Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
15 Haziran 2021
SARKINTILIK YAPTI, TAZMİNATSIZ KOVULDU

Yargıtay, işyeri dışında bir kadına arkadaşlık teklif eden, teklifi reddedilince ona tehdit mektubu gönderen ve bu nedenle işten çıkarılan işçiye kıdem ve ihbar tazminatı verilmesi gerektiğini belirten Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozdu.

SARKINTILIK YAPTI, TAZMİNATSIZ KOVULDU

Yargıtay, işçinin kadına yönelik eylemlerinin, sadakat yükümüne aykırı, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar olduğunu vurguladı.

Bir işyerinin alt işverenler nezdinde temizlik işlerinde çalışan işçi işten çıkarılması sonrasında kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının tahsili istemiyle dava açtı. Görülen davada işçi avukatı, iş sözleşmesinin işverence haklı neden olmadan feshedildiğini, feshe konu olayın işyeri dışında yaşanan özel ve duygusal bir olaya ilişkin olduğunu ileri sürdü.

DAVALI TARAFIN İDDİASI

Davalı işyeri avukatı ise iş sözleşmesinin haklı olarak fesih edildiğini, davacı hakkında bir kadın tarafından şikayet dilekçesi sunulması üzerine olayın araştırıldığını kaydetti. Araştırma sonucunda, davacının çalışırken şikayetçi kadına arkadaşlık teklifinde bulunup kabul görmeyince tehdit ve şantaj eylemlerinin tespit edildiğini ve davacının da savunmasında durumu kabul ettiğini bildirerek davanın reddini istedi.

YEREL MAHKEME DAVAYI KISMEN KABUL ETTİ

İlk derece mahkemesince, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği, tazminat hakkı olmadığı ancak bir kısım yıllık izin ücreti alacağı olduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verildi. Yerel mahkeme kararına karşı davacı işçi istinaf başvurusunda bulundu.

İSTİNAF MAHKEMESİ TALEBİNİ KABUL ETTİ

İstinaf başvurusunu inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, feshe konu davranışın ahlak kuralları çerçevesinde değerlendirildiğinde doğru bir davranış olmadığını ancak olayın işyeri dışında gerçekleştiğini belirtti. İşyeri çalışanı olmayan bir kadının şikayetiyle işverenin haberdar olduğu, durumun çalışma ortamına yansımadığı, bu durumun işverene haklı fesih imkanı veremeyeceği ancak işyeri dışında gerçekleşmiş olsa da işverenden bu şekilde davranan bir işçiyle iyi niyet kuralları çerçevesinde iş ilişkisini devam ettirmesinin normal ölçülerde beklenemeyeceği kaydedildi. İstinaf mahkemesi, iş sözleşmesinin feshinde işverenin geçerli nedeninin bulunduğunu, bu durumda da davacının kıdem tazminatı ile ihbar tazminatının ödenmesi gerektiğini bildirdi. Yine hak ettiği yıllık izin ücretinin de hatalı belirlendiği gerekçesiyle ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak davanın kabulüne karar verdi.

YARGITAY TAZMİNAT VERİLMESİNİ İSABETSİZ GÖRDÜ

Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği karar bu kez de işyeri avukatı tarafından temyiz edildi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yapılan feshin haklı fesih olduğunu belirterek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabul edilmesini isabetsiz gördü ve Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozdu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararının gerekçesinde ise önemli tespitlere yer verildi.

SARKINTILIK YAPIP TEHDİT MEKTUBU GÖNDERDİĞİNİ KABUL ETTİ

Feshe konu olaya yer verilen gerekçede şunlar kaydedildi: “Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, iş sözleşmesi devam ederken dava dışı bir kadın tarafından 16 Mart 2017 tarihinde davacı hakkında şikayet dilekçesi verildiği, dilekçe içeriğinde davacının (dava dışı iki işçi ile birlikte) şikayetçi kadına arkadaşlık teklifinde bulunduğu, kabul etmeyince kendisini tehdit ettiği sonra da özür dilediğinden bahsedildiği, işverence olaya ilişkin tutanak tutulup davacıdan savunma istendiği, davacının savunmasında ve dava dışı ve olaya karıştığı anlaşılan başka bir işçinin davasındaki tanık olarak verdiği beyanında ‘… ben A.M.’nin kapısına gittim. Telefon numaramı verdim. O da beni tersledi. Ondan bir süre sonra ben tehdit mektubu yazdım’ şeklindeki sözlerle olayı kabul ettiği görülmüştür.”

‘SADAKAT YÜKÜmÜNE AYKIRI’

Dosya kapsamındaki belgeler, beyanlar ile özellikle şikayet dilekçesi ve davacının savunma beyanı ile mahkeme önündeki beyanları dikkate alındığında, söz konusu olayın davacının görev mahallinde ve çalışma saatleri içinde, işin yürütümü sırasında gerçekleştiği kaydedilen kararda, “Açıklandığı üzere, davacının davalı … Belediye Başkanlığı nezdinde görev yaptığı mahalde dava dışı kadına yönelik eylemleri, sadakat yükümüne aykırı, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar olup, işverene 4857 sayılı Kanun’un 25 /II hükümlerine göre haklı fesih imkanı tanır. Buna göre Bölge Adliye Mahkemesince hatalı değerlendirme yapılarak kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir” ifadelerine yer verildi.

KAYNAK Aydınlık
DİĞER HABERLER
BASIN AÇIKLAMASINA ÇAĞRI
BASIN AÇIKLAMASINA ÇAĞRI

İstanbul Çatalca’da kurulu bulunan Polonez Fabrikasında işveren, daha iyi bir ücret alabilmek ve insana yaraşır koşullarda çalışabilmek için sendikaya üye olan işçilerden 13’ünü işten çıkardı.

İŞKOLUMUZUN EN BÜYÜK SENDİKASIYIZ
İŞKOLUMUZUN EN BÜYÜK SENDİKASIYIZ

İşçi sendikalarının üye sayılarına ilişkin istatistikler açıklandı. Sendikamız, 42 bini aşkın üye ile gıda sanayii işkolunun en büyük sendikası olma özelliğini korudu.

SENDİKALAŞMA AZALDI!
SENDİKALAŞMA AZALDI!

Temmuz itibarıyla sendikalaşma oranı yüzde 14.8. Bu Ocak 2024’te yüzde 15.22, Temmuz 2023’te yüzde 14.76’ydı. Mevzuat ve işverenlerin tavrı süreci olumsuz etkiliyor.

SARAY-TCMB-FAİZ; BU İŞ KARAKOLDA BİTER!
SARAY-TCMB-FAİZ; BU İŞ KARAKOLDA BİTER!

Türkiye adım adım faiz indirimine gidiyor. Bu gayet normal. Yüzde 50 faiz öyle aylarca, hele hele yıllarca uygulanabilecek bir oran değil.