Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
15 Ekim 2010
SENİDİKAL DÖNÜŞÜME DİNAMİZM KAZANDIRMAK

Sendikal konferans ya da sendika-işçi kurultayı gibi adlar altında düzenlenmesine hazırlanılan toplantıların gündemleri tartışılıyor.

SENİDİKAL DÖNÜŞÜME DİNAMİZM KAZANDIRMAK

 Gündemlere bakınca; "metal işkolundakl sözleşme görüşmelerinin sonınlannın" tartışılmasından memurların grev hakkına, "parasız eğitim ve sağlık"an Türkiye’nin demokratikleşmesine çok sayıda gündem başlığının olduğu görülüyor. Bu toplantılar ve tartışmalar yayıldıkça daha yerel konuların gündeme alınması taleplerinin geleceği de bir gerçektir. Hatta mevcut sorunların büyüklüğü ve sendikal hareketin egemen güçler ve sendikal bürokrasi tarafından kıstırıldığı köşenin özellikleri dikkate alındığında, birkaç işyerindeki sorunlar bile böyle bir toplantının bütün gündemini oluşturabilir. Ancak şu da bir gerçek ki, bu konferans ve kurultaylar beli bir amaca hizmet etmek üzere yapılmak istenmektedir ve bu yüzden de gündemde "her sorunun olması" olanaklı da değildir, doğru da ! Dahası yerel ve güncel bakımından en sıcak sorunlar (elbette konferanslarda sözü edilecektir) bu amacın üstünü ö cek biçimde öne çıkmamalıdır. Bu yaklaşımdan bakıldığında düzenlenecek konferans ve ku rultayların gündemleri belirlenirken şu temel ölçütler gözden kaçırılmamak durumundadır: 1-) Havzadaki işyerlerindeki işçiler arasında; a-) Sendika ve işkolu kırkı gözetmeksizin birlik ve dayanışmanın geliştirilmesi, b-) Yerel sendika şubeleri arasında birlik ve dayanışmanın geliştirilmesi ve yerel bir platform oluşturulması (var olan sen kal birlik ve platformların genişletilip etkinliğin artırılması) ko nusunda kararlar alınması. Kısacası yerel emek mücadelesinin merkezileştirilmesi için adımlar atılması doğrultusunda kararların alınması. Metal işçilerin TİS mücadelesinin tüm diğer sektörler tarafından desteklenmesi, bu desteğin yerel özelliklerine göre nasıl anlamlı olaca ğı, yine kamu emekçilerinin grev hakkı mücadelesinin nasıl destekleneceği bu çerçevede önem kazanacaktır. 2-) Sendikal hareketin bugün kıstırıldığı köşeden çıkıp ayaı lar üstüne kalkması için nasıl sendikalara ihtiyacımız olduğun dan kalkarak; sendikaların yeniden inşası ve sendikal hareketin mücadeleci bir çizgiye çekilmesi ve sendikal bürokrasinin sendikalardaki etkinliğinin kırılması için gerekli kararların alınması çok önemlidir. Sendikacıların aldığı ücretin işkolundakl en yüksek ücreti aşmaması gerektiğinden, sendikanın hesapların şeffaf laştırılıp işçilerin her an denetimine açık olmalıdır. Sendika yö neticilerinin işçilerden kopmayan bir yaşamı benimsemesi, sendikanın sendikacının bürosu değil "işçinin evi" olması için gerekli değişim için kararlar alınması; işçi sendika ilişkisinin, (k, mu emekçisi-sendikacı ilişkilerinin) nasıl olması gerektiğine da, gerekli kararların alınarak sendika ve işçi camiasına duyurul ması, …belirleyici olacaktır. 3-) Bu konferans ve kurultayların son tahlilde, bir sendikal dönüşüme, sendikaların yeniden örgütlenmesine hizmet eder bir biçimde düzenlenmesi, tartışmaların bu merkezde geliştirilmesi en başta ileri işçilerin, kamu emekçilerinin, sınıftan yana, sendikalarda gerçek bir dönüşümü isteyen her sendikadan ve siyasi görüşten sendikacıların sorumluluğunda olmak durumundadır. Şu çok açıktır ki; bugün Türkiye’de hiçbir sendikacı sendikaların bugünkü; derbederliğinden, etkisiz ve itibar yitimine uğramış olmasından hoşnut değildir. Yine sendikacıların çoğununu işçiyle hem yaşam tarzı hem de düşünsel ve duygusal bakımdan bir ilgisinin kalmamış olmasından da sendikacıların çok büyük çoğunluğu hoşnut değildir. Ne var ki var olan durumu değiştirmek gerektiğinden söz edilse bile, bu durumu değiştirecek önlemlerin alınmasından, sendikal yapıların demokratikleştirilmesi ve tabanın isteklerinin sendikalara yansıması ve sendika yöneticilerinin işçi yaşantısın içine dönmeleri gibi önlemler söz konusu olduğunda telaşa ka pılmaktadırlar. Bu kurultay ve konferanslar bu dönüşüm için ileri işçi ve k, mu emekçisi kesimlerinin işçileri ve kamu emekçilerini ortak fikirler {kararlar) etrafında birleştirip; sendikalarda böyle bir dönüşüme dinamizm kazandırmanın dayanağı oldukları ölçüde bi anlam kazanacaklardır.

İ. SABRİ DURMAZ

DİĞER HABERLER
TÜRK İŞ GENEL BAŞKANI: 25 YILDIR BÖYLE BİR SIKINTI YAŞAMAMIŞTIK
TÜRK İŞ GENEL BAŞKANI: 25 YILDIR BÖYLE BİR SIKINTI YAŞAMAMIŞTIK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu beş hükümet, beş işçi, beş işveren temsilcisinden oluşur. En çok üyeye sahip olan işçi sendikaları konfederasyonu Türk-İş görüşmelere işçi kesimini temsilen katılır.

HALKI İLİĞİNE KADAR SÖMÜRME PROGRAMI
HALKI İLİĞİNE KADAR SÖMÜRME PROGRAMI

Kemer sıkma politikalarına hız veren iktidar ‘Şimşek programı’nı hayata geçirdi.

ÇALIŞAN SEFALETE DOĞRU
ÇALIŞAN SEFALETE DOĞRU

Asgari ücret yılbaşından bu yana 4 bin TL eridi, emekçi için daha kötü günler geliyor.

ASGARİ ÜCRETLİNİN SOFRASINDAN ÇALDILAR
ASGARİ ÜCRETLİNİN SOFRASINDAN ÇALDILAR

İktidar yetkilileri sürekli ‘Temmuz’da asgari ücrete zam yok’ diyerek yurttaşı derdini görmezken ocak ayından bu yana hemen hemen her ürüne zam geldi.