yay.No.293, Ankara, 2009, 190 s.

TİSK, 4857 Sayılı İş Kanunu ve Gerekçesi, Yenilenmiş 5. Baskı, Ankara, 2015, 188 s.

TİSK, 5. Çalışma Meclisine “Türk Sanayiinde İstihdam ve Yatırım İlişkileri” Konusunda Sunulan Tebliğ, Ankara, 1971, 19 s. (Çoğaltma).

TİSK, 506 Sayılı SS Kanunu’nun 76. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifine İlişkin Görüşlerimiz, Yay.No.147, Ankara, 1995.

TİSK, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na İlişkin TİSK Görüş ve Değişiklik Önerileri, Ankara, 2005, 13 s.

TİSK, 6. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1967, 116 s.

TİSK, 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, Yenilenmiş 3. Baskı, Ankara, 2015, 33 s.

TİSK, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Yay.No.323, Ankara, 2012, 34 s.

TİSK, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Yenilenmiş 2. Baskı, Ankara, 2015, 48 s.

TİSK, 8. Milli Eğitim Şurasına Sunulan Konfederasyon Görüş ve Teklifleri, Ankara, (Tarihsiz), 11 s.

TİSK, 9. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (Nisan 1972), Ankara, 1972, 130 s.

TİSK, 9. Olağan Genel Kurul Tutanakları, İstanbul, 1972, 157 s.

TİSK, 9. Olağan Genel Kurulda Misafirlerin Yaptıkları Konuşmalar, İstanbul, 1972, 52 s.

TİSK, AB Müktesebatı Uluslararası Semineri: İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre, TİSK Yay.No.295, Ankara, 2009, 228 s.

TİSK, AB Sosyal Gündemi 2005-2010, Küresel Ekonomide Sosyal Bir Avrupa: Herkes İçin İş ve Fırsat, Yay.No.260, Ankara, 2005, 31 s.

TİSK, AB Sosyal Gündemi 2005-2010, TİSK Yay., Ankara, 2005, 32 s.

TİSK, AB ve Türkiye’de Sosyal Diyalog, Ekonomik ve Sosyal Konseyler Semineri, Yay.No. 159, Ankara, 1996, 204 s.

TİSK, AB Yolunda Esneklik ve İstihdam Uluslararası Semineri, Yay.No.259, Ankara, 2005, 97 s.

TİSK, AB’de Sosyal Taraflar Arasındaki Anlaşmalar ve Türk Mevzuatı Açısından Değerlendirme, Yay.No.193, Ankara, 1999, 44 s.

TİSK, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri Semineri, Tebliğler ve Görüşmeler (7 Kasım 2008), TİSK Yay.No.298, Ankara, 2009, 120 s.

TİSK, Ana Tüzük, Yay.No.33, Ankara, 1976, 24 s.

TİSK, Anatüzük, Yay.No.121, Ankara, 1993.

TİSK, Anatüzük, Yay.No.13, Ankara, 1970.

TİSK, Anatüzük, Yay.No.154, Ankara, 1996.

TİSK, Anatüzük, Yay.No.29, Ankara, 1974.

TİSK, Anatüzük, Yay.No.73, Ankara, 1983.

TİSK, Anatüzük, Yay.No.9, Ankara, 1968.

TİSK, Anayasa Değişikliğine İlişkin Kanun Teklifi Hakkında Görüşlerimiz Yay.No.142, Ankara, 1995.

TİSK, Artan İşgücü Maliyeti ve Sonuçları: Azalan Rekabet Gücü, Büyüyen İşsizlik ve Kayıtdışı, Yay.No.252, Ankara, 2004, 32 s.

TİSK, AT Ülkelerinde ve Türkiye’de İşgücü Verimliliği ve Verimlilik-Ücret Karşılaştırmaları (1975-1992), Yay. No. 128, Ankara, 1993, 16 s.

TİSK, AT ve Türkiye’de Verimlilik ve Ücretler, Yay. No. 108, Ankara, 1991, 80 s.

TİSK, Avrupa Birliği İstihdam Paketi, 2001 Ortak İstihdam Raporu, 2002 İstihdam Kılavuz İlkeleri, Üye Devletlere Tavsiyeler, Komisyon ve UNICE Görüşleri, Yay.No.217, Ankara, 2002, 40 s.

TİSK, Avrupa Birliği’nde Girişimciliğin Geliştirilmesi, Türkiye’ye Yol Gösteren İlke, Politika ve Uygulamalar, Yay.No.245, Ankara, 2004, 55 s.

TİSK, Avrupa Birliği’nde Kayıtdışı Çalışma Konusunda İzlenen Politikalar ve Türkiye Açısından Değerlendirme, Yay.No.199, Ankara, 2000, 76 s.

TİSK, Avrupa Birliği’nde Sosyal Güvenlik Sistemleri – 2004, Ankara, 2005, 343 s.

TİSK, Avrupa Birliği’ne Aday Ülkeler Kıyaslama Raporu, Yay.No.220, Ankara, 2002, 59 s.

TİSK, Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde AB Ülkeleri ve Diğer Aday Ülkeler Karşısında Türkiye’nin Durumu (2), TİSK Kıyaslama (Benchmarking) Raporu, 2006, Ekonomik ve Sosyal Alanda Seçilmiş 145 Gösterge, Yay.No.274, Ankara, 2006, 262 s.

TİSK, Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde AB Ülkeleri ve Diğer Aday Ülkeler Karşısında Türkiye’nin Durumu, TİSK Kıyaslama (Benchmarking) Raporu, Ekonomik ve Sosyal Alanlarda Seçilmiş 80 Gösterge, Yay.No.202, Ankara, 2000, 177 s.

TİSK, Avrupa Birliği’nin Sosyal Politika Gündemi, Yay.No.206, Ankara, 2001, 44 s.

TİSK, Avrupa Birliği’nin Beyaz Kitapları ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Yay.No.144, Ankara, 1995.

TİSK, Avrupa Ekonomik Topluluğunun Ekonomik ve Sosyal Görünümü, Yay.No.35, Ankara, 1976.

TİSK, Avrupa İstihdam Stratejisi ve İşgücü Piyasası Gelişmeleri, Yay.No.272, Ankara, 2006, 100 s.

TİSK, Avrupa İşgücü Piyasalarının Karşı Karşıya Bulunduğu Temel Zorluklar: Avrupa Sosyal Ortaklarının Müşterek Analizi, Yay.No.290, Ankara, 2008, 82 s.

TİSK, Avrupa Rekabet Gücünün Kıyaslanması (Benchmarking): Analizden Eyleme, Yay.No.178, Ankara, 1998, 80 s.

TİSK, Avrupa’da Esneklik Uygulamaları, İngiliz Sanayi Konfederasyonu Araştırması: Çalışan Bir Avrupa Yaratılması, Yay.No.204, Ankara, 2001, 108 s.

TİSK, Avrupa’daki Türk Kadını: Almanya Örneğinden Hareketle Avrupa’da Yaşayan Türk Kadın Göçmenlerin Konumuna Dair Bir Analiz, Yay.No.276, Ankara, 2006, 102 s.

TİSK, Avrupa’da Standart Dışı Çalışma Türleri, Yay.No.106, Ankara, 1991, 108 s.

TİSK, Batı Avrupa’da ve Türkiye’de Endüstriyel İlişkiler (TİSK Müşterek Heyet Toplantısı, 2 Ekim 1989), Yay.No.100, Ankara, 1990.

TİSK, Birleşik Krallık Sanayi İlişkileri Kanunu, Yay.No.18, Ankara, 1972.

TİSK, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin Çalışma Koşullarına İlişkin İlkeleri, İşletmeler İçin Rehber, Yay.No.301, Ankara, 2009, 51 s.

TİSK, Büyüyen Kayıtdışı Sektör Semineri, Tebliğler ve Görüşler, Yay.No.225, Ankara, 2002, 203 s.

TİSK, Check-off Sistemi Nedir, Dünyada Nasıl Uygulanıyor, Mahzurları Nelerdir?, Yay.No.67, Ankara, 1982.

TİSK, Child Labour in Turkey, (2. Basım), Yay.No.165, Ankara, 1997, 40 s.

TİSK, Child Labour in Turkey, Ankara, 1997, 40 s.

TİSK, Children Working in Industrial Sites and TİSK Activities on Child Labour, Yay.No.224, Ankara, 2002, 59 s.

TİSK, Conformity of Unions’ Law No.2821 and Collective Labour Agreement, Strike and Lockout Law No. 2822 to International Norms, Ankara, 49 s. (Çoğaltma).

TİSK, Çağdaş Bir İş Kanununa Doğru: İş Güvencesi, Kıdem Tazminatı, Esneklik İlişkileri Semineri, Yay.No.211, Ankara, 2001, 162 s.

TİSK, Çağdaş Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücünün Konumu: Bursa Örneği, Yay.No.219, Ankara, 2002, 122 s.

TİSK, Çalışma Hayatı ’91, Yay. No. 111, Ankara, 1991, 175 s.

TİSK, Çalışma Hayatı Açısından Yeni Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu Semineri, Yay.No.318, Ankara, 2012, 198 s.

TİSK, Çalışma Hayatında Çağa Uyum Semineri, TİSK Yay.No.223, Ankara, 2002, 141 s.

TİSK, Çalışma Hayatında Esneklik Semineri, Yay.No.195, Ankara, 2000, 127 s.

TİSK, Çalışma Hayatında Esneklik, Yay. No. 136, Ankara, 1994, 43 s.

TİSK, Çalışma Hayatında Esneklik, Yay.No.190, Ankara, 1999, 66 s.

TİSK, Çevre Kanunu Değişiklikleri ve Sanayiye Etkileri Semineri 8 Kasım 2006, TİSK Yay.No.279, Ankara, 2007, 88 s.

TİSK, Çevre Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına İlişkin TİSK Görüş ve Önerileri, Ankara, (Tarihsiz), 21 s.

TİSK, Çevre ve Sanayi Semineri (9 Mayıs 2002, İzmir), Yay.No.228, Ankara, 2002, 103 s.

TİSK, Çevre ve Sanayi Semineri, TİSK Yay.No.208, Ankara, 2001, 127 s.

TİSK, Çevre ve Sanayi Semineri, Yay.No.237, Ankara, 2003, 100 s.

TİSK, Çevre ve Sanayi Semineri, Yay.No.264, Ankara, 2006, 88 s.

TİSK, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Yay.No.83, Ankara, 1986.

TİSK, Dünya Ekonomisinin Yeni Sorunu: Çin Tehdidi, Yay.No.243, Ankara, 2004, 63 s.

TİSK, Dünyada Sosyal Güvenlik Alanındaki Gelişmeler ve Türkiye, Yay.No.137, Ankara, 1994, 43 s.

TİSK, Dünya’da ve Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Durum – 1976, Yay.No.36, Ankara, 1977, 63 s.

TİSK, Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Durum – 1977, Yay.No.40, Ankara, 1978.

TİSK, Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Durum – 1978, Yay.No.47, Ankara, 1979.

TİSK, Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Durum – 1979, Yay.No.52, Ankara, 1980.

TİSK, Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Durum – 1980, Yay.No.60, Ankara, 1981.

TİSK, Dünyada ve Türkiye’de Endüstri İlişkilerinin Yeni Boyutları Semineri, Yay. No. 153, Ankara, 1995, 83 s.

TİSK, Dünyada ve Türkiye’de Sosyal Diyalog, Yay. No. 115, Ankara, 1992, 115 s.

TİSK, e-bildirge Uygulaması Hakkında İşverenlere Yönelik Bilgiler, Ankara, 2004, 20 s.

TİSK, e-ihale Zirvesi, Yay.No.265, Ankara, 2006, 88 s.

TİSK, Ekonomik Anayasa Paneli, Yay.No.167, Ankara, 1997, 83 s.

TİSK, Ekonomik ve Sosyal Konsey’e Sunulan Rapor, Ankara, 2001, 23 s.

TİSK, Gelişen Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücü Panelleri (I-II), Yay.No.205, Ankara, 2001, 146 s.

TİSK, Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması, Yay.No.160, Ankara, 1996, 51 s.

TİSK, Genel Grev ve Dayanışma Grevi Hakkında Muhtıra, Ankara, (Tarihsiz), 12 s.

TİSK, Genişlemiş Avrupa Birliği’nde Dönemsel Çalışma, Yay.No.278, Ankara, 2006, 92 s.

TİSK, Grev Sırasında Stokların İşyerinden Çıkarılması, Yay.No.133, Ankara, 1994.

TİSK, Güçlü ve Büyük Türk Ekonomisi İçin Üretim ve İstihdam Politikaları Araştırma Yarışması, Ödül Alan Eserler, Yay.No.236, Ankara, 2003, 142 s.

TİSK, Gümrük Birliği’nin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Türk Çalışma Hayatı, Yay. No. 143, Ankara, 1995, 72 s.

TİSK, Güneydoğu Sorunu ile İlgili Görüşler, Yay.No.132, Ankara, 1994, 19 s.

TİSK, İlkbahara Girerken Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Görünüm, 2009, 23 s.

TİSK, İstihdam Paketi ve Sosyal Güvenlikteki Yeni Düzenlemeler İşletmelere Ne Getiriyor? Semineri, Yay.No.296, Ankara, 2008, 188 s.

TİSK, İstihdam Yaratılmasında Geçici Çalışma Türleri ve Özel İstihdam Bürolarının Rolü Semineri, Yay.No.238, Ankara, 2003, 72 s.

TİSK, İstihdam, Kadın İşgücü ve Yeni İş Kanunu Sempozyumu, Yay.No.242, Ankara, 2004, 79 s.

TİSK, İş Güvencesi Yasa Taslağına İlişkin Görüşlerimiz-1, Yay.No.112, Ankara, 1992.

TİSK, İş Güvencesi Yasa Taslağına İlişkin Görüşlerimiz-2, Yay. No. 114, Ankara, 1992, 20 s.

TİSK, İş Kanunu Tadil Tasarısının Getirdikleri ve Görüşlerimiz, Yay.No.48, Ankara, 1979.

TİSK, İş Kanunu Tasarısı Hakkında TİSK’in Görüşü, 1965, 16 s.

TİSK, İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu’nda Yapılması Düşünülen Değişikliklerin Türk Sanayiine Etkileri Semineri, Ankara, 1992, 80 s.

TİSK, İş Kanunu ve Sendikalar Kanununda Yapılması Düşünülen Değişikliklerin Türk Sanayiine Etkileri Semineri, Yay. No. 113, Ankara, 1992, 220 s.

TİSK, İş Kanunu, Yay.No.17, Ankara, 1971.

TİSK, İş Kanunu, Yay.No.6, Ankara, 1967.

TİSK, İş Kanunu, Yay.No.72, Ankara, 1983.

TİSK, İş Kanunu, Yay.No.93, Ankara, 1989.

TİSK, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Semineri (25 Nisan 2012), Yay.No.322, Ankara, 2012, 92 s.

TİSK, İşgücü Piyasalarında Özel İstihdam Bürolarının Önemi, Yay.No.157, Ankara, 1996, 32 s.

TİSK, İşletmelerde Verimliliğin Geliştirilmesi Konusundaki TİSK – ILO İşbirliği Projesi Çerçevesinde 1. Verimlilik Eğitimi Semineri, Ankara, 1991, 23 s.

TİSK, İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu Hakkında Uluslararası İşverenler Teşkilatı IOE’nın Görüşleri, Ankara, 2005, 10 s.

TİSK, İşsizliğin Çözümü: Girişimci Odaklı Yaklaşım, Yay.No.267, Ankara, 2006, 90 s.

TİSK, İşsizlik Sigortası Kanun Tasarısı ve Konfederasyonumuzun Görüşü, Yay.No.7, Ankara, 1968, 51 s.

TİSK, İşsizlik Sigortası Konusunda Görüş ve Öneriler, Yay. No. 131, Ankara, (Tarihsiz), 44 s.

TİSK, İşsizlik Sigortası Uluslararası Semineri, Yay.No.198, Ankara, 2000, 116 s.

TİSK, İşsizlik Sigortası, Artif İstihdam Politikaları ve Özel İstihdam Büroları, Yay.No.196, Ankara, 2000, 112 s.

TİSK, İşsizlikle Mücadele: Ülke Uygulamalara ve Türkiye İçin Öneriler, Yay.No.302, Ankara, 2009, 85 s.

TİSK, İşveren Rehberi, Yay.No.5, Ankara, 1967.

TİSK, İşyeri Hekimi İstihdamında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Semineri, Yay.No.226, Ankara, 2002, 104 s.

TİSK, İşyeri ve İşkolu Sorunları Anketi 1997 Yılı Sonuçları, Yay.No.174, Ankara, 1998, 71 s.

TİSK, İşyeri ve İşkolu Sorunları Anketi Sonuçları, Yay.No.163, Ankara, 1997, 92 s.

TİSK, İşyeri ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri Mevzuatı Açısından İşveren Yükümlülükleri Semineri 17 Aralık 2009, Yay.No.304, Ankara, 2010, 113 s.

TİSK, İşyerlerinde Vuku Bulan Kanun Dışı Olaylar Hakkında Raporu, Yay.No.8, Ankara, 1968, 20 s.

TİSK, Kadın İstihdamı Zirvesi, Yay.No.266, Ankara, 2006, 316 s.

TİSK, Kadın İşgücü Araştırması, Yay.No.185, Ankara, 1999, 32 .

TİSK, Kamuoyunda TİSK, 1990-1992, Yay.No.118, Ankara, 1992.

TİSK, Kamuoyunda TİSK, 1992-1995, Yay.No.151, Ankara, 1995, 207 s.

TİSK, Kamuoyunda TİSK, Yay. No. 151, Ankara, 1995, 207 s.

TİSK, Kamuoyunda TİSK, Yay. No. 65, Ankara, 1982, 103 s.

TİSK, Kamuoyunda TİSK, Yay. No. 89, Ankara, 1987, 168 s.

TİSK, Kamuoyunda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Ankara, 1975 (?), 225 s.

TİSK, Kayıtdışı İstihdam, Yay.No.233, Ankara, 2003, 64 s.

TİSK, Kıdem Tazminatı Fon Tasarısı, Ankara, 1979, 23 s.

TİSK, Kıdem Tazminatı Hakkında Muhtıra, Yay.No.30, Ankara, 1974, 31 s.

TİSK, Kıdem Tazminatı, Yay.No.49, Ankara, 1979.

TİSK, Kıdem Tazminatının Hesaplanması, Vergilendirilmesi, Yay.No. 55, Ankara, 1980.

TİSK, KİT, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Stratejisi (Türkiye İçin Bir Model ve Stratejik Planlama Önerisi), Yay.No.139, Ankara, 1994.

TİSK, KİT’lerde Ücret Artışları ve Ekonomiye Etkileri, Yay.No.125, Ankara, 1993, 15 s.

TİSK, Konfederasyon Albümü, Yay.No.88, Ankara, 1987.

TİSK, Konfederasyonumuza Üye Sendikalara Bağlı İşyerleri, (Tarihsiz), 32 s.

TİSK, Kriz Döneminde Endüstri İlişkileri, Ankara, 2009, 11 s.

TİSK, Krizden Çıkış İçin Zorunlu İstikamet: Vergi ve Bürokrasi Reformları, Yay.No.210, Ankara, 2001, 79 s.

TİSK, Kronik Enflasyon, Ekonomiye ve İstihdama Etkileri Semineri, Yay.No.170, Ankara, 1997, 172 s.

TİSK, Kuruluşundan Günümüze TİSK, Yay.No.173, Ankara, 1997.

TİSK, Küresel Eğilimler ve Türk Çalışma Hayatı, Yay.No.164, Ankara, 1997, 72 s.

TİSK, Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) İşveren Rehberi, Yay.No.282, Ankara, 2007, 28 s.

TİSK, Küresel Krizde İşsizlikle Mücadele ve Genç İstihdamının Artırılmasına Yönelik Tedbirler: Ülke Örnekleri, Yay.No.317, Ankara, 2012, 93 s.

TİSK, Küresel Krize Karşı Alınması Gereken Tedbirler, TİSK Danışma Konseyi Raporu, 2009, 27 s.

TİSK, Lizbon Stratejisi: UNICE Görüşü ve Ülkemiz İçin TİSK Önerileri, Yay.No.248, Ankara, 2004, 76 s.

TİSK, Mesleki Yeterlilik Sistemi Uluslararası Semineri, Sunumlar ve Görüşmeler, 5 Haziran 2009, Yay.No.300, Ankara, 2009, 88 s.

TİSK, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Eksperler Komisyonunca Hazırlanan ‘Özellikle Gelişmekte Olan Memleketler Yönünden Asgari Ücret Tesbiti ve Konu ile İlgili Problemler’ Hakkında Rapor Özeti, Ankara, 1968, 50 s.

TİSK, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı, Yay.No.15, Ankara, 1971.

TİSK, OECD Ülkelerinde İşsizliğin Önlenmesi Konusundaki Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye, Yay. No. 134, Ankara, 31 s.

TİSK, OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler, TİSK Yay. No.289, Ankara, 2008, 92 s.

TİSK, Organize Sanayi Bölgelerinde Çocuk İşgücü, Doğu, Pendik ve Atatürk Sanayi Siteleri Anket Sonuçları, Yay.No.156, Ankara, 1996, 94 s.

TİSK, Organize Sanayi Bölgelerinde Çocuk İşgücü, Yay.No.156, Ankara, 1996.

TİSK, Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi Semineri, Tebliğler ve Görüşler, 25 Ocak 2013, Yay.No.331, Ankara, 2013, 98 s.

TİSK, Özelleştirmenin Neresindeyiz?, Yay.No.186, Ankara, 1999, 20 s.

TİSK, Psikolojik Taciz (Mobbing) ile Mücadelede İşletme Rehberi, Yay.No.321, Ankara, 2012, 55 s.

TİSK, Sanayi Bölgelerinde Çalışan Çocukların Sorunları, Yay.No.171, Ankara, 1997, 100 s.

TİSK, Sanayide Çalışan Çocuklar ve TİSK’in Faaliyetleri, Yay.No.222, Ankara, 2002, 59 s.

TİSK, Sektör Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu, Ankara, 2006, 154 s.

TİSK, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, Yay.No.71, Ankara, 1983, 87 s.

TİSK, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Bilgilendirme Semineri (14 Şubat 2013), Yay.No.332, Ankara, 2013, 136 s.

TİSK, Soru, Cevap ve Sorunlarıyla İş Hukukunda Alt İşveren, Yay.No.320, Ankara, 2012, 142 s.

TİSK, Sorunlar ve Görüşler, Yay. No. 130, Ankara, 204 s.

TİSK, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarıları’nın Değerlendirilmesi Semineri (22 Şubat 2005), Yay.No.256, Ankara, 2005, 127 s.

TİSK, Sosyal Politika ve İstihdam Başlıklı AB Müktesebatı ve Türkiye, TİSK AB Mevzuatını İnceleme Komisyonu Raporu, Yay.No.268, Ankara, 2006, 160 s.

TİSK, Sosyal Politika ve İstihdam Başlıklı AB Müktesebatı ve Türkiye, Ankara, 2006, 29 s.

TİSK, Sosyal Politika ve İstihdam Başlıklı AB Müktesebatı ve Türkiye, Yay.No.268, Ankara, 2006, 160 s.

TİSK, Sosyal Sigorta İşlemleri ve Denetimine İlişkin Üç Yönetmelik, Yay.No.200, Ankara, 2000, 64 s.

TİSK, Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği, Yay.No.90, Ankara, 1987.

TİSK, Sosyal Sigortalar Kanunu, Yay.No.70, Ankara, 1983, 128 s.

TİSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Üzerine Görüş ve Öneriler, Yay. No. 126, Ankara, 1993, 19 s.

TİSK, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun İşverene Rücu Hakkı, Ankara, 2005, 39 s.

TİSK, Sosyal Yönleriyle Avrupa Topluluğu, Yay.No.97, Ankara, (Tarihsiz), 148 s.

TİSK, Tanıtıcı Bilgiler, Ankara, (Tarihsiz), 15 s.

TİSK, Tanıtım Broşürü, Yay.No.58, Ankara, 1980.

TİSK, Tanıtma Broşürü, Yay.No.80, Ankara, 1986.

TİSK, TİSK Albümü, Yay.No.101, Ankara, 1990.

TİSK, TİSK Albümü, Yay.No.123, Ankara, 1993.

TİSK, TİSK Dokuzuncu Olağan Genel Kurul Üyeleri, Ankara, (Tarihsiz), 40 s.

TİSK, TİSK Gelişen Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücü Panelleri I-II, Yay.No.205, Ankara, 2001, 146 s.

TİSK, TİSK Tanıtma Broşürü, Yay.No.3, Ankara, 1966.

TİSK, TİSK ve PERYÖN Tarafından Düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatındaki Değişiklikler ve İşveren Yükümlülükleri Semineri, Yay.No.241, Ankara, 2004, 127 s.

TİSK, TİSK ve Türk-İş Eğitim ve İstihdamda Etkinlik Artırma Projesi Sonuç Konferansı, Yay.No.271, Ankara, 2006, 124 s.

TİSK, TİSK Yönetim Kurulları Müşterek Heyet Toplantısı (Türkiye-AT İlişkileri), Ankara, 1987, 31 s.

TİSK, TİSK’in 2000 Bildirisi, 21. Yüzyılda Önce Türkiye, Ankara, 2000, 8 s.

TİSK, TİSK’in 50’nci Yılına Armağan, Yarım Asra Ulaşan TİSK: Çalışma Hayatında Birliğin ve Bilginin Gücü, Ankara, 2012, 235 s.

TİSK, TİSK-ILO Pendik Sanayi Sitesi Çalışan Çocuk Bürosu, Yay.No.186, Ankara, 1999 (?), 16 s.

TİSK, TİSK’in KıdemTazminatı Hakkındaki Görüş ve Teklifleri, Ankara, 1974, 4 s.

TİSK, Toplu İş Sözleşmesi Seminerleri (1 Mart 1965 – 26 Mart 1965), Ankara, Eskişehir, İzmir, Adana, İstanbul, İstanbul, 1965, 128 s.

TİSK, Toplumsal Uzlaşma Semineri, Yay. No. 105, Ankara, 1990, 83 s.

TİSK, Torba Yasa ile Getirilen Yeni Düzenlemeler Semineri (8 Şubat 2011), Yay.No.311, Ankara, 2011, 140 s.

TİSK, Turkey, An Economic and Social Outlook – 1976, Yay.No.37, Ankara, 1976, 34 s.

TİSK, Turkey, An Economic and Social Outlook – 1977, Yay.No.43, Ankara, 1978.

TİSK, Turkey, An Economic and Social Outlook – 1979, Yay.No.53, Ankara, 1980.

TİSK, Turkey, An Economic and Social Outlook – 1980, Yay.No.61, Ankara, 1981.

TİSK, Turkey’s Accession to the EU: A Win-Win Situation, Some Relevant Facts and Figures, Ankara, 2005, 20 s.

TİSK, Turkish Confederation of Employer Associations, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yay.No.58, Ankara, 1980, 14 s.

TİSK, Turkish Confederation of Employer Associations, Yay.No.103, Ankara, (Tarihsiz), 32 s.

TİSK, Turkish Confederation of Employer Associations, Yay.No.4, Ankara, 1967.

TİSK, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarıları’na İlişkin TİSK Görüş ve Önerileri, Ankara, 2005, 58 s.

TİSK, Türk Çalışma Hayatının Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı, Yay.No.146, Ankara, 1995.

TİSK, Türk Çalışma Hayatının Sorunları ve Çözüm Önerileri, İşalemi – Hükümet Diyaloğu, Yay.No.145, Ankara, 1995.

TİSK, Türk Hür Teşebbüs Kuruluşları Toplantısı (28 Nisan 1975), Yay. No. 32, Ankara, 1975, 84 s.

TİSK, Türk Sanayiinde Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yay.No.207, Ankara, 2001, 151 s.

TİSK, Türk-İşverenler, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Ana Tüzüğü, Ankara, 1965 (?), 22 s. (Çoğaltma).

TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Reorganizasyon Raporu, Yay.No.12, Ankara, 1970.

TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve T.C.Çevre Bakanlığı’nın İşbirliği ile Düzenlenen Çevre Eğitim Semineri, Tebliğler ve Tartışmalar, Yay.No.197, Ankara, 2000, 126 s.

TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yay. No. 104, Ankara, 24 s.

TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yay.No.188, Ankara, 1999, 16 s.

TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yay.No.3, Ankara, 1966, 16 s.

TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda Görev Alan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterler, Ankara, 2001, 9 s.

TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun Temel Görüş ve Önerileri, Yay.No.316, Ankara, Haziran 2011, 20 s.

TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun Vergi Reform Tasarı Taslağı’na İlişkin Olarak Ekonomik ve Sosyal Konsey’e Sunduğu Görüş ve Öneriler, Ankara, 1997, 13 s. (Çoğaltma).

TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun Hükümet İle Yapacağı Görüşmede Sunulacak Konular, Ankara, 1972 (?), 16 s.

TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun Ülkemizdeki Sosyal Güvenlik Sistemi ile İlgili Görüşleridir (20 Temmuz 1990 – GAP), Ankara, 1990, 15 s. (Çoğaltma).

TİSK, Türkiye Ticaret Odaları Sanayi Odaları Ticaret Borsaları Birliği, 274 ve 275 Sayılı Kanunların Tadil Tasarıları Hakkında Görüş ve Tekliflerimiz, Ankara, 1970, 93 s.

TİSK, Türkiye’de Çocuk İşgücü, Yay.No.138, Ankara, 1994, 91 s.

TİSK, Türkiye’de Kadın İşgücü Seminerleri (I-II), Yay.No.192, Ankara, 1999, 115 s.

TİSK, Türkiye’de Parlamenter Sistemin Sorunları ve Çözüm Önerileri Semineri, Yay.No.175, Ankara, 1998, 136 s.

TİSK, Türkiye’de ve Dünyada Mesleki Eğitim, Türk Özel Sektörünün Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yay.No.168, Ankara, 1997, 100 s.

TİSK, Türkiye’nin Bilgi Ekonomisi Yarışındaki Yeri, META Küresel Teknoloji İndeksi 2002, OECD Göstergeleri, Yenilikçilik ve Öncü Teknolojiler, Ülkemiz İçin Öneriler, Yay.No.230, Ankara, 2003, 118 s.

TİSK, Türkiye’de Çocuk İşgücü, Yay.No.138, Ankara, 1994, 91 s.

TİSK, Türkiye’de İmalat Sanayiinde Ücretlerin Üretim, İstihdam ve Yatırımlarla İlişkisi, Yay. No. 127, Ankara, 1993, 15 s.

TİSK, Türkiye’de Mesleki Eğitim, Yay. No. 107, Ankara, 1991, 60 s.

TİSK, Türkiye’de ve OECD Ülkelerinde Enerji Girdi Fiyatları ve Enerji Girdilerine İlişkin Vergi Oranları, Yay. No. 135, Ankara, 1994, 32 s.

TİSK, Türkiye’nin Rekabet Gücü, Yay.No.152, Ankara, 1995.

TİSK, Uluslararası İşverenler Teşkilatı IOE’nın İstihdam Politikası Hakkındaki Görüşleri, Ankara, 2005, 13 s.

TİSK, Uluslararası Karşılaştırmalarla Türkiye’de Ücret Artışları, Yay. No. 124, Ankara, 1993, 36 s.

TİSK, Ücret Araştırması, Yay. No. 34, Ankara,1976, 23 s.

TİSK, Ücret Sistemimiz, Sorunları ve Çözüm Önerileri Semineri, Ankara, 1995, Yay. No. 141, 184 s.

TİSK, Üçlü Anlaşmalar, Ekonomik ve Sosyal Konseyler (Gelişmiş Ülke Uygulamaları ve Türkiye), TİSK Yay.No.158, Ankara, 1996, 60 s.

TİSK, Üretime Yönelik Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler (Çalışma Hayatı Bakımından), Yay.No.172, Ankara, 1997, 43 s.

TİSK, Vergi Reform Tasarı Taslağına İlişkin Olarak Ekonomik ve Sosyal Konsey’e Sunduğu Görüş ve Önerileridir, Ankara, 1997, 13 s.

TİSK, Yasa Dışı Davranışlarda İşverenlerce İzlenecek Yol, Yay.No.94, Ankara, 1989, 52 s.

TİSK, Yasa Dışı Davranışlarda İşverenlerce İzlenecek Yol, Yay.No.46, Ankara, 1979, 35 s.

TİSK, Yeni İş Kanunu Ne Getiriyor Semineri, Yay.No.235, Ankara, 2003, 80 s.

TİSK-IOE, Avrupa’da Sosyal Politikanın Panoraması-Eylül 1999, TİSK İşveren Dergisi Eki, Ankara, 1999, 16 s.

TOBB – TİSK – Türkiye Esnaf Sanatkar Dernekleri Konfederasyonu,  İş Kanunu Tasarısı Hakkında, Ankara, 1967, 7 s.

TOBB – TİSK – Türkiye Esnaf Sanatkar Dernekleri Konfederasyonu, İş Kanunu Tasarısı ve Bazı Maddeleri Hakkında Kısa Muhtıra, Ankara, 1966, 20 s.

TOBB – TİSK – Türkiye Esnaf Sanatkar Dernekleri Konfederasyonu, İş Kanunu Tasarısının Bazı Maddeleri Hakkında Görüşümüz, Ankara, 1966, 8 s.

TOBB – TİSK – Türkiye Esnaf Sanatkar Dernekleri Konfederasyonu, İş Kanunu Tasarısı ve Bazı Maddeleri Hakkındaki Görüşümüz, Ankara, 1966, 36 s.

TOBB – TİSK, İşçi Yardımlaşma Kurumu Kanun Teklifi Hakkında Görüşümüz, Ankara, 1970, 16 s.

TOBB, Çalışma Bakanlığınca Bakanlar Kuruluna Sevkedilen İşçi ve İşveren Sendikaları Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşlerimizin Özeti, Ankara, 1963, 6 s.

Tuna, O., Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim, TİSK Yay., Ankara, 1973, 260 s.

Türk Sevk ve İdare Derneği, TİSK Toplu İş Sözleşmesi Semineri (1965), Yay.No.11, İstanbul, 1965, 128 s.

TÜRK-İŞ – TİSK, İl Düzeyinde İşgücü Piyasasını İzleme Rehberi, Ankara, 2007, 84 s.

Türk-İş-TİSK, İl Düzeyinde İşgücü Piyasasını İzleme Rehberi, Ankara, 2007, 84 s.

Türk-İşverenler (TİSK), Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı Hakkında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun Mütalaası, İstanbul, 1963, 16 s.

Türk-İşverenler (TİSK), Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı Hakkında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun Mütalaası, İstanbul, 1963, 16 s.

Türkiye Odalar Birliği, Çalışma Bakanlığınca Bakanlar Kuruluna Sevk Edilen İşçi ve İşveren Sendikaları Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşlerimizin Özeti, Ankara, 1963, 6 s.

Uluslararası Çalışma Bürosu, Kollektif Müzakereler, İş Eğitimi Dersleri, TİSK Yay.No.1, İstanbul, 1962, 200 s. Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), Küresel İş Paktı, TİSK Yay., 2009, 11 s.

Yeşilbağ, M., The Transformation of MESS and TİSK from Foundation to 2005, Thesis Submitted to the Boğaziçi University Atatürk Institute for Modern Turkish History in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts, İstanbul, 2008, 154 s.

YOL-İŞ Sendikası, TİSK Raporlarına Yanıt, Yay.No.1986/11, Ankara, 1986, 54 s.

Yüksel, A.S., Ortak Pazarın (AET) Sosyal Düzeni ve Ortak İlişkilerimizin Sanayiimiz Açısından Sosyal Yapıya Muhtemel Etkileri, TİSK Yay.No.23, Ankara, 1973.

Yüksel, N., Küreselleşme ve Toplu Pazarlıktaki Değişim, TİSK Yay.No.166, Ankara, 1997, 136 s.

Zaim, S., Türkiye’de Ücret ve Gelirler Siyaseti, TİSK Yay., No.28, Ankara, 1974, 429 s.

DİĞER HABERLER
EFFAT KADIN KOMİTESİNE KATILDIK
EFFAT KADIN KOMİTESİNE KATILDIK

Sendikamızın da üyesi olduğu Avrupa Gıda, Tarım ve Turizm Sendikaları Federasyonu (EFFAT) Kadın Komitesi toplantısına katıldık.

ESKİDEN İŞÇİLER NASILDI?
ESKİDEN İŞÇİLER NASILDI?

Benim işçilerle doğrudan ilişkim 1972 yılında başladı. “Eski işçi” dediğimde benim bildiklerim bu yılların işçileridir. Ancak tabii ki daha öncenin işçileri de, “iyice eski işçiler” de var. 

‘EKONOMİNİN ÇARKLARI DURABİLİR’
‘EKONOMİNİN ÇARKLARI DURABİLİR’

TCMB yüzde 50 olan politika faizini sabit tuttu. “Ekonominin tüm çarkları durabilir” uyarısında bulunan Prof. Dr. Kozanoğlu “Sermaye çevrelerinden yüksek faize tepkiler yükselecek. Pusuya yatmış vaziyetteler” dedi.

GIDA FİYATLARI ARTIYOR, SAHTE ÜRÜN ÇOĞALIYOR
GIDA FİYATLARI ARTIYOR, SAHTE ÜRÜN ÇOĞALIYOR

Gıda fiyatları 48 aydır kesintisiz artıyor. Gıda Mühendisleri Odası, “Alım gücü düşen halk, sayıları hızla artan sağlıksız taklit ürünlere yöneliyor” uyarısında bulundu.