Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
12 Ekim 2014
SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ NASIL SAĞLANIR?

Sendikaların gücünü sadece üye sayısı belirlemez. Eğer üyelerin sendikaya bağlılığı, sendikayı üyenin özümsemesi güçlü değilse ve üye toplusözleşme düzeninde bir çıkar elde edemediği takdirde o sendikadan hemen istifaya ve başka sendikaya üye olmaya hazırsa o sendikanın güçlü bir sendika olduğu söylenemez.

SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ NASIL SAĞLANIR?

 Sendikaların gücünü sadece üye sayısı belirlemez. Eğer üyelerin sendikaya bağlılığı, sendikayı üyenin özümsemesi güçlü değilse ve üye toplusözleşme düzeninde bir çıkar elde edemediği takdirde o sendikadan hemen istifaya ve başka sendikaya üye olmaya hazırsa o sendikanın güçlü bir sendika olduğu söylenemez. Sendika üye ilişkisinin gücünü belirleyen en önemli husus ise o sendikanın ne kadar demokrat, sendika içi demokrasinin ne kadar yaygın olduğuna bağlıdır.

ÜLKEMİZDE SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ ÇOK ZAYIFTIR

Sendika içi demokrasi sendika üyelerinin sendika yönetiminde söz sahibi olması demektir. Bunu sağlayacak bazı göstergeler vardır. Örneğin sendika yöneticilerinin seçimi, toplusözleşme düzeninin yönetimi, eğitim çalışmalannın nasıl yapılması konusunda üyelerin ne kadar etkili ve katılımcı olduğu sendika içi demokrasinin varlığını ve gücünü gösterir. 6356 sayılı yasa bu konuda belirleyici olan en önemli kaynaktır. Bu yasaya göre sendika üyelerinin sendika yönetimine katılımı delege sistemi üzerine kurgulanmış ve 14., 16. maddelerde delege seçiminin yargı gözetiminde yapılacağı hükme bağlanmıştır. Sendika yönetiminin ve işçilerin yönetim faaliyetlerine katılımını gerçekleştirecek olan bir başka önemli kurum sendika temsilciliğidir. Yasanın 27. maddesi bu konuda atama yöntemini kabul etmiş ve işyerlerinde çalışanlara söz hakkı tanımamıştır. Aynı maddenin 2. bendi sendikalara temsilci belirlenmesini seçimle yapmak hakkını da tanımıştır ama bu emredici değildir ve uygulaması da yaygınlaşmamıştır. Toplusözleşme düzeninde ise sendikalar genellikle üyelerin sözleşme kapsamına hangi konulann alınması konusunda anket yapmakta ve onlann isteklerini sözleşme öncesi belirleme yoluna gitmektedirler.

SENDİKALARDA DEMOKRASİ NASIL SAĞLANABİLİR?

Siyasi partilerde, derneklerde ve sendikalarda yöneticileri delege yöntemi ile belirlemek sağlıklı bir yol değildir. Bir milyon üyeli bir partide, yüz bin üyeli bir sendikada seçilen delegeler tüm üyelerin düşüncesini, tercihini yönetici seçimi sonuçlarına yansıtamaz. Delegelerin kolay etkilenmesi, oylarının çıkar karşılığı yönlendirilmesi kolaydır. Bu nedenle tüm üyelerin seçimlere katılmasının kabul edilmesi üye ile parti veya sendika arasındaki ilişkiyi güçlendirir. Üye seçilenlerin ve onların yönetim biçiminden sorumluluk duyar ve parti ya da sendika ilişkisini sıcak ve güçlü tutmak zorunda hisseder kendini.

Örneğin Amerika’da genellikle ulusal sendika seçimleri o işkolunda örgütlenmiş her işyerine sandık konarak tüm üyelerin katılımı ile yapılır. Böyle bir seçim sonucu, adam yerine konan ,üyenin sendikasına bağlılığı daha başka olacaktır. Sendika başkanlannın görev süresi de bir başka sorundur. Bizde sendika veya siyasi parti yöneticiliği, başkanlığı çok uzun süreli olabilmekte ve uzun süre iktidarda kalan başkan veya yönetici oligarşik bir yönetim anlayışı kurmakta, diktatöryal eğilimler sergilemekte bir sakınca görmemekte ve kendisini partinin, sendikanın önüne çıkararak parti içi ya da sendika içi demokrasiyi yok etmektedir. Uzun süre yöneticilik sendikal yada siyasal kültür ile yakından ilgilidir. Örneğin İsveç’te yasal bir zorunluluk olmadığı halde iki dönem sendika başkanlığı yapan bir daha aday olmamakta, seçimlerde partisinin oyu azalan parti başkanı hemen istifa etmektedir.

ÜYELER SÖZLEŞME DÜZENİNE KATILMALI

Üyelerin toplusözleşme taslağında bulunmasını istediklerini anket yolu ile belirlemek sendikal demokrasinin varlığı için yetmez. Almanya’da olduğu gibi işverenin nihaî tekliflerini kabul etmeye sözleşme müzakere heyeti değil o işyerinde veya işletmede çalışan işçiler karar vermelidir. Bu oran Almanya’da yüzde 75dir. Bu oranda üye evet derse sözleşme imzalanabilmektedir.

Üye çoğunluğu kabul ederse sözleşme imzalanmalı etmezse grev karannı gene işçiler vermelidir. Ülkemizde sendika-üye ilişkisinin gevşekliği ve sendikaların üye sayısının düşüklüğü, sendikalann çoğu kez üyesinin eylemlere, grevlere katılması konusunda kuşkulu olması hep sendikal demokrasinin yokluğundandır. Sendikacılarımız, akademisyenlerimiz bu konuda yeni öneriler üretmelidir çünkü bugünkü anlayışla sendikalarımız uzun soluklu olamayacaktır.

DİĞER HABERLER
SENDİKALAŞMA KIYIM BAŞLATTI
SENDİKALAŞMA KIYIM BAŞLATTI

İzmir Kemalpaşa’daki Özsüt fabrikasında emekçiler, sendikalı oldukları gerekçe gösterilerek işten çıkartıldı.

TÜRK-İŞ BAŞKANINDAN ‘NEBATİ’ ELEŞTİRİSİ
TÜRK-İŞ BAŞKANINDAN ‘NEBATİ’ ELEŞTİRİSİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, çalışanların vergi dilimleri konusunda çağrı yaptı.

KIRMIZI ET VE SÜTE ZAM GELİYOR
KIRMIZI ET VE SÜTE ZAM GELİYOR

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, maliyetlerdeki artış nedeniyle et ve süt fiyatlarında artış olacağını açıkladı.

İŞÇİLERİN GELİR VERGİLERİ DÜZENLENMELİ
İŞÇİLERİN GELİR VERGİLERİ DÜZENLENMELİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Mesela 10 bin lira ücret alan bir işçide, ocak ayında 630 lira vergi kesintisi yapılırken, eylül-ekim aylarında ücretinde 1900 liraya yakın kesinti yapılıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. İşçiye ocak ayında verilen ücret aralık ayında da verilmeli.” dedi.