Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
16 Kasım 2011
‘SALDIRILAR KARŞISINDA ELİ KOLU BAĞLI DURAMAYIZ’

Sınıfsal-sosyal dayanışma alanını işçi sendikaları ile sınırlı görmediklerini söyleyen Osman Gürsu, Kamu çalışanları sendikaları, meslek odaları ve emeğin hakkı için mücadele veren tüm oluşumlarla dayanışma ve ortak mücadele içinde bulunmayı, zorunluluk olarak kabul ediyoruz diye konuştu.

‘SALDIRILAR KARŞISINDA ELİ KOLU BAĞLI DURAMAYIZ’
Tez Koop-İş Genel Başkanı Osman Gürsu Aydınlık’in sorularını yanıtladı
 
‘Saldırılar karşısında eli kolu bağlı duramayız’
 
       Sınıfsal-sosyal dayanışma alanını işçi sendikaları ile sınırlı görmediklerini söyleyen Osman Gürsu, "Kamu çalışanları sendikaları, meslek odaları ve emeğin hakkı için mücadele veren tüm oluşumlarla dayanışma ve ortak mücadele içinde bulunmayı, zorunluluk olarak kabul ediyoruz" diye konuştu.
 
       Sendikal Güç Birliği Platformu 8. bölgesel toplantısını Ankara’da yapmaya hazırlanıyor. 19 Kasım’da Ankara Sürmeli Otel’de yapılacak toplantı öncesinde Tez Koop-tş Sendikası Genel Başkanı Osman Gürsu ile Sendikal Güç Birliği Platformu’nu ve toplantı hazırlıklarını konuştuk.
 
       Sendikal Güç Birliği Platformu’na neden ihtiyaç duyuldu?
       Sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, barınma, enerji, çevre gibi insanca yaşam için vazgeçilmez olan temel hak ve ihtiyaçlarımız hızla metalaştınlarak, alınır satılır hizmetler haline getirildi. Esnek, güvencesiz, düşük ücretli çalışma normalleştirilirken, günlük ve haftalık çalışma süreleri karşılığı ödenmeksizin fiilen uzatıldı. Kapitalizm tüm dünyada işçi sınıfına ve doğaya fütursuzca saldırıyor. Hükümet sosyal devlet politikalarını hızla terk etti. Sosyal devlet politikasının yerini sadaka politikası aldı. İşsizlik fonunu sermayeye peşkeş çektiler, zorunlu tasarruf ve konut edindirme fonlarında biriken işçi emekçi paralarını talan ettiler, şimdi kıdem tazminatı hedef tahtasında. 12 Eylül faşizminin dahi göze alamadığını günümüz kapitalizmi hükümet eliyle göze almış durumda.
 
‘Sermaye yekvücut saldırıyorsa direniş kaçınılmaz’
       Sadece üst başlıklarıyla ifade ettiğim saldırılar karşısında eli kolu bağlı durmamız beklenemez. Bizler hükümet eliyle kurulmuş, hükümet güdümünde, emir komuta zincirinde yer almış sendikalar değiliz.. Mensubu ve temsilcisi olduğumuz işçi sınıfının hak ve çıkarları için işçi sınıfı cephesinde görev almak zorundayız. İşte bu bilinç Sendikal Güç Birliği’ni bizim önümüze bir görev olarak koymuştur. Sermaye yekvücut olup saldırıya geçiyorsa, yekvücut olup direnişe geçmek kaçınılmazdır. Demokratik ve sınıf mücadelesi perspektifine sahip, güçlü yeni bir sendikal hareket yaratmak zorundayız. Bizleri bir araya getiren budur.
 
       Platformun ilke ve hedefleri neler?
       Yüzü sınıfa dönük, mücadeleci, birleşik bir sendikal hareketi yaratmak yolunda adımlar atıyoruz. Emek güçleri arasındaki bölünmüşlük, parçalanmışlık ve ayrımcılığı aşmak, ortak paydamız olan "sınıfsal çıkarlar" ekseninde birleşmek öncelikli hedefimiz.
 
       Emek hareketinin yaşamakta geç bile kaldığı köklü değişimin, sendikaların izledikleri politikalan, stratejileri, yöntem ve araçları kapsayan bir bütünlük içinde ele alınması gerekiyor. Bu hedefe ulaşmak için platformumuz, üniversitelerle, akademisyenlerle, aydınlarla ve emek hareketi adına söyleyecek sözü olan her kesimle işbirliği içinde olmaya ve onlardan gelecek önerilere, düşüncelere açıktır. Biz sınıfsal-sosyal dayanışmanın alanını sadece işçi sendikaları ile sınırlı görmüyoruz. Kamu çalışanlan sendikalan, meslek odalan ve emeğin hakkı için mücadele veren tüm oluşumlarla dayanışma ve ortak mücadele içinde bulunmayı, işçi sınıfının gençler, emekliler ve işsizlerle genişleyen ve katmanlaşan sosyal yapısını kavramak ve örgütlemek için bir zorunluluk olarak kabul ediyoruz. Platformumuzun, sendikal hareketin, memur ya da işçi ayrımı yapmaksızın, ortak-birleşik bir sendikal yapıya kavuşması için çaba göstereceğini 1 Temmuz’da ilan ettik. Bölgesel toplantılarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel düzeydeki güç birliklerinin oluşturdukları deneyimlerin ve örgüt tabanları arasındaki paylaşımlann da birlik ve mücadeleye katkısı olacağı şüphesizdir. Neoliberal ekonomik politikalar ve ona eşlik eden sermayenin küreselleşmesi, günümüz dünyasında gelişmiş ülke emekçilerini de tehditlerle karşı karşıya bırakmakta. Sermayeye karşı emeğin küresel düzeyde işbirliği sağlamasının mutlak önemine ve gerekliliğine inanıyoruz. Bu çerçevede uluslararası alanda da emek örgütleri ile dayanışmayı güçlendirecek ve ortak mücadele perspektifini taşıyan etkin işbirlikleri geliştireceğiz,
 
İşçinin sesi ve gözü doğru yoldasınız diyor’ 
       İşçilerle buluşmak için birçok bölgede toplantılar yaptınız. Toplantılarda nasıl bir tablo ile karşı İaştınız? Bir değerlendirme yapar mısınız?
       İşçi arkadaşlarımız bu buluşma ve tartışmalara büyük ilgi gösteriyorlar. Seslerinde ve gözlerimle gördüğümüz inanç ve inat ? doğru yolda’olduğumuzu teyit eden önemli veri.
 
       Türk-İş Genel Kurulu’na az zaman kaldı. SGBP bu sürede genel kurulda başarı kazanacak kadar kendisini işçi sınıfına anlatabilecek mi?
       Sendikal Güç Birliği’ni Türk-lş Genel Kurulu ile sınırlandırmak doğru olmaz. Türk-lş Genel Kurul süreci bir araya gelişimizin sebep ve hedeflerinden sadece birisi. Asla kendisi değil. Sendikal Güç Birliği işçi sınıfının ortak çıkarları, mücadelesinin ortak cephesi için oluştu. Sendikal Güç Birliği’nin başarısını gösteren Türk-lş Genel Kurulu sandık sonuçlan değil, sermayenin topyekûn saldınsına karşı geliştirdiğimiz ve geliştireceğimiz topyekûn mücadele olacak.

‘Toplantı 19 Kasım’da Ankara Sürmeli Otel’de’

       Ankara’da yapılacak toplantı için ne tür hazırlıklar yapıyorsunuz? İşçilerin bu toplantıya katılımı ne olacak?

       19 Kasım Cumartesi günü Basın-İş ve TÜMTİS ile birlikte ev sahipliğini üstleneceğimiz Ankara toplantısının teknik hazırlıklarını tamamladık. Toplantı Sürmeli Otel’de saat 11:00’de başlayacak. Ankara’da bulunan üyelerimize duyuru yapıldı. Davet ve bilgilendirme için işyeri ziyaretlerimiz sürüyor. İşçi arkadaşlarımızdan mücadele perspektif ve programı oluşturulabilmesi yolunda hazırlıklı katılmalarını istiyoruz.

DİĞER HABERLER
İYİ BAYRAMLAR
İYİ BAYRAMLAR

Bayramlar kucaklaşmak, yoksulun halinden anlamak, bir olmak, birlik olmak demektir. Küçük bir çocuğun gözündeki ışık, yüzündeki gülümsemedir.

2024, EMEKLİLER YILI OLACAĞA BENZİYOR
2024, EMEKLİLER YILI OLACAĞA BENZİYOR

26 Mayıs 2024 günü Ankara’da CHP’nin düzenlediği emekli mitingine çok büyük katılım oldu. Emekli örgütlerinin etkin katılımıyla onbinlerce emekli Tandoğan Meydanı’nda en temel taleplerini dile getirdi.

TÜRKİYE, İŞÇİLER İÇİN EN KÖTÜ 10 ÜLKEDEN BİRİ
TÜRKİYE, İŞÇİLER İÇİN EN KÖTÜ 10 ÜLKEDEN BİRİ

TÜRKİYE 2016’dan bu yana kişi başına gelir seviyesi gelir seviyesindeki gerileme ve işçi hakları açısından küme düştü ve Afrika ülkeleriyle aynı kategoriye indi.

İDARİ İZİNLE UZAYAN BAYRAM TATİLİ
İDARİ İZİNLE UZAYAN BAYRAM TATİLİ

Bu günden itibaren yine uzunca bir bayram tatiline giriyoruz. Tatil yapabilecek olanlara ne mutlu diyelim ve şu idari izin konusuna biraz değinelim.