Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
09 Kasım 2020
TORBA YASAYA KARŞI GENEL İŞ BIRAKMA EYLEMİ ŞART

Genç ve 50 yaş üstü işçiler için yaşa dayalı ayrımcılık getirerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş güvencesi ve emeklilik haklarında büyük kayıplara yol açacak yasa teklifi Meclis genel kurulunda.

TORBA YASAYA KARŞI GENEL İŞ BIRAKMA EYLEMİ ŞART

Genç ve 50 yaş üstü işçiler için yaşa dayalı ayrımcılık getirerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş güvencesi ve emeklilik haklarında büyük kayıplara yol açacak yasa teklifi Meclis genel kurulunda. Torba yasa teklifinin görüşmelerine bu hafta, 10 Kasım’dan itibaren devam edilecek. Yasa teklifi bir yandan işçilerin anayasal ve yasal haklarını budarken öte yandan sermeye için bol kepçe teşvikler ve ödüller getiriyor. 

KIDEM, İHBAR, İŞGÜVENCESİ, EMEKLİLİK HAKLARI TEHLİKEDE 
 
Tekrar tekrar yazmakta yarar var. Yasa teklifinin çalışma yaşamına ilişkin hükümlerinin özeti şudur: 
 
* 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için halen oldukça sıkı kurallara bağlı geçici işçilik (belirli süreli işi sözleşmesi) hiçbir kurala bağlı olmadan yapılabilecek. İstisnai bir çalışma biçimi olan geçici işçilik bu yaş grupları için asıl çalışma biçimi olacak. Sonuç olarak 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin bu dönemlerdeki çalışmaları için kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve iş güvencesi olmayacak. 
 
* 25 yaş altı işçilerin kısmi zamanlı çalışması teşvik edilecek ancak bir ayda 10 günden az çalışmaları için emeklilik primi ödenmeyecek. Farklı işverenlerde kısmi zamanlı çalışıp 30 günü tamamlasalar bile genç işçiler için uzun vadeli sigorta primleri ödenmeyecek. Diğer bir ifadeyle emeklilik primlerinin ödenme yaşı 25’e çekilmiş olacak. 
 
* Kaçak, sigortasız işçi çalıştıran işverenler affedilecek ve kendilerine günde 44 TL prim desteği verilecek. Hatırlatalım, ücretsiz izne çıkarılan işçiye verilen günlük destek 39 TL’dir! İşsizlik sigortası fonuna prim ödemiş işçiye günde 39 TL reva görülürken, kaçak işçi çalıştırmış, vergi çalmış yani suç işlemiş işverene ödül veriliyor. Üstelik işverenler kaçak çalıştırdıkları işçiler için ceza ve geçmişe dönük prim ödemeyecekler! 
 
İşte torba yasa teklifinin özü bu. Yasa teklifi anayasaya aykırı çünkü yaş temelinde ayrımcılık getiriyor. Yasa işçilerin temel haklarını ortadan kaldırıyor ve onları adeta ücretli köle haline getiriyor. Doğal olarak bu yasa teklifi işçilerden ve sendikalardan büyük tepki topladı. Uzun bir aradan sonra üç işçi konfederasyonu TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK ortak bir açıklama yaparak yasa teklifinin işçi hakları için vahim sonuçlar doğuracağını ilen etti ve geri çekilmesini istedi. 

ORTAK GENEL EYLEM ŞART 
 
DİSK ve TÜRK-İŞ Türkiye çapında basın açıklamaları yaptı. DİSK ve TÜRK-İŞ üyesi bazı sendikalar işyerlerinde protesto eylemleri düzenledi. DİSK’in Meclis önünde yapmak istediği basın açıklaması adeta bir polis devleti uygulaması ile keyfi olarak engellendi. Yasa teklifinin geri çekilmesi konusunda büyük bir talep var ancak buna kulak verileceğinin bir işareti yok. Oysa bugün 3-4 milyon işçinin kıdem tazminatı yok olmak üzere. Bugün gençlere ve 50 yaş üstü işçilere yarın herkese! Kıdem tazminatı kırmızı çizgi ise o kırmızı çizgi aşılmak üzere. TÜRKİŞ ve DİSK kıdem tazminatını kırmızı çizgi ilan etmişti. 
 
Artık konuşulması gereken çok daha ciddi bir uyarıdır. İşçilerin üretimden gelen gücünü göstermenin zamanıdır. Üç işçi konfederasyonu Türkiye çapında genel uyarı eylemini, iş bırakma eylemini gündeme almalıdır. Yarım günlük veya iki saatlik genel uyarı eylemi ve iş bırakma işçilerin ve sendikaların kararlılığını ortaya koyacaktır. Dünyada sendikalar ciddi bir sorunla karşılaştıklarında, hükümetler işçi haklarını ortadan kaldırmak istediklerinde böyle yapıyor. Trenler çalışmıyor, uçaklar uçmuyor, çarklar duruyor. Demokratik ülkelerde böyle oluyor. Sendikacılığın ABC’si budur. Sendikacılıkta müzakere elbette önemli ama mücadele kapasitesi olmadan müzakereden sonuç almak zor. 
 
Genel uyarı eylemi, iş bırakma, genel grev Türkiye işçi hareketi tarihinde çok sayıda örneği olan meşru bir eylem biçimidir. Bu eylem biçimini hem DİSK hem TÜRK-İŞ geçmişte birçok kez kullandı. Hatırlatalım! Türk-İş Başkanı Halil Tunç 16 Haziran 1975 tarihinde Demirel’in başbakanlığındaki 1. Milliyetçi Cephe Hükümetinin kıdem tazminatı hakkını sınırlandırması girişimine karşı İzmir’de elektrikleri keserek 8 saat süreyle kısmi bir genel greve bizzat öncülük etti. Kemal Türkler öncülüğünde DİSK Eylül 1976’da Devlet Güvenlik Mahkemelerine karşı genel yas/genel grev ilan etti ve DGM yasası çıkarılamadı. 
 
Türk-İş’in 12 Eylül sonrası en önemli eylemlerinden biri, 3 Ocak 1991 tarihinde uygulanan "işe gitmeme eylemi" oldu. 3 Ocak eylemi 1980 sonrasının ilk "iş bırakma" eylemi ve genel grevidir. 3 Ocak genel grevine geniş katılım oldu. 1999’da bu kez "mezarda emeklilik" olarak bilinen yasaya karşı büyük işçi eylemleri gündeme geldi. 24 Temmuz 1999’da Ankara’da dev bir miting yapıldı. 13 Ağustos 1999’da ise genel iş bırakma kararı alındı. Ancak bu kez Türk-İş’e bağlı sendikaların büyük bölümü bu kararı uygulamadığı için genel grev başarısız oldu. 17 Ağustos 1999 depremini fırsat bilen dönemin hükümeti emeklilik yaşını yükselterek bugün EYT olarak bilinen büyük mağduriyete yol açtı. 

TARİHE NASIL GEÇECEKSİNİZ, KARAR VERİN! 
 
Genel iş bırakma eylemi meşru ve demokratik ve hukuksal bir eylem biçimidir. İşçi haklarını korumak ve hükümeti uyarmak için yapılacak toplu iş bırakma eylemi veya genel grev Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından meşru kabul edilen bir eylem biçimidir. Anayasa Mahkemesi çok sayıda kararında sendika kararıyla işe gitmemeyi hukuka uygun bulmuştur. İşçilerin barışçı toplu eylemi (iş bırakma, genel uyarı eylemi, genel grev) meşrudur, demokratiktir ve hukuka uygundur. 
 
Mesele sendikaların ortaklaşa ve güçlü bir biçimde böyle bir karar almasıdır. Bu tek başına DİSK’in yapabileceği bir iş değil. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK yaptıkları ortak açıklamanın gereğini yapmalı. Birlikte Meclis’e gitmeli, Meclis’in önünde ve içinde taleplerini anlatmalıdır. Ancak bunun yeterli olmayacağı anlaşılıyor. İşçilerin bu yasayı istemediğini somut biçimde ortaya koymak gerekiyor. Bunun adı ‘genel uyarı, genel iş bırakmadır. Bir saat mi olur, iki saat mi olur, yarım gün mü olur onun kararını sendikalar verir. 
 
Ancak iş işten geçmeden harekete geçmekte yarar var. Yoksa kıdem tazminatı, iş güvencesi yok edilirken, genç ve 50 yaş üstü işçilerin hakları ortadan kaldırılırken gereğini yapmayan sendikacılar olarak tarihe geçersiniz. Tercih sizin, tarihe nasıl geçmek istiyorsunuz!
DİĞER HABERLER
İYİ BAYRAMLAR
İYİ BAYRAMLAR

Bayramlar kucaklaşmak, yoksulun halinden anlamak, bir olmak, birlik olmak demektir. Küçük bir çocuğun gözündeki ışık, yüzündeki gülümsemedir.

2024, EMEKLİLER YILI OLACAĞA BENZİYOR
2024, EMEKLİLER YILI OLACAĞA BENZİYOR

26 Mayıs 2024 günü Ankara’da CHP’nin düzenlediği emekli mitingine çok büyük katılım oldu. Emekli örgütlerinin etkin katılımıyla onbinlerce emekli Tandoğan Meydanı’nda en temel taleplerini dile getirdi.

TÜRKİYE, İŞÇİLER İÇİN EN KÖTÜ 10 ÜLKEDEN BİRİ
TÜRKİYE, İŞÇİLER İÇİN EN KÖTÜ 10 ÜLKEDEN BİRİ

TÜRKİYE 2016’dan bu yana kişi başına gelir seviyesi gelir seviyesindeki gerileme ve işçi hakları açısından küme düştü ve Afrika ülkeleriyle aynı kategoriye indi.

İDARİ İZİNLE UZAYAN BAYRAM TATİLİ
İDARİ İZİNLE UZAYAN BAYRAM TATİLİ

Bu günden itibaren yine uzunca bir bayram tatiline giriyoruz. Tatil yapabilecek olanlara ne mutlu diyelim ve şu idari izin konusuna biraz değinelim.