Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
01 Ekim 2019
TÜRK-İŞ GEÇMİŞTE NELERİ SAVUNUYORDU? 24 İLKE

Türk-İş’e bağlı sendikaların genel kurulları birbiri ardı sıra yapılıyor. Konfederasyonun genel kurulu da bu yılsonunda toplanacak.

TÜRK-İŞ GEÇMİŞTE NELERİ SAVUNUYORDU? 24 İLKE

Türk-İş’e bağlı sendikaların genel kurulları birbiri ardı sıra yapılıyor. Konfederasyonun genel kurulu da bu yılsonunda toplanacak.

Türk-İş’in geçmiş genel kurullarında Türk-İş’in ekonomik, toplumsal ve siyasal talepleri kapsamlı bir biçimde formüle edildi ve onaylandı. Genel Kurullar dışında da formüle edilen ve Türk-İş adına açıklanan talepler oldu. Nedense, bu talepler günümüzde pek hatırlanmıyor. Türk-İş’in bu yıl sonundaki genel kurulu öncesinde, Türk-İş tarihindeki önemli belgelerden bazı bölümleri hatırlatmanın yararlı olduğunu düşünüyorum. Sendikalar yalnızca ücret pazarlığı yapan örgütler değildir. Özellikle ekonomik krizin derinleştiği ve sınıf mücadelesinin sertleştiği koşullarda, sendikaların, çalışma yaşamının tüm alanlarına odaklanmaları ve tüm emekçi sınıf ve tabakaların ve ülkemizin temel sorunlarıyla ilgilenmeleri, sendikaların itibarını ve gücünü artıracaktır.
 
TÜRK-İŞ’İN 24 İLKESİ
 
Türk-İş’in 7. Genel Kurulu 1968 yılında toplandı ve 21 Nisan 1968 günü oybirliğiyle 23 ilke kabul edildi. Türk-İş’in 1970 yılında toplanan 8. Genel Kurulu da bu listeye 24. maddeyi ekledi. Böylece, Türk-İş genel kurullarında onaylanmış temel talepler bildirgesi ortaya çıktı.
 
Bu metnin bazı bölümleri aşağıda sunulmaktadır:
 
"3. Anayasada öngörülen prensiplerin gerçekleşmesi için göstereceği çabaların yanı sıra, Anayasa dışı sosyal ve ekonomik bir düzen kurulması, devletin şeklinin değiştirilmesi, Atatürk devrimlerinin ve demokrasinin tahribi amacına yönelen her türlü akıma karşı bütün gücüyle mücadele etmek Türk-İş’in temel görevlerinin başında gelir.
 
TOPRAK REFORMU
 
"9. Topraksız, az topraklı veya dar gelirli köylünün yeterli toprağa ve verimli tarım işletmeciliğine kavuşmasını sağlayıcı, toprak dağılımında dengesizlik ve adaletsizliği önleyici, aynı zamanda tarımsal verimliliği arttırıcı bir toprak ve tarım reformu yapılmasını ve bu reformun hızlı sanayileşme ve işsizliği azaltma yönünden taşıdığı önemi gözönünde tutarak, bir an önce gerçekleştirilmesi için siyasi partiler üzerinde bütün etkisini kullanmayı Türk-İş başlıca görev sayar.
 
"10. Orman köylüsünü insan onuruna yaraşır bir yaşama seviyesine ulaştırabilmek üzere Devlet desteğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak Türk-İş’in görevleri arasındadır.

ADİL VERGİ DÜZENİ
 
"12. Adil bir vergi reformunun süratle yapılması, özellikle yüksek kazançlı büyük çiftçilerden yeterli vergi alınması, yoksul halka yük olan dolaylı vergilerin azaltılması, vergi kaçırma yollarının kapatılması, vergi ve servet açıklamasının devlete karşı yapılması konularında Türk-İş yetkili makamlar nezdinde gerekli ve etkili teşebbüslerde bulunacaktır.
 
"14. Üretici, köylü ve çiftçinin kooperatifleştirilmeleri, bu kooperatiflere devletin müdahalesini veya aracı ve tefecilerin sızmasını kesinlikle önleyici tedbirler alınması, ayrıca üretici kooperatiflere sınai tesisler kurma imkanlarının sağlanması konularında Türk-İş, yetkilileri zamanında uyaracak ve bu konuda gerekli çalışmaları yapacaktır.
 
MADENLERİMİZİ DEVLET İŞLETSİN
 
"16. Petrollerimizin ve madenlerimizin geniş ölçüde devlet eliyle işletilmesi, bu alanda özel teşebbüse, devlet yatırımlarının verimli olamayacağı küçük madenlerimizin işletilmesi için, devlet kontrolü ve işçilerin yönetime katılmaları, kârdan ve verim artışından pay almaları şartı ile izin verilebilmesini sağlayıcı tedbirlerin alınması konusunda Türk-İş gerekli çalışmaları yapacaktır. Bu alanda, yabancı sermayeye mümkün mertebe yer verilmemesi, yurdumuzun imkanları elverdiği anda yabancı sermayenin bu alanda çalıştırılmaması amaç edinilecek ve Türk-İş bu konuda takipçilik görevini eksiksiz yerine getirecektir.
 
YABANCI SERMAYE KONTROL ALTINDA OLSUN
 
"17. Yerli sermayenin başarabileceği işler için yabancı sermayenin yurda sokulmaması, yabancı sermayenin yurt dışına büyük kâr transferleri yapmasının önlenmesi, yabancı sermaye ile kurulan ortaklıklarda dünya ölçülerine uygun oranda ve milli ortaklıklardan alınanın üstünde Kurumlar vergisi alınması konularında Türk-İş, yetkililer nezdinde gerekli çalışmaları yapacaktır. Yabancı hissedarların Türk devletine gelir vergisi ödememelerinden doğan kayıpların giderilmesi için tedbir alınmasını Türk-İş isteyecek ve bu konuda da gerekli çalışmaları yapacaktır.

PLANLI EKONOMİ ULUSAL HARP SANAYİ
 
"18. Özel teşebbüsün Anayasa ve Plan ilke ve amaçlarına ve toplum yararına uygun işlemesi için etkili tedbirler alınmasını, kamu kesimi ile özel kesimde de plan disiplininin sağlanmasını Türk-İş ilgililerden isteyecektir.
 
"24. Türk işçisinin emeğini, ordumuzun gücü ile birleştirerek, yurt savunmasında öz kaynaklarımızın kullanılması ve savunma gücümüzün dış yardıma bağlı kalmadan yürütülebilmesi için, Türk-İş ulusal harb sanayiinin kurulması yolunda gerekli bütün çabayı gösterecektir."
DİĞER HABERLER
YÖNETİCİ EĞİTİMLERİMİZİ TAMAMLADIK
YÖNETİCİ EĞİTİMLERİMİZİ TAMAMLADIK

Sendikamızın 17. Olağan Genel Kurulundan sonra ilk eğitim dönemimize, “Yönetici Eğitimi” ile başladık.

KKM’NİN İPİNİ ÇEKTİLER
KKM’NİN İPİNİ ÇEKTİLER

Merkez Bankası, Türk lirası dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı.

SGK ALACAKLARINI TOPLAYAMIYOR
SGK ALACAKLARINI TOPLAYAMIYOR

SGK’nın icra dosyalarının sayısı yedi yılda 6 milyonu, alacak miktarı da 112 milyar lirayı aştı. Kurum, söz konusu tutarın sadece 43 milyar 93 milyon lirasını alabildi.

ENFLASYON -REFAH KAYBI KISKACINDA ÇALIŞMA HAYATINI ZOR GÜNDEM BEKLİYOR
ENFLASYON -REFAH KAYBI KISKACINDA ÇALIŞMA HAYATINI ZOR GÜNDEM BEKLİYOR

Türkiye, Ekim 2022’de yıllık bazda yüzde 85,51 enflasyon oranına ulaştı. Baz etkisiyle 2022 yüzde 64,27 ile kapatıldı.