Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
17 Şubat 2013
SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİ VAR MI?

Bu düzenleme insanca, hakça bir düzenleme değildir, işçilerin büyük bölümünün sendika güvencesinden yoksun olduğu, işyerlerinin sendikanın işyerine getireceği güzelliklerden yararlanamayacağı bir toplumda çalışma barışının olmayacağı, sosyal huzursuzluğun sürgit devam edeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın.

SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİ VAR MI?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası uluslararası yoğun eleştiriler nedeni ile değiştirildi. Yapılması gereken ve beklenen bu yasa ile işçi haklannın daha ileri götürülmesi ve sendika özgürlüğünün kullanım alanının genişletilmesi idi.

 

Yasa sendika üyeliği ve üyelikten ayrılmalarda e-devlet uygulaması getirerek sağlılıklı bir sendika-üye-yetki üçgeni kurmaya çalışmış, sendika temsilcilerinin ancak haklı nedenle iş sözleşmelerinin feshedilebileceğini ve sendika yönetimine seçilenlerin işyeri ile ilişkilerinin yasal ve hakça bir düzenleme ile tartışma konusu olmaktan çıkarmıştır.

 

Sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması durumunda süreyi kısaltan, grev yasaklannı daraltan, ceza-i yaptırımları yumuşatan yaklaşımlar yeni yasanın olumlu yanlarıdır.

 

Grev hakkının kullanımı, azaltılmasına rağmen grev yasaklarının, grev ertelemelerinin devam etmesi, burada aynntısına girmeyeceğimiz başka kısıtlamalar işçi sendikalarının işveren üzerinde ki baskı gücünü yok etmeye yönelik düzenlemelerdir.

 

Çalışma yaşamını düzenleyen yasaların temel amacı güçlü sermaye karşısında güçsüz işçiyi ve onun sendikasını korumak olmalıdır. Oysa yasa bu düzenlemelerle işçinin yaptırım gücünü ciddi olarak aşındırma çabası içine girmiştir ve bu davranış çalışma yasalarının temel ilkesine aykındır.

 

Yeni yasada ki bir yeni düzenleme işçilerin sendika özgürlüğünü temelden sarsacak niteliktedir. 6356 saylı yasanın 25.maddesinin başlığı "sendika özgürlüğünün güvencesi" olarak belirlenmiştir. Maddenin 1.-3. bentleri işverenin işçiler arasında sendikal nedenlerle hiçbir aynm yapamayacağını belirtmiş ve 4. bent bu hükümlere aykırılık halinde "işçinin bir yıllık ücretinden az olmamak üzere sendikal tazminata hükmolunur" hükmünü getirmiştir.

 

Aşil’in topuğu yada dananın kuyruğunun koptuğu yer maddenin 5. bendindedir. Buna göre sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde işçi, 4857 sayılı İş Yasasının 18,20 ve 21. maddelerine göre dava açma hakkına sahip olacaktır. Bu maddeler iş güvencesi hükümleri ile ilgilidir ve ancak altı aylık kıdemi olan ve otuzdan fazla işçi çalıştıran işyerlerinde uygulanabilen maddelerdir.

 

Bu demektir ki sendikal nedenlerle iş sözleşmesi sone erdirilen bir işçi ancak altı aylık kıdem sahibi ise ve otuzdan fazla işçi çalıştıran bir işyerinde çalışıyorsa bu haktan yararlanabilmek için dava açabilecektir.

 

Bu şartlara sahip değilse sendikal nedenle işten çıkarıldığı için dava açamayacaktır ve iş güvencesi hükümlerinden yararlanma hakkı zaten yoktur. Sadece sendikal tazminat için dava açabilecektir. Bu düzenleme ülkemizde sendika özgürlüğünün güvencesini neredeyse yok eden bir uygulamadır.

 

Bizdeki sayılara göre ülkemizde 1 milyon 504 bin 481 işyeri vardır. Bu işyerlerinin % 97.7’sini oluşturan 1 milyon 440 bin 827 işyerinde otuzun altında işçi çalıştırılmaktadır. Bu nedenle ülkemizde ancak işyerlerinin % 2.3’ünde çalışan işçilerin sendika özgürlüğü güvence altında olacaktır. Bu son derece haksız ve kasıtlı bir düzenlemedir. Bu düzenlemeye göre otuz işçiden az işçi çalıştıran işyerlerinde işverenler sendika üyesi olduğundan şüphe ettiği işçi ve işçileri işten çıkarabilecek ve 4857 sayılı yasaya göre bunlar işe iade davası açamayacak sadece, sendikal tazminat isteyebilecektir.

 

Bu koşullarda hangi babayiğit işçi sendika üyesi olmaya veya arkadaşlarını sendika üyesi yapmaya cesaret edebilir. Yasa işverenlerin eline açık kart vermiş ve işyerlerinin büyük bölümünde işçilerin sendika üyesi olma hevesi, istek ve çabasının önüne çelik bir duvar örmüştür.

 

Bu düzenleme ile giderek üye sayısı azalan sendikalann üye sayısının dibe vurması kaçınılmaz olacaktır. Böylece işverenlerin büyük bir bölümü işyerlerinde sendika korkusu olmadan rahatça, işçiyi ezerek ve sömürerek çalışmalannı sürdürecektir. Bu düzenleme insanca, hakça bir düzenleme değildir, işçilerin büyük bölümünün sendika güvencesinden yoksun olduğu, işyerlerinin sendikanın işyerine getireceği güzelliklerden yararlanamayacağı bir toplumda çalışma barışının olmayacağı, sosyal huzursuzluğun sürgit devam edeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın.

DİĞER HABERLER
SİGARADA MUTLU SON
SİGARADA MUTLU SON

Sendikamızla British American Tobacco (BAT) arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

SIRMA GRUP’TA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
SIRMA GRUP’TA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Sırma Grup işletmesinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, İstanbul’da yapılan toplantıyla başladı.

DANONE TİKVEŞLİ’DE TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
DANONE TİKVEŞLİ’DE TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Danone Tikveşli işletmesinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, İstanbul’da yapılan toplantıyla başladı.

BİR REKOR DA TİCARET AÇIĞINDAN
BİR REKOR DA TİCARET AÇIĞINDAN

Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerinin işaret ettiği gibi 2022 yılı dış ticaret açığı 110 milyarla rekor düzeyde oluştu.