Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
02 Kasım 2014
SENDİKALARIN GÜCÜ NEDİR?

Demokrasinin varlığını sürdürmesi bazı temel kurumların varlığı ile doğru orantılıdır. Bu temel kurumlar içinde özgür ve güçlü sendikalar yaşamsal önemdedir.

SENDİKALARIN GÜCÜ NEDİR?

Demokrasinin varlığını sürdürmesi bazı temel kurumların varlığı ile doğru orantılıdır. Bu temel kurumlar içinde özgür ve güçlü sendikalar yaşamsal önemdedir. Ülkemizde 6356 sayılı yasa sendikalan ve toplusözleşme düzenini siyasetin boyunduruğu altına sokmuştur.

Hükümete biat etmeyen sendikalar üzerinde Çalışma Bakanlığının kılıcı vardır. Temel görevi işçi haklarına karşı politikaları ve tutumları protesto etmek olan sendikalar bu temel görevlerinden vazgeçtikleri zaman hükümet tarafından ödüllendirilmekte ve üye sayıları hükümet eliyle çoğaltılma sürecine girilmektedir. Ülkemizde sendikalar özgür değil ama buna karşın işçi sendikalarımız güçlü mü?

BAKANLIK İSTATİSTİKLERİ DOĞRU DEĞİL

6356 sayılı yasa gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her yılın Temmuz ayında işkollarındaki işçi sayılarını ve sendikaların üye sayılannı ilan etmek zorundadır. Bu yılın istatistikleri 25 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Buna göre ülkemizde 20 işkolunda 140 sendika bulunmaktadır. İşçi sayısı 12.287.238, sendikalı işçi sayısı 1.189.481 ve sendikalaşma oranı yüzde 9.68 dir. Bu rakamlar gerçeği yansıtmaktan çok uzaktır.

Bu konuda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu daha gerçekçidir. İşveren Dergisinin Temmuz sayısındaki bilgilere göre ülkemizde ücretli ve yevmiyeli olarak 16.353 milyon işçi çalışmaktadır. Sendikalı işçi sayısı için işçilerin elektronik posta yolu ile üyeliklerini Bakanlığa bildirmelerini esas alamayız çünkü bu bildirim bir niyet bildirimidir. Bu işçi henüz sendikaya bir aidat ödememektedir. Bunlar fiktif üyedir.

Gerçek üye bir toplusözleşme kapsamında olan ve sendikasına her ay aidat ödeyen işçidir. Derginin özel ekindeki verilere göre, toplusözleşmelerin iki yıllık süre ile bağıtlandığı varsayılırsa, 2012-2013 yıllan toplamında 23.909 işyerinde 881.954 işçiyi kapsayan 4155 sözleşme bağıtlanmıştır. Gerçek sendika üyesi sayısı budur ve bunun çalışanlara oranı ise yüzde 5.4 dür.

GÜÇSÜZ SENDİKALARLA DEMOKRASİ ÖZÜRLÜDÜR

Bu veriler işçi sendikalarının çok parçalı ve güçsüz olduğunun kanıtıdır. Güçsüz ve özgürlüğü kısıtlanmış sendikaların işçiyi gerçek anlamda temsil etmesi ve onlar adına milli gelirden âdil pay alması olanaksızdır. Bu demektir ki gelir dağılımındaki çarpıklık varsıllar lehine artarken toplusözleşme düzeni sendikalı işçileri enflasyon girdabından kurtaramayacaktır.

Hele örgütsüz işçiler ve hele hele kayıt dışı çalıştırılanlar yaşam kavgasında cehennem ateşinde yanacak demektir. Bunun nedeni hükümete teslim olup özgür sendikacılığı özümseyemeyen sendikacılar, sendikalı olmanın yüceliğini kavrayamayan işçiler ve sendikalaşma olgusuna anlaşılmaz bir nefretle karşı çıkan işverenlerdir. Bu konuya ileride döneceğiz.

BU DÜZEN DEĞİŞMELİDİR

Varsılın yoksulu böylesine ezdiği, örgütlenmenin önüne akıl almaz engeller çıkarıldığı bu düzen çalışan ve emekli, malûl, dul olan binlerce işçinin celladıdır. Hiçbir aktif ve pasif işçi insanlık onuruna yaraşan bir biçimde yaşadığını iddia edemez. Bu düzenden hakça pay almak onların en doğal hakkıdır ama ellerine ayaklarına prangalar vurulmuştur.

Bu düzen değişmelidir ama nasıl? Bu konunun mutlaka irdelenmesi gerekmektedir. Bir halk deyimi vardır: Derisini değiştiremeyen yılan ölür. Bu demektir ki yaşamak için değişim şarttır. Sendika yöneticileri ve işçiler bir değişim süreci yaşamadıkça yok olacaklannı bilmelidirler. 

DİĞER HABERLER
YUMURTA FİYATINDA SERT ARTIŞ
YUMURTA FİYATINDA SERT ARTIŞ

Gıda fiyatlarındaki artıştan yumurta da etkilendi. Geçen ay tanesi 2 lira olan organik yumurtanın fiyatı 4 liraya yükseldi. Esnaf fiyatların haftalık olarak değiştiğini ifade etti.

EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ ENFLASYONDA
EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ ENFLASYONDA

TÜİK eylül ayında resmi enflasyonun yıllık yüzde 83,45 olarak hesaplandığını açıkladı. 24 yılın en yüksek enflasyonu yaşanırken iktidar baz etkisine güveniyor. Bu enflasyon hesabı ücret zamlarını etkileyecek.

GIDA SEKTÖRÜNDE 106 BİN 821 ŞİRKET RİSKLİ KATEGORİDE
GIDA SEKTÖRÜNDE 106 BİN 821 ŞİRKET RİSKLİ KATEGORİDE

Hazine ve Maliye Bakanlığı gıda sektöründe, 106 bin 821 şirketi vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen mükellef açısından riskli kategorisinde bulunduğunu açıkladı.

ÖZELLEŞTİRME KONUSUNDA TÜRK-İŞ’İN AÇIKLAMALARI (2003-2019 DÖNEMİ)
ÖZELLEŞTİRME KONUSUNDA TÜRK-İŞ’İN AÇIKLAMALARI (2003-2019 DÖNEMİ)

Özelleştirme sürecinin başladığı ve hızlandığı dönemde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin çok büyük bölümü Türk-İş’e bağlı sendikalarda örgütlüydü.