Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
09 Şubat 2010
TEKEL İŞÇİLERİ 4/C’Yİ NEDEN KABUL ETMİYOR

Berbat bir özelleştirme ile iş ve istihdam garantili iki ihaleyi iptal edip, iş ve istihdam garantisiz üçüncü ihaleye yol veren AK Parti Hükümeti şimdi işsiz kalan Tekel işçileri neden eylem yapıyor anlamıyoruz diyorlar….

TEKEL İŞÇİLERİ 4/C’Yİ NEDEN KABUL ETMİYOR

Berbat bir özelleştirme ile iş ve istihdam garantili iki ihaleyi iptal edip, iş ve istihdam garantisiz üçüncü ihaleye yol veren AK Parti Hükümeti şimdi işsiz kalan Tekel işçileri neden eylem yapıyor anlamıyoruz diyorlar….

Başbakan da konuyu bilmiyor

Başbakan cuma günü AK Parti kadınlarına hitap ederken konuyu Tekel’e getirdi ama yine halka doğru bilgi vermedi daha doğrusu konuyu bilmediğini gösterdi. "8 bin küsur Tekel işçisinden 4 bin küsuru bankalara yatan kıdem tazminatlarını aldılar, yakında hepsi alırlar" diyerek sanki kıdem ve ihbar tazminatlarını almış olmalarıyla, bunlar 4/C’yi kabul ettiler gibi düşündü ve düşündürttü. Hatırlatayım Tekel işçisinin kıdem ve ihbar tazminatlarını alması 4/C’yi kabul etmesi demek değildir.

4/C’yi kabul için bir ay var

Kıdem ve ihbar tazminatları ödenerek işten çıkarılan Tekel işçilerinin 4/C’yi kabul ederek kamuda çalışabilmeleri için bir ay içinde kabul dilekçelerini imzalamaları gerekiyor. Çünkü, 4 Şubat günü Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla halen eylemlerine devam eden Tekel işçileri için 1 aylık tercih süresi başlamış oldu.
Buna göre bir ay içinde 4/C’li olarak işe başlamayan işten çıkarılmış işçilerin daha sonra yeni bir düzenleme olmazsa kamuya 4/C’li olarak dönme şansı olmayacak ama eylemlerinden sonuç alırlarsa, bu kere örgütlü, toplu sözleşmeli, yüksek ücretli olarak işlerine devam edecekler.

Eylem ilk meyvelerini verdi

Aynı Bakanlar Kurulu kararıyla tüm eski ve yeni 4/C’lilere uygulanacak çalışma usul ve esasları ile ücretlerinde de değişiklik yapılmıştır ki, bu, Tekel işçilerinin 53 günlük eylemlerinin sonucu elde edilmiş değişikliklerdir.
– Çalışma süreleri 10 aydan 11 aya çıkarıldı.
– Tüm 4/C’lilerin ücretlerini Tekel eylemi yükseltti.
Artık 4/C ücretleri de asgari ücret olarak değil aşağıdaki gibi yükseltilmiştir.
a) Yükseköğrenim mezunlarına 21.250 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek olan tutar olan 1219 lira brüt, 875 lira net.
b) Lise ve dengi okul mezunlarına 19.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar olan 1106 lira brüt, 793 lira net.
c) İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarına 17.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar olan 991 lira brüt, 711 lira net.
– Kıdem gibi iş sonu tazminatı gelmiştir.
Kararname’nin 7’nci maddesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (C) fıkrasına göre yapılan çalışmaların toplam süresi üzerinden hesaplanarak bu maddedeki esaslara göre iş sonu tazminatı ödenir hükmü getirilmiştir.
Buna göre:
Ücretli izin süreleri dahil en az 12 ay fiilen çalışan geçici personelden;
a) Sosyal Güvenlik Kurumu’nca kendilerine yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,
b) İlgilinin ölümü,
c) İlgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi,
hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, çalışılan her bir yıl için, ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı brüt aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. 12 aydan artan süreler için 12 ay için hesaplanan miktardan artan süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılacaktır.
Ancak, bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme hükümleri dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde iş sonu tazminatı ödenmez.
– Ücretli izin hakkı getirilmiştir.
Her çalışma ayı için 2 günlük yıllık ücretli izin hakkı getirilmiştir ki, 11 ay çalışan için yıllık ücretli izin süresi 22 gün olacaktır.
– 30 günlük hastalık iznine kavuşmuşlardır.
Geçici personele, resmî tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanan sürekli iş göremezlik geliri, ilgilinin ücretinden düşülecektir.
– 3 günlük mazeret izni getirilmiştir.
Geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 3 gün ücretli mazeret izni verilecektir.
– Doğum izni ve süt izni getirilmiştir.
Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin onayı ile geçici personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, geçici personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenecektir. Yukarıda öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Geçici personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır.

Tekel işçileri örgütlü ve toplu sözleşmeli hak istiyorlar

Halen eylemlerine hatta açlık grevine başlayan Tekel işçileri, yukarıda yeni haklar getirilen 657/4/C’li olmak yerine, normal 4857 sayılı Kanun’a göre işçi olmak ve 2821 sayılı Sendikalar ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve Grev Lokavt Kanunu’nun tanıdığı hakları da talep ediyorlar. Ancak, içlerinden 1000 kadarı 4/C’yi kabul ederse eylemin etkisi azalır. Umarım Tekel işçileri arkadaşlarına ihanet etmez.

 

DİĞER HABERLER
KIRMIZI ET BORSASI
KIRMIZI ET BORSASI

Kırmızı et fiyatları son gelen zamlarla adeta altın piyasası gibi yükselişe geçti. Et her semtte farklı fiyattan satılıyor. Dar gelirli yurttaşlar ise ucuz et kuyruğunda.

DOMATES VE SEBZE MEYVE FİYATLARI ARTTI
DOMATES VE SEBZE MEYVE FİYATLARI ARTTI

Şubat ayında Antalya Toptancı Hallerinde domates fiyatı endeksi yıllık yüzde 83, sebze yüzde 51,06, meyve fiyat endeksi de yüzde 68,13 arttı.

KÂR HIRSI İŞÇİYİ CANINDAN EDİYOR
KÂR HIRSI İŞÇİYİ CANINDAN EDİYOR

Her geçen yıl iş cinayetleriyle ülke tarihindeki kara günlerin sayısı artıyor.

İŞ YASALARINDA DEĞİŞİKLİK ASLINDA İŞVERENLERİN ESNEKLİK TALEBİ
İŞ YASALARINDA DEĞİŞİKLİK ASLINDA İŞVERENLERİN ESNEKLİK TALEBİ

İş yasalarında değişiklik konusu Çalışma Bakanı’nın “Toplantılara başladık” açıklamaları ile birlikte yeniden gündeme geldi.