Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
18 Kasım 2011
TÜRK-İŞ VE DİSK GENEL KURULLARI VE İŞÇİ SINIFININ ACİL TALEPLERİ

DİSK 26-27 Kasım, Türk-İş 8-11 Aralık´ta peş peşe genel kurullannı yapacak. Son genel kuruldan sonraki 4 yılın muhasebesini yapacaklar, dersler çıkaracaklar, yeni plan ve programlar için kararlar alacaklar.

TÜRK-İŞ VE DİSK GENEL KURULLARI VE İŞÇİ SINIFININ ACİL TALEPLERİ

       Disk 26-27 Kasım, Türk-İş 8-11 Aralık’ta peş peşe genel kurullannı yapacak. Son genel kuruldan sonraki 4 yılın muhasebesini yapacaklar, dersler çıkaracaklar, yeni plan ve programlar için kararlar alacaklar. Önceki dönemde etkili uygulamalar yapmışlarsa, muhasebeyi son 4 yılla sınırlı tutmalan doğrudur. Ancak işçi sınıfının geldiği yere baktığımızda, sadece 4 yılın değil, son 20 yılın muhasebesini yapmaya mecbur olduklan ortadadır. Neden mi?

       Kısaca hatırlayalım:

       -4857 sayılı kölelik yasası çıkanldı. Esnek çalışma yasaya yerleştirildi, bütün işkollannda yaygınlaştınldı.

       -İşçi kiralayabilme olanağı tanındı. Şimdi kiralık işçi bürolannın hazırlığı yapılıyor.

       -İşçinin SSK’sına el kondu. Köy Hizmetleri Kurumu ve yüzlerce fabrika yok edildi.

       -Mezarda emeklilik yasası çıkanldı.

       -4-C ve 4-B gibi modem köleler ordusu yaratıldı. Bakan Veysel Eroğlu, 4-C’li sayısını 210 bine çıkarmayı planladıklannı itiraf etti.

       – Orman-İş, Belediye-İş, Tekgıda-İş ve Genel-İş üyelerinin hükümet baskısıyla yandaş sendikaya geçirilmesini diğer sendikalar seyrettiler.

       -Kamu, hizmet alımı ve taşeron sistemi ile içi boş ağaca dönüştürüldü. Sadece belediyelerde 1.5 milyon taşeron işçi çalışıyor.

       -52 bin belediye işçisinin Milli EĞİTİM Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne, haklan gasp edilerek sürülebilmelerine ses çıkanlmadı.

       -Özelleştirmeler, mücadele eden sendikanın yalnız bırakılması veya sendika aidatının devamını sağlayacak pazarlıklarla, mücadele edilmediği için, ürkütücü boyuta ulaştı.

       -İşten atmalar ve zorunlu emeklilikle kamudaki işçi sayısı, 1 milyondan 300 bine düşürüldü.

       -Tek başına Türk-İş‘in bir milyondan fazla üyesi varken, üç işçi konfederasyonun toplam üye sayısı 800 binin altına düştü.

       -Özelleştirmenin iptali hakkındaki kesinleşmiş yargı kararlanna rağmen, 59 kurumdaki işgaller devam ediyor.

       -Yabancılann çalışmasını kolaylaştıran yasa çıkanldı.

       -İşsizlik fonunun yağmalanması için yasa çıkanldı.

       –Sendikalara işçinin güveni azalmaya, toplumdaki itibarlan düşmeye başladı.

       İşte son yılın muhasebesi. Bu nedenle sendikalarımızdan beklenen silkinmeleri ve duruma uygun kararlar almalandır. Aksi halde, yakında kapılanna kilit vuracaklardır. Genel kurullarda beklenen kararlar şunlar;

       1-Kıdem tazminatının kaldınlması genel grev sebebidir. İzin vermeyeceğiz.

       2- Kuralsızlığa, esnek çalışmaya ve kiralık işçi bürolarına hayır.

       3-İssizlik fonunun yağmalanması durdurulsun!

       4- Şeker fabrikalan, otoyollan, santraller, köprüler ve okul binalannın satışı durdurulsun. Kamu kuruluşlannın dünya sermayesine peşkeş çekilmesine hayır!

       5-30 kişinin altında işçi çalıştıran işyerlerinde iş güvencesinin kaldırılmasına son!

       6-4/C kölelik yasası kaldınlsın!

       7-Taşeronlaşmaya hayır! Sendikasız, sigortasız çalışmaya son!

       8-Özelleştirmeleri kesinleşmiş yargı karan ile iptal edilen 59 kurum derhal kamuya iade edilmelidir!

       9- EĞİTİM ve sağlığın yerel yönetimlere devrine hayır! EĞİTİM ve sağlık devletin görevidir. Yabancı öğretmen ve yabancı doktora hayır!

       10-Türk-iş ve DİSK’e saldınya son! Yandaş sendikalara geçmeye zorlanmasına hayır!

       11-Bölücü bölgesel sendikacılığa ve bölgesel asgari ücrete hayır!

       12-Devlet memurunun tasfiyesi çabalarına son verilsin. Memurlara grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı.

       13- Bölünme anayasasına hayır! Emperyalizmin cumhuriyetimizi yıkıcı ve milletimizi ve işçi sınıfını bölücü oyunlarına karşı kararlı mücadele! Türküyle, Kürdüyle milletimizi biz birleştiririz.

       14-İşçi sınıfımız, bu acil taleplerinin yerine getirilmesi için üretimden gelen gücünü kullanacaktır. Sendikalanmızın genel kurullannda alması beklenen kararlar bunlardır. Aksi halde sendikalanmız bitecek, işçi ise örgütsüz köleler ordusu haline gelecektir.

DİĞER HABERLER
İŞÇİNİN TALEP DOSYASI YÜKLÜ
İŞÇİNİN TALEP DOSYASI YÜKLÜ

Asgari Ücret Tesbit Komisyonu’nun toplantısına işçi kesimi yüklü bir dosya ile geliyor.

ASGARİ ÜCRETE HALK AYARI
ASGARİ ÜCRETE HALK AYARI

Yöneylem’in araştırmasına göre halkın yüzde 55’inden fazlası ülkenin kötü yönetildiğini düşünüyor. Asgari ücretin 10 bin TL ve üzerinde olması gerektiğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 50’yi buluyor.

EŞİTİZ BERABERİZ
EŞİTİZ BERABERİZ

ILO Türkiye Ofisi ve Sosyal Taraflar, Sivil Toplum, Özel Sektör Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi için ILO 190 Sayılı Sözleşme ile uyumlu bir çalışma yaşamı için bir araya geldi.

İSVEÇ’TE İŞ GÜVENCESİ VE KIDEM TAZMİNATI
İSVEÇ’TE İŞ GÜVENCESİ VE KIDEM TAZMİNATI

Türkiye’de giderek derinleşmekte olan ekonomik kriz, işçiler açısından iş güvencesinin önemini her geçen gün daha da artırmaktadır.