Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
12 Ekim 2012
SENDİKALARI TASFİYE YASASI VE 15-16 HAZİRAN’LAR

Sendikaları tasfiye yasası ve 15-16 Haziranlar HalenMeclis´te görüşülmekte olan Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası, özü itibariyle sendikal örgütlenmeyi kısıtlayan ve grev yasaklannı genişleten bir yasa özelliğini taşıyor.

SENDİKALARI TASFİYE YASASI VE 15-16 HAZİRAN’LAR

Sendikaları tasfiye yasası ve 15-16 Haziranlar HalenMeclis’te görüşülmekte olan Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası, özü itibariyle sendikal örgütlenmeyi kısıtlayan ve grev yasaklannı genişleten bir yasa özelliğini taşıyor. Yasanın getirdiği yüzde 3 barajıyla 6 milyon 298 bin işçi, yani tüm kayıtlı işçilerin yüzde 57’si fiili olarak toplu sözleşme hakkından yoksun kalacak. Başka bir ifade ile 51 yetkili sendikadan 29’unun toplu sözleşme yapma yetkisi düşecek.

DİSK ve Türk-İş’teki muhalefeti temsil eden Sendikal Güç Birliği Platformuna bağlı sendika temsilcileri, yasayı protesto etmek amacıyla 9 Ekim Salı günü TBMM’ye yürümek istediler. Polis şiddeti ve biber gazıyla karşılaştılar, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ile birlikte çok sayıda sendikacı, biber gazından etkilendi, DİSK yönetimi AKP’nin ve güvenlik güçlerinin bu tavnnı şiddetle kınadı.

AKP iktidan ve güvenlik güçleri, sadece işçilere yönelik değil, toplumun diğer kesimlerinden gelen son derece doğal demokratik tepkilere bile şiddetle ve acımasız bir biçimde karşılık veriyor. DİSK yönetimi tarafından 10 Ekim’de yapılan açıklamada, yeni yasayla mücadeleci sendikal anlayışın tasfiye edilmek istendiği ancak yasaksız ve barajsız sendikal hak ve özgürlükler için mücadelenin süreceği belirtildi.

Bundan 42 yıl önce de zamanın AP iktidan, sendikal örgütlenmeyi kısıtlamak ve DİSK’i tasfiye etmek amacıyla bir yasa çıkarmıştı. O yasada da sendikal örgütlenmeye çok ciddi barajlar getiriliyordu. DİSK, yasaya kesinlikle karşıydı, Türk-İş yönetimi ise yasadan yana tavır aldı. Başta DİSK olmak üzere yönetiminin tavnna rağmen Türk-İş üyesi çok sayıda işçi ve bağımsız sendika, 15-16 Haziran 1970 tarihinde büyük bir direniş gösterdi. Sonuçta Anayasa Mahkemesi, sendikal örgütlenmeye sınırlama getiren yasayı iptal etti.

Kuşkusuz o dönemin koşullan ile bu dönemin koşullan farklı. 1968-1970 arasında yükselen bir işçi mücadelesi vardı, yine yükselen bir toplumsal muhalefet hareketi söz konusuydu, aynca işçi sınıfı ile yakın bağı olan bir işçi partisinin (TİP) varlığı da önemliydi.

Günümüzde ise sendikal hareket ciddi bir gerileme içinde. Neoliberal anlayışın, AKP’nin ve sermaye sınıfının emeğe yönelik saldınsı sürüyor, sendikalar hem işçi hem de toplum nezdinde güven kaybına uğramış durumda. Peki ne yapmak lazım?

1970’leri yaşamış eski bir sendikacı şöyle bir öneride bulundu: "Bu yasaya karşı DİSK, Sendikal Güç Birliği ve KESK, sabah iki saatlik bir iş bırakma eylemi yapsa daha etkili olur". Üretimden gelen gücün kullanılması kuşkusuz daha etkilidir ancak mevcut sendikal hareket bu öneriyi hayata geçirebilecek potansiyele sahip mi?

9 Ekim’deki eyleme bile katılım sınırlı düzeyde oldu, Türk-İş’in esas gövdesi harekete geçirilmiş değil, işçi tabanında da çeşitli nedenlerle bir çekimserlik havası var, aynca eylem daha iyi organize edilebilirdi. Peki teslim mi olmak gerekir, hayır..

Her şeye rağmen DİSK ve Sendikal Güç Birliği’nin birlikteliği önemli, Türk-İş yönetimi bile bu eylem karşısında zorlandı, önümüzdeki dönem memurun iş güvencesini kaldıran yasa da gündeme geleceği için KESK ve diğer memur sendikalannı da harekete geçirip TTB ve TMMOB gibi meslek örgütlerini de sürece katan birleşik bir mücadeleyi örgütlemek, yine de en uygun yol gibi gözüküyor…

DİĞER HABERLER
MERKEZ’E GÖRE GIDA FİYATI İNDİ
MERKEZ’E GÖRE GIDA FİYATI İNDİ

Merkez Bankası mayıs ayı Fiyat Gelişmeleri değerlendirmesinde enflasyondaki gerilemede doğalgaz belirgin düşürücü etki yarattığını vurguladı.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK
ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Yeni kabine dün ilk toplantısını gerçekleştirdi.

MERKEZ’E GÖRE TL DEĞERLİ DEĞİL, HATTA ÇOK DEĞERSİZ; N’OLACAK ŞİMDİ!
MERKEZ’E GÖRE TL DEĞERLİ DEĞİL, HATTA ÇOK DEĞERSİZ; N’OLACAK ŞİMDİ!

Hani en son söyleneceği en başta söylemek gibi bir durum var ya… Ben de en son sorulacağı en başta sorayım:

“Neyi yanlış ölçüyoruz ki TL şu ortamda değil değerli, hatta tam tersine değersiz görünüyor?”

KADIN EĞİTİMİNDE SON DURAK
KADIN EĞİTİMİNDE SON DURAK

Şubelerimizde örgütlü olan Kadın Komisyonu üyeleri ve kadın temsilcilerimizi kapsayan, Kadın Üye Eğitimlerimizin bu dönem sonuncusunu Eskişehir şubelerimiz ve Ankara Şubemize bağlı kadın üyelerle gerçekleştirdik.