Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
17 Ekim 2014
TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI SÜTAŞ İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİNE DESTEĞİNİ AÇIKLADI

TÜRK-İŞ’e bağlı TEZ-KOOP-İŞ Sendikası bir basın açıklaması yaparak, güncel siyasal ve sosyal sorunlar hakkındaki görüşlerini açıkladı. Açıklamasının bir bölümünü SÜTAŞ işçilerinin mücadelesine ayıran TEZ-KOOP –İŞ Sendikası, işten çıkarılan SÜTAŞ işçilerinin yanında olduğunu ve destek verdiklerini ifade etti.

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI SÜTAŞ İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİNE DESTEĞİNİ AÇIKLADI

TÜRK-İŞ’e bağlı TEZ-KOOP-İŞ Sendikası bir basın açıklaması yaparak, güncel siyasal ve sosyal sorunlar hakkındaki görüşlerini açıkladı. Açıklamasının bir bölümünü SÜTAŞ işçilerinin mücadelesine ayıran TEZ-KOOP –İŞ Sendikası, işten çıkarılan SÜTAŞ işçilerinin yanında olduğunu ve destek verdiklerini ifade etti.

Değerli Sendikamıza SÜTAŞ mücadelemize verdiği destek için üyelerimiz ve TEKGIDA-İŞ adına teşekkür ediyoruz.

 

TEZ-KOOP-İŞ tarafından yapılan açıklamayı aşağıda veriyoruz.
 
 
 
TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
Tez-Koop-İş Sendikası Başkanlar Kurulu 15-16 Ekim 2014 tarihlerinde Ankara’da sendikamız Genel Merkezinde toplanmış ve ülkemizde yaşanan siyasal ve ekonomik sorunlar ile çalışma yaşamını ilgilendiren konuları tartışmıştır. Sendikamız Başkanlar Kurulunca kamuoyu ile paylaşılmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Savaş hiçbir zaman kabul edilebilecek bir durum olmadığı gibi, özellikle sivil halka yönelik vahşet düzeyine ulaşan eylemler insanlık suçudur. Sınırlarımızın hemen yanıbaşında, Irak’ta, Musul’da, Tuzhurmatu’da; Suriye’de, İbdil ve Rakka ile son olarak Kobani’de İŞID terör örgütünün Türkmen, Kürt, Yezidi ve tüm bölge halklarına karşı yaptığı insanlık dışı vahşet kabul edilmez. Bu terörün durdurulması sadece bölge ülkelerinin değil bütün herkesin sorumluluğudur ve savaş mağdurlarına derhal insani yardım yapılması bir insanlık görevidir. Bu görev siyasal ve uluslararası çıkarlara heba edilmemelidir.
2- Siyasal iktidarın İŞID terör örgütünü bahane ederek ülkemiz topraklarını yabancı ülke askerlerinin üssü haline getirmesine ve İncirlik’teki Amerikan üssünün açılmasına ilişkin tezkere kabul edilemez. Ülkemizin ve ülkemizdeki emekçilerin Ortadoğu bataklığına sürüklenmesine neden olacak, savaşı Türkiye topraklarına yayacak adımlardan kaçınılmalıdır.
3- Ülkemizde Kobani’de yaşanan sürece ilişkin demokratik bir biçimde yapılan gösterilerin farklı boyutlara sıçratılarak bu olaylar sonucunda 34 yurttaşımızın ve 2 emniyet görevlisinin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar da tasvip edilemez. Ancak, siyasi iktidarca yapılan gösteriler bahane edilerek Türkiye Cumhuriyeti’nin anti demokratik bir polis devleti haline dönüştürecek Anayasal hakkımız olan toplantı ve gösteri hakkımızı kısıtlayacak, yasaklayacak her türlü düzenleme de aynı nitelikte bütün demokratik kitle örgütlerince ve sendikalarca karşı çıkılması gereken bir durumdur. Siyasal iktidarı demokrasiyi ve evrensel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıracak her türlü düzenleme ve müdahaleden uzak durmaya çağırıyoruz.
4- Tez-Koop-İş Sendikası Başkanlar Kurulu olarak kamuoyunda torba yasa olarak tanımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan taşeron çalışma hakkındaki düzenlemelerin emekçilerin beklentilerinden çok uzak olduğunu düşünmekteyiz. Taşeron çalışmayı önlemek yerine kamuda bütün işlerin taşerona devredilmesine imkan tanıyan bu yasal düzenleme aynı zamanda taşeron işçilerin örgütlenme ve toplu sözleşme haklarından yararlanmasına ciddi kısıtlar getirmiştir. Siyasal iktidarın bir an önce taşeron işçi çalıştırmaya son vermesini, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmalarını ve  ILO’nun 87 ve 98 sayılı sözleşmeleri ile 94 sayılı Sözleşmesine uygun bir biçimde yasal düzenlemeler yapması gerektiğini tekrar ifade ederiz.
5- Tez-Koop-İş Sendikası Başkanlar Kurulu olarak Soma’da kaybettiğimiz işçi arkadaşlarımız ve madencilerin sorunları ile ilgili ve taşeron çalışmayı önlemek adına Meclis gündemine alınıp yasalaştırılan torba kanunun çalışanların sorunları yerine siyasal iktidarın ve bürokrasinin sorunlarını çözmeye dönük bir hale getirilmiştir. Çalışma yaşamının kanayan yaralarının çözüme kavuşturulması, işçilerin beklentilerinin karşılanması için vakit kaybedilmeden gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini tekrar hatırlatırız.
6- Çalışanların kazanılmış hakları olan kıdem tazminatı hakkına dönük siyasal iktidar tarafından yeniden orta vadeli programda gündeme getirilen kıdem tazminatı fonuna ilişkin işçi sınıfının ve sendikaların tavrı açık ve nettir. Türk-İş Genel Kurulunda alınan karar çerçevesinde gerekli mücadelenin verileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Kıdem tazminatına dönük saldırı hiçbir koşul altında kabul edilemezdir.
7- Siyasal iktidarın orta vadeli programında gündeme getirilen geçici iş ilişkisi ve özel istihdam büroları zaten esnekleştirilmiş işgücü piyasalarını daha da kuralsız ve emekçileri örgütsüz/ korumasız hale getireceğinden, tüm emek örgütleri Sendikamız Başkanlar Kurulu tarafından  bu saldırıya karşı ortak mücadeleye davet edilmektedir.
8- Tez-Koop-İş Sendikası Başkanlar Kurulumuz sınıf dayanışmasının bir gereği olarak özelleştirmeye karşı mücadele veren Yatağan ve Kemerköy Termik santrallarinde çalışan işçilerin örgütlü oldukları Tes-İş ve T. Maden-İş sendikaları ile dayanışma içinde olduğunu bir kez daha kamuoyuna iletirken, Sütaş’ta işverenin bütün kanun dışı baskısına ve tahditlerine rağmen örgütlenme çalışmasını sürdüren kardeş sendikamız Tekgıda-İş Sendikasının mücadelesinin de yanında olduğumuzu ve bu örgütlenme sırasında işten atılan işçi arkadaşlarımızın yalnız olmadığını kamuoyuna duyururuz.
9- Sendikamız daha önce olduğu gibi bugün de özelleştirme adı altındaki yağma ve talana karşıdır. Özellikle 2014 yılı kısa vadeli programında hala kamunun elinde olan limanlar, otoyollar, kamu bina ve arazileri ile madenlerin Anayasa, yasa ve kurallara rağmen haraç mezat satılmasına karşı çıkmaya devam edecektir. Özelleştirme işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk getirmektedir. Siyasal iktidarın bu politikalardaki ısrarcılığından vazgeçmeye çağırıyoruz. Tüm emek ve demokrasi güçlerini ortak mücadeleye çağırırız.
10- Tez-Koop-İş Sendikası Başkanlar Kurulu olarak 2015 yılında  gerçekleşecek olan kamu işyerleri toplu pazarlık süreci öncesinde kamu işçilerini gerçekçi olmayan enflasyon hedefleri çerçevesinde açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmemesi ve kamuda çalışma hayatına ilişkin biriken sorunların çözümü için bütün sendikaların ortak mücadele etmesi gerektiği anlayışımızı ve kararlılığımızı kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
 
DİĞER HABERLER
YUMURTA FİYATINDA SERT ARTIŞ
YUMURTA FİYATINDA SERT ARTIŞ

Gıda fiyatlarındaki artıştan yumurta da etkilendi. Geçen ay tanesi 2 lira olan organik yumurtanın fiyatı 4 liraya yükseldi. Esnaf fiyatların haftalık olarak değiştiğini ifade etti.

EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ ENFLASYONDA
EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ ENFLASYONDA

TÜİK eylül ayında resmi enflasyonun yıllık yüzde 83,45 olarak hesaplandığını açıkladı. 24 yılın en yüksek enflasyonu yaşanırken iktidar baz etkisine güveniyor. Bu enflasyon hesabı ücret zamlarını etkileyecek.

GIDA SEKTÖRÜNDE 106 BİN 821 ŞİRKET RİSKLİ KATEGORİDE
GIDA SEKTÖRÜNDE 106 BİN 821 ŞİRKET RİSKLİ KATEGORİDE

Hazine ve Maliye Bakanlığı gıda sektöründe, 106 bin 821 şirketi vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen mükellef açısından riskli kategorisinde bulunduğunu açıkladı.

ÖZELLEŞTİRME KONUSUNDA TÜRK-İŞ’İN AÇIKLAMALARI (2003-2019 DÖNEMİ)
ÖZELLEŞTİRME KONUSUNDA TÜRK-İŞ’İN AÇIKLAMALARI (2003-2019 DÖNEMİ)

Özelleştirme sürecinin başladığı ve hızlandığı dönemde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin çok büyük bölümü Türk-İş’e bağlı sendikalarda örgütlüydü.