Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
11 Ağustos 2014
SENDİKALAR İSTEMESENİZ DE SINIFSAL MÜCADELE ÖRGÜTLERİDİR

Zaman Gazetesi Yazarı Ahmet Kurucan, sendikacılığın durumunu değerlendirdiği Sendikacılıkta Yeni Bir Kulvar başlıklı yazısında…

SENDİKALAR İSTEMESENİZ DE SINIFSAL MÜCADELE ÖRGÜTLERİDİR

Zaman Gazetesi Yazarı Ahmet Kurucan, sendikacılığın durumunu değerlendirdiği "Sendikacılıkta Yeni Bir Kulvar" başlıklı yazısında, işçi sendikasının işçilerin yanı sıra işverenin çıkarlarını da koruyup geliştirmesi gerektiğini savunuyor, işçi sendikalarının tarafgir bir tutumla sınıfsal bölünmenin unsuru olmayıp, dengeyi çift taraflı koruyup gözetmeleri gerektiğini söylüyor.
Mücadele yerine iş birliği ekseninde belirlenmiş böylesi bir sendikacılık anlayışının da hem sendikalaşma oranlarını arttırabileceğini hem de islami değerleri önceleyen müteşebbisler tarafından da kabul göreceğini savunuyor. Sendikaların islami düzenle ne ölçüde bağdaştığı islami yazındaki önemli tartışma alanlarından biridir, işçi sendikacılığını islam’ın özü ile bağdaştırabilen düşünceler ise esasen Kurucan’nın ortaya koyduğu bu yaklaşıma dayanmaktadır.
Literatürdeki egemen anlayış, uygun sözleşme sisteminin bireysel akit olduğunu savunmakta ancak tarafların birbirini "zorlamama" koşuluna bağlı olarak toplusözleşme için de bir meşruiyet alanı tanımlamaktadır. Grev hakkı konusundaki hakim anlayış ise grevin meşru olmadığıdır.
Bazı yazarlar ekonomik sakıncaları dolayısıyla, bazıları "Kamu yararına aykırılık" gerekçesiyle greve karşı çıkmakta, kimi yazar ise "grev tehdidi" altında bağıtlanan bir sözleşmenin bireysel iradeyi zedelemesi dolayısıyla islami olmayacağını savunmaktadır. Öte yandan Kurucan’ın yaklaşımları günümüzde sekliler alanda da oldukça revaçtadır. 
Kapitalizmin esnek, güvencesiz, taşeron çalıştırma modelleri temelinde yeniden örgütlendiği bu evrede, sendikaların varlığını sürdürebilmesi için iş birlikçi stratejilere yönelmesi gerektiğini ileri süren yaklaşımlar ana akım literatürde oldukça yaygındır, işçi-işveren ilişkilerinin muhalif bir yapıdan "ortaklık" anlayışına dönüşmesi olarak nitelendirilen bu politikalar, sendikal taleplerin işletmenin verimlilik ve rekabet koşullarını göz önünde tutarak belirlenmesini öngörmektedir.
Günümüzde islami yazın ile ana akım literatürün ortaklaştığı bu yaklaşımları, Hükümetin giderek sistematik hale getirdiği grev yasaklarıyla birlikte düşündüğümüzde ise hem devletin hem de islami ve seküler değerleri ön plana çıkartan müteşebbislerin, farklı gerekçelerle de olsa, sendikal hakların kısıtlanması ve işlevsizleştirilmesi konusunda uzlaştığı görülmektedir.
Bu uzlaşmanın bizatihi kendisi toplumsal yapının emek-sermaye çelişkisi ve sınıfsal karşıtlıklar ekseninde bölünmüş olduğunu açıkça ortaya koyarken; "tarafların ortak çıkarları", "aynı geminin yolcuları" gibi söylemlerin temelinde ise sınıflı toplum yapısını üretim ilişkilerinden soyutlanmış bir irade veya zihniyet sorununa indirgeme çabası vardır. Bu çaba, üretim süreci ile kapitalist sömürü ilişkisi arasındaki bağın gizlenebilmesine hizmet eder.
Burjuvazinin sınıf çıkarlarının "mutlak" ve "kapsayıcı" olduğu yolunda bir toplumsal algı oluşturur. Yani en az sınıf sendikacılığı kadar ideolojiktir. Emek ve sermayenin üretim sürecinden kaynaklanan ilişkileri bölüşüm odaklı olup, paylaşım çelişkileri ve çıkar ayrılıkları ekseninde belirlenir. Doğası gereği çatışmacıdır, ilişkilerin her zaman çatışmaya dönüşmemesi bu niteliğini değiştirmez. Sendikalarda, kapitalizmin biçimlendirdiği bu nesnellik üzerinden kurumsallaşmıştır.
Dolayısıyla sınıfsal mücadele örgütleridir. Sınıfsal çelişkinin yapısal koşulları sürerken; Türkiye’deki sürecin batıdan farklı gelişmesi, sınıf sendikacılığının engellenmesi ya da bazı sendikaların bu politikaları benimsemiyor olması bu nesnelliği ortadan kaldırmaz. Sadece sendikacılığın işlevini deforme eder.

*Ahmet Kurucan’ın yazısı için bkz. http://www.gazeteoku.com/frame.php?url=http://www.zaman.com.tr/ahmet-kurucan/sendikalasmada-yeni-bir kulvar_2236343.html

*Bu yazıdaki yaklaşımların daha ayrıntılı bir analizi ve islami yazına yapılan atıflar için bkz. Nilgün Tunçcan Ongan, "islam Ekonomisinde Bölüşüm", Çalışma ve Toplum Dergisi, 2008/4

DİĞER HABERLER
TÜİK’İN ENFLASYONU ASGARİ ÜCRETLİYİ AÇLIK SINIRINDA BIRAKIR
TÜİK’İN ENFLASYONU ASGARİ ÜCRETLİYİ AÇLIK SINIRINDA BIRAKIR

Yeni asgari ücret en az, TÜİK’in yüzde 37.66 olması beklenen son 6 aylık enflasyonuna göre artırılırsa 15.696 TL’de kalıyor. ENAG’ın enflasyonuna göre ise 17.343 TL’ye çıkıyor. Açlık sınırının yıl sonunda 15.000 civarında olması bekleniyor.

İLK 10 AYDA 1 MİLYON 353 BİN EMEKÇİ İŞTEN ATILDI!
İLK 10 AYDA 1 MİLYON 353 BİN EMEKÇİ İŞTEN ATILDI!

Emekçilerin engellerle dolu örgütlenme mücadelesi devam ederken işten çıkarmalar da hız kesmiyor.

DÜNYA GENELİNDE DÜŞÜP TÜRKİYE’DE İSE ARTIYOR
DÜNYA GENELİNDE DÜŞÜP TÜRKİYE’DE İSE ARTIYOR

Gıda ürünlerinin aylık değişikliklerini izleyen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla değişmeyerek 120,4 puan seviyesinde sabit kaldı. Kasım 2022’ye göre ise endeks yüzde 10,7 geriledi.

ÇOK ÇALIŞMAK MI ÖNEMLİ, ŞANS MI?
ÇOK ÇALIŞMAK MI ÖNEMLİ, ŞANS MI?

OECD ülkelerindeki çalışanların çoğu çok çalışmanın kişinin sosyo-ekonomik konumunu belirlemede gerekli ve çok önemli olduğunu, düşük gelirin kötü şanstan kaynaklandığını, yüksek gelire ise şanslıların eriştiğini düşünüyor.