Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
07 Ağustos 2016
SENDİKACILIĞIMIZDA TEKGIDA-İŞ MODELİ

İşçi sendikaları çalışanlar için yaşamsal önemde kuruluşlardır. İş yasalarının yetersiz kaldığı ve kapsamadığı boşlukların toplusözleşmeler aracılığı ile doldurulması, çalışanlar için yaşam suyudur.

SENDİKACILIĞIMIZDA TEKGIDA-İŞ MODELİ

İşçi sendikaları çalışanlar için yaşamsal önemde kuruluşlardır. İş yasalarının yetersiz kaldığı ve kapsamadığı boşlukların toplusözleşmeler aracılığı ile doldurulması, çalışanlar için yaşam suyudur. İşçi sendikalan çalışanlarla sadece işyerinin duvarlan içinde değil, o duvarların dışındaki sosyal yaşanılan ile de ilgilenmek zorundadır. Sendikacılığın geniş kapsamlı olması ve çalışanların aile yaşamlarını da ilgi alanı içine ağdırması önemlidir. Türk sendikacılığının yapısı hantaldır ve değişimler karşında refleksi yüksek değildir. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi sendikacılığımızın ilk yıllarında bize uymayan Amerikan modeli sendikacılığın işçilere tanıtılması ve sosyal-siyasal sendikacılıktan uzak tutulması, ikincisi ise kamu sendikacılığının Türk sendikacılığının yaygın uygulama alanı bulmasıdır. Birinci yaklaşım kapitalizmi güçlendiren sendikal modeldir, ikincisi ise kamu işletmelerinde örgütlenen veya örgütlenmek zorunda olan sendikaların siyasal iktidarın dümen suyuna girerek, bağımsızlını yitiren, biat sendikacılığı modelidir. Bu iki nedenle bugün sendikalanmız çoğunlukla bağımsızlığını yitirmiş, siyasal iktidarın önünde diz çökerek temel amaçlarından sapmış kuruluşlar olarak toplumun aynasında boy göstermektedirler.

KENDİ KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞAN TEKGIDA-İŞ

1960-70’li yıllarda 200.000 üyesi olan Tekgıda-İş kamu işletmelerinde örgütlenmiş ve yöneticileri sağa iktidarlara biat eden bir sendika görünümündeydi. Sendikada Mustafa Türkel döneminin başlaması ile sendika bağımsızlığı öne çıkarılmış ve toplumsal sendikacılığın tuğlalan işlenmek istenmiş ama 20Ö2’de AKP iktidarının başlaması ile biat sendikacılığını reddeden Tekgıda-İş AKP tarafından cezalandırılmak istenmiştir. Tüm tekel işyerleri özelleştirilerek üye sayısı sıfırlanmak, sendikacılığımızın yüz karası olan ÇAYKUR olayı ile de sendikanın kapısına kilit vurulmak istenmiştir. Sendikacılık, var olmak için, değişen koşullara uyum sağlayacak refleksi yüksek sendikalara ihtiyaç duyar. Mustafa Türkel basiretli bir aile reisi, bir bonis patris familia gibi davranarak bu refleksi göstermiş ve kamu sektöründeki üye kayıplarını, yeteneklerini örgütlemesi çok daha zor olan, özel sektör sendikacılığı alanında sergileyerek bir çok özel sektör kuruluşu çalışanını sendikaya üye ve onlar adına toplu sözleşme yapmak başansını göstererek sendikacılığımızda bir devrim yaratmıştır. Nestle Su, Nestle Gıda, Haribo, Anadolu Efes, Barilla gibi daha pek çok özel sektör işyerlerinde başanlı sözleşmeler bağıtlamıştır. Sky Chefs, Coca Cola gibi bazı işetmelerde grev yaparak işverenlere işçi haklanna saygı duymayı öğretecek süreci başlatmaktan hiç çekinmemiş ve bu alanda da yürekli tavırlar sergilemiştir. Mustafa Türkel ve arkadaşlan, sendikanın uzmanları, diğer sendikalara örnek olacak bir takım çalışması ile, refleksi yüksek sendikacılığın nasıl olması gerektiği konusunda bir model yaratmışİardır. Türk-İş’e, Hak-İş’e bağlı hantal sendikalar Tekgıda-İş modelini iyi incelemeli ve ondan dersler çıkarmalıdırlar.

TEKGIDA-İŞİN TEK KUSURU VAR

Tekgıda-İş Sendikası mükemmel mi? Hayır, onun da önemli bir eksiği var. Sendikacılığın amacı sadece üye kazanmak, sadece toplusözleşme bağıtlamak ve çalışma koşullarını iyileştirmek değildir. Sendikacılığın temel işlevlerinden biri işçilerin yıllarca içinde tutulduğu karanlık tüneli aydınlatmak ve onları toplumsal-siyasal sorunlar konusunda bilinçlendirmektir. Bu ülkede siyasetin çarklan çalışanlar aleyhine dönmektedir. AKP iktidarı salam politikası ile işçilerin haklarını dilim dilim yok etmektedir ve daha da edecektir. Oysa o işçiler din çemberi içine hapsedilerek, siyaseten ne kadar güçlü olabilecekleri kendilerine anlatılmadığı için, ısrarla kendi celladına oy vermeye devam etmektedir. Tekgıdaİş’in önemli bir eğitim açığı var. EĞİTİMden sorumlu sekretere işçilerin" nabzını tutması, beklentileri için bir anket yapmasının önemi anlatıldığı ve anket sorulan da verildiği halde bu anket yapılmamış, yaptırılmamıştır. Ülkede ilk defa bu sendika Alman Gıda İşçileri Sendikasının katkısı ile 25 şube başkanını, bir kuruş ödemeden, Frankurt’a bir haftalık eğitime göndermiş ama aynı tür eğitimi İsveç’te gerçekleştirmek fırsatını değerlendirmemiştir. Bu çok önemli eğitim boşluğuna, sendikacılığımızın duayeni olarak tanıdığım Mustafa Türkel’in mutlaka bir çözüm bulacağına inanmak istiyorum.

DİĞER HABERLER
ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI 1 ARALIKTA
ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI 1 ARALIKTA

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret maratonu başlıyor.

1960’LI YILLARDA TOBB VE İŞVEREN DERNEKLERİ
1960’LI YILLARDA TOBB VE İŞVEREN DERNEKLERİ

15 Ekim 1961 tarihinde İstanbul İşveren Sendikaları Birliği’nin kurulması ve bu örgütün 1962 yılı Aralık ayında yaptığı genel kurulda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na (TİSK) dönüşmesine kadar, Türkiye’de işçi-işveren ilişkilerinde işverenlerin görüş ve taleplerini formüle eden ve ilgililere ileten örgüt, Türkiye Odalar Birliği (TOBB) idi.

SERMAYEYE DESTEK ÇOK, EMEKÇİYE KAYNAK YOK!
SERMAYEYE DESTEK ÇOK, EMEKÇİYE KAYNAK YOK!

Emekçilere ‘kaynak yok’ diyerek cimri ve ayrımcı davranan iktidar, özel sektör işverenlerine 76 milyar dolarlık SGK ve İŞKUR desteği verdi.

ASGARİ ÜCRETTE NE ÖNE ÇIKACAK?
ASGARİ ÜCRETTE NE ÖNE ÇIKACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanmaya başlayacak. Önce asgari ücret seviyelerini AB ülkeleri ile karşılaştırmalı ele alalım.