Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
04 Mart 2019
SAĞLIĞA ZARARLI İŞYERİ VE KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatını alarak işten ayrılmak isteyen işçinin kullanabileceği bir yol, yaptığı işin sağlığına zarar vermesidir.

SAĞLIĞA ZARARLI İŞYERİ VE KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatını alarak işten ayrılmak isteyen işçinin kullanabileceği bir yol, yaptığı işin sağlığına zarar vermesidir.

İşçinin en büyük serveti, sağlığıdır. Geçimini ancak başkasına ait bir işyerinde çalışarak sağlayabilen bir işçi için iş kazasına veya meslek hastalığına maruz kalmak, kazancın sona ermesi veya iyice azalması anlamına gelmektedir. İş kazaları kolayca tespit edilebilir. Meslek hastalıklarının tespiti ise çok daha zordur.
 
Ülkemizde meslek hastalıkları konusunda büyük bir bilgisizlik, duyarsızlık ve hatta ilgisizlik vardır. Her yıl on binlerce işçi yaptıkları işle bağlantılı rahatsızlık çekmekte ve hastalıklara yakalanmaktadır. Bunların çok küçük bir bölümünün üzerine gidilmektedir.
 
İşten ayrılmak isteyen işçi, yaptığı işin sağlığına zarar verdiğini sağlık kurulu raporuyla belgelerse, kıdem tazminatını alarak kendi isteğiyle işten ayrılabilir. Eğer yaptığı işin sağlığı ve işgücü üzerindeki olumsuz etkisini ve işgücü kaybını ilgili kurumların vereceği raporlarla kanıtlayabilirse, ayrıca ek bir tazminat da alabilir.
 
İŞ KANUNU NE DİYOR?
 
Yürürlükteki İş Kanununa göre, aşağıdaki durumlarda işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal sona erdirme ve kıdem tazminatı alma hakkı vardır:
 
"4857/Madde 24 – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
 
I. Sağlık sebepleri:
 
a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. 
 
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa."
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da işçi sağlığının ciddi biçimde tehdit altında bulunması durumunda işçinin işten ayrılarak kıdem tazminatını alma hakkını tanımaktadır. Yasaya göre (6331/13/4), işyerinde "ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya" kalınması söz konusuysa, "iş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir."
 
YARGITAY NE DİYOR?
 
İşçinin iş sözleşmesini sağlık nedeniyle feshetmesine ilişkin bazı Yargıtay kararları şöyledir (Uğur Ocak, Feshe Bağlı İşçilik Alacakları, Ankara, 2015):
 
"İşçinin Adli Tıp veya Üniversite Hastanelerine sevki ile 4857 sayılı Kanunun 24/I-a maddesi uyarınca iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olup olmadığı yolunda rapor alınmalıdır." (9.HD. 2009/37039 E. 2010/41791 K. 24.12.2010)
 
"Davacının rahatsızlığı nedeniyle devamsızlık yaptığı ve işi bıraktığının kabul edilebilmesi için bu konuda sağlık kurulu raporunun olması gerekir." (9.HD. 2006/3198 E. 2006/24558 K. 25.09.2006)
 
"Davacının rahatsızlığı konusunda tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporunun olması gerekir. Tek doktor raporu yeterli değildir." (9.HD. 2009/10473 E. 2009/17999 K. 25.06.2009)
 
"Bel fıtığı rahatsızlığının iş sözleşmesinin konusu olan işi yapmasının sağlığı ve yaşayışı için tehlikeli olup olmadığı hususunda rapor alınmalıdır." (9.HD. 2008/401 E. 2009/12976 K. 11.05.2009)
DİĞER HABERLER
İŞ CİNAYETLERİNİN NEDENİ KÂR HIRSI
İŞ CİNAYETLERİNİN NEDENİ KÂR HIRSI

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı İrfan Sayar, “İş kazalarının sebebi iş güvenliği uzmanları değil daha çok kazanmak isteyen hırslı işverenlerdir. İş güvenliği uzmanlarına ‘Görmezden gel, her şeyi yazma, her şeyi bildirme’ şeklinde baskılar oluyor” dedi.

TÜRKİYE’DE İŞVERENLERİN ÖRGÜTLENMESİ – SEKTÖR DERNEKLERİ
TÜRKİYE’DE İŞVERENLERİN ÖRGÜTLENMESİ – SEKTÖR DERNEKLERİ

Türkiye’de işveren sendikalarının yanı sıra çok sayıda işveren derneği ve vakfı bulunmaktadır. Bunların TÜSİAD, MÜSİAD, TUSKON gibi bazıları kamuoyu tarafından bilinmekle birlikte, diğer işveren dernekleri ve vakıfları da son derece önemlidir.

VELİLER MASRAFLARI KARŞILAYAMIYOR
VELİLER MASRAFLARI KARŞILAYAMIYOR

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından, yaşanan fiyat artışlarını ve iktidarın eğitim politikasını hedef aldı.

GIDA ENFLASYONU, UYGULANAN YANLIŞ POLİTİKALARIN SONUCU
GIDA ENFLASYONU, UYGULANAN YANLIŞ POLİTİKALARIN SONUCU

Yerli üretim ve hayvancılığı desteklemek yerine iktidar ithalata yönelirken, Türkiye’de tarım ve gıda sektörü, son yıllarda pek çok sorunla karşı karşıya.