Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
26 Ağustos 2014
SENDİKALARIN ÖZELLEŞTİRME KONUSUNDAKİ GÖREVLERİ

Değerli arkadaşım Mehmet Akkaya´nın Aydınlık´ta 9 Nisan 2014 günü yayımlanan AYM Kararı ve Türk-İş İle TBB´ye Öneri başlıklı önemli yazısı hak ettiği ilgiyi görmedi.

SENDİKALARIN ÖZELLEŞTİRME KONUSUNDAKİ GÖREVLERİ

Değerli arkadaşım Mehmet Akkaya’nın Aydınlık’ta 9 Nisan 2014 günü yayımlanan "AYM Kararı ve Türk-İş İle TBB’ye Öneri" başlıklı önemli yazısı hak ettiği ilgiyi görmedi.
Yatağan özelleştirmesine ilişkin kararın onaylanmasının ardından bu konuya yeniden değinmek ve Türk-İş ve bağlı sendikaların yöneticilerine sendikacı olarak görevlerini hatırlatmakta yarar var. Bu konularda tavır almadan özelleştirme karşıtı demeçler vermenin hiçbir anlamı olmadığını bilmek gerek.

YÜRÜTMENİN YARGI KARARLARINI İHLALİ
26.4.2012 gün ve 6300 sayılı Kanunla, özelleştirmelere ilişkin 4046 sayılı Kanuna Ek.Madde 5 eklendi. Bu madde Anayasaya ve genel hukuk kurallarına aykırı bir biçimde, yargı kararlannın hiçe sayılmasını öngörüyordu.
Madde metni şöyleydi:
"Ek Madde 5: (…) özelleştirme uygulamaları sonucunda kuruluşların nihai devir sözleşmelerinin imzalanarak devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasından sonra özelleştirme işlemlerinin bütün sonuçlarıyla birlikte tamamlanmış bulunması, söz konusu kuruluşları devralanlar tarafından üretim, yatırım, modernizasyon, istihdam ve bunlara bağlı her türlü hukuki, ticari ve mali tasarruflarda bulunulması nedeniyle oluşacak fiili imkânsızlık karşısında geri dönülemeyecek bir yapının ortaya çıkması halinde yargı kararlarının uygulanmasına yönelik olarak, Bakanlar Kumlu tesis edilecek iş ve işlemler konusunda karar almaya yetkilidir."
Bunun anlamı, yargının özelleştirmelere ilişkin iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarının Bakanlar Kurulu kararıyla uygulanmayabileceğiydi. Türk-İş bu düzenleme karşısında hiçbir ciddi tepki vermedi.
Bakanlar Kurulu, bu hükme dayanarak, 11.6.2012 tarihinde "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda Nihai Devir Sözleşmesi İmzalanarak Devir ve Teslim İşlemleri Tamamlanmış Olan Bazı Özelleştirme İşlemleri Hakkında Verilen Yargı Kararlarının Uygulanmasına Yönelik Olarak Tesis Edilecek İş ve İşlemlere İlişkin Karar’i kabul etti. Bakanlar Kurulu, bu kararıyla, yargı kararlarının uygulanmayacağını kabul ve ilan etti.
Türk-İş, yargı kararlarını Bakanlar Kumlu kararıyla geçersiz sayma girişimi karşısında ciddi bir tepki göstermedi. Bu Bakanlar Kumlu kararına temel oluşturan kanun hükmü, Anayasa Mahkemesi tarafından 3.10.2013 tarihinde iptal edildi. Gerekçeli karar 27.3.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Türk-İş bu önemli iptal kararının ardından hiçbir ciddi girişimde bulunmadı.

HUZURSUZLUK YENİDEN GÜNDEMDE
Ancak hükümet pes etmedi ve 30 Mayıs 2014 tarihinde TBMM Başkanlığına sunduğu İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandınlmasına Dair Kanun Tasansının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen metnine bu doğrultuda bir hüküm ekledi.
Komisyon tarafından kabul edilen metnin 112. maddesi şöyleydi:
"Madde 112-4046 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Geçici Madde 26- Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasının üzerinden beş yıl geçmiş olan özelleştirmeler hakkında verilmiş olan yargı kararları ile ilgili olarak sözleşmelerinde belirtilen haller dışında bu kuruluşların geri alınması yönünde herhangi bir işlem tesis edilmez."
Türk-İş’ten bu maddeye karşı da herhangi bir tepki gelmedi. Özelleştirmeye karşı çıkmanın birinci adımı bu tür düzenlemelere karşı tavır almak, özelleştirmelere ilişkin yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarının uygulanmasını sağlamak için ciddi girişimlerde bulunmaktır. Susmak teslimiyettir.

DİĞER HABERLER
TÜRK-İŞ 24. OLAĞAN GENEL KURULU’NDA GENEL SEKRETERİMİZ İBRAHİM ÖREN’İN KONUŞMASI
TÜRK-İŞ 24. OLAĞAN GENEL KURULU’NDA GENEL SEKRETERİMİZ İBRAHİM ÖREN’İN KONUŞMASI

Türk-İş 24. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Sekreterimiz İbrahim Ören’in konuşması.

İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ KAÇ LİRA?
İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ KAÇ LİRA?

Milyonlarca dar gelirli çalışan asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam oranını beklerken, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) kasım ayı verilerine göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 18 bin 239 liraya yükseldi.

HER YIL 3 MİLYON KİŞİ, İŞ KAZASINDA ÖLÜYOR
HER YIL 3 MİLYON KİŞİ, İŞ KAZASINDA ÖLÜYOR

ILO’nun yeni tahminlerine göre, her yıl 3 milyon işçi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor.

İLK TALEP 18 BİN 239 TL
İLK TALEP 18 BİN 239 TL

Türk-İş 4 kişilik ailenin açlık sınırını 14 bin 25 TL, yoksulluk sınırını ise 45 bin 686 TL olarak belirledi. Asgariyi işaret eden bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 18 bin 239 TL.