Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
23 Ocak 2012
SENDİKALAR NİÇİN ZAYIFLIYOR?

Sendikalar niçin zayıflıyor? sorusunu birçok insan soruyor. Önemli bir bölümünün yanıtı da ithal görüşlere dayalı: Neoliberal politikalar, post-fordism, yeni teknolojiler.

SENDİKALAR NİÇİN ZAYIFLIYOR?

       "Sendikalar niçin zayıflıyor?" sorusunu birçok insan soruyor. Önemli bir bölümünün yanıtı da ithal görüşlere dayalı: Neoliberal politikalar, post-fordism, yeni teknolojiler. Çok bilimsel gözüküyor, değil mi? Halbuki sendikalann bu nedenlerle zayıfladığını ileri sürmek, dünyadan haberdar olmamak veya okuyucuları dünyadan haberdar etmemektir.

       Avrupa’da veya ABD’de sendikaların niçin zayıfladığını sorarsanız, aşağı yukarı aynı yanıtlan alırsınız. Bu yanıtı onlar bizimkilerden ithal etmemiştir; bizimkiler bu yanıtı onlardan ithal etmiştir.

       Bu yanıtı verenler, emperyalizme hiç değinmezler. Bazen "küreselleşme" ve "küresel sermayeye karşı küresel direniş" derler. Ancak nedense "emperyalizm" ve "emperyalizme karşı mücadele’den söz etmezler.

       "Neoliberalizm" derler, ancak "sermayedar sınıf" veya "kapitalist sınıf" demekten de kaçınırlar.

       Avrupa Birliği emperyalistlerinden proje adı altında para alırlar, onlar için istihbarat çalışması olabilecek projeler yaparlar; ancak Avrupa Birliği ile girilmiş olan gümrük birliğinin Türkiye’de sanayi ve sendikalaşma üzerindeki yıkıcı etkisini dile getiremezler. Böylece ücretleri de kesilmez.

       Sendikaların zayıfladığı konusunda kimsenin kuşkusu yok; günümüzde kimse sendikaları ciddiye almıyor. Sendikalann niçin zayıfladığı konusunda doğru teşhisler konulamazsa, tedavi de yanlış olur.

       Emperyalizme karşı çıkılmadan sendikalar güçlendirilemez. ABD ve AB emperyalistleri, yalnızca işçi sınıfının değil, aynı zamanda diğer emekçi sınıf ve tabakaların da en önemli sorunlannın sorumlusudur. Anti-emperyalist mücadele temelinde geliştirilecek bir sendikal mücadele, hem mikroplara doğrudan saldırıdır, hem de emperyalizmin baskı ve sömürüsünden zarar gören diğer emekçi sınıf ve tabakalarla ittifakın temelini oluşturur. "Neoliberal politikalar" diye ağızda gevelenenlerin sorumlusu da emperyalizmdir.

       Yalnızca "Kahrolsun IMF ve Dünya Bankası" demek de çözüm değildir. Uluslararası Para Fonunu (IMF), Dünya Bankasını, Dünya Ticaret Örgütü’nü yöneten güç ABD ve AB emperyalistleridir.

       Sendikaların zayıfladığı tespitini yapanlar, sendikaların Soğuk Savaş döneminde antikomünist ve anti-Sovyet mücadele sırasında sermayedar sınıf ve devletler tarafından güçlendirildiği gerçeğinin farkında değildir. Emperyalist ülkelerin işçi sınıfları kapitalizmin mezar kazıcılığından kapitalizmin payandalanna dönüştürülmüştür. Bu süreçte sendikalar kapitalist sistem tarafından güçlendirilmiştir. Sovyetler Birliği’nde yaşanan çöküş, kapitalizmin sendikalara olan ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Komik olacak ama, kapitalist ülkelerde sendikaları yeniden güçlendirmek için herhalde bazı ülkelerde komünistlerin iktidara gelmesini sağlamak gerekiyor.

       Sendikalann Türkiye’de zayıflamasının en önemli nedenlerinden biri, emperyalist güçlerin teşviki ve desteğiyle, etnik kimliğin ve cemaat/tarikat kimliğinin sınıf kimliğinin önüne geçirilmesidir. Osmanlı’nın son dönemlerinde de işçi sınıfını zayıflatan belki en önemli etmen, Rum ve Ermeni işçilerin büyük bölümünün sınıf kimliklerini ön planda tutarak sermayedar sınıfa ve emperyalizme karşı diğer işçilerle birlikte mücadele etmek yerine, etnik kimliklerini öne çıkararak kendi sermayedarlanyla ve emperyalistlerle birlikte Osmanlı’ya karşı mücadele etmeleriydi. Emperyalizm günümüzde de benzer bir oyun içindedir.

       Sendikaları yeniden güçlendirmek istiyorsak, "neoliberalizm" gibi araçlarla değil, aracı kullanan sermayedar sınıf ve emperyalistlerle uğraşalım.

DİĞER HABERLER
BASINA VE KAMUOYUNA
BASINA VE KAMUOYUNA

EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ ÇOCUKLARIMIZ Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve gün geçtikçe giderek artan çocuk istismarı haberlerini utanarak ve büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Oysa biz cumhuriyetin kuruluşundaki ilk adımı çocuklara bayram olarak hediye eden ve geleceğin sahipleri olarak kabul eden, onları koruma görevini devletin sorumluluklarından sayan bir neslin evlatlarıyız. Bilimin, aydınlanmanın, gelişmişliğin ilk göstergesi sağlıklı, mutlu, […]

KÜRESEL ENFLASYON VE ÜCRETLER
KÜRESEL ENFLASYON VE ÜCRETLER

ILO’nun küresel ücretlerle ilgili son raporuna göre, pandemiyle başlayan, Rusya- Ukrayna savaşı ve küresel enerji krizi ile tetiklenen küresel yavaşlama ile birlikte, yüksek enflasyon, pek çok ülkede reel aylık ücretlerde çarpıcı düşüşlere yol açıyor.

‘EYT’DE GERÇEKÇİ BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ’
‘EYT’DE GERÇEKÇİ BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ’

Merakla beklenen EYT düzenlemesi hakkında konuşan Bakan Vedat Bilgin, “En kapsamlı düzenlemeyi yapacağız” dedi.

İŞÇİ DEĞİL KÖLE ARIYORLAR
İŞÇİ DEĞİL KÖLE ARIYORLAR

Türk-İş Başkanlar Kurulu asgari ücret konusunda bir bildiri yayımladı. “İnsana yakışır bir yaşamı sağlayacak tutarın temel alınmasını” istedi.