Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
Elmacık Atasu
Belkalper
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Socotab
Pepsi
Tuborg_Bira
Vakıf Zeytinlikleri
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Taris
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
Elmacık Atasu
Belkalper
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Socotab
Pepsi
Tuborg_Bira
Vakıf Zeytinlikleri
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Taris
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
24 Ocak 2018
SAĞLIĞI BOZULANIN SAVUNMASI ALINIR MI?

Çalışırken hepimiz sağlık problemleriyle karşılaşmışızdır. Kimi zaman hafif sağlık sorunlarıyla uğraşırken kimi zaman ağır sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalabiliyoruz.

SAĞLIĞI BOZULANIN SAVUNMASI ALINIR MI?

Çalışırken hepimiz sağlık problemleriyle karşılaşmışızdır. Kimi zaman hafif sağlık sorunlarıyla uğraşırken kimi zaman ağır sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalabiliyoruz. Sağlık sorunları bazen yapılan işten kaynaklanırken bazen kişinin fizyolojik etmenlerinden veya kazalardan kaynaklanabiliyor. Sağlık sorunları yapılan işten kaynaklandığında, iş çalışan için dayanılmaz bir hale gelebiliyor. Fiziksel çalışmaya dayanan işlerde farklı, zihinsel çalışmaya dayalı işlerde farklı riskler söz konusu. Fiziksel çalışmaya dayalı işlerde sağlık riskini doğuran en önemli neden çalışma sürelerinin uzunluğu olurken, zihinsel işlerde daha çok iş stresi hastalıkların sebebi oluyor. Bu bozulmalar fiziki bir rahatsızlığa veya çalışmayı sürdüremeyecek noktalara ulaştığında ise iş sözleşmesinin sonlandırılması gerekebiliyor. Bazı durumlarda işçinin sağlığının bozulması işveren açısından da iş sözleşmesini sonlandırmayı zorunlu kılabiliyor.

Hastalanan işçi tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?
 
Çalışanların sağlık nedeniyle tazminat alarak işten ayrılmalarına imkân tanıyan tek durum, sağlık probleminin yapılan işten kaynaklanmasıdır.
 
İşçinin fizyolojik etmenlerine veya uğradığı kazaya bağlı olarak ortaya çıkan sağlık problemlerinde işçinin kendi talebiyle işten ayrılması mümkün olsa da bu durum tazminata hak kazandırmamaktadır.
 
İş Kanunu’na göre iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlike oluşturursa ancak işçi haklı nedenle sözleşmesini feshedebilir ve kıdem tazminatını alabilir. Fakat sağlık sorunu işten kaynaklanmıyorsa tazminat talep edilemez. Sağlık sorununun işten kaynaklandığının ispat edilmesi de çoğu zaman çok zor olduğundan çalışanların tazminatlarını alarak işten ayrılmaları çok güç olmaktadır. Bu noktada doktorların çalışanların yaptıkları işe göre değerlendirme yapmaları ve raporlarında bu hususu açıkça belirtmeleri önem taşımaktadır.
 
Yargıtay incelemesine konu olan olaylarda iş yeri koşullarından kaynaklanmayan hastalıkları haklı nedenle fesih gerekçesi olarak değerlendirmemektedir. Yargıya taşınan olaylarda hastaneden sağlık dosyası ve gerekli belgeler istenerek hastalığın başlamasına veya tekrarlamasına iş yeri ve çalışma koşullarının neden olup olmayacağı konusunda bilirkişi raporları talep edilmektedir.
 
Yani hastalığın iş yeri ve yapılan iş nedeniyle gerçekleşip gerçekleşmediği konunun uzmanları tarafından değerlendirilerek karar verilmesi istenmektedir.

İşveren, hastalandı diye işçisini işten çıkarabilir mi?
 
İş Kanunu’na göre işçinin sağlığının bozulması eğer işçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşantısından yahut içkiye düşkünlüğünden kaynaklanıyorsa, bu durumda işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Bu nedene dayanarak iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, kişinin anılan nedenlere dayalı olarak devamsızlığının ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş işgününden fazla sürmesi gerekmektedir. İspatı zor olan bir durum olsa da örneğin sağlık raporunda kişinin aşırı alkol almasından dolayı alkol komasına girdiği yazıyorsa bu durum doğabilecektir. Bu nedene dayanan fesihlerde işçi yine de kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
 
İşveren, eğer işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğunu ve iş yerinde çalışmasının sakıncalı olduğunu sağlık kurulu raporu ile saptarsa, bu durumda da haklı nedenle işçinin iş sözleşmesini feshedebilir. Bu nedenle işten çıkartılan işçiye de işveren kıdem tazminatı ödemek durumundadır.

Uzun hastalık nedeniyle iş akti fesih edilir mi?
 
İş Kanunu yukarıda bahsedilen durumların dışında işverene uzun süren hastalıklarda da iş sözleşmesini sona erdirme hakkı tanımıştır. İş Kanunu’na göre, işçinin hastalığı nedeniyle rapor süresi, işçinin çalıştığı süreye göre belirlenen iki, dört, altı veya sekiz haftalık bildirim süresini altı hafta aşarsa işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilebilir. Bu durumda işverenin işinin yürütümünün aşırı güçleştiği kabul edilerek sözleşmeyi sona erdirme imkânı tanınmıştır. İşveren uzun süren hastalık nedeniyle fesih uyguladığında da kıdem tazminatı ödemek zorundadır.
 
Uzun süren hastalıkta  savunma süreçleri
 
Yargıtay yakın tarihte verdiği bir kararında, işçinin iş sözleşmesinin rapor süresinin bildirim süresini altı hafta aşması halinde uygulanacak fesihte de işçinin savunmasının alınması gerektiğine hükmetti. (Y9HD, 23.01.2017, 2983/510) Dava konusu olayda işçinin raporlu olması, rapor süresinin bildirim süresini altı hafta aşması nedeniyle işçinin verimsizliğine dayanılarak iş sözleşmesi feshedilmiştir. İşçinin savunması alınmamıştır. Yargıtay verimsizliğe dayanan fesihlerde savunma alınmasının zorunlu olduğunu belirterek işverenin yaptığı feshi geçersiz kabul etmiştir. Bu durumda çalışan işe iade davasını kazanmış olduğundan işe başlatılmaması halinde kıdem tazminatına ek olarak boşta geçen süre ücretini ve iş güvencesi tazminatını talep edebilecektir.
DİĞER HABERLER
AVANS İZİN ÜCRETİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?
AVANS İZİN ÜCRETİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

İşverenler bazen yıllık izne hak kazanmamış işçiye avans yıllık izin kullandırtabilir. Ancak yıllık izin, bir iş sağlığı ve güvenliği önlemidir. Bu nedenle yıllık izin kullanım kültürünün yerleştirilmesi, bunun parasal alacağa dönüşmesinin ancak istisnai bir durum olduğunun vurgulanması gerekir

ILO: KRİZ SONRASI TOPARLANMA BELİRSİZ VE DENGESİZ
ILO: KRİZ SONRASI TOPARLANMA BELİRSİZ VE DENGESİZ

Kovid-19’un işgücü piyasalarına etkisi hakkında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün yaptığı analize göre, çalışma süresi ve gelirler ağır kayıplara uğradı, insan odaklı toparlanma politikalarıyla desteklenen erken iyileştirmeler olmazsa, 2021 yılında toparlanma yavaş, dengesiz ve belirsiz olacak.

MAURİ MAYA İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
MAURİ MAYA İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamızın örgütlü olduğu Mauri Maya işyeri ile sürdürülmekte olan 15.dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Yeni dönem TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ’nin başta üyelerimiz olmak üzere TEKGIDA-İŞ ve MAURİ MAYA ailesine hayırlı olmasını temenni ederiz.

TEKGIDAIS

BEDAVA
İNCELE