Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
18 Şubat 2010
TEKEL DİRENİŞİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT

TEKEL işçilerinin işçilik statüsünü sürdürme başta olmak üzere kazanılmış haklarını korumak amaçlı iki aylık direnişi üzerine, sermaye ile hükümeti ve devleti cephesinden de, işçi sınıfı ve kent ve kırın öteki emekçileri ve örgütleri cephesinden de birçok şey söylendi/söyleniyor ve söylenecek.

TEKEL DİRENİŞİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT
TEKEL işçilerinin işçilik statüsünü sürdürme başta olmak üzere kazanılmış haklarını korumak amaçlı iki aylık direnişi üzerine, sermaye ile hükümeti ve devleti cephesinden de, işçi sınıfı ve kent ve kırın öteki emekçileri ve örgütleri cephesinden de birçok şey söylendi/söyleniyor ve söylenecek.

TEKEL direnişi üzerine bu ‘köşe’de de bazı değerlendirmeler yapıldı. Ancak eklenecekler var: bu direnişin özelliklerinden biri son yirmi yıllık işçi-emekçi mücadelesinde öne çıkan en önemli direnişlerden biri olmasıdır. TEKEL direnişi, ’89 bahar eylemleri, Zonguldak madenci direnişi ve takip eden genel eylem başta olmak üzere bu süreçteki birçok işçi-emekçi eyleminin ardından gerçekleşmiş olmakla, sınıfının deneyiminden yararlanma olanağına; ve fakat hareketin istikrarsızlığı ve sendikal bürokrasinin uzlaşıcı politikası nedeniyle de önemli dezavantajlara sahip bir eylem oldu.
 
TEKEL eylemi, Zonguldak madenci direnişi, v89 bahar eylemleri ve v96’daki Ünaldı direnişi; her biri gerçekleştikleri koşullara ve sınıf güç ilişkilerinin güncel ‘özgün’ durumuna bağlı olan etki ve sonuçlar doğurdular. Bunların her birinin etkileri ve bu direnişleri bizzat gerçekleştiren işçiler başta olmak üzere emekçilerin kazanımları yönünden farklı özelliklerinden söz edilebilir.

TEKEL direnişi, örneğin hareketin istikrarsızlığı ve fakat kriz koşullarının da etkisiyle sermaye ve hükümetinin politikalarına yaygın tepkilerin giderek yükselmekte olduğu bir dönemde ortayı çıkma ve iki ay gibi kısa sayılamayacak bir süredir kararlılıkla sürdürülmesiyle dikkat çekicidir.

TEKEL direnişçileri, kuşku yok ki işçi sınıfının küçük bir parçasını oluşturuyorlar. Ancak, eylemleriyle iki sınıf ve onların örgütlerinin açık-seçik karşı karşıya gelişini sağladılar. İşçi sınıfı ve emekçilerin bu vbir bölüğü’, eylemiyle toplum ve her bir sınıfı üzerinde, hesaba katılması gereken etkiler bırakırken, sömürülen ve baskı altında tutulan emekçilerin genel bir direnişi aracıyla sermaye güçlerinin püskürtülerek hakların elde edilebileceği hakkında daha net fikirlerin oluşmasını sağladı.

TEKELcilerin eylemi, kent ve kırın emekçilerine, kendilerine yönelen saldırılara karşı koyuş olmaksızın, kazanılmış hakları korumanın, haklarda ve yaşam koşullarında iyileştirme sağlamanın olanaksız olduğunu, hükümetin dirençli tutumu üzerinden yeniden gösterdi. Bu direniş, ekmek davası ve özgürlükler sorununun birbirinden ayrılamayacağını göstermekle kalmadı, sömürülen ve sömüren sınıflar(ve örgütleri) arasındaki çıkar karşıtlığını ve uzlaşmaz çelişkiyi, hükümetin, polisin, kimi üniversite yönetimlerinin politikaları ve eylemleri üzerinden yeniden ortaya koyarak, "Sınıf mücadelesi ve sınıfsal kavramların geçersizleştiği" yönündeki şarlatan lafazanlığa somut bir cevap da oldu. "Toplumsal barış" ve "Hepimiz bir aileyiz", gevezeliğinin, kapitalist sınıf hakimiyetini sürdürme ve işçi ve emekçilerin emek gücüyle yaratılan değerlerin azınlık bir kesim için mal-mülk ve zevk aracı kılınması politikalarını örtme amaçlı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu direnişe karşı, sermaye ve hükümet cephesinden geliştirilen tutum, işçinin, piyasanın acımasız işleyişi ve kuralları içinde posası çıkarılıp atılacak bir nesne olarak görüldüğünü gösterdi. İşçinin işçi olarak kalmak için dahi mücadele etmek zorunda olduğu/bırakıldığı bu sistemin para, kâr ve serveti tanrılaştırdığını; insanı da onun kulu olarak aldığını bir kez daha gördük. İşçiler, kimi ölen çocuğunu, kimi babası ve annesini toprağa verip ekmek ve iş kavgasını sürdürme zorunluluğuyla Ankara’yı bir direniş mevzisine dönüştürürlerken, Başbakan ve silahlı-silahsız "adamları", direnişi, işçilerin işsizlikle ve açlıkla terbiye edilmesi üzerinden bitirmenin manevralarıyla meşgul oldular.

Direniş halkın geniş kesimlerinin duygusal; küçümsenemez bir kesiminin ise pratik-fiili maddi desteğini kazandı. 80’lik yaşlılar işçilere gıda maddeleri götürdüler. İlkokul çocukları aralarında topladıkları paraları, kimi üniversite öğrencileri burs paralarından bir bölümünü ilettiler. Küçük esnaf işyerlerini konaklamaya açıp gıda yardımında bulundu. Birçok işletme ve fabrikadan işçi ve emekçi direnişlerle ve direniş meydanına giderek destek verdi, vb.

TEKEL direnişçileri, demokratik özgürlükler ve insan hakları kavramlarını kirleten burjuva, burjuva liberal laf cambazlarının uluslararası sermaye yararına lobi faaliyetlerinin unsurları olduklarına da bir kez daha açıklık getirdiler. Kimi, kapitalistlerin gemisinin kâr ve servet rotasında engelsiz ilerlemesi için "İktisadi akıl" önerdi işçilere; kimi de kamu işletmelerinin özel kapitalist şirketlere peşkeş çekilmesiyle işçinin açlığa, işsizliğe ve sosyal hak yoksunluğuna mahkum edilmesini "Ekonomik ve toplumsal haklılık" olarak göstermeye çalıştı.

TEKEL direnişinin bir kez daha açığa çıkarıp yaşamsal önemini ortaya koyduğu bir diğer şey ise, sınıfın-ve diğer tüm emekçi kesimlerin sendikal ve politik örgütlenmesinin ilerletilmesi/daha ileriden gerçekleştirilmesi gerekliliği ve zorunluluğu oldu. Direnen işçiler de, destekleyenleri ve karşı duranları da bu eylemde ve eylem dolayısıyla elbette politika yaptılar. Direniştekiler ve destekleyicileri örneğin Kürt-Türk, Alevi-Sünni ayrımı yapmaksızın eylemi güçlü tutmaya çalıştılar. Kürt’ün haklarının inkarı ve Alevi inancına baskının, emekçilerin sınıfsal birliğine ve sınıf tutumu almasına karşı bölücü ve güçten düşürücü işlev gördüğünü her bir emekçi direnişi denebilir ki yeniden gösteriyordu.

TEKEL direnişçileri gazete ve televizyonların mikrofonlarına, "Biz açılımı burada yapıyoruz, hepimiz ekmek kavgası içindeyiz ve kardeşiz!" gibi sözler söylerken, ve Türk olan Kürt olanın ağıdına ve halayına katılırken, eylemin ateşi içinde, sermayeye karşı birliğin yakıcı zorunluluğunun bir biçimde farkına vardıklarını dile getirmiş oluyorlardı. Bu tutumun güç kazanmasına artık daha fazla sayıda işçi ve emekçi ihtiyaç duyuyor. Sermayenin kurumsal örgütlü gücüne karşı durabilmek için değil sadece, onu ve her tür manevralarını alt edebilmek için de proleter ve emekçi sınıf örgütlerinin büyütülmesi, güçlendirilmesi gerekiyor. Direniş bu ihtiyacı, net biçimde ve yeniden göstermiş oldu.

MERCEK   A. Cihan Soylu / Evrensel

DİĞER HABERLER
KÂR HIRSI İŞÇİYİ CANINDAN EDİYOR
KÂR HIRSI İŞÇİYİ CANINDAN EDİYOR

Her geçen yıl iş cinayetleriyle ülke tarihindeki kara günlerin sayısı artıyor.

İŞ YASALARINDA DEĞİŞİKLİK ASLINDA İŞVERENLERİN ESNEKLİK TALEBİ
İŞ YASALARINDA DEĞİŞİKLİK ASLINDA İŞVERENLERİN ESNEKLİK TALEBİ

İş yasalarında değişiklik konusu Çalışma Bakanı’nın “Toplantılara başladık” açıklamaları ile birlikte yeniden gündeme geldi.

‘AÇLIK’ ASGARİYE YAKLAŞTI
‘AÇLIK’ ASGARİYE YAKLAŞTI

TÜRK-İŞ’in araştırmasına göre açlık sınırı ile 17 bin 2 TL Tik asgari ücret arasında sadece 745 TL kaldı.

HEDEF 25 GERÇEK 13.1
HEDEF 25 GERÇEK 13.1

TÜİK’e göre Cumhuriyetin 100. yılında kişi başına ortalama milli gelir 13 bin 110 dolar oldu. 2 trilyon dolarlık toplam gelir hedefi ise 1.1 trilyon dolarda kaldı.