Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
27 Aralık 2011
SOL’A SALINMA ZAMANI GELDİ

Zaman zaman tekrarlıyorum: Terimler masum değildir. Neo-liberalizm de suçlu terimlerden biridir.

SOL’A SALINMA ZAMANI GELDİ

       Zaman zaman tekrarlıyorum: Terimler masum değildir. Neo-liberalizm de "suçlu" terimlerden biridir. Sermayenin sınırsız tahakkümünü hayata geçirmek üzere otuz küsur yıl önce başlayan yaygın saldırı, neo-liberalizm diye adlandırıldı. Dramatik, tahripkâr bir dönüşüme "tarafsız" bir görüntü verilmesi, hatta saygınlık sağlanması böylece mümkün oldu.

       Bu saldırıyı hayata geçirmek için çeşitli ülkelerde siyasi iktidarlar, sıradan insanlara insafsız, acı ilaçlar içirdiler; kök söktürdüler. Bu uygulamalar da bir başka saygın terim kullanılarak "reform" diye adlandırıldı. Zamanla eklentiler de yapıldı: örneğin, "dost" sözcüğünün sıcaklığından yararlanılarak, piyasa dostu reformlar savunuldu. Doğrusu ise planlamayı tasfiye eden (yani "planlama düşmanı") dönüşümler olmalıydı, öyle ki, otuz yılın sonunda Seul’den Santiago’ya; Dublin’den Kahire’ye kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada sıradan insanlar, "reform" sözcüğünü duyduklarında, yeni felâketlerin kapıya dayandığı endişesiyle ürpermeye başlamaktaydı.

       Aynı saldırının dünya çapındaki yansımalarının, sonuçlarının emperyalizm kavramı aracılığıyla eleştirilmesi önlenmeliydi. Bu nedenle hiçbir analitik işlevi olmayan küreselleşme terimi uyduruldu. Sözcüğün içeriği boştu; ama, kaçınılmazlık, hatta hayırhahtık algılamasına yol açtığı için işe yarıyordu.

       Otuz küsur yıllık bir sınıf saldırısı vardır. Terimler ve söylemler dünyasında sözünü ettiğim bu "icatlar", bu saldırının ideoloji alanındaki uzantılarıdır. Bu ideolojik yapı, Batı üniversitelerinin sosyal bilim, özellikle iktisat eğitiminde; bol para akıtılan araştırmalarda ve IMF,

       Sınıf saldırısının kendisi ise, kabaca 1945-1979 yıllarında, yani kapitalizmin altın çağı içinde emeğin sermayeye; çevre toplumlarının metropole karşı sağladıkları edinimleri adım adım tasfiye etmeyi hedefliyordu.

       1980’i izleyen dönem, böylece, sermayenin ve emperyalizmin rövanş yılları oldu. Batı’da refah devletinin ana öğeleri; "Güney"de popülizm, sosyal devlet, karma ekonomi, planlı sanayileşme adım adım (ve her ülkede değişen hızlarda ve biçimlerde) tasfiye edildi. "Doğu’da" ise, reel sosyalizmin emekçilere sağladığı tam çalışma ve sosyal güvenceler tarihe karıştı.

       "Neo-liberalizm"in ilk yirmi yılı içinde dünya ekonomisinde de zincirleme kriz dalgaları yaşandı. Metropol sermayesindeki dalgalanmaların tetiklediği bu krizler genellikle çevre ekonomilerinde patlak verdi. Krizlerin maliyeti (finans kapitalin alacakları) tümüyle borçlu ülkeler ve bu ülkelerin emekçi sınıfları tarafından üstlenildi. Böylece, ufak dalgalanmalar dışında, dünya ekonomisinin krizleri genellikle emperyalist sistemin metropolleri lehine seyretti.

       2007 sonunda kapitalizminin merkezinde patlak veren; ABD’den tüm Batı’ya, giderek çevre ekonomilerine yansıyan uluslararası kriz, bu tabloyu değiştirdi, önceki çeyrek yüzyıl boyunca Üçüncü Dünya halklarına uygulanan şok tedavisi, "acı ilaçlar", bu kez metropol emekçilerine verildi. Bu emekçiler sermayenin göreli konumundaki güçlenmeyi önceki yıllarda adım adım sineye çekmişler; sindirmişlerdi. Hem bunalıma yol açan süreç içinde; hem de kriz yönetiminde sermayenin tahakkümü öylesine yoğunlaştı ki, algılamalar hızla keskinleşti. Çok küçük bir azınlığın denetimindeki finans kapitalin sınırsız kazanç hırsı, kapitalizmin çıplak, insafsız, vahşi yüzü ortaya çıktı. Devletin ve siyasi iktidarların genel olarak sermayeye, özellikle de finans kapitale mutlak teslimiyeti; halk sınıflarının kaderleri karşısındaki duyarsızlığı, rejimlerin antidemokratik özü açık-seçik algılandı. Sistemin meşruiyeti ağır yaralar aldı.

       Batı’da bu sorgulamalar filizlenirken, bu yılın başlarında Güney’in Arap coğrafyasında, Tunus ve Mısır’da halk sınıfları birdenbire ayaklandılar ve yoz iktidarları devirdiler. O tarihlerde bu köşede yayımlanan yazılarımda, bunların diktatörlere karşı biçimsel demokrasi talepleriyle sınırlı kalkışmalar olmadığını vurguladım. Halk tepkilerinin kökeninde bu ülkelerde izlenen neoliberal politikalar olduğunu gösterdim. Devrilen iktidarların IMF, Dünya Bankası tarafından övgüyle desteklenmiş olduğunu kanıtlayan kaynakları aktardım, övülen, önerilen "neoliberal reformlar"ın, iktidar sahipleriyle ABD, Fransız ve Batı sermayesi arasındaki ortaklıkları nasıl beslediğini; buna karşılık (Mısırlı sendikacıların ve solcuların ortak bir bildirisindeki ifadelerle) "ülkenin en değerli varlıklarının bir avuç patrona ve yabancı şirkete peşkeş çekildiğini; ülke zenginliğinin yüzde 90’dan fazlasının 100 ailenin mülkiyetine geçtiğini; halk çoğunluğunun yoksul, topraksız ve işsiz bırakıldığını" açıkladım.

       Siyasİ islâm, Tunus ve Mısır’daki halk ayaklanmalarının patlak vermesine katkı yapmadı; ilk aşamalarına katılmadı; ama seçimler sonunda bu kalkışmaların nihaî meyvesini derleyecek fırsatı ele geçirdi. Devrimci kalkışmalar, doğrudan demokrasi oluşturur; yaşatır. Devrim, "serbest seçimler" talebine indirgenirse, toplumsal dönüşüm, rejimin "yenilenmesi" ile sınırlı kalır ve kurulu düzenin güçlenmesiyle sonuçlanır. Temsilî demokrasinin tutucu işlevine ilişkin çok sayıda tarihsel deneyim bunu doğruluyor.

       Arap dünyasının bu doğrultuya yönelmesi, başlangıçtaki halk kalkışmalarının sınıfsal boyutunu ve devrimci özünü ortadan kaldırmıyor.

       Batı dünyasında bu yıla damgasını vuran protesto eylemleri, kalkışmalar, giderek bu algılamaya ulaştı. Atina’da, Madrid’de, Londra’da, New York’ta sokakları, meydanları, parkları dolduran insanlar, Tahrir Meydanı’ndan ilham aldıklarını açıkça ifade ettiler. Hatta, Tahrir’e katılan gençleri buldular; aralarına kattılar; konuşturdular. Dünya çapında yeni bir direnme dalgası, el yordamıyla bir dayanışmaya dönüşerek patlak verdi. Bu direnme dalgasının gerçek niteliği, pek beklenilmeyen bir yerde, Nevv York’ta VValI Street’i işgal eylemlerinde teşhis edildi: "Yüzde 99 biziz. Yüzde ı’in tahakkümüne karşıyız. Bu tahakkümü temsil edenlere Hayır!…"

       Bu teşhis, Tahrir’le kurduğu dayanışma bağlantılarıyla birlikte, sermaye tahakkümünü hedefleyen sınıfsal bir karşı saldırı çağrısı anlamındadır. Belki de yeni bir Enternasyonalin ilk filizlerini gözlemekteyiz.

       Nasıl, hangi doğrultuda gelişeceğini; başarı derecesini öngöremiyoruz. Bugünden tek bir genelleme geçerli görülüyor: Otuz yıldır insafsızca sağa savrulan "tarihin rakkası" zirveye ulaşmıştır ve "Sol’a salınma zamanı" gelmiştir.

DİĞER HABERLER
NUH’UN ANKARA’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
NUH’UN ANKARA’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Nuh’un Ankara Makarnası arasında şubat ayında başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

TEMSİLCİ EĞİTİMLERİ BAŞLADI
TEMSİLCİ EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Sendikamızın düzenli eğitimleri kapsamında gerçekleştirdiği Temsilci Eğitimleri bu yıl, 20 Mayıs ile 5 Haziran 2024 tarihleri arasında Seferihisar Labranda Lebedos Otelinde düzenliyor.

ENFLASYONUN KALELERİ: ARJANTİN VE TÜRKİYE
ENFLASYONUN KALELERİ: ARJANTİN VE TÜRKİYE

Son zamanlarda piyasacı ekonomi yorumcuları büyük bir sitayişle Arjantin programından söz ediyor, mart ayında bütçe fazlası verilmesini Türkiye’ye örnek gösteriyor. O nedenle her iki ülkeyi benzerlikleriyle ve farklılıklarıyla karşılaştırmakta yarar bulunuyor.

MERKEZ’DEN ASGARİ ÜCRETLİYE SEFALET ÇIKTI
MERKEZ’DEN ASGARİ ÜCRETLİYE SEFALET ÇIKTI

Merkez Bankası ilk 6 ayda enflasyonun yüzde 25.46’ya çıkacağını rapor etti. İkinci yarıda zam verilmezse milyonlarca asgari ücretlinin alım gücü 13.552 liraya düşecek.