Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
28 Eylül 2019
“SÜT, ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ İLE REFAH YARATACAK BİR EKONOMİK FAALİYETTİR”

Bundan 12 yıl sonra, 2030´a gelindiğinde, dünya nüfusunun 8 milyar 600 milyon kişi olacağı öngörülüyor. Artan küresel nüfus, %35 daha çok gıda, %40 daha çok su ve %50 daha çok enerji talebi yaratacak.

“SÜT, ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ İLE REFAH YARATACAK BİR EKONOMİK FAALİYETTİR”

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”, diğer bir deyişle “Küresel Hedefler”, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı.

Bundan 12 yıl sonra, 2030’a gelindiğinde, dünya nüfusunun 8 milyar 600 milyon kişi olacağı öngörülüyor. Artan küresel nüfus, %35 daha çok gıda, %40 daha çok su ve %50 daha çok enerji talebi yaratacak.
 
Mevcut artış hızı devam ederse dünya nüfusu 2050 yılında 9 milyar 800 milyon kişiye ulaşacak ve bu nüfusun sağlıklı ve kaliteli ürünler ile yeterli ve dengeli beslenebilmesi için küresel gıda üretiminin de 2050’ye kadar en az %70 artması gerekecek.
 
Dünya, en önemli gündeminin gıda kaynaklarının verimli paylaşılması olacak bir döneme giriyor. İşte bu noktada küresel kalkınma hedeflerinin önemi ortaya çıkıyor…
 
Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin sekizincisi, “İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme”dir. İnsan onuruna yakışır iş, herkesin üretken olduğu, adil bir ücret alınan, iş yeri güvenliğinin sağlandığı, aileler için sosyal koruma imkanının bulunduğu, insanların daha fazla kişisel gelişim ve sosyal entegrasyon beklediği iş fırsatları anlamına geliyor.
 
İnsan onuruna yakışır iş imkanlarının eksikliği, yetersiz yatırıma ve tüketimin çok azalmasına yol açacak, demokratik toplumların temel toplumsal sözleşmelerinin ana maddesi olan “herkesin kalkınmadan mutlaka pay alması gerektiği” ilkesi zarar görecektir.
 
Bu sorunları çözmek için ne yapmalı? Gençlere, insan onuruna yakışır iş sağlanacak dönüşümü yaratabilmek için mümkün olan en kaliteli eğitime ve öğrenime yatırım yapılması, gençlere istihdam piyasasının taleplerine uygun beceriler kazandırılması, sosyal koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması gerekiyor. Böylece gençler cinsiyete, gelir seviyesine ve sosyo-ekonomik altyapılarına bakılmaksızın üretken istihdamda yer almaya yönlendirilebilir. Hükümetler, dinamik, sürdürülebilir, yenilikçi ve insan merkezli ekonomiler inşa etmek için çalışabilir, genç istihdamını teşvik edebilir, kadınları ekonomik olarak daha güçlü kılma yollarını ortaya koyabilir ve herkes için insan onuruna uygun iş imkanları sağlayabilir.
 
Sürdürülebilir- biyoçeşitliliğe ve ekosisteme zarar vermemeli
 
Yerel yetkililer ve toplumlar, şehirlerini, farklı toplum kesimlerinin birbirleri ile entegrasyonuna katkı sağlamak için yeniden düzenleyebilir ya da yeni planlarını bu yaklaşım üzerine kurabilir.
 
İşte bu noktada, biz süt sektörü temsilcileri için “Süt sektörü, ‘İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’ye olan katkısını nasıl maksimize edebilir” sorusu ortaya çıkıyor.
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), “sürdürülebilir beslenme”yi, gelecek kuşaklar için gıda güvenliğine ve sağlıklı yaşama katkıda bulunan, çevreye etkisi düşük beslenme olarak tanımlar. “Sürdürülebilir beslenme” biyoçeşitliliğe ve ekosisteme zararsız, ekonomik olarak uygun, erişilebilir, yeterli ve sağlıklıdır.
 
Süt, insan vücudunun gelişimi ve sağlığı için şart olan bir dizi besin ögesini doğal olarak içerir. FAO, bu kapsamda sütü yüksek besin değeri ve insan beslenmesindeki rolü nedeni ile “özel” bir gıda olarak sınıflandırır.
 
Ekonomik büyüme konusunda en duyarlı sektörlerden birisiyiz
 
Beslenmemiz için ihtiyaç duyduğumuz temel besin ögelerinin kaynağı olan süt, aynı zamanda yüksek ekonomik değer yaratan, dolayısı ile toplumsal refaha yüksek oranda katkı sağlayan bir gıdadır. Diğer yandan süt hayvancılığı da tarım sektöründe aylık düzenli gelir getiren bir kaynak ve yüksek finansal esnekliği olan bir yatırımdır. Dolayısı ile sütün tüketiminin sağlığımıza olan faydalarının yanı sıra üretilmesi de çok önemli bir ekonomik faaliyettir. Süt sektörü, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme konusunda en duyarlı sektörlerden biridir.
 
Enerji, gıda ve su ihtiyaçları artacak
 
Uluslararası enerji Ajansı’na göre (International Energy Agency-IEA), 2030 yılına kadar dünyanın enerji ihtiyacı %50, Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü’ne göre (FAO) gıda ihtiyacı %35, Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü’ne göre de (International Food Policy Research Institute-IFPRI) su ihtiyacı %40 artacak. Bu durumda sürdürülebilir sütçülük ve sürdürülebilir gıda güvenliği de ön plana çıkıyor.
 
Hedef, mevcut beslenme tercihlerini karşılayabilecek, ödenebilir fiyatlardaki gıdanın sürdürülebilir tedarikini garanti etmek olmalıdır. Uluslararası Çiftlik Karşılaştırma Ağı’nın (International Farm Comparison Network-IFCN) yaptığı ve dünyadaki sütün %98’ini kapsayan 90 ülkedeki çiftliklerin yapısı hakkındaki analiz sonucunda, bu ülkelerde çiftlik başına ortalama üç hayvan düştüğü görülmüştür. Gelişmekte olan veya geçiş sürecindeki ülkelerde bu sayı bir-ikiye kadar düşmektedir.

11-100 barındıranlar “aile çiftliği”
 
Tüm dünyada, 1 ila 10 inek barındıran çiftlik sayısı tüm çiftliklerin %78’ini ve hayvanların %56’sını kapsamaktadır. Bu çiftliklerde üretilen sütün büyük bir kısmı aile tarafından tüketilmekte ve artan kısmı çoğunlukla kayıtdışı pazarda nakit olarak satılmaktadır. Bu süt çiftlikleri “ev içi çiftçilik” veya “günübirlik geçimlik” olarak adlandırılabilir.11 ila 100 inek barındıran çiftlik sayısı tüm çiftliklerin %22’sini ve tüm ineklerin %28’ini teşkil etmektedir. Çiftlikteki işlerin çoğu aile fertleri tarafından yapıldığı için bu çiftliklerin çoğu “aile çiftliği” olarak tanımlanabilir. Bu çiftlikler iyi yönetilirlerse aile üyelerinin geçimini sağlamaya yetecek kazanç sağlarlar.
 
100’den fazla inek barındıran çiftlikler ise tüm çiftliklerin sadece %0,3’ü kadardır ve tüm ineklerin %16’sı bu kategoridedir. Bu çiftliklere “çiftlik işletmeleri” denebilir ve işlerin çoğu ücretli çalışanlar tarafından yürütülür. Burada önemli olan, yapılan yatırımını geri dönüşü ve sürdürülebilirliktir.
 
Türkiye’de çalışan nüfusun %18.9 tarım sektöründe
 
Dünyadaki bu dağılım, Türkiye için de geçerli sayılabilir. Bunun yanı sıra
ülkemizde çalışan nüfusun %18,9’unu oluşturan 5 milyon 400 bin kişi tarım, %19,7’si sanayi, %5,7’si inşaat, %55,7’si ise hizmet sektöründe yer alıyor.
 
Türkiye süt ve süt ürünleri sektöründe kamu otoritesince onaylı, kayıtlı ve denetimli, 2 bin 294 işletme faaliyet gösteriyor. Sektörümüz 500 bini aşkın çiftçi-üreticiden temin ettiği çiğ sütü, sağlıklı, ambalajlı, hijyenik içme sütü ve süt ürününe dönüştürüyor. Türkiye’de süt ürünleri imalatında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 48.000 kişi çalışıyor.
 
Süt sektörü, gerek sağladığı doğrudan istihdam ve gerekse tedarikçilerinden aldığı mal ve hizmet ile 100 binlerce insanımıza geçim kapısı oluyor. Sektörümüzün ürünleri, yurtiçinde 600 bin satış noktasında, yurtdışında da 88 ülkede tüketici ile buluşuyor.
 
Sütçülüğün gıda güvenliğini olumlu yönde etkilemesini temin için kademeli olarak ev içi çiftçilikten aile çiftçiliğine ve çiftlik işletmelerine geçiş için strateji ve planlar oluşturmalıyız.
Sürdürülebilir süt hayvancılığı, süt üretimini, çiftlik verimlilik ve karlılığı ile insan ve hayvan refahını iyileştirirken, çiftliklerin karbon ayak izini de azaltacak sistemler oluşturmaktır.
Süt üretiminin sürdürülebilirliği aynı anda ürünün ekonomik, çevresel ve sosyal yönleri de dikkate alınarak daha geniş bir yaklaşım haline gelmektedir.
 
Sürdürülebilirlik, süt sektöründe yüksek kalitede süt ürünleri tedarikini sürdürmek için rehberlik eden bir prensip haline gelecektir. Buna ekonomik canlılığı, sosyal ilerlemeyi, çevre korumayı ve hayvan refahını sürekli iyileştirmek için paydaşlarla birlikte çalışma yolu ile ulaşılacaktır.
 
Bizim Türkiye’deki çabalarımıza katkı sunmak ya da çabalarımızdan öğrenmek isteyen herkese kapımız açık.
DİĞER HABERLER
ÇOCUKTAN İŞÇİ OLMAZ
ÇOCUKTAN İŞÇİ OLMAZ

Öğrencilerin örgün eğitimden çıkararak işçileştirilmesine neden olan Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) kayıtlı 1 milyon 405 bin öğrenci bulunuyor.

BES’TE YENİ DÖNEM! SİSTEMDEN ÇIKMADAN PARANIN YARISINI ÇEKME HAKKI
BES’TE YENİ DÖNEM! SİSTEMDEN ÇIKMADAN PARANIN YARISINI ÇEKME HAKKI

Evlilik, konut satın alma, üniversite eğitimi ve doğal afet durumlarında BES kullanıcılarına sistemden çıkmadan birikimlerinin yüzde 50’sine kadar olan kısmını çekme hakkı tanınıyor.

YÖNETİCİ EĞİTİMLERİMİZİ TAMAMLADIK
YÖNETİCİ EĞİTİMLERİMİZİ TAMAMLADIK

Sendikamızın 17. Olağan Genel Kurulundan sonra ilk eğitim dönemimize, “Yönetici Eğitimi” ile başladık.

KKM’NİN İPİNİ ÇEKTİLER
KKM’NİN İPİNİ ÇEKTİLER

Merkez Bankası, Türk lirası dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı.