Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
Elmacık Atasu
Belkalper
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Socotab
Pepsi
Tuborg_Bira
Vakıf Zeytinlikleri
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Taris
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
Elmacık Atasu
Belkalper
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Socotab
Pepsi
Tuborg_Bira
Vakıf Zeytinlikleri
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Taris
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
17 Şubat 2020
SENDİKALARIN YETERİNCE KULLANMADIĞI BİR ARAÇ: TEŞMİL

Türkiye’de günümüzde işçi statüsünde istihdam edilen 16 milyondan fazla kişi var. Bu insanların ancak yaklaşık 1 milyonu toplu iş sözleşmelerinden yararlanabiliyor. Geride kalan 15 milyondan fazla işçi, çalışma koşullarının belirlenmesinde bir toplu iş sözleşmesinin koruması altında değil.

SENDİKALARIN YETERİNCE KULLANMADIĞI BİR ARAÇ: TEŞMİL

Türkiye’de günümüzde işçi statüsünde istihdam edilen 16 milyondan fazla kişi var. Bu insanların ancak yaklaşık 1 milyonu toplu iş sözleşmelerinden yararlanabiliyor. Geride kalan 15 milyondan fazla işçi, çalışma koşullarının belirlenmesinde bir toplu iş sözleşmesinin koruması altında değil. 

Cumartesi günkü yazımda belirttiğim gibi, gelişmiş kapitalist ülkelerin bazılarında da sendikalaşma oranları düşük. Örneğin, Fransa’da sendikalaşma oranı yüzde 10.8 gözüküyor. Ama Fransa’da işçilerin yüzde 98.5’i toplu iş sözleşmelerinden yararlanıyor. Almanya’da sendikalaşma oranı yüzde 16.5. Ama Almanya’daki işçilerin yüzde 56’sı toplu iş sözleşmelerinin kapsamında; toplu iş sözleşmeleri ile belirlenmiş olan çalışma koşullarından yararlanıyor. Belçika’da sendikalaşma oranı yüzde 50.3. Belçika’daki işçilerin yüzde 96’sı toplu iş sözleşmelerinin kapsamında.
 
Aradaki farkın adı “teşmil”.
 
TEŞMİL NEDİR?
 
Teşmil, bir sendikanın imzaladığı toplu iş sözleşmesinin, yetkili bir organın kararıyla, sendikasız işyerlerine de yaygınlaştırılmasıdır; buralarda çalışan işçilere de uygulanmasıdır.
 
Bizim mevzuatımızda da “teşmil” var; ancak, sendikalar tarafından çeşitli nedenlerle bir türlü örgütlenmenin bir aracı olarak etkili bir biçimde kullanılmadı.
 
Eğer bir toplu iş sözleşmesi, yetkili bir organın kararıyla, sendikasız işyerlerine teşmil edilirse, işverenlerin sendikalaşmaya karşı çıkış nedenlerinden biri ortadan kaldırılmış oluyor. İşverenlerin sendikalaşma karşı çıkmalarının birinci nedeni, işgücü maliyetlerindeki artıştır. Başka bir işyeri için bağıtlanmış olan toplu iş sözleşmesinin diğer işyerlerine teşmiliyle (yaygınlaştırılmasıyla), örgütsüz işyerindeki işçilerin de maliyeti yükseldiğinden, işverenlerin direnci azalmaktadır.
 
Diğer taraftan, bazı işkollarında sendikalı işçilerin çalıştığı işverenler, rakiplerinin işgücü maliyetini artırabilmek amacıyla, teşmil girişimlerini desteklemektedir. Sendikalı işçilerin çalıştığı işyeri, sendikasız ve düşük maliyetli işçilerin çalıştığı işyerine göre dezavantajlı durumdadır. Sendikal örgütlülüğün olduğu işyerlerinin önemli bir bölümündeki işverenler, sendikasız işçi çalıştıran rakiplerinin işgücü maliyetlerini artırabilmek için, bu işyerlerindeki sendikalaşmayı çeşitli yollardan teşvik etmektedir. Bunun yollarından biri de teşmildir.

MEVZUATIMIZDA TEŞMİL
 
Yürürlükteki 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu “teşmil”i şöyle düzenlemektedir (M.40):
 
(1) Cumhurbaşkanı; teşmili yapılacak işyerinin kurulu bulunduğu işkolunda en çok üyeye sahip sendikanın yapmış olduğu bir toplu iş sözleşmesini, o işkolundaki işçi veya işveren sendikalarının veya ilgili işverenlerden birinin ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının talebi üzerine, Yüksek Hakem Kurulunun görüşünü aldıktan sonra tamamen veya kısmen ya da zorunlu değişiklikleri yaparak, o işkolunda toplu iş sözleşmesi bulunmayan işyeri veya işyerlerine teşmil edebilir. Yüksek Hakem Kurulu bu konudaki görüşünü on beş iş günü içinde bildirir. 
 
(2) Teşmil kararında teşmilin gerekçesi açıklanır. Yürürlüğe gireceği tarih de belirtilmek suretiyle teşmil kararı Resmî Gazete’de yayımlanır, ancak yürürlük tarihi Resmî Gazete’de yayım tarihinden önceki bir tarih olarak belirlenemez.
 
(3) Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin sona ermesi ile teşmil kararı da ortadan kalkar.
 
(4) Cumhurbaşkanı teşmil kararını, gerekçesini de açıklayarak gerekli gördüğünde yürürlükten kaldırabilir.
 
(5) Toplu iş sözleşmesinin, tarafların hak ve borçlarını düzenleyen hükümleri ile özel hakeme başvurma hakkındaki hükümleri teşmil edilemez.
 
(6) Yetki için başvurulduktan sonra bu işlem tamamlanıncaya kadar veya yetki belgesi alındıktan sonra yetki devam ettiği sürece, kapsama giren işyerleri için teşmil kararı alınamaz.
 
(7) Toplu iş sözleşmesinin teşmil edildiği işletme veya işyerinde her zaman yetki için başvurulabilir ve yeni toplu iş sözleşmesinin yapılmasıyla birlikte teşmil uygulaması kendiliğinden sona erer.”
 
SENDİKALAR NE YAPMALI?
 
Bu konuda görev, belirli bir işkolunda en çok üyeye sahip sendikaya düşmektedir. Bu sendika, Cumhurbaşkanı’nı etkileyebilir ve ikna edebilirse, işkolunda imzaladığı bir toplu iş sözleşmesinin işkolundaki sendikasız işyerlerinde de uygulanmasını sağlayabilir. Böylece, haksız rekabet önleneceği gibi, sendikalaşmanın önündeki engeller bir parça azaltılmış olur.
 
Ancak iş burada bitmemektedir. Toplu iş sözleşmesinin teşmil edildiği işyerlerindeki işçiler kendiliklerinden sendika üyesi olmazlar. Toplu iş sözleşmesi teşmil edilen sendikanın, sendikasız işyerlerindeki işçileri örgütlemek için ciddi bir çaba göstermesi yine de zorunludur. Teşmilin avantajı, sendikasız işçilerin de işgücü maliyetini yükselttiği için, işverenlerin direncini önemli ölçüde kırmış olmasıdır. Ancak ne yazık ki, günümüzde belirli bir işkolunda en çok üyeye sahip olan sendikaların teşmil uygulatma konusunda bir girişimleri yoktur.
DİĞER HABERLER
ALIM GÜCÜNDEKİ UÇURUM BÜYÜYOR
ALIM GÜCÜNDEKİ UÇURUM BÜYÜYOR

Gıda fiyatlarında yıllık yüzde 20.6 artışla OECD şampiyonu olan Türkiye’de vatandaşların alım gücü giderek eriyor. 10 gıda ürünü için bizde asgari ücretlinin 20.6 saat çalışması gerekirken, İngiliz’in 2.27, Alman’ın ise 2.8 saat çalışması yeterli.

YARINLARIMIZI DA BUGÜNDEN TÜKETTİK
YARINLARIMIZI DA BUGÜNDEN TÜKETTİK

2003 yılından beri dış ticarette (İthalat – ihracat) açık veriyoruz. Dış ticaret açığının bir kısmı, turizm gibi hizmet gelirleri ile veya transfer gelirleri ile kapatılıyor. (2020 de bu alanda net gider oldu.) Geride cari açık kalıyor. Kısaca cari açık bir ülkenin dış cari ekonomik ilişkileri nedeni ile döviz olarak kaybettiği kaynaktır.

CARGILL İŞÇİLERİ 1000 GÜNDEN UZUN SÜREDİR NEDEN EYLEM YAPIYOR, ŞİRKET SUÇLAMALAR İÇİN NE DİYOR?
CARGILL İŞÇİLERİ 1000 GÜNDEN UZUN SÜREDİR NEDEN EYLEM YAPIYOR, ŞİRKET SUÇLAMALAR İÇİN NE DİYOR?

2018 yılında işten çıkarılan Cargill Türkiye işçilerinden sekizi, sendikal faaliyetleri nedeniyle Anayasa’ya aykırı olarak işlerine son verildiği gerekçesiyle 1000 günü aşkın süredir işe iade mücadelesi yürütüyor. BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan şirket, mahkemece hükmedilen tüm tazminatların ödendiğini ve sorunların hukuken çözüldüğünü belirtse de işçiler, “bir daha hak aradıklarında işten kovulmamak için” Cargill’de yeniden işbaşı yapma mücadelesini sürdürmekte kararlı olduklarını söylüyor.

GIDADA ARACI VURGUNU
GIDADA ARACI VURGUNU

Pandemide Türkiye’de liberal ekonominin en acımasız şekilde kendini gösterdiği sektör gıda oldu. Aracıların çiftçileri istediği fiyatı zorladığı, marketlerin aynı anda aynı oranlarda zam yaptığı bu dönemde vatandaş ve çiftçiler yoklukla mücadele ediyor, tüketici dernekleri acil müdahale çağrısı yapıyor.

TEKGIDAIS

BEDAVA
İNCELE