Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
26 Şubat 2024
TEKGIDA-İŞ SENDİKA AKADEMİSİ’NDEN 150 RAPOR

Türkiye’de, işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi konusunda günümüzde araştırma yapanların başvuracakları bir uzmanlık kütüphanesi ve dokümantasyon merkezi bulunmamaktadır.

TEKGIDA-İŞ SENDİKA AKADEMİSİ’NDEN 150 RAPOR

TEKGIDA-İŞ SENDİKA AKADEMİSİ

İşçi ve kamu çalışanı konfederasyonlarının kütüphaneleri ya yoktur, ya da çok zayıftır. Çok az sayıdaki sendikanın kütüphanesi de çok yetersizdir ve araştırmacılara açık değildir.

Sendikalar ve üst örgütlerinin büyük bölümünün elinde, kuruluşlarından itibaren kendi yayınları bile topluca bulunmamaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın araştırmacılara açık bir kütüphanesi olmadığı gibi, ciddi bir arşivi bile yoktur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri 1940’lı ve 1950’li yıllarda Bakanlık tarafından yayımlanmış dergi ve kitaplarından bile habersizdir. Bakanlık’ta, 1960’lı ve 1970’li yılların dergi ve kitapları bile bulunmamaktadır.

İşçi sendikaları, üst örgütleri ve işveren örgütleri tarafından geçmişten beri yayımlanmış süreli yayınlar ve bağıtlanmış toplu iş sözleşmeleri de erişilebilir değildir. Bağıtlanan toplu iş sözleşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilmektedir. Ancak bunlar araştırmacıların incelemelerine açılmamakta ve hatta saklanmamaktadır. Yüksek Hakem Kurulu’nda da elden geçirilmiş toplu iş sözleşmelerinin arşivi yoktur.

İşçilerle ve memurlarla ilgili derneklerin belgelerine ulaşmak ise olanaksızdır.

Üniversitelerin çalışma ekonomisi bölümlerinin kendi alanlarında oluşturdukları uzmanlık kütüphaneleri ve araştırma enstitüleri de bulunmamaktadır.

Milli Kütüphane ise çalışma hayatıyla ilgili kaynaklar açısından son derece zayıftır.

Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel’in önerisi ve girişimiyle, 2021 yılı Mart ayında Ankara’da Tekgıda-İş Sendikası’na ait binada ayırılan iki katta çalışmalarına başlayan Tekgıda-İş Sendika Akademisi, belirtilen bu boşluğu doldurmanın ötesinde, yayımladığı raporlar ve yayımlayacağı diğer çalışmalarla, Türkiye’de çalışma hayatında önemli bir eksikliği gidermeyi amaçlamaktadır.

Yıldırım Koç’un yöneticiliğinde faaliyet gösteren Tekgıda-İş Sendika akademisi 2021 Mart – 2024 Şubat döneminde 150 rapor yayımlayarak, bu raporları elektronik ortamda üniversitelerin Çalışma Ekonomisi bölümlerine, işçi ve kamu çalışanı sendikaları ve üst örgütlerine, işveren örgütlerine, basına, siyasi partilere ve bu konuda araştırma yapan kişilere gönderdi.

Tekgıda-İş Sendika Akademisi’nin kütüphanesi, Tekgıda-İş’in Ankara’daki binasının giriş katında bulunmaktadır. Kütüphane’de Tekgıda-İş Genel Merkezi’nden Ankara’ya getirilen 7600 kitabın yanı sıra, Türk-İş, Genel-İş, Belediye-İş, Tezkoop-İş, Petrol-İş, Türk Harb-İş, Genel Maden-İş, Birleşik Metal-İş, Memur-Sen, Emekli Sendikacılar Derneği, Türkiye Emekliler Derneği, Öziplik-İş’ten ve ayrıca bazı kişilerden sağlanan yayınlarla, toplam 13.000 civarında kitap ve broşür bulunmaktadır. KİGEM’in kurucu ve yöneticilerinden İlter Ertuğrul’un arşivi de bu kütüphanededir.

Sendika Akademisi, birçok belgenin erişime açılacağı bir dijital arşiv de oluşturmaktadır.

Raporların bir bölümü Tekgıda-İş Sendikası tarafından 2023 yılı Mart ayında kitap olarak yayımlandı.

Tekgıda-İş Sendika Akademisi’nin 2021 Mart – 2024 Şubat döneminde yayımlanmış 150 raporun listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu raporların tümüne Tekgıda-İş Sendikası’nın internet sitesinde https://www.tekgida.org.tr/ adresinden erişilebilir.

Tekgıda-İş Sendika Akademisi 2021 Mart – 2024 Şubat Dönemi Raporları

 1. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 2021 Yılı Türkiye Raporu
 2. Ekonomik Durum ve Gelişmeler
 3. Tekel’in Özelleştirilmesi ve İşsizlik
 4. İşçiyi Köleleştiren Bireysel İş Sözleşmeleri
 5. Evde Sömürülen İşçiler
 6. Sendikalaşmanın Önündeki Engellerin Aşılmasında Teşmil
 7. 1 Mayıs’ın Gerçek Öyküsü
 8. Türkiye’de Yabancı İşçiler
 9. Türkiye’de Kamu Kesiminde İstihdam
 10. Organize Sanayi Bölgelerinde İşçiler
 11. Türkiye’de Grev Hakkını Kısıtlayıcı Düzenlemeler
 12. ILO Sözleşmelerinde Grev Hakkı
 13. Türkiye’de Sendika Üyelerinin Sayıları, 1948-2021
 14. Çeşitli Ülkelerde Sendikalaşma Oranları
 15. Dünya Ekonomisine Yön Veren Şirketler
 16. Türkiye’de Yabancı Sermayeli Şirketler ve İşçiler
 17. Türkiye’de Serbest Bölgeler ve İşçiler
 18. Uluslararası Sendikacılık Hareketi, 1914’e Kadar
 19. İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Uluslararası Sendikacılık Hareketi
 20. Soğuk Savaş Döneminde Uluslararası Sendikacılık Hareketi
 21. Uluslararası Sendika Konfederasyonu, ITUC
 22. Avrupa Sendika Konfederasyonu, ASK/ETUC
 23. Küresel Sendika Federasyonları – Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu
 24. ABD ve Türk Sendikacılığını Etkileme Çabaları, AAFLI
 25. ABD’nin Türk Sendikacılığını Etkileme Çabaları, Soros ve Dayanışma Merkezi
 26. Türkiye’de Çalışma Meclisleri
 27. Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Konsey, Kanun Öncesi Dönem
 28. Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Yaşı ve Hayat Tabloları, Ömür Beklentisi
 29. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Kanun Dönemi
 30. Geçmişten Günümüze Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Taslakları
 31. Dünyada İş Güvencesi
 32. İngiltere’de İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 33. Hollanda’da İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 34. Almanya’da İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 35. ABD’de İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 36. Türkiye’de Asgari Ücretin Gelişimi, Mevzuat
 37. Türkiye’de Asgari Ücretin Gelişimi, Uygulama 1968’e Kadar
 38. Türkiye’de Asgari Ücretin Gelişimi, Uygulama 1968’den Günümüze
 39. Dünyada Asgari Ücretler
 40. Türkiye’de Kurye Emeğinin Dönüşümü ve Esnaf Kurye Modeli
 41. Danimarka’da İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 42. Finlandiya’da İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 43. Kanada’da İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 44. Fransa’da İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 45. Türkiye’de Geçmişten Günümüze Sendika Yöneticiliği ve Güvencesi
 46. UÇÖ (ILO) Belgelerinde Grev Hakkı ve Türkiye’de Çalışma Mevzuatının Uyumsuzluğu
 47. Fransa’da ve İtalya’da Grev Hakkı ve Grevler
 48. İsveç’te Grev Hakkı ve Grevler
 49. Danimarka’da Grev Hakkı ve Grevler
 50. Almanya’da Grev Hakkı ve Grevler
 51. Rusya Federasyonu’nda Grev Hakkı ve Grevler
 52. ILO Uzmanlar Komitesi 2022 Raporunda Türkiye
 53. Türkiye’de İşkolları Düzenlemesi, 1947-1980
 54. Türkiye’de Sendika Tarihleri
 55. Türkiye’de Grev ve Eylemlere İlişkin Yayınlar
 56. Türkiye’de İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Tarihleri, Kaynaklar ve Kaynakça
 57. Türkiye’de Sendikacı, İşçi ve Uzman Anıları ve Yaşam Öyküleri
 58. Tekgıda-İş’in Ege Bölgesindeki Kökleri
 59. Tekel İş Yerleri İç Yönetmeliği, 1947
 60. Tekgıda-İş ile Tekel Arasında Bağıtlanan Toplu İş Sözleşmesi, 1964
 61. Tekgıda-İş ile Tekel Arasında Bağıtlanan Toplu İş Sözleşmesi, 1.3.1980-28.2.1982
 62. Türk-İş Kaynakçası
 63. DİSK Kaynakçası
 64. Hak-İş Kaynakçası
 65. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kaynakçası
 66. Türkiye’de Kadın İşçiler ve Kamu Çalışanları Kaynakçası
 67. İşçi Sigortaları Kurumu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kaynakçası
 68. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK Kaynakçası
 69. İş ve İşçi Bulma Kurumu İİBK Kaynakçası
 70. Memur-Sen Kaynakçası
 71. Türkiye Kamu-Sen Kaynakçası
 72. KESK Kaynakçası
 73. Türkiye’de Özelleştirme ve Sendikalar
 74. Özelleştirme ve Sendikaların Alternatif Yaratma Çabaları
 75. İşçi ve Sendika Şirketleri
 76. Özelleştirme Konusunda Türk-İş’in Açıklamaları, 1989-1997 Dönemi
 77. Özelleştirme Konusunda Türk-İş’in Açıklamaları, 1998-2003 Dönemi
 78. Özelleştirme Konusunda Türk-İş’in Açıklamaları, 2003-2019 Dönemi
 79. Özelleştirme ve Sendikalar Kaynakçası
 80. Tekgıda-İş Sendikası İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi İşçi Grubu Toplantısı Sunumu
 81. Türkiye İktisat Kongresi ve İşçiler, 17 Şubat-4 Mart 1923
 82. Kamudan Alınan İhalelerde Çalışan İşçilerin Kullanmadığı Önemli Bir Hak
 83. Türkiye’de İşçilerin ILO Sözleşmelerinden Kaynaklanan Grev ve Eylem Hakkı
 84. Türkiye’de Geçmişten Günümüze İşyeri Sendika Temsilciliği ve Güvencesi
 85. Yunanistan’da Grev Hakkı ve Grevler
 86. Yunanistan’da İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 87. İsveç’te İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 88. Norveç’te İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 89. Japonya’da İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 90. Yeni Zelanda’da İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 91. Avustralya’da İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 92. Meksika’da İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 93. İspanya’da İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 94. 24 Ocak 1980’in Yıldönümünde 24 Ocak’ın Kayıpları
 95. 24 Ocak 1980 İstikrar Programı ve Yüksek Hakem Kurulu
 96. 12 Eylül Döneminde Yüksek Hakem Kurulu’nun Çalışmaları
 97. Sendikaların Siyasi Partilerle İlişkisi
 98. Türk-İş ve Siyasi Partilerle İlişkiler, 1962 ve Öncesi
 99. Türk-İş ve Türkiye Çalışanlar Partisi Kurma Girişimi, 1962
 100. Türk-İş ve Partilerüstü Politika (1963-1965 Dönemi)
 101. Türk-İş’in 1965 Seçimlerinde Milletvekili Seçtirmeme Kampanyası
 102. Partilerüstü Politika ve Türk-İş’in 24 İlkesi
 103. Türk-İş Genel Kurulunda Partilerüstü Politika Tartışmaları (1970)
 104. Türk-İş’teki Sosyal Demokrat Sendikacıların 4’ler Raporu (1971)
 105. Türk-İş’teki Sosyal Demokrat Sendikacıların 12’ler Raporu (1971)
 106. Sosyal Demokrat Sendikacılar Konseyi
 107. Türk-İş’te Kırılma, Sosyal Demokrat Sendikacıların Ayrılışı
 108. Türk-İş’te İşçi Kurultayları ve Parti Kurma Tartışmaları
 109. Genel-İş’in Türk-İş’ten Ayrılması ve DİSK’e katılması
 110. Türk-İş’in 1976 Genel Kurulunda Partilerüstü Politika
 111. Sosyal Demokrat Sendikalar Hareketi ve DGM Direnişi
 112. Türk-İş’in Bir Siyasi Partiyi Destekleme Koşulları
 113. Türk-İş Demokratik İşçi Hareketi
 114. Türk-İş’te Parti Kurma Tartışmaları – 1979 Genel Kurulu
 115. 12 Eylül Darbesi Sonrasında Türk-İş’te Parti Kurma Tartışmaları
 116. Parti Kurma Tartışmaları Yoğunlaşıyor (1992-1994)
 117. Türk-İş’ten “Siyasi Partilerden Hesap Sor” Broşürü
 118. Türk-İş’ten Siyasi Partilere Anket
 119. Hükümet Düşüren Türk-İş ve Kapsamlı Temel Talepler Programı
 120. Türk-İş’te Parti Kurma Kararları
 121. Türk-İş’te 1997-2002 Döneminde Parti Kurma Tartışmaları ve 1999 Genel Kurul Kararları
 122. DİSK’in Siyasal Parti Kurma Girişimi
 123. Avusturya’da İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 124. Macaristan’da İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 125. Portekiz’de İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 126. Çek Cumhuriyeti’nde İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 127. Polonya’da İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı
 128. Türkiye’de İşverenlerin Örgütlülüğüne ilişkin Araştırmalar
 129. Türkiye’de İşverenlerin Örgütlenmesi – Sektör Dernekleri
 130. Türkiye’de İşveren Dernekleri, Organize Sanayi Bölgeleri, İşveren Vakıfları
 131. Türkiye’de işveren Dernekleri, TÜSİAD ve TÜRKKONFED
 132. Türkiye’de İşveren Dernekleri, MÜSİAD
 133. Türkiye’de İşveren Dernekleri, FETÖ’nün TUSKON’u
 134. Osmanlı Devleti Döneminde Sermayedarlar ve İşverenlerin Örgütlülüğü
 135. Kurtuluş Savaşı Yıllarında Sermayedarlar ve İşverenlerin Örgütlülüğü
 136. 1950 Öncesinde Sermayedarların Örgütlülüğü
 137. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Devlet Denetimi
 138. 1960’lı Yıllarda TOBB ve İşveren Dernekleri
 139. Türkiye’de İşveren Sendikacılığının Doğuşu
 140. 1960’lı Yıllarda İşveren Sendikacılığı
 141. İşyerlerinde Vuku Bulan Kanun Dışı Olaylar Hakkında Rapor
 142. 12 Mart Döneminde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
 143. 1970’li yıllarda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
 144. 12 Eylül Darbesi’ne Doğru Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
 145. Türk Hür Teşebbüs Konseyi
 146. TİSK’in 12 Eylül Darbesi Öncesindeki 13. Genel Kurulu
 147. Kamu Kesimi İşveren Sendikacılığı (12 Eylül 1980 Öncesi)
 148. TİSK ve 1982 Anayasası
 149. 12 Eylül Darbesi Sonrasında İşveren Sendikacılığı (1980-1983)
 150. ANAP Döneminde Kamu Kesimi İşveren Sendikacılığı
DİĞER HABERLER
SINIF MÜCADELESİNDE 72 YIL
SINIF MÜCADELESİNDE 72 YIL

Kuruluşumuzun 72. yılını onurla gururla kutluyoruz.

İŞÇİNİN OĞLU DA İŞÇİ OLUYOR
İŞÇİNİN OĞLU DA İŞÇİ OLUYOR

Ekonomik krizin gittikçe derinleştiği Türkiye’de baba mesleğini sürdürenlerin sayısı artıyor.

İŞÇİ KONFEDERASYONLARI GEÇMİŞTE SİYASİ TAVIR ALIRDI
İŞÇİ KONFEDERASYONLARI GEÇMİŞTE SİYASİ TAVIR ALIRDI

İşçiler daima siyasetin içindedir. İşçilerin sorunlarının birçoğunun çözüm platformu, siyasettir.

YURTTAŞ FIRTINAYA BORÇLU YAKALANDI
YURTTAŞ FIRTINAYA BORÇLU YAKALANDI

Kemer sıkma politikaları, ay sonunu borçlanarak getiren yurttaşları zor durumda bıraktı.