Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
15 Eylül 2015
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 15. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN KARAR BİLDİRGESİ

15. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN KARAR BİLDİRGESİ

TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 15. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN KARAR BİLDİRGESİ

TEKGIDA-İŞ Sendikası Eylül 2011’den itibaren 4 yıllık çalışma dönemini geride bırakarak yeni bir döneme ayak basmak hazırlığındadır.

Bu 4 yıllık dönem, çalışma hayatında, teşkilat içinde ve Türkiye’nin genel ekonomik, siyası ve toplumsal yapısında önemli gelişmelere sahne olmuştur.

Çalışma hayatını ilgilendiren en önemli gelişme, 12 Eylül Darbesi’nin ürünü olan çalışma yasalarının 30 yılı aşkın bir dönem sonra büyük tartışmalar arasında yeniden düzenlenmesi ve yürürlüğe girmesi olmuştur. Sendikal hak ve özgürlükler bağlamında kısmi olarak iyileştirmeler olsa da Yasanın özüne yansıyan felsefe geçmişin kısıtlayıcı, sistemi vesayet altında tutan ve yasakçı zihniyetinin inatla ve ısrarla korunması yönündedir.

Her ne kadar sendika üyeliğinde Noter şartı yürürlükten kalkmış olsa da, örgütlenmenin önündeki fiili duvarlar bütün haşmetiyle hala durmaktadır. Başlıcalarını saymak gerekirse; Örgütlenme karşıtı işverenler, yanlı ve kötü niyetli  Bakanlık uygulamaları, acımasız polis ve jandarma şiddeti, büyük zaman ve hak kaybına yol açan ağır yargılama süreci, hak arama ve gösteri yapma haklarının faşizan yöntemlerle bastırılması, hukuka aykırı şekilde uygulanan grev erteleme kararları.

Kısacası sendikaya üyelikte Noter harcından kurtulmanın dışında hak ve özgürlüklerin genişletilmesi anlamında hiçbir gelişme sağlanmış değildir. Sendikalı ve toplu sözleşme kapsamındaki işçi sayısı hala 30 sene öncesinin çok gerisindedir.

Ancak TEKGIDA-İŞ Sendikası şartlar ne kadar zorlayıcı olursa olsun, baskılar ne denli yıpratıcı olursa olsun hak elde edilebileceğini ve bunun da tek yolunun mücadeleden geçtiğini bilmektedir.

Nitekim de öyle yapmıştır. Geride bıraktığımız dönem Billur Tuz’dan SÜTAŞ’A, NESTLE GIDA’dan, Çizmeci’ye, Pak Maya’dan Ekmek Unlu’ya kadar pek çok işyerinde uzun soluklu örgütlenme mücadelesi yaşanmıştır. Bu mücadelelerin sonunda bazı örgütlenmeler başarıyla tamamlanmış ve toplu pazarlık masasına oturulmuştur.

 Bir kısmında ise kitlesel işten çıkarmalar örgütlenmenin tamamlanmasını engellemişse de hukuk mücadelesi tam bir başarıyla sonuçlanmış ve sendika vekillerinin takip ettiği davalarda işverenler en yüksek sendikal tazminata mahkum ettirilmiştir. 

Örgütlenmenin genişletilmesi konusu TEKGIDA-İŞ’in öncelikli meselesidir ve ülkece büyük sancılar yaşadığımız demokratik hak ve özgürlükler alanında gelişme kaydetmenin birinci şartının örgütlülüğün ve katılımcılığın yaygınlaşmasından geçtiği çok iyi bilinmektedir.

Ne var ki, Türkiye gerek ekonomik, gerek toplumsal ve gerekse siyasi istikrar bakımından giderek daha büyük bir kaos içine sürüklenmektedir.

12 yılı aşkın bir dönemdir iktidarda bulunan AKP Hükümetinin, tek parti iktidarını ne olursa olsun sürdürme isteği, 7 Haziran seçimlerinden sonra yaşanan süreç ve en kötüsü de her gün kan dökülmesine neden olan terör ve şiddet olayları tüm toplumda olduğu gibi bizde de kaygı uyandırmaktadır.

AKP iktidarının muhalif düşünce ve tavrı kabullenmeyen, zorla tasfiye etmeye çalışan ve bağımsız kimliğini koruyarak ayakta kalmaya çalışan her kurumsal yapı ve kişiye acımasızca saldıran tutumunun bedelini en ağır bir şekilde ödeyenlerden biri olan TEKGIDA-İŞ, 15.Olağan Genel Kurulunu idrak ederken, kendisini kuranlara, kurulmasına kaynaklık eden felsefeye ihanet etmemek ve işçi sınıfı ideallerinden taviz vermemek konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. 

İşte bu amaçla da, başlayacak olan yeni çalışma döneminde sınıfsal misyonuna uygun olarak kendisine bir ilkeler dizgesi belirlemiş ve aşağıdaki hususları karara bağlayarak, en yüksek karar organı olan Genel Kurul’un takdir ve onayına sunmaktadır.

1- TEKGIDA-İŞ çalışma ilişkileri ile toplumsal düzende demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti ilkelerini esas alır. Kendi iç işleyişinde de demokratik kurallar geçerlidir ve özellikle şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkeleri vazgeçilmez önceliğidir.

2- TEKGIDA-İŞ başta üyelerinin olmak üzere işçi sınıfının çıkarlarını korumak ve geliştirmek ideallerini savunur, ekmek-barış-özgürlük ilkesi çerçevesinde sosyal adalet, sosyal güvenlik, güvenceli iş ve insan haklarına dayalı bir ekonomik ve sosyal düzen tesisi için çalışmayı benimser.

3- TEKGIDA-İŞ günümüz dünyasının en ciddi sorunlarından biri olan ve insanlığın geleceğini tehdit altına sokan çevre sorunlarına karşı son derece duyarlıdır ve çalışmalarında bu alandaki her tür girişimi destekler.

4- TEKGIDA-İŞ toplumsal gelişmenin sağlanmasında birinci şartın cinsiyet farklılıklarının ortadan kaldırılmasına ve kadının toplumsal yaşamda özgürce ve niceliğine uygun bir şekilde yer almasına bağlı olduğuna inanmaktadır. Bu amaçla faaliyetlerinde söz konusu soruna ağırlık vererek çözüm üretmeye katkıda bulunmakta ve öncülük yapmaktaki kararlılığını sürdürmektedir.

5- TEKGIDA-İŞ Sendikası 80’li yıllardan beri devam ede gelen ve özellikle AKP iktidarının en sıkı uygulayıcısı olduğu neoliberal ekonomik düzenin, emekçilere refah ve huzur yerine, güvencesizliği, taşeronlaşmayı,  kuralsızlığı ve sömürüyü dayattığına inanmaktadır. Giderek artan işsizlik, derinleşen fakirlik, hatta çalışan yoksulluğu, alım gücünün azalması, bölgeler arası eşitsizlik en ciddi sosyal sorunlar olarak önemini korumaktadır. 

6- TEKGIDA-İŞ, özellikle kamu eliyle yaygınlaştırılan taşeronlaşma uygulamalarına şiddetle karşıdır. Esnek çalışma sistemi ve kuralsız çalışma düzeni ile yaratılan sömürü düzeni ile sonuna kadar mücadele etmekte kararlıdır.

7- TEKGIDA-İŞ olarak yine AKP iktidarı dönemi boyunca yasal grev kararlarının bile tam bir keyfilik düzeni içinde engellenmesini, işçinin tek etkili mücadele silahının gayrı demokratik bir şekilde gasp edilmesini şiddetle kınamakta ve sendikal harekete yapılmış en ciddi dayatma ve müdahale olarak görmektedir. 

8- Siyasal iktidarın demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılmasına yönelik gayrı kanuni ve açık müdahalelerine rağmen, TEKGIDA-İŞ emeğin, birlik ve dayanışma ile her türlü zoru yenecek güçte olduğuna inanır. Hak verilmez alınır ilkesinden yola çıkarak, başta TÜRK-İŞ yönetimi olmak üzere, yandaş konfederasyon ve sendikaların teslimiyetçi ve işbirlikçi tutumlarını şiddetle kınayarak, bu yapıları tarih önünde mahkum eder.

9- TEKGIDA-İŞ, emeğin ve emekçinin temel ve vazgeçilmez felsefesinin emekçilerin dayanışması olduğu inancını taşır. Bu inançla gerek uluslararası ve gerekse yurt içinde amaç, gönül ve eylem birliği yapılmasının gereğini kabul eder. Bu amaçla da her türlü girişimde öncülük yapmaya hazır ve kararlıdır.

10- TEKGIDA-İŞ, Türkiye’deki sendikal yapıların kolaycılık ve ucuzculuğa kaçma hastalığından, örgütsüz binlerce işyeri dururken örgütlü işyerlerine saldırarak işçilerin sözleşme haklarını yıllarca kayba uğratmalarından son derece rahatsızdır. Kötü niyetli, bölücü ve işçi sınıfına gerçek ihanet olarak kabul ettiği bu tavrı şiddetle reddeder. 

11- TEKGIDA-İŞ’in sendikal hareket ve örgütlenme önündeki en ciddi engellerden biri olarak kabul ettiği “idari vesayet” sistemi kaldırılmadan, özgür sendikacılığın gelişmesi ve yerleşmesi mümkün olmayacaktır. Noter harcının kaldırılmış olması, işçi sendikalarını belirli bir mali yükten kurtarmış olsa da uzun ve hantal yargı süreci işçiler ve sendikaları açısından çok ciddi hak kayıplarına yol açmaktadır. TEKGIDA-İŞ, yıllardan beri savunduğu REFERANDUM müessesesinin hukuki düzende yerini bulmasıyla yetki sorunlarının kısa sürede aşılacağına inanmakta ve sendikal camiayı bu meselede birlikte çözüm üretmeye çağırmaktadır.

12- Örgütlenmenin önündeki en büyük engellerden bir diğeri işverenlerin reddedici tavrıdır. TEKGIDA-İŞ, bu tutum içindeki işverenlerin yasalara uygun davranması ve çalışanlarının sendikal hak ve özgürlüklerine saygı göstermesi için yasadaki yaptırımların etkin bir şekilde kullanılmasını, gerek kolluk kuvvetlerinin gerekse idari makamların tarafsızlığını mutlak bir şekilde korumasını talep eder. Özellikle idari makamlar ve kolluk kuvvetleri işverenin emir ve hizmetinde olmadıklarını, vatandaşa eşit şekilde muamele etme yükümlülüklerinin olduğunu unutmamalıdır.

13- TEKGIDA-İŞ geçen dönemde olduğu gibi önümüzdeki dönem içinde kıdem tazminatı hakkına yapılacak en küçük saldırıyı bile “GENEL GREV” nedeni sayar ve Genel Kurul kararı olarak tartışmasız bir şekilde tüm üyelerinin uymakla zorunlu olduğu bir karar olarak kabul eder.

14- Keza Bölgesel Asgari Ücret, Geçici İş Sözleşmeleri, Mesleki Olarak Faaliyet Gösteren İstihdam Büroları ve IMF ile işveren kuruluşlarının yeni kuralsızlık dayatmalarını peşinen reddeder ve mücadele etme konusundaki kararlılığını beyan eder.

15- TEKGIDA-İŞ Türkiye’de 7 Haziran seçimlerinden sonra anlaşılmaz bir şekilde yeniden başlayan ve tırmanan terör olaylarından endişe duymaktadır. Toplumsal bütünlüğü ve barışı tehdit eden bu sorunu çözmek, kin ve nefret yerine kardeşliği teşvik etmek için tüm siyasileri sorumluluklarını üstlenmeye davet eder.

Genel Kurulumuzun takdir ve onayına arz ve teklif ederiz.

KARARLAR KOMİSYONU

KOMİSYON BAŞKANI

KOMİSYON ÜYELERİ

 
DİĞER HABERLER
TARİHSEL SÜREÇTE ENFLASYONLA MÜCADELE
TARİHSEL SÜREÇTE ENFLASYONLA MÜCADELE

Küresel ekonomilerde enflasyonun kontrol altına alınması, genellikle düşünüldüğünden daha uzun bir süreç gerektirebilir.

GIDADAKİ YILLIK ENFLASYON YÜZDE 107’İ AŞTI
GIDADAKİ YILLIK ENFLASYON YÜZDE 107’İ AŞTI

Gıda fiyatlarında temmuz ayında başlayan yüksek oranlı artış trendi, ağustostan sonra eylül ayında da devam etti.

MEY, SU KULLANIMINI YÜZDE 50 DAHA AZALTACAK
MEY, SU KULLANIMINI YÜZDE 50 DAHA AZALTACAK

Mey/Diageo, 2017 yılından bu yana 488 sürdürülebilirlik projesini hayata geçirdi.

DAR GELİRLİNİN BORÇLA YAŞAMA YOLU KAPANDI
DAR GELİRLİNİN BORÇLA YAŞAMA YOLU KAPANDI

Merkez Bankası’nın faizi 4 ayda %8,5’tan %30’a çıkarması, borçlanarak geçimini sürdüren vatandaşları kredi kartına el süremeyecek hâle getirdi. Kredi kartlarında yıllık faiz %60’ı aştı.