Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
07 Ekim 2010
SENDİKAL UYUM YASALARI 2

Geçen hafta sendikal uyum yasaları konusuna başlamıştım.

SENDİKAL UYUM YASALARI 2

Geçen hafta sendikal uyum yasaları konusuna başlamıştım. Bu hafta sendikal yasalarda yapılması gereken ve yapılabilecek değişiklikler üzerinde duracağım.
 
Sendikal haklarla ilgili anayasa değişikliklerinin yetersizliklerine ve uluslararası çalışma hukukuna aykırılıklarına rağmen sendikal uyum yasaları ile olumlu adımlar atmak ve sendikal hakları kısmen genişletmek mümkündür. Bunun için sendikal yasalarda köklü adımlar atılması gerekiyor. Hangi madde ile ne gibi değişiklikler yapılması mümkün? Yasa değişiklikleri ile hangi engeller aşılabilir? Uyum yasaları anayasa paketi gibi sınırlayıcı ve uluslararası çalışma hukukuna aykırı düzenlemeler içermemelidir.

Anayasa üst hukuk normu olmasına karşın yasalarla anayasanın yarattığı kimi sorunları aşmak ve adım atmak mümkün gözüküyor. Yeter ki bu konuna niyet ve irade olsun. Bilindiği gibi 51. maddede yer alan "aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz" yasağı anayasadan çıkartılmıştır. Bu değişiklik bir yandan olumlu olmakla birlikte öte yandan sendikal rekabet ve güdümlü sendikacılık riski taşımaktadır. Yasal düzenlemede öncelik sendikal rekabetin önlenmesi konusuna verilmelidir, öte yandan bir sendikaya üye olmanın bile ciddi engellerle karşılaştığı ülkemizde birden çok sendikaya üyelik hükmünün işlemesi zordur. Bu aşamada birden çok sendikaya üyelik öncelikli bir konu değildir, öncelikle işkolu (yüzde 10) ve işyeri/işletme (yüzde 50 1) barajları kaldırılmalıdır. Mevcut yetki tespit sistemi kaldırılarak ILO’nun da kabul ettiği referandum sistemi yasalaşmalıdır.
 
Sendikal rekabeti değil sendikaların ortak davranmasını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılarak toplu iş sözleşmesi sürecinde sendikaların ortak davranması sağlanmalıdır. Sendikal nedenli işten çıkarmalara karşı işçinin etkin korunmasını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalı, iş güvencesinin kapsamı genişletilmeli ve yaptırımları artırılmalıdır.

Çok düzeyli bir toplu iş sözleşmesi sistemi yasalaşmalı, konfederasyonların çerçeve sözleşmeler yapmasına ve işkolu sözleşmelerine olanak tanınmalıdır. 53. madde yapılan değişiklik kamu görevlilerine grev hakkı tanımamıştır tersine zorunlu tahkim yoluyla örtülü bir grev yasağı getirmiştir. Ancak yasal düzenlemelerle köklü adımlar atılarak bu aykırılığın sakıncaları kısmen azaltılabilir, öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nda yer alan grev yasağı kaldırılmalıdır. Buna ek olarak ulusal ve uluslararası (İHAM) yargı kararlarına paralel olarak kamu çalışanlarının sendikal örgütlerinin çağrısıyla yapacakları toplu iş bırakma eylemleri yasal güvenceye kavuşturulmalıdır.

Yasal düzenlemede grev ve iş bırakmaya ilişkin cezai hükümlere yer verilmemelidir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu (KGHK) kamu işvereni ağırlıklı değil özerk bir yapıda olmalıdır. Hükümet tarafından atanan üyeler çoğunlukta olmamalıdır. Kurul üzerinde hükümet vesayeti olmamalıdır. Kurulda kamu görevlileri konfederasyonlarının geniş temsiliyetine olanak tanınmalıdır. Kurulun bağımsız üyelerin atanmasında sendikalar söz sahibi olmalıdır. Toplu iş sözleşmesi ve KGHK sürecinde kamu görevlilerin toplu eytem-iş bırakma hakkını engelleyecek düzenlemelere yasada yer almalıdır. Bu süreçte çalışanlar toplu eylem hakkını kulanabilmelidir. Bu uluslararası çalışma hukukunun gereğidir. Emekli sendikalarının toplu sözleşme sürecine katılmaları sağlanmalı ve emekli sendikalarının yasal statüsü net bir biçimde tanınmalıdır. 54/7. maddede yapılan değişiklik ile "Siyasî amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişler yapılamaz" ifadesi anayasadan çıkarılmıştır. Bu değişiklik 54/1. fıkrada yer alan sınırlama nedeniyle (sadece menfaat grevine izin verilmesi) ciddi bir zaaf içermektedir. Bu yasakların gerçekten kaldırılması ve 7. fıkrada sayılan grevlerin hak olabilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır. Sendikal yasalarda yer alan ve 7. fıkradaki yasaklara benzer tüm grev yasakları kalıdırlmalı. Bakanlar Kurulu’nun grev erteleme yetkisi kaldırılmalıdır. Toplu iş sözleşmesi prosedürü dışında da (menfaat grevi dışında) sendika ve konfederasyonların grev yapmasına olanak tanınmalıdır. Bunun için menfaat grevi dışındaki grevleri yasadışı sayan hükümler yasalardan ayıklanmalıdır. Anayasadan çıkarılan hükmün ve uluslararası çalışma hukukunun gereği olarak -barışçıl olmak koşulu ile- siyasî amaçlı grev, dayanışma grevi, genel grev, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme gibi toplu eylemler yasa ile güvence altına alınmalıdır.. Değişikliklerin işçi haklarını geliştireceğini iddia edenler şimdi bunun gereğini yapmalıdır. Üstelik sendikal uyum yasaları temel insan hakları niteliğinde olup bunun için sosyal tarafların uzlaşmasını beklemeye gerek yoktur. İşverenlerin bu değişikliklere sıcak bakmadığı biliniyor. Dahası bu değişikliklerin başka konularla -kıdem tazminatı, asgari ücret, kiralık işçilik- gibi konularla pazarlık ve takas edilmesi söz konusu bile olmamalıdır. Bütün bu değişikliklere rağmen anayasanın sendikal haklar konusundaki antidemokratik pek çok hükmü baki kalacaktır. Köklü çözüm yeni bir anayasada uluslararası çalışma hukukunu esas alan sendikal haklardır.

BİRGÜN – AZİZ ÇELİK

DİĞER HABERLER
SAMSUN ŞUBEMİZİN KONGRESİ TAMAMLANDI
SAMSUN ŞUBEMİZİN KONGRESİ TAMAMLANDI

Samsun Şubemizin 5.Olağan Kongresi tamamlandı.

İŞÇİLERE YAPILAN VE SİGORTA PRİMİNE TABİ OLMAYAN KAZANÇLAR
İŞÇİLERE YAPILAN VE SİGORTA PRİMİNE TABİ OLMAYAN KAZANÇLAR

İşçilere yapılan ve sigorta primine tabi olmayan kazançlar 5510 sayılı Kanunun 4-1/ (a) bendi kapsamındaki sigortalılar yönünden prime tabi tutulan ve tutulmayacak kazançlar 5510 sayılı kanunun 80’inci maddesinde sayılmıştır.

ÖDENEK ALAMAYAN İŞSİZLERİN ÜLKESİ
ÖDENEK ALAMAYAN İŞSİZLERİN ÜLKESİ

İŞKUR’un işsizlik ödeneği verileri, işsizliğin ulaştığı boyuta ayna tuttu. 2012 yılında 609 bin 530 olan başvuru sayısı 2022 yılında 1 milyon 707 bin kişiye çıktı. Başvuranların yüzde 47’si ödeneğe hak kazandı.

SEÇİM GELDİ DAYANDI; PEKİ KİM NE VADEDİYOR?
SEÇİM GELDİ DAYANDI; PEKİ KİM NE VADEDİYOR?

Seçime iki aydan az bir zaman kaldı ve vaatlerini ortaya koyan yalnızca Millet ittifakı. Cumhur ittifakının devam etmekte olan işler dışında ekonomiyi ayağa kaldıracak bir vaadi yok.